Beschermers Amstelland analyseert politieke beloften groengebied

Zonder een duidelijk stemadvies te geven, heeft stichting Beschermers Amstelland (BA) toch naast elkaar gezet wat de diverse politieke partijen, in de race naar de nieuwe gemeenteraad, met het groene buitengebied van de stad van plan zijn. Zodat wie hart voor dat gebied heeft weloverwogen kan kiezen. Maar moeilijk blijft het wel, want de partijen verschillen onderling op details. Tegen een golfbaan in de Bovenkerkerpolder zijn in elk geval GroenLinks, ChristenUnie en Ouderencombinatie (OCA). Tegen bouwen in die polder zijn vrijwel alle partijen, maar zij verschillen onderling nogal over de periode waarin dat niet zou mogen gebeuren. Voor D66 is bebouwing onbespreekbaar, voor Groen Links voor de komende 30 jaar volledig uitgesloten en voor het CDA tot 2020. De PvdA wil het definitief uitsluiten, mits er sprake is van een lange termijn toekomst voor de landbouw in samenhang met natuur, waterberging en voldoende (extensieve) recreatie.De VVD maakt er geen geheim van dat zij een 18-holes baan wil,’ meldt de stichting. ‘Niet duidelijk is waar.’ De PvdA wil de Middelpolder (met uitzondering van het Bovenland) bestemmen voor intensieve recreatie en sportvoorzieningen. BA: ‘De andere partijen laten zich hier niet specifiek over uit, met uitzondering van GroenLinks, die een verplaatsing van de AFC velden vanuit de Zuidas naar de Middelpolder uitsluit.’

‘Vrijwel alle partijen zien de waarde van het buitengebied voor de recreatie. Over de intensiteit verschillen zij van mening. Intensief in de Middelpolder (PvdA), meer picknickplaatsen (CU), meer wandel en/of fietspaden in een agrarisch gebied van een eenvoudige en verstilde schoonheid (CDA) en een fietspad in het Bovenland van de Bovenkerkerpolder en een oost/west fietsverbinding naar de Middenweg (GL).’  

Zowel CDA als VVD pleit voor een verbreding van de door het zuidelijke gedeelte van de Bovenkerkerpolder lopende N201 tot tweemaal twee banen, constateert BA.

De stichting merkt verder op dat GL en Burgerbelangen (BBA) pleiten voor een integraal plan voor de Bovenkerkerpolder. ‘BBA wil het groene, open en stille karakter van de polder beschermen en versterken, ruimte bieden om de boeren te belonen voor hun landschapsbeheerfunctie en de vitaliteit van het boerenbedrijf versterken.’

GL zegt als enige partij te kiezen vóór de boeren (‘niet kiezen vóór de boeren is kiezen tegen het landschap en voor verrommeling’) en de oprichting van een grondbank. D66 streeft naar  vormgeven aan de ecologische zone in de Bovenkerkerpolder en de SP vraagt de aandacht voor het behoud van de cultuurhistorische waarden van de polders.

Lees ook:Golfbaan mogelijk naar Middelpolder
Lees ook:Winterwandeling in Middelpolder
Lees ook:Beschermers Amstelland bestaat vijf jaar en komt met lustrumboek
Lees ook:‘Schoonheid Amsteldijk moet behouden blijven’
Lees ook:Beschermers Amstelland wil plan beeldkwaliteit polder

2 reacties op “Beschermers Amstelland analyseert politieke beloften groengebied

  1. Frank Bikker

    Er staan in Amstelveen ook grote delen van bedrijfs/ kantoorgebouwen leeg. Kan men daar niet eerst wat mee doen, voordat men aan de buitengebieden begint te denken.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Hans van der Liet

    Ja, laten we daar sociale woningen van maken! Het geld dat dat kost halen we weg bij de salarissen van de onderwijzers.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.