Categorie: "Detailhandel"

Raad: besluit Groenhof voor hoorzitting bezwaren

Patrick Adriaans

Patrick Adriaans

Met de SP-fractie tegen stemde de gemeenteraad woensdag in met het onttrekken aan de openbaarheid van een stuk grond bij Groenhof. Die toestemming hadden B&W nodig op grond van de Wegenwet. Het terrein wordt verkocht aan de eigenaar van het onder meer met een derde supermarkt (Lidl) uit te breiden winkelcentrum. Omwonenden maken bezwaar tegen de uitbreiding en pas vandaag, donderdag (een dag nadat de raad het besluit heeft genomen), is daarover een hoorzitting. De SP vond dat geen juiste procedure, de rest van de raad en het college van B&W wel.

Patrick Adriaans van de SP had van tevoren gedreigd met een motie van afkeuring tegen onder meer portefeuillehouder wethouder Jeroen Brandes, maar vond dat achteraf toch wel een zwaar middel. Hij had er overigens de raad niet voor meegekregen, waarvan onder meer D66 en PvdA (Brandes’ eigen partij) alleen al de dreiging politiek incorrect vonden.

Volgens Adriaans namen B&W te weinig een regierol op zich. Zij spanden zich te weinig in om tot een oplossing te komen, nu eigenaar en omwonenden overhoop liggen. “Het ontbreekt aan draagvlak”, zei Adriaans. Maar volgens Brandes is er keer op keer contact geweest tussen gemeente, eigenaar en omwonenden. Hij wierp de suggestie van Adriaans zich te weinig inspanningen te hebben getroost verre van zich.

B&W: Antwoord over groter Groenhof kon niet eerder

Patrick Adriaans SP

Patrick Adriaans SP

Dat de SP pas op de middag voor de vergadering van de gemeenteraad (woensdag) antwoord van B&W kreeg op schriftelijke vragen over de uitbreiding van Groenhof heeft volgens de gemeente een procedurele oorzaak. Uit de vragen bleek dat de SP het onjuist vond de raad over de uitbreiding te laten beslissen, terwijl pas een dag later (donderdag) over bezwaren van omwonenden een hoorzitting wordt gehouden door een ambtelijke commissie.

Kan die hoorzitting niet eerder worden gehouden, vroeg de SP. De fractie klaagde vervolgens over het feit dat de beantwoording uitbleef. Maar dat kon niet anders, meldde de gemeente. Voor die beantwoording staat zes weken, maar omdat de vragen een spoedeisend karakter hadden, werd versneld gereageerd. Maar ja, die antwoorden moeten officieel door B&W worden vastgesteld en – spoed of niet – dan kon alleen in de dinsdag gehouden reguliere B&W-vergadering. De antwoorden op de vragen zijn vervolgens aan de raad toegezonden via de digitale achterkamer raadsweb en vervolgens ook op een site voor de media gezet. Er is volgens een woordvoerster van de gemeente geen sprake van zwijgzaamheid bij B&W. Maar het kón allemaal niet eerder dan op de allerlaatste dag. Feit is dat de SP pas op 13 maart met de vragen kwam, maar omtrent die datum was ook pas de agenda voor de gemeenteraad bekend, waarop de kwestie Groenhof stond. In een vorige raadsvergadering was de zaak uitgesteld, omdat er bezwaren en onduidelijkheden waren.

Action wil pand Buitenplein uitbreiden

logo_actionVoor de vestiging van Action in het winkelcentrum, op de plaats van de voormalige Kijkshop aan het Buitenplein in het Stadshart, is meer ruimte nodig. De gevel moet worden verplaatst en dat kost gemeentelijke grond. De gemeenteraad moet nu besluiten die aan de openbaarheid te onttrekken, waarna B&W de grond kunnen verkopen aan Stadsharteigenaar Unibail-Rodamco.

Iets dergelijks willen B&W trouwens in Groenhof, waar een derde supermarkt komt. Daartegen rees een storm van protest van omwonenden, die vreesden in hun woongenot te worden aangetast. Ook wilden in de gemeenteraad diverse fracties weten wat er dan wel met de te verkopen grond ging gebeuren, waarop B&W het antwoord schuldig bleven.

Postagentschap Van der Hooplaan stopt

logoHet postagentschap aan de Van der Hooplaan verdwijnt. Het is er bijna 60 jaar geweest, maar nu ziet winkelier Hans Poll, eigenaar van De Posthoorn, er geen brood meer in, wegens de steeds verder terug gedrongen vergoeding die PostNL voor de verrichte diensten geeft. Er is een brief over aan de klanten van de winkel uitgedeeld. Per 1 maart gaat het postkantoortje dicht.

De winkel zelf, tegenwoordig Cigo De Posthoorn geheten, blijft open. Het team in de winkel wijst er ook op dat er steeds meer agressie gepaard ging met de postale dienstverlening, omdat PostNL soms logistiek faalde.

“Wij hadden graag deze 60 jaar volgemaakt en zelfs ook nog langer. Maar zoals u wellicht heeft vernomen is PostNL al een aantal jaren forse bezuinigen aan het doorvoeren”, schrijft Poll en zijn medewerkers aan de klanten. “Deze bezuinigen hebben ons ook hard geraakt.Eerst hadden we in ons Postkantoor nog een vaste kracht maar dat was al enige tijd financieel niet meer haalbaar.”

Storm van bezwaren tegen vergroting Groenhof

Patrick Adriaans SP

Patrick Adriaans SP

De plannen voor uitbreiding van Groenhof, met onder meer een derde supermarkt, stuiten grote bezwaren bij bewoners van omwonenden in de erbij gelegen flatgebouwen Cirrus en Stratus. Dat blijkt althans uit een door de SP gehouden enquête. De gemeente heeft vrijwel niemand van hen gehoord (99,9%) en 46% van de vijftig respondenten is van plan bezwaar tegen de plannen te maken.

Aan de gemeenteraad hebben B&W gevraagd een deel van de openbare ruimte aan de openbaarheid te onttrekken, opdat het college de grond voor de uitbreiding met een Lidl vestiging kan verkopen aan eigenaar Segesta van het winkelcentrum. De opstandige bewoners vrezen vooral toenemende parkeerdruk, overlast door laden en lassen en versmalling bij de nooduitgang van de Stratusflats.

Volgens B&W moeten de bewoners het maar met de eigenaar uitzoeken en hebben zij alleen even de toestemming van de gemeenteraad nodig om de grond aan de openbaarheid te onttrekken. Wat er vervolgens op die grond gaat gebeuren, weet de raad net of nauwelijks. “Als we nu het besluit nemen, dwingen we de bewoners massaal bezwaar in te dienen. De bewonersverenigingen hebben al aangegeven zeker bewaar te maken”, waarschuwt SP-raadslid Patrick Adriaans zijn collega’s.

B&W: ‘Communicatie Groenhof zaak van eigenaar’

Peter Bot

Peter Bot

Het gaat bij winkelcentrum Groenhof om een te kleine uitbreiding voor een gemeentelijke startnotitie en de bewoners moeten maar met eigenaar Segesta gaan praten als zij bezwaren hebben. Of de gemeenteraad nu alleen maar even wil instemmen het onttrekken van een voor Lidl benodigd stuk grond, dat daarna door de eigenaar wordt verkocht.

Dat is ongeveer wat B&W aan de gemeenteraad schrijven, nadat in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) vorige week onenigheid was uitgebroken over dat ontheffingsvoorstel. De commissieleden begrepen, de door bezwaar insprekende bewoners, niet allemaal waarom de raad alleen moest instemmen met het onttrekken van de grond, die vervolgens door B&W kon worden verkocht, en niet goed wisten war daarop dan wel zou gebeuren ten nadele van die omwonenden.

In de schriftelijke toelichting zeggen B&W nu dat het allemaal op wetgeving en de zogenoemde ‘kruimelgevallenregeling’ steunt. In de volgende vergadering van de raadscommissie geven ambtenaren aanstaande dinsdag een technische uiteenzetting. Maar de gemeenteraad heeft, anders dan B&W, eigenlijk niks te zeggen over de verbouwing, op basis van wetgeving, staat er in de brief.

Bezwaren van politiek en bewoners groter Groenhof

Floortje Gordon

Floortje Gordon

Naar eigen zeggen had hij 172 argumenten om de nu bestaande plannen voor de uitbreiding van winkelcentrum Groenhof niet door de laten gaan. Hij had voldoende gegevens geleverd om aan te tonen dat B&W onjuiste cijfers en andere informatie hebben gehanteerd, zei inspreker Brussee dinsdagavond tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN). Ook andere bewoners kwamen met bezwaren en diverse fracties in de commissie voelden eigenlijk voor uitstel, zodat de gemeenteraad er op 8 februari nog niet over hoeft te beslissen.

Het ging om het voorstel van B&W een strook grond naan de zuidwestkant in verband met de uitbreiding – er komt ongeveer 600 vierkante meter bij, onder meer een derde supermarkt – te onttrekken aan de openbare ruimte en die te verkopen aan eigenaar Segesta van het centrum. Die heeft namelijk voor de uitbreiding een omgevingsvergunning aangevraagd. Om die te kunnen verlenen moet eerst een deel van de nu nog openbare grond overgaan naar Segesta. Maar de bij het voorstel gevoegde tekeningen kloppen van geen kanten, zeiden de insprekers.

Action komt naar Stadshart

logo_actionHoewel eigenaar Unibail-Rodamco ooit bekendmaakte een winkelcentrum met internationale allure – zeg maar een soort PC – in het Stadshart te willen, deinst het bedrijf er nu kennelijk niet voor terug een super discounter er een plaats te willen geven. Behalve daar zou Action ook in winkelcentrum Middenhoven een filiaal willen.

Volgens het in bedrijfsnieuws gespecialiseerde Amstelveenz kan het overigens nog maanden duren voordat Action naar Amstelveen komt. In tegenstelling tot de winkelketen zelf heeft Unibail-Rodamco bevestigd dat die zich in het Stadshart gaat vestigen.

Supermarkt Van der Hooplaan gaat open

coopIn de totaal verbouwde voormalige Volvo garage aan de Van der Hooplaan gaat dinsdag 31 januari (18.00 uur) de nieuwe supermarkt van Coop open. Die was tot nu toe gevestigd aan de Lindenlaan. Onduidelijk is of de al aan de Van der Hooplaan gevestigde supermarkt van De Spar die concurrentie aan kan.

De vorige eigenaar van De Spar verkocht zijn zaak, na een verbitterde strijd om in et nieuwe pand te komen. Daar wilde Coop evenwel geen franchisenemer, maar alleen een filiaalchef.

Manager van de nieuwe supermarkt is Tom Jongerius. Die wijst er op dat de vestiging een ambachtelijke slagerij, een mooie broodafdeling en een ruime groente- en fruitafdeling heeft. Er is ook een servicebalie met DHL-punt en stomerijservice. Door middel van zelfscanners kunnen klanten hun boodschappen scannen.

Co v.d. Horst opent Flexform-vestiging Zuidas

Vd Horst ZuidOnder grote belangstelling heeft het Italiaanse Flexform donderdag de unieke flagshipstore in Nederland geïntroduceerd. Giuliano Galimberti, directeur van Flexform Italia, heeft de nieuwe design-hub aan de Zuidas geopend en ontving voor deze gelegenheid honderden gasten. De Flexform flagshipstore is de grootste in Europa, ontwikkeld in samenwerking met de Amstelveense partner Co van der Horst.

De A.B.C.D. stoelen komen als design objecten het best tot hun recht in de meest strakke en architectonische settings. A.B.C.D. is er in aardetinten en ecru, maar ook in onweerstaanbaar oudblauw. Het concept ontving onder meer een eervolle vermelding bij de Compasso D’oro Award.