Categorie: "Geestelijk Leven"

Andere bestemming Dorpskerk te voorbarig

De gemeente blijft wat de lokale Protestantse Kerk Nederland met de Dorpskerk doet wel nauwkeurig volgen, maar een motie van GroenLinks om te trachten het gebouw alvast te bestemmen voor een maatschappelijke functie haalde het woensdagavond in de raad niet. Jacqueline Koops van de ChristenUnie vond dat er in de motie al teveel van wordt uitgegaan dat het bouwwerk de huidige kerkelijke functie verliest. Zij wees er op dat er een kerkrechtelijke procedure loopt tussen de wijkgemeente en de algemene kerkenraad. Op de uitslag daarvan moet de lokale overheid niet “als een aasgier” vooruit lopen, zei Koops. Het CDA deelde die mening.

Benjamin van den Broek voorzitter open Joodse Gemeente

Benjamin van den Broek is door de leden gekozen als nieuwe voorzitter van de Open Joodse Gemeente Klal Israël. Hij is oud-voorzitter van de Amstelveense  D66-afdeling.  

Het open karakter van Klal Israël, die zich verbonden acht met Joden met een gedeelde levensvisie, en de studie van de Torá als levenslange opdracht, waren voor Van den Broek redenen om zich kandidaat te stellen. Als voorzitter wil hij naar zijn zeggen de warmte van de Joodse Gemeenschap versterken, in vrede en met respect voor de verscheidenheid aan religieuze opvattingen en praktijken.

Amstelveense Adventisten niet erkend door kerk

Een informeel op zaterdag bijeen komende groep Amstelveense christenen, die zich eigenlijk Zevende-dags Adventisten voelen, wordt niet erkend door het kerkgenootschap met die naam. De groep wilde een officiële plaatselijke gemeente stichten en zich aansluiten bij de Unie van Zevende-dags Adventisten. Er zijn vorig jaar wel gesprekken gevoerd tussen de Amstelveners en het landelijke kerkbestuur, maar die liepen op niets uit. De Unie wilde wel voor een proefperiode van een half jaar een erkenning verstrekken, maar dan zou de Amstelveense geloofsgemeenschap aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Volgens de kerkleiding moest zij zich conformeren ‘aan de gebruikelijke eisen die door de Unie worden gesteld bij het starten van een gemeente.’

Bidden voor Amstelveen in Westend

In wijkcentrum Westend aan het Westwijkplein wordt maandagavond (5 januari) een interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen (en omstreken) gehouden. Die begint om 19.45 uur en duurt tot circa 21.30 uur. De gebedsbijeenkomst voor de gemeente, haar bestuur en inwoners, wordt elke drie maanden georganiseerd door twee geloofsgemeenschappen van evangelische signatuur: CAMA Gemeente Amstelveen en Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt.’

Film over Jezus’ geboorte in KKC

De geloofsgemeenschap CAMA houdt maandag 22 december (20.00 uur) een filmavond in het Keizer Karel College (Elegast), waar ‘The Nativity Story’ wordt vertoond. Die anderhalf uur durende film gaat over  de geboorte van Jezus. Toegang is gratis. Leeftijdskeuring voor de film: 6 jaar. De CAMA Gemeente is een evangelische gemeente en al meer dan 25 jaar actief is in Amstelveen. Meer informatie over de film, inclusief en een trailer is te zien op www.waaromkerst.nl Meer informatie over CAMA: www.cama-amstelveen.nl

Bankraskerk wordt synagoge

De Bankraskerk wordt een synagoge van de Joodse gemeente. De huidige synagoge bij Kostverlorenhof is te klein geworden. De plaatselijke PKN Gemeente heeft overeenstemming met de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge in Amsterdam bereikt over de verkoop van het kerkgebouw, dat in 2010 leeg moet worden opgeleverd. Het betekent dat ook het orgel er dan uit moet zijn verdwenen. Verwacht wordt dat nog deze maand alle noodzakelijke goedkeuringen van de bestuursorganen bij beide partijen worden afgegeven. Bij de PKN is dat het regionaal college voor beheerszaken. Het kerkgenootschap wil, zoals bekend, ook van de Dorpskerk af. Mogelijk wordt die door de gemeente gekocht.

 

Mantra en meditatie in de Paaskerk

 In de Paaskerk leidt muziektherapeute en Dru-yogadocente Yolanda Jonker zondagmiddag 19 oktober (13.30 uur) een inspirerende workshop over mantrazang, dans en meditatie. Die wordt georganiseerd door Amstelland Spiritueel. Volgens haar komt Jonker de deelnemers in contact brengen met hun ‘eigen, persoonlijke klank.’ Men hoeft niet te kunnen zingen, want de ‘eigen klank is uniek’. Ook belooft de stichting dat de deelnemers aan de workshop ‘vreugde in het hart’ ontvangen. Entree € 15. Kaartverkoop via de website, bij het secretariaat van AS (Stationsstraat 16). Info: tel. 020–7851125 / 3455585 en www.amstellandspiritueel.nl

Boeddhistische leraar in de Paaskerk

De Tibetaanse Boeddhistische leraar Rinpoche Tulku Sonam geeft zondag (14 september) om 14.00 uur een lezing in de Paaskerk, Augustinuspark, op uitnodiging van Stichting Platform Amstelland Spiritueel. Tulku Sonam woont in een in Zuid-India en geeft de laatste 2 jaar een aantal weken per jaar les in Duitsland en Nederland. Onder de titel "Mindfulness binnen het Tibetaans Boeddhisme: je geest laten rusten" vertelt hij wat de betekenis kan zijn van het Tibetaans Boeddhisme in het dagelijkse leven.  Tulku Sonam zal daarvoor ook meditatie-methoden aanreiken.  De voertaal is Engels.  Meer informatie via www.amstellandspiritueel.nl of tel. 020 3455585 of 7851125. Voorverkoop entreekaarten (€ 15,- p.p.) via het secretariaat, Stationsstraat 16. Kaartverkoop ook aan de zaal vanaf 13.30 uur. 

Interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen

De CAMA gemeente en volle evangelie gemeente De Wijngaerdt, beide evangelische geloofsgemeenschappen, hebben andere plaatselijke kerken weer opgeroepen deel te nemen aan een interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen. Die wordt gehouden op 7 juli in wijkcentrum Westend (Westwijkplein) en begint om 19.45 uur. De beide gemeenten organiseren elke drie maanden een dergelijke bidstond. "Het is ons verlangen dat christenen uit Amstelveen zich aaneen sluiten om met elkaar te bidden voor de stad en de inwoners," zeggen zij in een brief aan de kerken.

 

Dorpskerk moet dicht

Al moet het definitieve besluit nog vallen, het is vrijwel zeker dat de Dorpskerk dicht gaat. De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert kan de kosten van het oudste lokale kerkgebouw, dat een paar jaar geleden nog werd uitgebreid, niet meer opbrengen. Door de fusie van de Gereformeerde Kerken en de Nederlands Hervormde Kerk (waardoor de PKN ontstond) werden de wijkgemeenten van gereformeerde Handwegkerk en hervormde Dorpskerk eerder al samengevoegd. Die zou bijeen blijven komen in de Dorpskerk, maar daarop komt men nu blijkbaar terug. In wijkgemeente is geschokt op de plannen gereageerd. Het is de bedoeling Dat ter vervanging van de Handwegkerk een nieuwe kerk in Westwijk wordt gebouwd. De gemeenteleden hopen dat de Dorpskerk een bestemming krijgt die enigszins met de oorspronkelijke overeenkomt. Te denken valt aan een culturele (of opnieuw een godsdienstige) functie.