B&W: ‘Gevaar ultrafijnstof nog niet bewezen’

Zoals bij de overheid gebruikelijk, vindt eigenlijk ook de gemeente dat eerst tientallen jaren onderzoek nodig is om een gevaarlijke stof gevaarlijk te noemen. Zo staat het er niet letterlijk, maar de antwoorden van B&W op schriftelijke vragen van GroenLinks over de gevolgen van ultrafijnstof voor de volksgezondheid komen er eigenlijk wel op neer.

Het tv-programma Zembla, dat vaker gaten schoot in de controlerende functie van de (landelijke) politiek en waardoor destijds bijvoorbeeld de parlementaire enquête over de bouwfraude begon, gaf aan dat door vliegtuigen veroorzaakte ultrafijnstof niet bewezen ongevaarlijk is. Hetgeen GroenLinks-raadslid Kortekaas tot de vraag bracht of B&W daar plaatselijk iets aan denken te doen en zo ja wat.

Antwoord: Lokale mogelijkheden zijn er qua regelgeving eigenlijk niet en of het echt gevaarlijk is, moeten we nog maar afwachten. Zo ongeveer. In de directe omgeving van Schiphol worden volgens het raadslid, zich baserend op Zembla, hoge concentraties ultrafijnstof gemeten. Dat bleek uit onderzoek. Er zijn wel mensen bang, maar wetenschappelijk staat nog steeds niet onomstotelijk vast dat er sprake van schade is. En het principe ‘onthoud u bij twijfel’ is nu eenmaal bij overheden geen uitgangspunt. Decennia lang werd er gebouwd met asbest, dat tegenwoordig als taboe geldt, terwijl nu alleen zwaar beschermde medewerkers van gespecialiseerde bedrijven de restanten mogen verwijderen.

Zenders

Jaren geleden vroeg D66 in de gemeenteraad  zich af of zendmasten voor telecommunicatie in de bebouwde kom eigenlijk niet slecht waren door de straling en of die trouwens ook bij gebruikers van mobieltjes nou geen kanker kon opleveren.  Onderzoekers in het buitenland zeiden van wel, maar ja, in Nederland was het nog niet bewezen en dus hield de overheid zich daar aan vast. Ook de gemeente dus. D66 zwijgt nu natuurlijk erover, want iets anders zou deining geven in de coalitie.

Overigens vinden B&W dat wonen in de buurt van Schiphol niet gevaarlijker is dan elders in het land waar men met ultrafijnstof heeft te maken.

“Het nu gepubliceerde onderzoek is een eerste stap naar inzicht in oorzaken en risico’s van concentraties van ultrafijnstof en heeft zich beperkt tot een analyse van de sterftecijfers in de verschillende regio’s in Nederland”, schrijven B&W aan Kortekaas. “Hierbij zich geen afwijkingen gevonden tussen sterftecijfers in deze regio en in de rest van Nederland. Om daadwerkelijk inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van ultrafijnstof zal meer onderzoek over een langere periode en naar verschillende gezondheidsaspecten noodzakelijk zijn. Wij juichen het dan ook toe dat de staatssecretaris de aanbeveling van het RIVM voor vervolgonderzoek (dat in 2020 gereed moet zijn) heeft overgenomen.”

Verstandig?

De gemeente wil, ter wille van de woningbouw, de beperkingen voor de bouw – wegens de nabijheid van Schiphol – juist opheffen. Is dat nou wel verstandig? Die vraag stelde GroenLinks eigenlijk. Want ja, de kunt wel duizenden woningen meer bouwen dan nu krachtens regelgeving kan, maar als de mensen daarin een groter gezondheidsrisico lopen, is dat misschien toch niet zo verstandig.

Zover is de gemeente nog niet. Eerst moet er meer onderzoek komen. En intussen gaan we gewoon door met proberen te tornen aan de regelgeving (Luchthaven Indelingsbesluit) ter beperking van bouwen in bepaalde zones. En uitgerekend D66-wethouder Maaike Veeningen is de zegsvrouw van die boodschap in de regionale praatclub over Schiphol. Maar tegelijk heeft zij er wel aangedrongen op nadere onderzoek. Hetgeen wij vervolgens niet gaan afwachten als het even kan.

B&W betreuren intussen wel dat het zo lang gaat duren voordat het verdere onderzoek (pas in 2020) klaar is. Maar ja, niets staat nog vast. Noch de schadelijkheid, die er best zou kunnen zijn, noch het tegendeel. En zolang dat laatste niet vast staat, gaat de overheid kennelijk van het eerste uit. Zoals met asbest, zendmasten en de kankerverwekkende verf bij Defensie, waartegen mensen die er mee werkten al decennia lang procederen.

Lawaai

“Wij moeten onze afwegingen ten aanzien van ontwikkelingen in onze stad baseren op de nu beschikbare kennis en de nu geldende regelgeving en – normen”, zeggen B&W. “De huidige beperkingen wegens het Luchthavenindelingbesluit zijn uitsluitend ingegeven door geluidhinder wegens vliegverkeer en risico’s wegens externe veiligheid. De begrenzing van de verschillende zones is dan ook bepaald door geluid- c.q. risicocontouren en houdt op geen enkele wijze verband met inzichten met betrekking tot luchtkwaliteit.”

Want als het over externe veiligheid gaat, zoals dat besluit zegt, gaat het nog niet over fijnstof. Dat komt misschien decennia later nog eens.

B&W: “Gelet op de complexiteit van de problematiek rond ultrafijnstof, de huidige regelgeving en de veelheid aan factoren die een rol speelt bij het doen van uitspraken over de gevolgen voor de volksgezondheid, is het voor ons nu niet mogelijk hier in algemene termen uitspraken over te doen. Het nu beschikbare onderzoek is onvoldoende basis om richtinggevende conclusies te kunnen trekken over de aard en omvang van de problematiek.”

Ofwel: Zolang de schadelijkheid is niet is aangetoond, al zijn er nog zoveel vragen, gaan wij van onschadelijkheid uit…

 

Lees ook:GroenLinks bevraagt Veeningen over vliegfijnstof
Lees ook:GroenLinks: zorg over fijnstof Schiphol
Lees ook:Buitenveldertbaan weer in gebruik
Lees ook:Amstelveen moet dynamisch blijven, vindt raad
Lees ook:Anti-discriminatievoorstel GroenLinks krijgt steun

45 reacties op “B&W: ‘Gevaar ultrafijnstof nog niet bewezen’

 1. frank

  Niets nieuws, zolang iedereen zijn eigen auto wil hebben en het liefst voor 20 euro in Spanje wil zitten.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Jan Demming

  Op basis van onderzoek van TNO berekende Milieudefensie eind december 2014 al dat mensen die in de omgeving van Schiphol wonen door het drukke vliegverkeer grote gezondheidsschade oplopen als gevolg van luchtvervuiling. Volgens de organisatie daalt de gemiddelde levensverwachting van omwonenden binnen een straal van 15 kilometer van de luchthaven met vier maanden tot ruim een jaar. Nu kan men bedenkingen hebben bij conclusies van een milieuorganisatie. Aan de andere kant zou men zich kunnen afvragen welk belang Milieudefensie heeft om met dergelijke alarmerende cijfers te komen.
  Met het oog op de waarschuwingen van Milieudefensie en andere ‘milieuclubs’, vind ik dat de gemeente Amstelveen zich wel erg gemakkelijk van dit probleem afmaakt. Maar dat was te verwachten; economische motieven wegen tenslotte een stuk zwaarder dan die van gezondheid. En als inderdaad over een jaar of 20 blijkt dat ultrafijnstof tot ernstige gezondheidsklachten (hart- en vaatziekten) leidt of heeft geleid in deze omgeving, dan zitten onze bewindvoerders waarschijnlijk al lang en breed op de Veluwe in een leuke villa midden in de (nog) gezonde bossen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. ellejellens

   Het resultaat van het onderzoek van TNO was dat Schiphol een grote bron van ultrafijnstof is, en dat in Amsterdam en Amstelveen daardoor de concentraties van ultrafijnstof verhoogd zijn.

   Gezondheidsrisico’s op basis van deze concentraties zijn niet onderzocht door TNO. Wat er in het rapport staat is dat experts het waarschijnlijk achten dat er een verband is tussen blootstelling aan verhoogde concentraties ultrafijnstof en toegenomen sterftekans.

   Daarbij doen ze een berekening dat de blootstelling aan ultrafijnstof in het gebied rond Schiphol tot een toename van 3% tot 6% in sterfte zou kunnen leiden.

   Er is echter een hele dikke maar: TNO stelt ook heel duidelijk bij dat dit zeer onzeker is, en dat er nader onderzoek nodig is.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    @jan Het is wel zo dat vele mensen juist kiezen voor Amstelveen als woonplaats omdat zij werken op de luchthaven of dat zij vaak moeten vliegen voor hun werk. Maw. deze nadelen nemen zij op de koop toe. Wij zijn nu eenmaal geen land dat de ruimte heeft om een vliegveld 60 km uit een stedelijke omgeving aan te leggen, zoals vaak in de VS.

      /   Beantwoorden  / 
 3. CeeBee

  Als Groen Links vraagt naar de bekende weg, dan krijg je een dito antwoord.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Maw. dus doodzwijgen maar, jongens?!.

     /   Beantwoorden  / 
   1. CeeBee

    Naar de bekende weg vragen is niet het tegenovergestelde van doodzwijgen..

    En wat verwacht Groen Links als antwoord? Dat de gemeente even met haar vuist op tafel gaat slaan in Den Haag? Kom nou toch. Het is te doorzichtig voor woorden, maar ze hebben hun portie aandacht weer te pakken. Andere motieven kan ik niet bedenken.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Jan Denming

     Dus Schiphol maar gewoon zonder meer ongebreideld verder door laten groeien? Het enige wat GroenLinks kán doen is voorstellen om daar over na te denken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. CeeBee

      Amstelveen gaat er niet over Jan. Dus we kunnen nadenken wat we willen, maar dat gaat niet veel uithalen. Groen Links -en zeker de afdeling in Amstelveen- weet dat heel goed, maar je moet wat om je achterban te laten merken dat je ‘heel erg bezorgd’ bent.

        /  
     2. Jan Demming

      @ CeeBee

      Er zijn inderdaad ook partijen die het allemaal geen r**t kan schelen. Economische belangen zijn het enige wat voor hen telt. Erg jammer.

        /  
     3. Frank

      Je hebt zonder meer gelijk dat het ook voor de bühne is, maar als het nooit ter sprake wordt gebracht zal het ook nooit op de agenda gezet worden. Men kan denken aan het willen bouwen van woningen bij Kronenburg waar Veeningen het onlangs nog over heeft gehad.

        /  
     4. CeeBee

      Het staat vrijwel continu op de agenda, alleen wordt de illusie gewekt dat de gemeente er invloed op heeft.

        /  
     5. Frank Bikker

      @ Ceebee Is het dan niet waar dat Veeningen dat onlangs in de pers heeft beweerd over dat bouwen van woningen bij Kronenburg. Ik kan daar enkel uit concluderen dat de gemeente het liefst maling heeft aan die normen of zoals Jan beweert; Het kan ze niets schelen.

        /  
     6. CeeBee

      Dat kan wel waar zijn, maar daar had ik het niet over en is mijn punt dus ook niet.

      Afgezien daarvan denk ik de overheid wel drie keer nadenkt voordat ze het LIB gaan versoepelen. Naar mijn idee is het dan ook verspilde moeite om te proberen beweging te krijgen in het LIB waardoor bijvoorbeeld woningbouw bij Kronenburg mogelijk wordt. Accepteer zoals het is (het LIB bedoel ik) en ga daar mee aan de slag. De rigiditeit van het LIB kan later altijd nog als wig worden gebruikt om andere zaken voor Amstelveen gedaan te krijgen. (i.p.v. dat een versoepeld LIB vroeg of laat juist tégen ons wordt gebruikt)

        /  
     7. Frank

      @ CeeBee Zou je al niet kunnen zeggen dat de gemeente al de grenzen van dat LIB op zoekt door een noodopvang in Kronenburg te realiseren voor bij voorkeur gezinnen?

        /  
     8. CeeBee

      Tijdelijke behuizing is toegestaan volgens het LIB.

        /  
     9. Frank

      Ok, die had ik in de gauwigheid niet gezien. Bedankt.

        /  
 4. PeterPC

  Hetzelfde als de framing van Roundup.

    /   Beantwoorden  / 
 5. ellejellens

  Overigens zijn de concentraties ultrafijnstof nergens zo groot als op Schiphol zelf (minstens 10x zoveel als in Amstelveen en dat constant, onafhankelijk van het baangebruik). Je kan beter in Amstelveen wonen dan op Schiphol werken als ultrafijnstof inderdaad gevaarlijk blijkt te zijn voor de gezondheid.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Hoe waarschijnlijk is het dat de luchtvervuiling door Schiphol géén schadelijke gevolgen heeft voor de mensen die dagelijks die fijnstof, stikstofoxiden, benzeen, etc. inademen?

  Veel steden stellen met succes milieuzones om hun bewoners te beschermen tegen de uitstoot van vervuilende voertuigen. Amstelveen laat daarentegen de A9 verbreden in een open verkeersriool dwars door het midden van de stad en staat ook toe dat bovenwinds van onze woonplaats ook het vliegverkeer blijft toenemen. De geplande ‘Amstelveenbaan’ zal het allemaal nog erger maken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Het succes van de milieuzone in oa Utrecht is groot genoeg om ermee door te gaan. Onderzoek zal alleen maar bevestigen wat mensen met een gezond verstand al lang weten. De autolobby is er natuurlijk niet blij mee.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    “De concentraties fijnstof in de lucht zijn weliswaar lager, maar na correcties blijft daar minder dan één procent van over.”

    Welk succes, Van Waning?

      /   Beantwoorden  / 
 7. Gerrit

  “Hoe waarschijnlijk is het dat de luchtvervuiling door Schiphol géén schadelijke gevolgen heeft voor de mensen die dagelijks die fijnstof, stikstofoxiden, benzeen, etc. inademen?”

  Volgens mij is dat netjes becommentarieerd in 2 reacties door ellejellens. Dus waarom die vraag?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Jan Demming

   De VETTIGE stof die je dagelijks op je tuinstoelen en raamkozijnen terugvindt, adem je ook dagelijks in. DAGELIJKS dus. Blijft alleen de vraag over of dat ook slecht voor de gezondheid is. Daar mag iedereen een mening over hebben. Ik denk er het mijne van.

     /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Gerrit, het is nogal logisch dat Schiphol een grote bron van ultrafijnstof (en de rest) is en dat de concentraties daarvan benedenwinds (dus in Amstelveen) ook verhoogd zijn. Daarvoor is geen onderzoek nodig.

  Die troep uit de straalmotoren moet toch ergens blijven, nietwaar? In onze longen, dus.

  Ik schreef dan ook dat het ONwaarschijnlijk is dat Schiphol GÉÉN
  gezondheidsrisico’s veroorzaakt.

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  “Een vergelijking met gemeten concentraties op vergelijkbare locaties in Amsterdam en Rotterdam, waar geen milieuzone voor personen- en bestelverkeer van kracht was, laat zien dat in deze steden de EC-concentratie in veel kleinere mate is afgenomen dan in Utrecht. De waargenomen trends in Amsterdam en Rotterdam zijn niet in hetzelfde detail geanalyseerd als de metingen in Utrecht. Aannemende dat de autonome verschoning van het park, ontwikkelingen in verkeersintensiteit en de variatie in meteorologische omstandigheden in deze steden vergelijkbaar is geweest met de situatie in Utrecht, kan het verschil in de trend in EC-concentraties tussen Utrecht enerzijds en Amsterdam en Rotterdam anderzijds wel gezien worden als een aanwijzing dat de invoering van de milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht effect heeft gehad.”
  (Bron: Website van TNO.)

  De milieuzone geldt voor slechts 2% van het wagenpark. Dat de uitstoot van stikstofdioxides niet meetbaar is afgenomen, zal daarmee wel te maken hebben: De overige 98% stoten ook veel giftige viezigheid uit.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Ja, dank je de koekoek. “waar geen milieuzone voor personen- en bestelverkeer van kracht was”.

   Dat zal vast wel waar zijn, echter blijft staan dat in Utrecht minder dan 1% gemeten is.
   M.a.w. bijna geen resultaat. Dus hoezo succes?

   B.t.w. de Tweede Kamer had dat hele milieuzone gedoe ook al afgeschoten. Maar daar heeft de milieu maffia in Utrecht geen boodschap aan. Tevens heeft Utrecht de mond vol over milieu, maar betrekt wel stroom uit een kolencentrale.

   Hoe dubbel kun je zijn.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Als de invoering van de milieuzone voor slechts 2% van het wagenpark al merkbaar effect heeft gehad, dan is dat een goede reden om die maatregel in te voeren voor vrijwel alle brandstof verbrandende voertuigen in dichtbevolkte centra, natuurlijk met uitzondering van de nuttige en noodzakelijke.

   Maak van iedere lantaarnpaal een oplaadpunt voor electrische auto’s.

   Liever de milieumaffia dan de verspil- en gifmaffia.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Elektrische auto’s hebben nul uitlaat uitstoot maar des te meer van alle mechanische onderdelen. Dus ook niet echt een aanwinst. En dan die miljoen miljard batterijen die op enig moment gewisseld dienen te worden.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank Bikker

     Ook mee eens.

       /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  Het echte probleem is de te grote particuliere mobiliteit. Dus:
  1. Een op duurzaamheid en leefbaarheid gerichte planologie.
  2. Kortere reisafstanden tussen wonen, werken en recreëren.
  3. Verschuiving van particuliere naar publieke mobiliteit.
  4. Zwaardere fiscale belasting van particulier autogebruik en van vliegverkeer.
  5. Strengere normen voor luchtvervuiling.
  6. Verschuiving van mondialisering naar regionalisering.

  Om maar wat te noemen..

    /   Beantwoorden  / 
  1. ellejellens

   Het echte probleem is te veel mensen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Jan Demming

    Met beiden eens.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Te veel mensen met te veel wensen. Als deze oorzaken niet worden aangepakt, zullen zij zichzelf op hardhandige wijze oplossen dmv crises en catastrofes. De voortekenen daarvan zijn al onmiskenbaar.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Zoostje

     Je voelt het broeien…landeljk en lokaal.

       /   Beantwoorden  / 
    2. PeterPC

     “zullen zij zichzelf op hardhandige wijze oplossen dmv crises en catastrofes. De voortekenen daarvan zijn al onmiskenbaar.”

     Huh?

     Leg eens uit? Ga je nu beton blokken gooien van viaducten propageren?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Jan Demming

      Ik ben ervan overtuigd dat RvW doelt op de ondergang van de wereld als gevolg van onder andere menselijk handelen. Denk hierbij aan het verzieken van de natuur (ontbossing, moord op de laatste wilde dieren etc) en het verzieken van ons milieu waardoor het ijs op de Noordpool smelt en het water – zeker ook bij ons landje – schrikbarend snel stijgt. Voeg daarbij de nog steeds sterke toename van het aantal mensen op deze aardkloot en zie… het antwoord op je vragen.

        /  
     2. Robert van Waning

      @Jan, de wereld zal niet vergaan door zelfzuchtig en kortzichtig menselijk handelen. De natuur (ook dat wat daarvan nog over zal zijn) heeft de mens namelijk niet nodig. Omgekeerd is dat wel het geval, maar dat lijkt niet iedereen te beseffen.

      Fijnstof is een luxeprobleem met nare gevolgen. Het is tevens een symptoom van de onachtzaamheid waarmee mensen met hum omgeving omgaan.

        /  
    3. Robert van Waning

     Zoostje, het broeit ook op wereldschaal. Massale volksverhuizingen vanwege klimaatverandering en schaarsten aan (en conflicten om) water, voedsel en grondstoffen komen al op gang. In vergelijking daarmee is fijnstof een luxeprobleem van relatief geringe omvang.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Zoostje

      Idd RvW. Je voelt het broeien tot in je tenen. En als je dan weer die Mark(t)werkende Rutte hoort vandaag tijdens zijn grijnzende persconferentie dan krommen die tenen. Hen overigens niets verwijtend, want ze weten niet beter. Zielig is het wel. Net als Veeningen en haar achterban. Drollen en badjes in het kader van “wij zijn beter en de rest is outcast” is het motto van D’66. Een partij, lijkt kij, die totaal geen toekomst meer heeft.

        /  
     2. Zoostje

      De marktwerkeraars olv Veeningen en Raat en Brandes, zullen altijd hun gelijk blijven verdedigen. Zij weten nl. niet beter. Opgegroeid in een tijd, dat zij met weelde en luxe werden grootgebracht. En daardoor een zielig beeld hebben van de werkelijke wereld. Mensen dus, zij weten niet meer wat mensen zijn. Misschien dat GL nog weet wat dieren zijn, maar daar houdt het dan ook mee op. Zie die vreselijke MP voor allen, die als het om zijn eigen inwoners gaat geen zinnig woord meer te melden heeft. Die grijnzende l.l heeft slechts een groeiende economie voor ogen ten koste van iedereen die daar aan deelneemt.

        /  
   3. PeterPC

    Te veel mensen? Maar dat wordt toch opgelost door wat genocides hier en daar, of een droogte, of te veel water, of te veel enge ziektes, of bezuinigingen op de zorg.

    Al dat gelul over dat z.g. verontreiniging gedoe is van generlei waarde. Maar wel lekker voor de milieu engnekken.

    Leg mij dan eens uit waarom iedereen. die zich deskundig acht (proest) elkaar tegenspreekt. Ik heb het dan niet over enge GL’ers of Robert van Waning achtige deskundigen. Oh wacht, ik was ook wat SP’ers vergeten. Maar die zijn altijd tegen alles.

    Behalve mijn friend frank, de enige SP’er met nuance.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank

     Pardon, wat zei die meneer met het gedachtengoed van Atilla de Hun?

       /   Beantwoorden  / 
 11. Rotary-vriendje

  Een college dat dit soort uitspraken doet, dient direct af te treden.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.