SP-jongeren in verzet tegen Mosquito

De jongerenorganisatie ROOD van de lokale SP voert actie tegen de Mosquito, een apparaat dat een hoog irritant geluid verspreid om hangjongeren te verdrijven. Voornamelijk jongeren onder de 25 jaar zouden de pieptoon horen. Er is zo'n apparaat geplaatst bij winkelcentrum Middenhoven, maar er komen er meer in Amstelveen. Een typisch geval van symptoombestrijding, dat bovendien alleen het probleem verplaatst, vindt ROOD. Zij constateert ook dan nog niet zeker is of de Mosquito geen gehoorschade veroorzaakt. De organisatie, zegt de laatste weken buurtonderzoek te hebben gedaan. 'Van de geënquêteerden staat 67% negatief tegenover de Mosquito,' meldt ROOD.

Volgens de SP-jongeren willen ‘veel mensen'  liever dat de gemeente investeert in het oplossen van de problemen. Ze zouden de Mosquito niet als de oplossing zien. De jonge SP-leden komen met een paar citaten om dat aan te tonen, zoals van een meisje dat beweert dat jongeren hangen omdat zij zich vervelen, maar daarbij niets slopen. En degenen die dat wel doen worden volgens haar niet aangepakt.
‘De Mosquito maakt geen onderscheid en pakt alle jongeren, niet alleen de degenen die in de fout gaan. Ook is niet afdoende onderzocht wat de invloed op kleine kinderen en huisdieren is,' aldus de SP-jongeren. Zij en de partij willen meer aandacht voor gemeentelijk jeugdbeleid en ‘voldoende en goede plekken waar jongeren kunnen vertoeven, zonder de overige buurtbewoners tot last te zijn. Jongeren die in de fout gaan en de wet overtreden moeten worden aangepakt; ingrijpen en lik op stuk. Dit vergt een actieve instelling van agenten, maar ook voldoende middelen en mogelijkheden voor deze agenten.'
ROOD doet momenteel door heel Nederland onderzoek naar de Mosquito en hangjongeren. De zullen worden gebundeld in een rapport. [email protected]

 

Lees ook:Mosquito tegen overlast blijft gehandhaafd
Lees ook:Nu juridische basis voor geluidskanon tegen jeugdoverlast
Lees ook:Houwink ten Cate ook tegen juridische basis mosquito
Lees ook:College wil mosquito in APV regelen
Lees ook:PvdA: Mosquito wettelijk ontoelaatbaar

6 reacties op “SP-jongeren in verzet tegen Mosquito

 1. Simon Nab

  Wij zijn de importeur van de Mosquito. Uw actie sluit aan bij initiatieven van uw organisatie in andere Gemeenten. Wij respecteren uw mening. Wij vinden het echter niet correct dat u tegen beter weten in suggereert dat “nog niet zeker is dat de Mosquito geen gehoorschade veroorzaakt”. Zelfs de Minister van BKZ die in aanvulling op een TNO rapport andere specialisten hierover een mening heeft gevraagd, bevestigt in recente antwoorden op kamervragen van uw partij dat bij normaal gebruik van de Mosquito geen gevaar voor gehoorschade bestaat. Zij ziet dan ook vooralsnog geen reden de inzet van de Mosquito aan beperkingen of regels te onderwerpen. Er vindt nog een verkenning plaats naar [de wenselijkheid] van een eventueel wettelijk kader en hoe dat dan vorm gegeven zou kunnen worden. Op basis hiervan gaan verschillende gemeenten inmiddels door met of over tot plaatsing.

    /   Beantwoorden  / 
 2. ROOD, jong in de SP

  Er werd gesproken met mevrouw H. Janssens van het wijkplatform en een jongerenwerker om een betere indruk van (mogelijke) problemen met hangjongeren te krijgen. Er werd uiteraard ook met de jongeren en bewoners in de wijk gesproken. Vervolgens ging ROOD ging langs bij direct aangrenzende woningen, en sprak met mensen die zich in en rond winkelcentrum Middenhoven begaven. Deze mensen werden geënquêteerd. We stelde mensen vragen over de Mosquito, problemen omtrent hangjongeren en oplossingen. Doel hierbij was inzicht te krijgen in de mening van betrokkenen. Van de geënquêteerde staat 67% negatief tegenover de Mosquito. We danken de Importeur voor haar reactie.

  Uw reactie is altijd welkom: [email protected]

    /   Beantwoorden  / 
 3. Johan Th. Bos

  Intussen is het voorstel een musquito in te zetten wel van de bewoners zelf gekomen, via een aab B&W aangeboden petitie. Dat waren dan zeker weer andere bewoners dan ROOD wist op nte sporen. Onduidelijk is hoeveel mensen er zijn ondervraagd en hoe representatief het onderzoek was.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Jos Aalders

  Dit soort van aanpak is dus ook voor de kinderombudsman onaanvaardbaar. Het is bovendien discriminerend naar minderjarige jongeren toe, en dit alles enkel op basis van leeftijd en de hiermee samenhangende lichamelijke ontwikkeling. En wat wij ook zeker niet over het hoofd mogen zien, is dat peuters/kleuters maar ook baby’s hiervan het slachtoffer zullen worden.

  Nu is het de Mosquito wat word het morgen?

  De kinderombudsman eist bij deze om het te verbieden, want het druist in tegen alle kinderrechten.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Ben

  Mosquito kan bij sommige mensen gezondheidsproblemen geven. Zo is op onze meldpunt hoge tonen bekend dat mensen last krijgen van hoofdpijn, oorpijn maar ook oorsuizen. Oorsuizen betekent dat het geluid doorgaat in je gehoor terwijl het geluid er niet meer is. Onderteken de petitie op http://www.mosquitoweg.nl en ga discussie aan op http//mosquito.forum2go.nl en facebook: https://www.facebook.com/oorsuizendoormosquito
  Meldpunt hoge tonen: meldpunthogetonen apenstaartje gmail.com

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Goede reden om snel weg te zijn als zo’n ding klinkt. Het apparaat wordt alleen ingezet tegen overlast door jongeren. Kogels uit vuurwapens en traangas schijnen ook niet zo goed te zijn voor de gezondheid. Maar wie het risico wil lopen ermee te maken te krijgen, doet dat doorgaans bewust. Overigens wordt bij mijn weten in Amstelveen allang geen mosquito meer gebruikt. Het bericht is van bijna zes jaar geleden….

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.