Categorie: "Horeca"

Nachtvergunning Bell’s Club ingetrokken

Burgemeester Mirjam van 't Veld

Burgemeester Mirjam van ‘t Veld

De toestemming tot vroeg in de ochtend open te zijn, wordt de Bell’s Club aan de Amsterdamseweg voorlopig ontnomen. Dat heeft de burgemeester Mirjam van ’t Veld de gemeenteraad laten weten.

Op verzoek van de gemeenteraad werd vorig jaar tot een verruiming van de openingstijden voor horeca besloten. GroenLinks wilde dat de horeca vooral in Uilenstede langen open mocht blijven. Daar loopt nu een proef mee, waarbij andere horecazaken zich – als zij daarom vroegen – konden aansluiten. De meeste bedrijven voelden er weinig voor, maar voor vooral partycentra, discotheken en nachtclubs lag dat anders.

Daarom meldde ook de Bells Club zich aan voor deze pilot. Maar in korte tijd – tussen september en eind december – deden zich daar zeven verstoringen van de openbare orde voor, schrijft de burgemeester. Het ging om zware mishandeling van personen, vechtpartijen, overlast door de jeugd en openlijke geweldpleging tegen personen, laat de burgemeester weten.

Chinese culinaire cultuur in Kostverlorenhof

download‘Culinaire cultuuravond’ noemt Hu Shao Ting, eigenaar van het Chinese restaurant Yu Woah aan Kostverlorenhof, waar er op woensdag 11 januari (18.30 uur) gaat gebeuren. “De ultieme beleving van de Chinese kookkunst”, noemt hij het zelf.

Hu Shao Ting is Grootmeester-chef in de “Chinese Intangible Cultural Heritage Cuisine” en tweevoudig wereldkampioen Chinese Cuisine. Hij vervolgt met het diner op 11 januari zijn culinaire cultuuravonden met een Dim Sum menu uit de meest gevarieerde keuken van China, de Kantonese keuken. Die wordt gekenmerkt door zoetzure accenten, waarin het vooral draait om kleur, samenstelling van gerechten en contrasterende smaken. “De seizoenen van het jaar komen heel sterk naar voren in de gerechten die in deze keuken gemaakt worden”, zegt de chef-kok. “Het eten is gezond, kleurrijk, niet te gekruid en erg fijn van smaak en geur. De meeste gerechten worden ‘al roerend gebakken’, waardoor smaak en sappigheid van de ingrediënten bewaard blijven.”

‘Accuraat’-sessie van de VVD

ondernemer vvdZoals gebruikelijk bij de beleden maar niet nageleefde transparantie van de lokale politiek blijkt de VVD-fractie in het geheim op bezoek te zijn geweest bij Accuraat aan de Legmeerdijk, leverancier van horecabenodigdheden voor feesten en partijen. Media mochten er niet allemaal bij, maar achteraf kwam er wel een persbericht, waarin staat wat iedereen al wist: dat het belang van ondernemers bij de VVD hoog in het vaandel staat.

VVD: Blijft horeca bereikbaar tijdens ‘brugwerk’?

VVDNIEUW2Komt er nou wel of niet een oplossing voor autoverkeer naar de horecabedrijven aan de Amstelzijde als de provinciale brug over de Amstel wordt verbouwd? Dat wil de VVD graag van B&W weten. De fractie in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W, waarop zij overigens natuurlijk als coalitiepartij de antwoorden allang weet, maar reclame voor de bühne is natuurlijk nooit weg.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de melding in de media dat er tijdens de werkzaamheden een tijdelijke oplossing voor het autoverkeer komt. De VVD zegt te willen weten wanneer de raad daarover wordt geïnformeerd, wat nu de stand van zaken is en of er wel een goede verbinding over de Amstel blijft gehandhaafd. En vooral natuurlijk of de ondernemers aan de Amstelzijde zonder vertragingen. Ook wil de fractie weten of de tijdelijke oplossing door de provincie – eigenaar van de brug – wordt betaald.

 

 

 

Raad keurt openingstijd McDonald goed

Peter Bot

Peter Bot

De gemeenteraad blijft er bij dat de vestiging van McDonalds aan de Zijdelweg net Mac Drive gedeelte in het weekend pas om 02.00 uur hoeft te sluiten. Een door SP, CDA en GroenLinks ingediend amendement om de sluiting van het volledige complex (restaurant en Mac Drive) om maximaal 24.00 uur te laten plaats vinden, werd terzijde geschoven.

Eerder was wel een zogenoemde omgevingsvergunning afgegeven voor het bedrijf, waarin stond dat het fast food restaurant ’s nachts gesloten zou zijn, maar daartegen kwamen omwonenden in verzet. De rechter bepaalde dat Amstelveen duidelijker moest aangeven wat het onder ’s nachts verstaat. Vandaar de gevraagde uitspraak van de raad. Op voorstel van B&W werd nu de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangevoerd. Niet juist, vinden tegenstanders in de raad, want die bevat voorschriften voor heel de horeca en de Mac Donalds ligt niet in een horecagebied, een heeft een uitzonderingspositie, waarvoor ook uitzonderlijke maatregelen op zijn plaats zijn.

Contract Poelbad met Jumpers nu getekend

32149_fullimage_Poel_310x160“Een verrijking voor het Oude Dorp”, noemt wethouder Maaike Veeningen van Economische Zaken (D66) het. De door B&W gemandateerde ambtenaar Tabitha van Hove, namens de gemeente, en directeur Rob de Ruyter van Jumpers Indoor Trampoline hebben dinsdag een contract getekend over de exploitatie van het zwembad en sportvoorzieningen in de Poel plus daarbij behorende horeca. Het geheel gaat pas volgend jaar van start.

Amstelveen.blog.nl bracht al eerder het nieuws dat Jumpers de exploitant zou worden, maar tegenover de gemeenteraad hield wethouder Peter Bot, naar de juistheid van het bericht gevraagd, nog een slag om de arm door op te merken dat er ook best een andere ondernemer kon zijn die de klus ging klaren.

Kroeg alleen op Uilenstede ‘s nachts langer open

3fe33_20081020212530_bier[1]Er is precies wat GroenLinks eigenlijk wilde. Nachtelijk bruisen in Uilenstede, waar al heel lang studerende fractieleider Axel Boomgaars veel woonervaring opdeed, en dat kan volgens een beetje student alleen als de horeca open is.

De burgemeester was eerst tegen uitbreiding latere sluiting van de kroeg op de campus, maar tenslotte rolde er toch een proef uit de hoge hoed. Die zou dan, onder met motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ voor héél Amstelveen gelden. Horecazaken mochten in de weekends tot 05.00 uur open blijven.

Omdat daarvoor bij de ondernemers, de bewoners en de meerderheid van de gemeenteraaf eigenlijk weinig handen voor op elkaar waren te krijgen, geldt de proef nu niet meer voor de kroegen in de wijken. Alleen voor partycentra, nachtclubs en disco’s. En voor Uilenstede. En dáár ging het Boomgaars ten diepste maar om. Doel bereikt dus. Hoewel hij een algemeen Amstelveens nachtleven voorstaat om de stad te laten bruisen. Maar als het ergens nodig moet dan op Uilenstede. Maar volgens CDA en ChristenUnie bruist de stad al genoeg, wat overigens door met name VVD en D66 wordt tegengesproken.

Coalitie: Mac Drive in weekend ‘s tot 02.00 uur open

Peter Bot

Peter Bot

Wat is nacht? De hamvraag die de rechter aan de gemeenteraad stelde en waarover de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur zich maandag boog. De omwonenden verwachten hinder van aan de Zijdelweg, bij de N201, geplande Mac Donalds en drongen eerst bij de gemeente en daarna bij de rechter aan op in elk geval nachtelijke rust. Maar wat verstaat de gemeente onder nacht? Dat wilde de rechter wel even weten, zodat er nu een voorstel van B&W ligt om de APV maar aan te houden.

Maar daarin staat dat alle horecazaken elke avond tot 02.00 uur open mogen blijven en in de weekends tot 03.00 uur. Dat geldt dan dus ook voor die Mac Donalds, hoewel inspreker Abbenhues namens de franchiseketen kwam melden dat alleen de Mac Drive op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur open blijft en verder alle dagen, net als het restaurant zelf, om 24.00 uur dicht is. Maar ja, aansluiten bij de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), geeft de franchisenemer natuurlijk het recht daarvan af te wijken. Bovendien wordt er een proef genomen met het open laten van horecabedrijven die dat willen tot 05.00 uur in de weekends.

“Gelijke monniken, gelijke kappen”, zei raadslid Oord van Burgerbelangen. Maar daarvan is geen sprake, wierp SP-er Adriaans tegen. ”Er is hier gekozen voor het geven van een horecabestemming met nachtelijke sluiting.” Dat laatste willen B&W namelijk, zeggen ze. En zij stellen de raad voor dat ook aan de rechter te melden. Maar de APV zegt iets anders.

Horeca niet unaniem blij over nachtvergunning

top_img_home_htmDe horeca in Amstelveen ziet over het algemeen weinig voordelen in een nachtelijke openstelling van café’s. Ondernemers wijzen er op dat veel neringen in woonwijken liggen, waar omwonenden niet zitten te wachten op nog langer open blijven in het weekend. D66 en GroenLinks hebben hun vreugde geuit over de proef die B&W gedurende een jaar willen nemen met ruimere openstelling. Die geldt dan alleen voor café’s die aan de pilot willen meedoen.

Voordelen zijn er misschien wel, maar die hangen af van de locatie waar een bedrijf is gevestigd, zeggen horecamensen. Zij constateren ook dat personeel na de vrijdag en de zaterdag langer moet werken als de café’s tot 05.00 uur open blijven. En dat brengt natuurlijk kosten met zich mee.

In het Oude Dorp, met heel veel horeca in een vrij klein gebied, vrezen bewoners meer overlast als de bedrijven wordt toegestaan langer open te blijven.

Proef met nachtvergunning café’s – D66 en GL blij

Axel Boomgaars

Axel Boomgaars

Tawros (D66)

Tawros (D66)

Nachtenlang het café open houden in Uilenstede, wat fractievoorzitter Axel Boomgaars van Groenlinks wilde, ging niet door, omdat de burgemeester zich daar tegen verzette. Maar nu willen B&W een proef nemen met toestemming later te sluiten op vrijdag en zaterdag voor heel de horeca in Amstelveen, alsmede in de nacht die volgt op een reguliere feestdag. De café’s mogen dan tot vijf uur ’s morgens open blijven.

Bij studentencampus Uilenstede mag dat op donderdag en vrijdag. GroenLinks en D66 zijn in hun nopjes. De democraten zijn sowieso voor een 24 uur economie en dienden eerder een door de meerderheid van de gemeenteraad omarmd voorstel in om winkels niet alleen op zondagmiddag maar de hele zondag toestemming te geven om open te zijn. Ook de VVD vindt dat winkels dag en nacht open moeten, dus die zal er ook weinig moeite mee hebben als de kroegen ’s nachts langer open blijven. En natuurlijk sluit de rest van de coalitie (PvdA en Burgerbelangen) zich daar bij aan.