Categorie: "Jeugd en jongeren"

Filmproject jongeren in drie partnersteden

DSC_1954Ter gelegenheid van de stedenbanden met partnersteden Berlijn Tempelhof-Schöneberg in Duitsland en Villa El Salvador in Peru start de gemeente een internationaal filmproject voor jongeren.

De drie partnersteden roepen jongeren uit hun stad op zich aan elkaar voor te stellen. De inzendingen uit de drie steden worden gecompileerd tot één film, die zaterdag 17 juni wordt getoond op het Stadsplein. De beste inzendingen maken bovendien kans op een plekje bij het jeugdfilmfestival in Berlijn.

“Wij vragen jongeren in maximaal drie minuten te filmen wat HOME voor ze betekent. Hoe ze dat doet, mogen ze zelf bepalen. Gebruik van animaties, collages, tekeningen, foto’s, toneel… Alles kan, zolang er maar geen tekst wordt gebruikt. Want er doen jongeren uit drie landen mee en zij moeten elkaar kunnen begrijpen,” zegt een woordvoerster van de gemeente.

Extra geld nodig voor zorg jong volwassenen

Brandes

Brandes

Aan de onduidelijke situatie die is ontstaan voor jongeren die iets ouder zijn dan 18 jaar en zorg nodig hebben, gaat het ministerie van VWS mogelijk wat doen. Het onderzoekt de mogelijkheid een maatregel jeugdbescherming te verlengen naar 23 jaar. Wethouder Jeroen Brandes, die eerder een brief naar het ministerie schreef, heeft dat aan de gemeenteraad laten weten.  Voor communicatie over zorg aan jong volwassenen moet wel extra geld op tafel komen, meldt hij.

Die had eerder een motie aangenomen om het doolhof waarin nu jongeren terecht komen die net de 18 zijn gepasseerd en zorg nodig hebben op de lossen. In de brief aan VWS vroeg Brandes aandacht voor het probleem, dat ontstaat doordat allerlei wetten na de Jeugdwet (tot 18 jaar) langs elkaar geen werken. Het ministerie heeft de gemeente gevraagd over de kwestie mee te denken.

In de regio, waar Brandes de zaak ook met andere gemeenten besprak, blijk men ook met de kwestie in zijn maag te zitten. “Het is een probleem dat door alle partijen wordt herkend en van belang wordt geacht. De brief aan de staatssecretaris werd breed ondersteund:, meldt Brandes aan de raad.

‘Oervolk Stoervolk’

HutNIEF1180x664Zich wentelen in het stoere leven van wat we nu maar ‘oervolk’ noemen. Dat staat kinderen van 6 tot en met 12 jaar te wachten op zondagmiddag 9 april tussen 12.00 en 16.00 uur in het Amsterdamse Bos. Ouders, grootouders of andere begeleiders mogen natuurlijk meekomen.

In het Oerdorp waar Igor de Wolf woont, gaan deelnemers aan het spektakel oerpesto maken, een hut bouwen en oerspelletjes spelen.

Start is bij de Boswinkel en de kosten zijn € 5,00 per kind en € 2,50 per ouder. Aanmelden en informatie: 020-5456100. www.amsterdamsebos.nl.

De Boswinkel, Bosbaanweg 5, is open van dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur.

 

Traktatie leraren op dag van leerplicht

Wethouders Maaike Veeningen (Onderwijs) en Jeroen Brandes (Jeugd) zijn in gesprek met leerlingen van de trajectvoorziening op het Keizer Karel College.

Wethouders Maaike Veeningen (Onderwijs) en Jeroen Brandes (Jeugd) zijn in gesprek met leerlingen van de trajectvoorziening op het Keizer Karel College.

Op de landelijke Dag van de Leerplicht (17 maart) brachten de wethouders Maaike Veeningen van Onderwijs en Jeroen Brandes van Jeugd namens de gemeente en stiekem voor de media samen een traktatie naar het Keizer Karel College. De gemeente trakteerde overigens alle leerkrachten. Tijdens die speciale dag wil de (lokale) overheid naar eigen zeggen ‘meer bewustzijn creëren bij leerlingen en ze stimuleren door te zetten in hun schoolcarrière’. Het gaat er uiteindelijk om schooluitval terug te dringen.

De wethouders werden op het KKC ontvangen door rector Elisabeth Pels-Rijckenen spraken volgens een persbericht met leerlingen die gebruik maken van de zogenoemde trajectvoorziening. Die biedt extra ondersteuning buiten de klassituatie aan leerlingen die op dat moment een zetje in de rug nodig hebben. De extra ondersteuning draagt volgens de gemeente bij aan het voorkomen van schooluitval. De leerlingen vertelden over hun (thuis)situatie en op welke manier de trajectvoorziening hun helpt op school te blijven functioneren, zegt de gemeente.

‘Kleuters in het Wild’ in het bos

NatuuriseenFeest.web32Van 1 april tot en met 13 mei kunnen kleuters van 4 tot 6 jaar elke zaterdagochtend van 10.00 tot 11.15 uur meedoen met ‘Kleuters in het Wild’ in het Amsterdamse Bos. Een feest om wilde dieren te vangen, het bis te ruiken. Over bomen te klimmen. Ouders 0 begeleiders mogen natuurlijk ook komen.

Het wordt allemaal geregeld door de organisatie Natuur is een Feest. Kosten € 5,00 per kleuter.

Start bij de Boswinkel. Aanmelden 020-5456100. www.amsterdamsebos.nl.

De Boswinkel, Bosbaanweg 5, is open van dinsdag t/m zondag: 10.00 – 17.00 uur.

 

 

 

Kindercentrum Regenboogelfjes mag toch blijven

regenboog_logo_header15Het leek er niet op dat het ooit goed zou komen, maar kennelijk heeft kinderdagverblijf De Regenboogelfjes aan de Sportlaan het leven drastisch verbeterd.

Wethouder Herbert Raat legt de exploitante daar niet, zoals eerder aangekondigd, een exploitatieverbod op. In een brief aan de gemeenteraad laat hij dat weten.

In oktober veroordeelde hij de eigenares tot een last onder dwangsom en kreeg zij drie weken om de (herhaaldelijk) geconstateerde gebreken weg te werken. In een aparte brief meldde hij haar voornemens te zijn de exploitatie te verbieden als niet snel aan de geconstateerde noodzakelijke ingrepen zou worden voldaan.

Mama Café voor ouders over opvoedstress

JOIA-family-rood-accent-300x163Het thema van het Mama Café op vrijdag 3 maart in café Day aan het Stadsplein is opvoedstress. Van 10.00 tot 12.00 uur geeft Wianda Hoogakker, psycholoog en PRI therapeut, daar uitleg over hoe het komt dat men zich in bepaalde situaties gestrest voelen en wat er aan is te doen. Het Mama café, een landelijk initiatief, is bedoeld als een ontmoetingsplek voor ouders en opvoeders.

In een leven verandert veel wanneer men vader of moeder wordt. Opeens komt er iemand in het leven die belangrijker is dan wie of wat dan ook. Deze nieuwe ervaring gaat vaak gepaard met nieuwe gevoelens, zowel positieve als negatieve emoties. Onzekerheid (“doe ik het wel goed”), verantwoordelijkheid (“is dit wel goed/ gezond/ veilig voor mijn kind”), maar ook de veranderingen die men tegenkomt geven allemaal in meerdere of mindere mate stress. Het is niet alleen maar een grote roze wolk, er zit ook een andere kant aan die niet altijd makkelijk is.

Familiecentrum aan de Amstelzijde

familiecentrumAan de Amstelzijde (met volop horeca op het Amstelveense deel van Ouderkerk) is vrijdag het zogenoemde Familiecentrum geopend. Natuurlijk was wethouder Jeroen Brandes van Jeugdzorg (PvdA) er bij.

Op de foto is hij in gesprek met Cara Boerwinkel, een van de daar verbonden gespecialiseerde therapeuten.

In het Familiecentrum wordt in familieverband gewerkt aan de problemen van een kind.

De therapeuten die er samenwerken zijn er, door hun lange en brede ervaring in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de Jeugdzorg, van overtuigd dat een kind pas weer goed kan functioneren als het gezin actief betrokken is bij het in kaart brengen van de problematiek en de behandeling.

 

 

Workshops ‘Mad Science’ voor kinderen in bieb

Little Boy With Cloud On HandMad Science is kennelijk een manier om vaardigheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd te stimuleren. Daarover worden workshops voor hen gegeven in de vestigingen van Bibliotheek Amstelland, onder meer in die in Westwijk en het Stadshart.

Het gaat, meldt de bieb, om ‘creativiteit, samenwerken, kritisch denken en probleemoplossend vermogen’. Dat zijn voorbeelden van ‘21st century skills’, waarover men de laatste tijd veel hoort in het onderwijs, voegt zij er aan toe.

Programma voorjaarsvakantie A’damse Bos

A_damBos_MG_1618Er is een uitgebreid programma in het Amsterdamse Bos voor de Voorjaarsvakantie.  Op woensdag 22 februari kunnen kinderen van 4 tot en met 9 jaar (en hun begeleiders) meedoen om 12.00, 13.30 of 15.00 uur aan de grote buitenschoonmaak. Het konijn struikelt over lege blikjes. Kinderen kunnen het afval aan een grote rammelstok hangen en het Bos helpen schoonmaken. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per ouder. Aanmelden en informatie: 020-5456100.

Donderdag 23 februari is de toverdokter in het Bos er. Om 12.00, 13.30 of 15.00 uur kan met men zijn zieke knuffeldier komen. Met een medicijn van kruiden, heksensoep en een toverstok wordt de knuffel weer beter gemaakt. Voor kinderen van 4 tot 9 jaar en ouders / begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten € 5,00 per kind en € 2,50 per ouder. Aanmelden en informatie: 020-5456100.