Categorie: "Geestelijk Leven"

Feestelijke diensten bij Stadshartkerk

De Stadshartkerk Amstelveen in het Congrescentrum (bij het Cobramuseum aan het Sandbergplein) organiseert twee feestelijke kerkdiensten. Ze worden gehouden op Kerstavond (24 december) en Oudejaarsavond. Beide beginnen om 19.00 uur. Het programma bestaat uit ‘inspirerende verhalen’, filmfragmenten, muziek en samenzang. Na afloop kan er worden nagepraat met koffie, thee of iets anders. www.stadshartkerk.nl  

Kennismakingsavond Alphacursus

De Stadshartkerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk bieden samen deze  in het voorjaar van 2007 de zogenoemde Alphacursus aan. Die gaan over de essentie van het christelijke geloof. Om geïnteresseerden vast een indruk van de inhoud te geven, is er dinsdagavond 12 december een kennismakingsavond, die om 19.00 begint met een maaltijd. Locatie: De Ruyschlaan 147 in Amstelveen. 

Dienst voor jong volwassenen in Paaskerk

In de Paaskerk aan het Augustinuspark wordt zondag (5 november) om 10.00 uur een dienst voor (en verzorgd door) jong volwassenen gehouden, waarin ds. Marianne Bogaard zal voorgaan. Thema: Stilte in de storm. Uitgangspunten zijn: de eigen ervaringen van jong volwassenen, de verwachtingen die zij koesteren en de drang om te presteren. Een Ghanees gospelkoor verleent medewerking.

‘Beginnerscursus” over het christelijk geloof

Wat houdt het christelijke geloof eigenlijk in? De Stadshartkerk (die diensten houdt in het Congrescentrum) en de Nederlands Gereformeerde Kerk gaan samen een soort cursus voor ‘beginners’ organiseren. Het is de bekende Alphacursus, die al in 140 landen en ook door veel kerken in Nederland wordt gebruikt.

Bidden voor de stad in De Meent

In wijkcentrum De Meent (Orion 3) wordt maandagavond 3 juli een interkerkelijke gebedsavond gehouden voor Amstelveen. Die is georganiseerd door twee gemeenten van evangelische signatuur, de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt’ en de CAMA Gemeente. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. ´Wij hebben het verlangen dat God Zijn heil over Amstelveen gaat uitstorten. Wij geloven dat het nodig is dat christenen van Amstelveen daartoe hun geestelijke krachten bundelen,´ melden de organisatoren.

Lezing en discussie over Da Vinci Code

De Stadshartkerk, die wekelijks diensten houdt in het Congrescentrum, en boekhandel Venstra organiseren samen een lezing over ´feiten en fictie rond de persoon van Jezus in De Da Vinci Code. Dat gebeurt ter gelegenheid van de lancering van de film over het gelijknamige boek van Dan Brown en in het kader van de Maand van het Spannende Boek. Door De Da Vinci Code zijn volgens de organisatoren veel mensen benieuwd naar feiten over Jezus. De lezing wordt vrijdagavond 23 juni (19.45 uur) bij Venstra gehouden door bijbelwetenschapper dr. Wolter Rose, docent Semitische talen in Kampen en gepromoveerd aan de Oxford University.

‘Robin en God’ en Bankraskerk

In de Bankraskerk komt Tom Schoemaker zondag 21 mei (10.00 uur) aan kinderen van vier jaar en ouder het verhaal ‘Robin en God’ vertellen. Het is geschreven door Sjoerd Kuyper. Er wordt een collecte gehouden voor Kika. Ook is een crèche aanwezig. Informatie: 6437596

Gebedsavond voor redding Amstelveen

In De Meent wordt maandagavond 9 januari (19.45 uur) een zogenoemde interkerkelijke bidstond gehouden voor Amstelveen. Het is de bedoeling dat christenen uit diverse kerken daar komen bidden dat ‘God Zijn heil over Amstelveen gaat uitstorten.’ Het initiatief komt van twee evangelische geloofsgemeenschappen, de CAMA Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt,’ die overigens elke drie maanden bijeen komen voor gezamenlijk gebed voor de stad.