Categorie: "Geestelijk Leven"

Jan Knol over Spinoza bij boekhandel Venstra

Theoloog en filosoof Jan Knol houdt woensdag 16 april bij boekhandel Venstra (Binnenhof) een lezing over de 375 jaar geleden geboren Spinoza. Die was volgens Knol zijn tijd ver vooruit en zijn gedachtegoed gaat nu pas leven onder een breder publiek dan alleen filosofen en andere intellectuelen. De lezing begint om 20.00 uur, de deur gaat om 19.30 uur open. Spinoza's godsbeeld was geworteld in ecologisch denken en hield er een sobere, milieuvriendelijke leefstijl op na, die aansluit bij het huidige streven naar duurzaamheid. Spinoza zag de mens en diens gedrag als onderdeel van de natuur. Politiek moest volgens hem zoveel mogelijk voor vrede en veiligheid zorgen. Spinoza's wereldberoemde motto was Deus sive Natura, God of de Natuur.

 

Stadhartkerk: popmuziek op Goede Vrijdag

De Stadshartkerk biedt op Goede Vrijdag (21 maart) in 't Open Hof (Burg. Gaspelslaan 129). het programma ‘Nachtmuziek' aan. Dat bestaat uit popmuziek, afgewisseld met beelden en gesproken teksten. Het gaat over leven en sterven van Jezus. De muziek varieert van Anouk tot U2. Het programma van ruim een uur begint om 20.30. Zondagavond 19.00 uur is er een feestelijke Paasdienst in de Kruiskerk. Informatie: www.stadshartkerk.nl.

‘Jona in de walvis’ voor kinderen in KKC

De CAMA-gemeente, een evangelische geloofsgemeenschap die wekelijks bijeen komt in het Keizer Karel College aan Elegast, houdt zondag (2 maart) weer Kinderkerk. Het evenement in de aula van het KKC begint om 10.00 uur en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het programma bestaat uit liedjes, verhaaltjes, muziek, een toneelstukje en gebed. Het gaat deze keer over Jona in de walvis.
Na afloop kunnen de kinderen onder het genot van limonade
en een koekje iets knutselen. De Kinderkerk duurt tot 11.00 uur. Behalve kinderen zijn ook hun ouders welkom.

 

Gespreksavonden over christelijk geloof voor (her) beginners

Voor nieuwsgierigen, mensen die hun eerste stappen zetten op de weg van het christelijke geloof of de kerk aan het (her) ontdekken zijn – al dan niet na die ooit te hebben verlaten – worden de komende maanden gespreksavonden gehouden in de Paaskerk. De kans bestaat dat nog naar een andere locatie wordt uitgeweken. De bijeenkomsten onder het motto ‘Ontmoetingen met God' worden door de Paaskerk- en Dorpskerkgemeente (beide PKN) gezamenlijk georganiseerd. Ze vinden plaats op 20 februari, 5 en 19 maart, 9 en 23 april en 7 mei en vormen de laagdrempelige door de PKN ontwikkelde cursus 7plus1.

Bijzondere diensten van Stadshartkerk

‘Ondersteboven. Wat Jezus werkelijk wilde.' Dat motto heeft de Stadshartkerk gekozen voor twee feestelijke diensten op de zondagavonden 23 december en 30 december in de Kruiskerk (Van der Veerelaan). Er is muziek te beluisteren en predikant Tim Vreugdenhil gaat in op indringende vragen. "Kerst in de kerk biedt een fascinerend perspectief op wie Jezus was," vindt hij. Vreugdenhil poneert de stelling dat Jezus precies die dingen heeft gezegd en gedaan waaraan vandaag, misschien wel meer dan ooit, behoefte bestaat. Beide diensten beginnen om 19.00 uur. Zij sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook goed afzonderlijk worden bezocht. www.stadshartkerk.nl.

 

Gebed voor Amstelveen in Westend

In wijkcentrum Westend (Westwijkplein 3) wordt maandan 7 januari weer gebeden voor Amstelveen. De driemaandelijkse bijeenkomst (19.45 uur) wordt georganiseerd door de CAMA Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt'. ‘Het is ons verlangen dat christenen uit Amstelveen zich aansluiten om met elkaar te bidden voor de stad en de inwoners,' laten de organisatoren weten. ‘Wij willen over de kerkmuren heen elkaar in het gebed de hand reiken.'

 

Gebedsweek voor Amstelveen in Dorpskerk

Evangeliache Alliantie betrokken bij landelijke week van gebed In de week van 21 tot en met 25 januari is er dagelijks een gebedsbijeenkomst in de Dorpskerk. Er zal bijzondere aandacht zijn voor de Amstelveense samenleving. Dat gebeurt in het kader van de landelijke week van gebed, een initiatief van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. In het verleden hadden die afzonderlijke gebedsweken. In de Dorpskerk wordt de bijeenkomst elke dag door een voorganger van een andere deelnemende kerk of geloofsgemeenschap geleid. De korte diensten beginnen om 19.30 uur en zijn naar verwachting om 20.00 uur afgelopen. De slotbijeenkomst is op vrijdag 25 januari ivan 19.30-20.30 uur

 

Kerstconcert en vernieuwd orgel in Paaskerk

In de Paaskerk wordt zondag een Kerstconcert gegeven met het gerestaureerde orgel daar In de Paaskerk wordt zondag 16 december het gerestaureerde orgel in gebruik genomen tijdens een kerstconcert met het koor Anthem. Het begint om 14.30 uur. Van het orgel zijn de oorspronkelijke kleuren terug en het heeft een andere register gekregen. Met een orgelsolo zal Leo Kramer dat laten horen. Hij leidt ook het koor. Solisten zijn Lea van de Pol, sopraan, Peter van Dongen, piano en Hans Jutte, orgel.

 

Lezing over ‘held’ Harry Potter bij Venstra

Henk Medema spreekt Harry Potter en andere (fictieve) helden  Uitgever en auteur Henk Medema geeft dinsdagavond 20 november (19.30 uur) bij boekhandel Venstra in het Stadshart (ingang Buitenplein) over de fascinatie voor Harry Potter en andere (vaak fictieve) helden. De bijeenkomst ‘Harry, de held in een verwarrende wereld' wordt georganiseerd in samenwerking met de Stadshartkerk, naar aanleiding van het verschijnen van het laatste deel in de Potter-serie. Miljoenen exemplaren zijn er al over de toonbank gegaan. Ook de Potter-films worden goed bekeken, zowel door kinderen als volwassenen. Waar komt de fascinatie vandaan voor deze en andere fantasieboeken, sprookjes en magische verhalen? Op die vraag tracht Medema antwoord te geven. Hij zal uiteenzetten waar zulke verhalen universele thema's raken, zoals goed en kwaad. Wegens een beperkt aantal kaarten is aanmelding bij boekhandel Venstra aan te raden ([email protected] of rechtstreeks bij de balie). Toegangsprijs is € 7,50;

 

Stadshartkerk nu ook op zondagmorgen

De Stadshartkerk begint ook met diensten in wijkcentrum De Meent De Stadshartkerk begint nu ook op zondagmorgen diensten te houden. De eerste, met het motto 'Achter de wolken' op zondag 28 oktober om 11.00 uur in wijkcentrum De Meent (Orion 3). Er zijn daar voorlopig zes diensten gepland. De reguliere bijeenkomsten vinden wekelijks plaats op zondgavond om 19.00 uur in de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan. Daarheen verhuisde de kerk twee maanden geleden. Voorheen kwam zij bijeen in het congrescentrum aan het Stadsplein. Tijdens de zes extra ochtenddiensten is er altijd een crêche en een speciaal kinderprogramma.