Categorie: "Groen"

Buurtpark aan Marne in nieuw woongebied

Sander Mager (GroenLInks)
Sander Mager (GroenLInks)

Er komt wel een buurtparkje, maar geen artsencentrum in het nieuwe woongebied tussen Groenelaan en Waardhuizen (Middenwaard Marne). De gemeenteraad ging woensdag (16 december) akkoord met een door Sander Mager van GroenLinks (met steun van PvdA, D66 en CDA) ingediend amendement op de nota uitgangspunten voor de inrichting van het gebied. Overigens hadden B&W de uitgangspunten al aangepast, zodat er nu minder wonongen komen dar eerst was voorzien. Tegen de oorspronkelijke woningdichtheid waren honderden omwonenden in verzet gekomen. Een voorstel van Burgerbelangen (BBA) het nu aan Maritsa geplande medisch centrum maar in een van de scholen aan Marne (of in nieuwbouw op die plaats) onder te brengen, kreeg geen steun van andere partijen.

GroenLinks wil buurtpark aan Marne

Sander Mager
Sander Mager

In het nieuwe woongebied tussen Groenelaan en Waardhuizen moet een buurtpark komen. Met dat voorstel komt GroenLinks woensdag (16 december) in de gemeenteraad, die dan een besluit neemt over de uitgangspunten voor de uitbreiding Middenwaard / Marne. De fractie – die steun krijgt van D66, CDA en PvdA – wil het park aan Marne laten aanleggen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de kritiek van buurtbewoners dat de ontwikkeling van de woningbouw voor hen weinig meerwaarde oplevert, zegt GL-fractievoorzitter Sander Mager. De omwonenden uitten hun kritiek op de Nota van Uitgangspunten tegenover de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Het college heeft inmiddels het voorgestelde te bouwen aantal woningen met een kwart omlaag geschroefd.

Zorgvlied schept meer capaciteit door aanleg ‘keldergraven’

001[1]Als er geen maatregelen worden genomen zijn er na 2016 te weinig graven beschikbaar op Zorgvlied. Zowel particuliere (familie) graven als de algemene (huur) graven. Omdat uitbreiding niet mogelijk is, worden zogenoemde keldergraven aangelegd. Daardoor zijn meer dan drie lagen per graf mogelijk en kan met minder paden worden volstaan. Burgemeester en wethouders gaven goedkeuring aan de ontwikkeling van een complex van algemene keldergraven: ’t Lalibellum. Dat wordt in de loop van volgend jaar opgeleverd.

VVD: kappen bomen aan Meander onnodig

Walter Vervenne
Walter Vervenne

Van de tien populieren die de gemeente aan de Meander wilde kappen, is dat voor acht niet nodig. Dat heeft de door bewoners ingeschakelde en bij de gemeentelijke groenafdeling bekende bomenspecialist Natura Ingenium geconstateerd. Volgens de expertise organisatie betekenen maar twee bomen een direct gevaar voor de omgeving. VVD-raadslid Walter Vervenne heeft er schriftelijke vragen over aan B&W gesteld. Hij wil wel eens weten op welke gronden de gemeentelijke groenafdeling eigenlijk aan de wethouder adviseert bomen op de kaplijst te zetten, of daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen conditie en stabiliteit van een boom en of bij zo’n advies de status van een te kappen boom wordt geleverd. Ook vraagt het raadslid of bij de diagnose ‘direct kappen’ advies van specialisten wordt ingewonnen. In verband met de ontstane onduidelijkheden wil Vervenne de geplande kapronde 2009 uitstellen.

Fracties vragen opheldering over groenbezuinging tegen wens gemeenteraad

Catharina de Leur
Catharina de Leur

Sander Mager
Sander Mager

Hoewel de gemeenteraad in juli een door B&W aangekondigde bezuiniging op openbaar  groen via een amendement unaniem verwierp, blijkt het nu toch van plan te zijn daarop te bezuinigen. D66 en GroenLinks hebben daarover verbaasd schriftelijke vragen aan het college gesteld. De raad vond dat de twee ton, die het college eerder wilde uitsparen op groen, maar elders binnen het programma Milieu en Groen moest worden gevonden. Maar nu blijkt uit een door B&W naar de raad gemailde tussenstand van de noodzakelijke bezuinigen – in het eufemistische bestuurlijke jargon ombuigingen genoemd –  toch 130 mille op het groen van de ‘stad in het groen’ te worden ingeleverd.

Excursie naar Land van Bakker

Het (ei)Land van Bakker bij boerderij Meerzicht is het doel van een excursie op zondag 19 juli door het Amsterdamse Bos. Een wandel- en fietstocht die om 14.00 uur start bij het bezoekerscentrum aan de Bosbaanweg 5. Op het kleinschalige eiland is een grote variatie van moerasbos en bloemrijk riet te zien. Er wordt daar een wandeling gemnaakt. Maximaal kunnen er twintig mensen aan de excursie deelnemen. Zij kunnen zich aanmelden op telefoonnummer 5456100 (tussen 12.00 en 17.00 uur).

D66: handen af van het groen

Catharina De Leur

Catharina De Leur

Hoe de gemeente ook moet bezuinigen, dat mag niet op het groen gebeuren. Die mening heeft D66 in de gemeenteraad. In de kadernota 2010, voorloper van de begroting, gaan B&W uit van een besparing van twee ton op het openbaar groen. Onaanvaardbaar, vindt D66. Maar de fractie wil ook dat de nieuwbouw van scholen niet wordt uitgesteld. Het al jaren geleden opgestelde integrale huisvestingsplan voor het onderwijs moet wat de fractie betreft gewoon worden uitgevoerd. B&W stellen vertraging voor.  D66-ractievoorzitter Catharina de Leur zegt al heel lang voortdurend op de krimpende reserves van de gemeente te hebben gewezen.  

Veel te doen zondag op ‘dag van het park’

Poppenkast in park

Poppenkast in park

De gemeente gaat aanstaande zondag (31 mei) weer eens proberen te demonstreren waarom Amstelveen een stad in het groen is. Het is dat ‘de dag van het park’. Vooral in het park Duin en Kruidberg/Westduinen wordt dan met entertainment voor kinderen en volwassenen uitgepakt, tussen 12.00 en 16.00 uur. Muziekvereniging Bovenkerk verzorgt de opening, maar daarna zijn er meer muzikale optredens. Verder is er straattheater, een demonstratie ganzenhoeden met bordercollies, streetdance, Tai Chi en folklore voor kinderen. Op begraafplaats Zorgvlied zijn er rondleidingen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Die zijn er trouwens ook in het Anna Blamanpark, waar men met zijn hond kan meedoen aan een hondenspeurtocht.

Schapen komen helpen bij onderhoud Schinkelbos

Het Amsterdamse Bos gaat schapen inzetten voor het onderhoud. Er komt een kudde – met herder – in het nieuwste deel van het bos, het zogenoemde Schinkelbos, bij Aalsmeer. De schapen nemen gedeeltelijk het werk van machines over, doordat zij al grazend de begroeiing beteugelen. In het Schinkelbos is het moeilijk machines te gebruiken, omdat die het niet goed kunnen bereiken. Er lopen daar ook al Schotse hooglanders rond. De schapen gaan hen een handje helpen. Zij eten allerlei soorten plantjes, waarvoor de hooglanders feestelijk bedanken. De kudde komt uit het natuurterrein Kennemerduinen van het Provinciaal Waterleiding Net (PWN) en blijft ook niet constant in het Amsterdamse Bos. Vrijdag (15 mei) beginnen de schap daar te grazen en  blijft dan een week of drie. In september komen ze terug voor eenzelfde periode.

‘Landschap van internationale allure’ langs Amstel

Een samenhangend groengebied moet de zogenoemde Amstelscheg worden. ‘Een metropolitaan landschap van internationale allure´ zelfs, dat strekt van de Stopera tot de Stopera tot de historische stelling van Amsterdam, op de grens met Utrecht. Dat vinden Amsterdam, Amstelveen, Diemen en de provincie. Die, inclusief de erbij betrokken hoofdstedelijke stadsdelen,  gaan samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. Ze hebben dat in een verklaring uitgesproken tijdens de conferentie Metropool Regio Amsterdam, een evenement met hoog abstractiegehalte. Volgens de gemeenten en de provincie begint het gebied te verrommelen. Dat willen zij tegen gaan.