Categorie: "Geestelijk Leven"

De Wijngaerdt 25 jaar

De volle evangeliegemeente De Wijngaerdt bestaat 25 jaar. Het jubileum werd zondag gevierd met een feestelijke dienst in de theaterzaal van Westend. In dat gebouw komt zij wekelijks op zondagmorgen samen. De geloofsgemeenschap kwam een kwart eeuw geleden voort uit een bijbelstudiegroep in een woning in Randwijck. Het huis werd op den duur te klein. Tegelijk kregen de deelnemers behoefte ook op zondag bijeen te komen in een eigen gemeente. Zij kan gerekend worden tot de pinksterbeweging en is inmiddels aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Er is wel een oudstenraad, maar geen vaste voorganger. Wisselende sprekers gaan in de diensten voor. Eenmaal per maand is er een ‘ieder heeft iets’ dienst, waar in principe ieder li inbreng kan hebben. www.veg-dewijngaerdt.nl

Nieuw grafmonument voor ds. Buskes

Er komt een nieuw monument op het graf van de bekende in 1980 overleden ds. Buskes. Het wordt vrijdag 16 september (14.00 uur)op Zorgvlied onthuld door diens biograaf, dr.E.D.J. de Jongh. Het geld ervoor werd bijeen gebracht op initiatief van hem en twee andere vrienden van Buskes. De synode van de Protestantse Kerk Nederland, de Amsterdamse Hervormde Gemeente en veel particulieren droegen financieel bij. De biografie ‘Dominee van het volk’ verscheen bij Kok in Kampen. Buskes stond bekend als ‘rode dominee.’ Hij keer zich onder meer publiekelijk tegen het regeringsbeleid, toen Nederland met militaire acties Nieuw Guinea wilde behouden.