Categorie: "Groen"

Heemparken worden rijksmonumenten

De Braak

Drie Amstelveense heemparken worden tot Rijksmonument verklaard: Jac.P. Thijssepark, het Koos Landwehrpark en De Braak. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan B&W meegedeeld. De Stichting tot Behoud ‘Monumentaal Amstelveen, opgericht door fractievoorzitter Linda Roos van Burgerbelangen (BBA), heeft zich daarvoor jarenlang ingezet. Zij is nu dan ook ingenomen met het besluit van de rijksdienst, dat overigens nog moet worden bekrachtigd dor plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Dat wordt binnen enkele maanden verwacht. Aanleiding tot een verzoek om bescherming van de drie parken was de in  mei 2001 verschenen gemeentelijke nota Samen leven in de Vitale Stad Amstelveen 2020+. Daarin stonden dingen die als een om zeep helpen De Braak konden worden opgevat, wegens het plan wegens een route voor een sneltram. Het leek erop dat fietspaden door De Braak waren voorzien en zelfs woningbouw.

Boek over 140 jaar bestaand Zorgvlied

Uitgave van een boek over de geschiedenis van Zorgvlied en de oprichting van een stichting tot behoud en recreatie van het mausoleum van circuseigenaar Oscar Carré. Die twee gebeurtenissen markeren het feit dat de begraafplaats op 1 november 140 jaar bestaat. In 1870 begon de historie ervan met de aankoop van een stuk weiland aan de Amsteldijk. Het eerste exemplaar van het boek“Wandelen over Zorgvlied” wordt maandag om 15.00 uur uitgereikt aan Zorgvlied-directeur Arpad Nesvadba. In de bijna anderhalve eeuw hebben politieke ideeën, recessies, wereldoorlogen, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen hun sporen achter gelaten op begraafplaats Zorgvlied. De auteurs geven dan meteen de aftrap voor de oprichting van de stichting.

D66: fietspad in Bos onveilig

Maaike Veeningen

Het fietspad langs de Emmakade, maar gelegen in het Amsterdamse Bos, moet nodig worden opgeknapt. Dat vindt D66. Het fietspad zit vol  scheuren. De fractie van die partij in de gemeenteraad heeft er schriftelijke vragen over aan B&W gesteld. Probleem is dat het bos weliswaar op Amstelveens grondgebied ligt, maar wordt onderhouden door de gemeente Amsterdam. D66-fractielid Maaike Veeningen wil van het college weten wat het denkt te doen ter verbetering van het slecht onderhouden pad. De scheuren lijken volgens haar te worden veroorzaakt door de wortels van in de buurt staande bomen.  Maar noch aan de bomen, die al langdurig niet zijn gesnoeid, noch aan de scheuren wordt iets gedaan door Amsterdam, constateert Veeningen.

Tentoonstelling leven en werk Koos Landwehr

In het gebouw van de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) begint zaterdag 25 september een tentoonstelling over het leven en werk van de in 1996 overleden dr. Koos Landwehr, bekend botanisch tekenaar en auteur. Hij kwam in 1939 in dienst van de Amstelveense gemeentelijke plantsoenendienst en legde zich daar samen met de vermaarde Chris Broerse toe op aanleg en beheer van parken. De expositie bestaat ui schilderijen, foto´s, krantenartikelen, voorwerpen en boeken. Veel ervan komt uit de privé-collectie van Landwehr, nu in het bezit van diens familie, en werd in bruikleen afgestaan.

‘Groenbeheer helemaal uitbesteden kan niet’

Wethouder John Levie

Volledig uitbesteden aan het bedrijfsleven van  het beheer van het openbaar groen, is voor daarvoor verantwoordelijk John Levie een brug te ver. In die trant reageert hij op een suggestie van VVD-raadslid Walter Vervenne. Die zag in het van ambtelijke naar private sector overhevelen van het groenbeheer een mogelijkheid om te bezuinigen en toch de kwaliteit te behouden. “Wat de heer Vervenne vraagt, gebeurt voor een deel al, maar je houdt altijd een gemeentelijk beheersinstrument nodig,”zegt Levie. Bovendien zou, als de markt weer aantrekt, de prijs van privaat uitbesteed beheer wel eens aanzienlijk duurder kunnen worden. Voor de uitvoering worden overigens ook nu hoveniersbedrijven ingeschakeld, evenals de AM Groep, behalve voor het uiterst specialistische werk in de heemparken.

‘Geef openbaar groen in beheer bij bedrijven’

Walter Vervenne

Is het niet goedkoper het beheer van het openbare groen volledig uit te besteden? VVD-raadslid Walter Vervenne gaat dat vanavond (22 juni) vragen aan de wethouder voor groen, John Levie, in de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Nu er grote bezuinigingen nodig zijn, waarbij waarschijnlijk ook groenvoorziening niet wordt ontzien, zou uitbesteding van het beheer aan particuliere bedrijven wel eens goedkoper kunnen zijn dan ambtelijke voortzetting ervan, redeneert Vervenne. En op die manier zou, ondanks bezuiniging, de kwaliteit gehandhaafd blijven.   

Overeenstemming Zorgvlied en Joodse Gemeente over crematorion

De Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en begraafplaats Zorgvlied van de gemeente hebben overeenstemming bereikt de bouw van een crematorion. Het ging daarbij vooral om de hoogte ervan. Die blijft tot 16 meter beperkt. Het crematorion wordt daardoor aan het zicht uit de synagoge onttrokken, door de bestaande wintergroene bomen. Rabijn Ten Brink en voorzitter Van der Wieken van de Liberaal Joodse Gemeente spraken onlangs namens leden van hun geloofsgemeenschap verontrusting uit bij burgemeester Van Zanen, wethouder Groot en directeur Nesvadba van de begraafplaats. Kernpunt was de verwachte zichtbaarheid van het bouwwerk vanuit de synagoge.

Amstellanddag: Uilenballen uitpluizen op Elsenhoven

Op speelboerderij Elsenhove (Bankrasweg 1) zijn zondag (6 juni) onder begeleiding van leden van het IVN uilenballen uit te pluizen. Dat gebeurt in gebouw De Rietgans. De boerderij is van 11.00 tot 16.00 uur geopend voor de Amstellanddag. Rond de Veenschuur is het natuurlijke proces van de groei van veen te zien. Verder organiseert Groengebied Amstelland op het terrein diverse wateractiviteiten voor kinderen.

Jacqueline Cramer opent zondag Amstellanddag

Jacqueline Cramer

Terwijl voor kerkgangers dan net hun eredienst begint, opent voormalig minister Jacqueline Cramer zondag (6 juni) om 10.00 uur de vierde Amstellanddag, een initiatief van Beschermers Amstelland. Dat gebeurt op de boerderij van Dick Andriessen in de Bovenkerkerpolder (hoek Nesserlaan/Ringdijk). Het centrale punt van deze Amstellanddag is het Kampje in Ouderkerk, waar alle informatie erover is te krijgen. Fietsen zijn te huur bij boerderij Polderzicht in Ouderkerk aan de Amstel.  Cramer startte als minister het programma Mooi Nederland. In dat kader is Amstelland aangewezen als een van de vier Nederlandse voorbeeldgebieden, waar zal worden aangetoond dat investeren in landschap loont. De ministeries van LNV en VROM hebben daarvoor middelen beschikbaar gesteld.

Burgemeester opende boomfeestdag aan de Poel

Burgemeester Van Zanen spreekt de kinderen 'uit de hoogte' toe.

Bij de in aanleg zijnde avontuurlijke speelplaats aan de noordelijke Poeloever heeft burgemeester Jan van Zanen vanmorgen (woensdag 17 maart) officieel de Amstelveense editie van de jaarlijkse  Nationale  Boomfeestdag geopend. Van een hoogwerker af sprak hij de daar aangetreden 75  kinderen van de basisscholen Piet Hein en Palet Zuid toe, die daarna ongeveer achthonderd boompjes gingen planten. Daaronder vier bijzondere exemplaren: loten (stekken) van de beroemde kastanjeboom uit het Achterhuis, waar Anne Frank was ondergedoken. “Door een raampje zag zij die boom staan. De vier boompjes die jullie gaan planten zijn daarvan kinderen,” zei Van Zanen. “In Amstelveen bestaat een grote Joodse gemeenschap. Die voer bomen verdienen dan ook een speciale plek.”Bij de kastanjebomen komt een herdenkingsbordje.