Categorie: "Geestelijk Leven"

CAMA Gemeente bestaat 25 jaar

De evangelische CAMA Gemeente in Amstelveen bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er zondag 2 september om 14.30 uur een speciale dienst in het Keizer Karel College (Elegast 5). De geloofsgemeenschap belooft een bijeenkomst vol afwisseling, 'waarbij het ontmoeten van elkaar en oude bekenden centraal zal staan.' De dienst wordt gehouden in de samenkomstruimte van het Keizer Karel College, Elegast 5 te Amstelveen.

 

Stadshartkerk herdenkt majoor Bosshardt

De Stadshartkerk, die op zondagavond haar wekelijkse dienst houdt in het Congrescentrum Amstelveen (naast het Cobra Museum) probeert blijkbaar haar voordeel te doen met de publiciteit rond het overlijden van ‘majoor' Bosshardt van het Leger des Heils. Zij heeft aangekondigd dat predikant ds. Tim Vreugdenhil aanstaande zondag (1 juli) om 19.00 uur ‘graag in gesprek' gaat met de bezoekers van de laagdrempelige dienst over de vraag of ‘iedereen een majoor Bosshardt kan worden.'

Interkerkelijke gebed voor Amstelveen

Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt' de CAMA Gemeente Amstelveen organiseren weer een interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen, die maandag 2 juli (19.45 uur) wordt gehouden in wijkcentrum Westend (Westwijkplein). De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur. De gebedsavond wordt eenmaal per kwartaal gehouden.

 

Weer Alphacursus over christelijk geloof

Opnieuw gaat binnenkort een zogenoemde Alphacursus van start, georganiseerd door de Stadshartkerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Er is een kennismakingsavond op dinsdag 29 mei (18.30 uur), die begint met een maaltijd. De cursus is bedoeld om duidelijk te maken wat het christelijke geloof inhoudt. Er komen basale vragen aan de orde als: Wat is de zin van het leven? Bestaat er een God? Wie is Jezus? Wat is bidden?

 

 

Theaterdienst in Paaskerk

Een ‘theaterkerkdienst' voor het hele gezin is er zondag (22 april) in de Paaskerk (Augustinuspark). Iedereen van vier jaar en ouder is welkom om 10.00 uur.
Theoloog en verhalenverteller Kees Posthumus brengt 'Hoe het begon' ten gehore. Organist is Leo Kramer. Voor kinderen tot 4 jaar is er een crèche

 

Alphacursus ook in Handwegkerk

Ook in de Handwegkerk gaat een Alphacursus van start. Dat gebeurt op 14 maart. Deelnemers kunnen op een ontspannen manier kennismaken met het christelijke geloof. De cursus omvat acht avonden en een half weekend. Elke cursusavond begint met een maaltijd (19.00 uur), waarna een inleiding volgt. Daarna kan er worden gediscussieerd en is er ruimte voor vragen. De cursus is gratis. Voor de maaltijd en de weekendaccommodatie wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. www.handwegkerk.nl

Alphacursus voor wie iets over christelijk geloof wil weten start 6 maart

Stadshart- en Nederlands Gereformeerde Kerk bieden samen de Alphacursus aan, die op 6 maart begint in de Emmanuëlkerk aan de De Ruyschlaan 147. Elke cursusavond begint met een maaltijd om 18.30 uur. De cursus is bedoeld voor mensen die wel eens wat meer over jeyt christelijke geloof willen weten. Er komen vragen aan de orde als: Bestaat er een God? Wie is Jezus? Wat is bidden?

 

‘Dankbaarheid’ over Amstelveense gebedsweek

De organisatoren van de eerste Amstelveense gebedsweek, vorige maand, zeggen daar met dankbaarheid op terug te kijken. In de week van 8 tot 12 januari waren er elke avond tussen de 30 en 50 mensen in de Dorpskerk bijeen om te zingen en te bidden voor de stad, de kerken en de maatschappij. Dat paste in de landelijke gebedsweek.

Start twee cursussen over christelijk geloof

Om mensen vertrouwd te maken met het christelijke geloof start binnenkort, behalve de bekende Alphacursus, ook de zogenaamde Emmaüscursus. Beide worden georganiseerd door de Stadshartkerk en de Nederlands Gereformeerde Immanuëlkerk. Op dinsdag 16 januari (20.00 uur) is er een introductieavond in de Immanëlkerk (De Ruyschlaan 147).

 

Interkerkelijke gebedsavond in Westend

De driemaandelijkse interkerkelijke gebedsavond voor Amstelveen en haar inwoners wordt gehouden op 15 januari in Westend, Westwijkplein 3. De bijeenkomst is georganiseerd door de CAMA Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente ‘De Wijngaerdt' en begint om 19.45 uur.