Categorie: "Geestelijk Leven"

Geen plaats voor moslims in gemeentelijke herberg

Voor de moslimorganisatie Saäda is geen plaats in de gemeentelijke herberg. De stichting moet haar van de gemeente gehuurde ruimte aan de Amsterdamseweg verlaten, maar krijgt geen vergunning om zich elders te vestigen. Zij heeft al drie locaties geprobeerd, de laatste aan de Weverij, maar de gemeente maakt telkens bezwaar op basis van bestemmingsplannen. En na de Ramadan moet zij uit het pand aan de Amsterdamseweg vertrekken. Dat wist ze al toen zij er in trok, redeneert de gemeente, want het huurcontract had een looptijd van drie jaar. En de gemeente is niet verplicht de stichting te huisvesten. Als Saäda wat wil moet ze maar naar Cardanus gaan, allerlei activiteiten van haar vinden ook plaats in wijkcentra. Het gebouw aan de Amsterdamseweg is voor kunstenaars bestemd.

Gebedsavond voor Amstelveen

In wijkcentrum Westend (Westwijkplein 1) wordt maandag 5 juli weer een interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen gehouden. Die vindt elke drie maanden plaats, georganiseerd door de evangelische gemeenten ‘De Wijngaerdt’ en CAMA Amstelveen. “Het is ons verlangen dat christenen in Amstelveen zich aansluiten om met elkaar te bidden voor de stad en de inwoners ervan,” zegt Bert de Pijper van de CAMA Gemeente. Hij is overigens ook gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. “Wij willen over de kerkmuren heen elkaar in het gebed de hand reiken.”

Thema-avond over ‘dood en religie’

‘Dood en religie’ is het thema van een bijeenkomst, die maandagavond 21 juni (20.00 uur) wordt gehouden op de Rooms-Katholieke begraafplaats Buitenveldert (Fred Roeskestraat 103). Dat gebeurt in het kader van het 175 jarige bestaan van de begraafplaats. Er worden in 2010 diverse thema-avonden georganiseerd. De eerste avond vond plaats in april. Op de tweede thema-avond komen vragen aan de orde als: waar staan we als katholieke begraafplaats in deze tijd? Daarop geeft drs. Ko Schuurmans, pastor van het bisdom Haarlem-Amsterdam, in een presentatie antwoorden. Schuurmans  is coördinator en liturgist van de Pastorale Dienstverlening en docent liturgie aan de Fontys Hogeschool te Amsterdam.

Liturgische muziekproductie ‘Labyrinth’ in Handwegkerk

Tijdens een kerkdienst (10.00 uur) gaat zondag 20 juni in de Handwegkerk de muziekproductie ‘Labyrinth’ in première. Er werken twaalf vocalisten en acht jonge instrumentalisten – 11 tot 21 jaar –  aan mee.  Bezetting: piano, gitaar, dwarsfluit, klarinet, en blokfluit. Ds. Gert Jan de Bruin leidt de dienst. Gert Jan Slump schreef de teksten en Nico Ph. Hovius de muziek voor het stuk. Zij tekenden al voor meer zogenoemde liturgische projecten. Het voor de uitvoering gevormde Labyrintkoor zingt samen met de kerkgangers. Een labyrint is volgens de auteurs is de oorsprnkelijke betekenis een pad zonder kruisingen, waardoor men vanzelf bij het middelpunt uitkomt (in plaats van een doolhof).  Een gedachte die in het stuk wordt gehanteerd: misschien is het afleggen van de weg wel net zo belangrijk als het bereiken van het doel.

Laatste protestantse dienst in Bankraskerk

Voor de laatste keer komt de Bankraskerkgemeente op zondag 13 juni (10.00 uur) bijeen in haar kerkgebouw aan de Max Havelaarlaan. De kerk is verkocht aan de Joodse Gemeente, die en synagoge van maakt. De afscheidsdienst, met Heilig Avondmaal, wordt geleid door ds. Jaap Doolaard en drs. Renger Prent. Het Bankraskoor en het Laurenskoor uit Weesp komen zingen onder leiding van cantor en organist Frits Heil. De kerk werd in 1971 gebouwd voor de (synodaal) gereformeerde kerk, die inmiddels is opgegaan in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Door een dalend aantal leden moest het gebouw worden afgestoten.

Theatergroep ‘Zout’ met “Slijtageslag’ in Westend

In de theaterzaal van wijkcentrum Westend (Westwijkplein 3) speelt theatergroep ‘Zout’ zaterdag 29 mei het toneelstuk ‘De slijtageslag’, geschreven door Erwin Matthijs. De voorstelling begint om 19.30 uur. De spelers zijn leden van de evangelische gemeenten CAMA en ‘De Wijngaerdt.’ De laatste houdt ook haar zondagse bijeenkomsten in Westend.

 

Het stuk heeft dan ook een geparafraseerde Bijbelse lading en gaat over een poppenspeler en diens zoon. Beiden leggen hun ziel en zaligheid in het creëren van poppen. Tot zich een drama voltrekt. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid met de spelers over de inhoud na te praten. De spelers zijn Anne, Karin en Heinze van der Kooij, Martijn van den Burgt, Werner Knol, Maaike de Pijper en Dennis de Waard. Regie: Dennis de Waard. Voice-over: Petra Tijsterman.

De toegangsprijs, inclusief een consumptie, bedraagt € 5. Kaarten zijn telefonisch te bestellen op donderdag, vrijdag en zaterdag (en elke avond na 18.00 uur) via 06 40405187. Of via www.veg-dewijngaerdt.nl/deslijtageslag

Priester Helsloot geridderd

Wegens zijn verdiensten in de missie is drs. Henricus B. Helsloot tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. Burgemeester Jan van Zanen reikte hem zondag 18 april de bij die koninklijke onderscheiding behorende versierselen zondag uit. De in 1930 Aalsmeer geboren Helsloot is al 55 jaar priester en werd in 1967 uitgezonden naar Brazilië.In 1973 kocht hij daar met in Nederland vergaarde fondsen een stuk grond, waarop een eerste kinderhuis werd gebouwd in Capăo Bonito. Het tehuis is inmiddels uitgebreid met een gezondheidscentrum, waar kinderen uit de armste milieus worden opgevangen, geschoold en verzorgd. Ook kunnen volwassen er vakonderwijs volgen.

Predikant Stadshartkerk ook in Amsterdam aan de slag

Ds. Tim Vreugdenhil

Ds. Tim Vreugdenhil, sinds 2004 voorganger van de toen gestarte Stadshartkerk, gaat aan de slag vor de christelijk gereformeerde Amstelgemeente in Amsterdam. De Stadshartkerk, die eerst diensten hield in het Congrescentrum Amstelveen en later verhuisde naar de Kruiskerk, is vrijgemaakt gereformeerd. Naar eigen zeggen blijft Vreugdenhil officieel vrijgemaakt. Hij kwam in 2004 in het nieuws met een totaal nieuwe opzet, door hem ‘herplanting’ genoemd, voor de nogal uitgedunde lokale vrijgemaakt gereformeerde kerk. Daarbij werd ook de naam veranderd, terwijl de diensten een meer open en moderner karakter kregen. In Amsterdam volgt hij gemeentestichter Siebrand Wierda op, die trouwens ook in Amstelveen woont. Wierda gaat zich als coördinator volledig richten op het stichten van nieuwe gemeenten in de hoofdstad.

Thema-avonden rond jubileum begraafplaats ‘Buitenveldert’

Ter gelegenheid van het 175-jarige bestaan van de rooms katholieke begraafplaats Buitenveldert, waar ook veel overledenen uit Amstelveen zijn begraven, worden vier thema-avonden gehouden. Daar komen, behalve algemene informatie over de begraafplaats, ook andere onderwerpen aan de orde. Maandag 19 april wordt de eerste bijeenkomst van de serie gehouden, van 20.00 tot 21.30 uur. Dan gaat het onder meer over de mogelijkheden die ‘Buitenveldert’ biedt en de vraag waarom er vrijwilligers werken. De presentatie wordt gegeven door directeur Anja Vink en de coördinator van de vrijwilligers en de activiteiten Mirjam Wiersma-van Tooren. De begraafplaats ligt aan de Fred. Roeskestraat 103 en behoort bij de Augustinusparochie, met goeddeels Amstelveense parochianen. De Augustinuskerk ligt op de hoek van de Kalfjeslaan en de Amstelveenseweg.

Ds. Atmadja-Hadinoto (Paaskerk) geridderd

De predikant van de Paaskerkgemeente, dr. N.K.Atmadja-Hadinoto is benoemd tot Rideer inde Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan van Zanen reikte haar zaterdag (20 maart) de bij die Koninklijke Onderscheiding behorende versierselen uit. Mevrouw Atmadja was de eerste vrouwelijke theoloog die promoveerde aan de Universiteit van Kampen. Daartoe kwam zij in 1979 uit Indonesië naar Nederland. Sinds 1995 is zij predikant in Amstelveen. Volgens ingewijden ligt haar kracht erin dat zij in twee culturen thuis is, waardoor zij een belangrijke rol kan vervullen bij de integratie van migranten in kerk en samenleving. Ook wordt haar gastvrijheid zowel thuis als in de kerk geroemd. In de Paaskerk gemeente voelen blijkbaar veel migranten zich thuis.

 

Mevrouw Atmadja gaf gastcolleges aan verschillende theologische universiteiten in Indonesië. Ook zet zij zich in voor een kindertehuis en een bejaardentehuis in Madium Indonesië en is zij adviseur van SKIN (Samen Kerk in Nederland). In samenwerking met de theologische faculteit van de VU heeft zij onderzoek onder migranten predikanten gedaan. Dat resulteerde in het rapport “Migranten in Mokum”.

Sinds 2007 zet mevrouw zich in voor het maatschappelijke fonds van de Rabobank Amstel en Vecht. Dat richt zich op het ondersteunen van sociale en culturele initiatieven in de regio. Naast haar beoordelings- en nominatiewerkzaamheden is zij ook ambassadeur voor dit fonds.