Categorie: "Jeugd en jongeren"

Nieuwe hangplek voor jongeren

Jeroen Brandes

Er is een hangplek bij voor jongeren. Zoiets heet tegenwoordig Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) en de gemeente meldt dat er nu ook een is aan de Zetterij, nadat daar een ‘lang participatieproces’ aan is vooraf gegaan. Het is de vijfde JOP in Amstelveen, maar die uit wijkpark Middenhoven is opgeheven.

Officiële opening van de nieuwe plek is in februari gepland. De andere vier staan naast het raadhuis in het Oude Dorp, bij de A9, aan de Schweitzerlaan en bij de Oranjebaan. Volgens de gemeente gaat haar afdeling Jongerenwerk geregeld in gesprek met jongeren om te propberen hen bij activiteiten in de stad te betrekken. Onduidelijk is waarin die gesprekken resulteren. Naar wijkvergaderingen komen doorgaans alleen een vergrijzende bewoners.

Maar wethouder Jeroen Brandes van Jeugd (PvdA) heeft geenszins de moed op en is optimistisch gestemd. Hij heeft veel contacten met de doelgroep en weet dat die nu eenmaal anders met suggesties komt dan in de reguliere bijeenkomsten in wijken.

Probleemjeugd kiest zelf steun voor hulpplan

Gert Jan Slump

Perspectief plan’ heet het. Geen hond weet natuurlijk wat dat betekent, maar het heeft te maken met de Verordening Jeugdhulp 2018, die de gemeenteraad woensdag vaststelde. Op initiatief van GroenLinks werd daarbij raadsbreed (10 fracties) aangedrongen op volledige keuzevrijheid voor de jeugdigen en / of hun ouders over wie hen steunt bij het opstellen van het ((komt ie weer) perspectiefplan.

Elke gemeente moet volgens de Jeugdwet een verordening Jeugdhulp opstellen. Amstelveen werkt samen met omliggende gemeenten. Samen stelden die een regionale inkoopstrategie voor hulp aan jongeren vast. In plaats van het inkopen van producten, wordt nu op basis van een perspectiefplan en gericht op resultaat ingekocht. Jeugdigen en hun ouders maken dat plan. Zij kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Door wie of welke instantie mogen de ouders en / of jeugdigen zelf kiezen. Volgens GroenLinks is alles daarbij op kwaliteit van de hulp gericht.

Kwaliteit

Alles is gericht op kwaliteit van de jeugdhulp vanuit het perspectief van jeugdigen en hun ouders, zegt de gemeente. Ook moet de nieuwe werkwijze de administratieve procedure verbeteren.

Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad is ‘intensief overleg geweest’ tussen Gert Jan Slump (GroenLinks) namens de gemeenteraad, wethouder Jeroen Brandes (PvdA, verantwoordelijk voor jeugdhulp) en ambtenaren, meldt GroenLinks nu.

 Familieplan

De nieuwe jeugdwet houdt in dat jeugdigen en hun ouders samen met familie, vrienden en anderen uit de omgeving een familiegroepsplan op te stellen. Daarin staat welke problemen de jeugdige of het gezin heeft, welke hulp nodig is, en wie die hulp geeft. “In onze regio is gekozen voor de uitwerking in de vorm van een perspectiefplan. Daarbij kunnen zij altijd ondersteuning inschakelen. Wij vonden het als Raad onverkort belangrijk dat zij daarbij volledige keuzevrijheid hebben”, zegt Slump.

Volgens Jeroen Brandes sluit de motie aan bij de ingezette Amstelveense praktijk. “Daarbij kan naast een jeugdhulpverlener uit het lokaal team ook gebruik gemaakt worden van ondersteuning door onafhankelijke ondersteuners”, zegt hij. “Het gaat overigens om inkoop van specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp. Het perspectiefplan is leidend voor verdere jeugdhulp en bepaalt de kwaliteit daarvan in hoge mate.”

Keuzevrijheid bevorderen

In de door alle fracties mee ingediende motie wordt het college opgeroepen de keuzevrijheid te waarborgen en te bevorderen.

De motie roept het college ook op samen met de gemeenteraad (waarmee regelmatig gesprekken over jeugdhulp worden gevoerd) de komende tijd met jeugdigen en hun ouders te praten over de kwaliteit en de tevredenheid over deze nieuwe werkwijze. Waar nodig moet die werkwijze verder worden verbeterd, vindt GroenLinks.

 

Kinderburgemeester: neem mij serieus

Zij blijkt zaterdag (14 oktober) naar de landelijke dag voor kinderburgemeesters te zijn geweest in Delft, de Amstelveense Varvara Denisova, die hier die functie heeft.  Vorig jaar was de eerste editie in Aalsmeer. Stichting KinderrechtenNU heeft in samenwerking met de gemeente Delft, museum Prinsenhof en de Kindercorrespondent het initiatief genomen voor de tweede.

Kinderburgemeesters moeten niet alleen lintjes doorknippen, maar ook over serieuze dingen meepraten.  Daar is in Amstelveen overigens tot nu toe niets van gebleken, maar kennelijk is het ook een landelijk euvel.

Griezelen op Halloween kinderdisco

Aan het griezelfeest Halloween wordt ook voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar een Disco in Westend (Westwijkplein) gewijd op vrijdag 20 oktober. Om 16.00 is en een minidisco voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar en ’s avonds om 19.00 (tot 21.30 uur) kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar komen dansen.

De disco wordt weer georganiseerd door het bedrijf Kids in the Mix, dat in verband met het thema potentiële bezoekertjes adviseert zich ‘als een echte griezel’ te verkleden, zodat zij kans maken op het winnen van de prijs voor de grootste griezel van de avond.

Informatie over 18-jarigen met beperking

Woensdag 4 oktober (van 19.30-21.00 uur) is er in de Bibliotheek aan het Stadsplein en informatieavond voor ouders van kinderen die achttien worden en een beperking hebben. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met MEE Amstel en Zaan.

Hoe moet het verder met je zoon of dochter? Wat moet je allemaal regelen, en waar moet je allemaal rekening mee houden? Dat zijn vragen die aan de orde komen.

Griezelige kinderboekenweek in bieb

In de Kinderboekenweek van 4 t/m 15 oktober is ook bij Bibliotheek Amstelland veel te zien. De kinderboeken staan in het teken van monsters, griezels en engerds centraal. Het spannende programma ziet er in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn als volgt uit.

Woensdag 4 oktober 15.30 – 16.30 uur, bibliotheek Stadsplein: Griezelige voorleesspecial & Opening Kinderboekenweek door kinderburgemeester Varvara Denisova. Zij zal de Kinderboekenweek feestelijk openen daarna kunnen kinderen van 2 tot en met 6 jaar luisteren en knutselen. De toegang is gratis.

Weer robots in bibliotheek

Op donderdag 31 augustus zijn er weer robots in de bibliotheek aan het Stadsplein, waarmee kinderen kennis kunnen maken. De bieb organiseert het evenement samen met RobotWise. Kinderen zien er robots als Blue-bot, Dash, Ozobot, LEGO WeDo 2.0 en nog veel meer.

Tijdens de Mini Robot Playground mogen zij zelf kiezen met welke robot (of programmeer opdracht) zij aan de gang willen gaan. ‘De Mini Robot Playground was een groot succes bij de kinderen’ vertelt een ouder over de vorige playground in de bibliotheek. Het is een ‘coole’ manier om spelenderwijs te ontdekken en te leren over technologie, robotica en programmeren.

Elsrijk krijgt eigen jeugdraad

Stadsdorp Elsrijk gaat een eigen jeugdraad voor de wijk vormen, Wie tussen de 8 en 12 jaar is, kan zich daarvoor melden als hij of zij mee wil praten over de wijk.

Het belangrijkste doel van de Jeugdraad Elsrijk is aandacht te krijgen voor wat de jeugd in Elsrijk echt belangrijk vind, meldt het Stadsdorp. Om de gedachte te bestrijden dat er in de wijk Elsrijk alleen maar ouders en ouderen wonen. Onzin natuurlijk, vindt het stadsdorp.

Workshop 3D voor kinderen

In de bibliotheek aan het Stadsplein kunnen kinderen van 8 tot en met 14 jaar een workshop volgen over 3D design en 3D printen.

De bibliotheek organiseert die samen met Rada3D en wordt gehouden op maandag 21 augustus (11.00 tot 13.00 uur).

3D printspecialist Joury Galis van Rada3D leert kinderen tekenen in drie dimensies. Met behulp van een tekenprogramma op de computer maken zij een 3D-tekening en printen die vervolgens uit.

Deelnemers kunnen ook nog iets aan het ontwerp veranderen, want kunnen er ook thuis verder aan werken.

Prijs: €15,00 en voor bibliotheekpashouders: €10. Voor kaartjes gaat men naar www.debibliotheekamstelland.nl.

 

Expositie over kind in conflictgebied

De reizende tentoonstelling ‘Kind onder Vuur’ is van vrijdag 4 tot en met woensdag 23 augustus te zien in de bibliotheek aan het Stadsplein. Met de expositie kunnen kinderen ervaren hoe het is op te groeien in conflictgebieden. Ook leren ze dat in een oorlog regels op het gebied van humanitair oorlogsrecht gelden. De tentoonstelling is ontwikkeld door het Rode Kruis en het Humanity House.

In ‘Kind onder Vuur’ maken leerlingen kennis met Farah, Vian, Angie en Otim, kinderen ‘onder vuur’. Zij waren gewone kinderen, maar kregen ineens te maken met oorlog. Farah’s huis in de Palestijnse gebieden werd verwoest en nu woont ze in een container. Vian moest ’s nachts vluchten voor raketten op haar Syrische wijk. Angie in Colombia verloor haar been door een landmijn en Otim uit Oeganda trok als kleine jongen jarenlang door de jungle.