Categorie: "Detailhandel"

Gemeente komt straathandel tegemoet met standplaatsenbeleid

Eigenaren van bloemenstallen hoeven die nu toch niet elke avond te verwijderen, zoals eerder door de gemeente was aangekondigd. Ook kunnen de standplaatsen ervan nu toch op beperkte schaal worden doorverkocht als een ondernemer met zijn nering wil stoppen. Dat zijn enkele van de belangrijkste pijnpunten die B en W uit hun voorgenomen nieuwe beleid hebben gehaald, nadat tegen de oorspronkelijke nota een lawine van protesten van de kant van de detailhandel was gekomen.

Betwiste hoge huur standplaatsen nu iets lager

De gemeente stelt de huren van standplaatsen voor bloemenstalletjes, kiosken en andere objecten voor straatverkoop iets naar beneden bij. Twee jaar geleden werden die fors verhoogd van 75 naar 140 euro per vierkante meter. Daartegen kwam een golf van protest van de standplaatshouders en de detailhandelsorganisatie VAD.

Supermarkt mag in garage

De bezwaren van Dirk van de Broek tegen vestiging van een supermarkt in het pand van Schoutens Automobielbedrijf aan het Westelijk Halfrond zijn door B en W op advies van de commissie voor bezwaarschriften ongegrond verklaard. Het college gaf vorig jaar vergunning voor verbouwing van de garage tot winkel en nu voor een tweede fase van die bouw. Beide keren maakte Van de Broek (die een vestiging heeft in Kostverlorenhof) bezwaar, omdat volgens het bedrijf te weinig parkeerruimte beschikbaar is voor uitbreiding van het aantal winkels. Het college deelt die mening niet. Een bezwaar van groothandel Schuitema (onder meer C1000) werd niet ontvankelijk verklaard, omdat die volgens B en W geen belangen heeft op de locatie. Schuitema had aangevoerd dat extra winkeloppervlakte de detailhandelsstructuur in Amstelveen beschadigd.

Biologische markt nu definitief

De biologische markt in het Stadshart krijgt een definitieve vergunning. Daartoe wordt de marktverordening aangepast, heeft wethouder Theo Tiemessen dinsdagavond tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur gezegd. Eerder had hij nogal sceptisch over de markt uitgelaten, die tot nu toe een experiment was. In juli diende de PvdA met steun van VVD, D66 en GroenLinks een motie in, die door de raad werd aanvaard. Daarin werd aangedrongen op óf omzetting van het tijdelijke karakter in een definitief óf aantonen dat er gegronde argumenten bestaan om het experiment nog een jaar voort te zetten.

Data koopzondagen Stadshart gewijzigd

De voor 11 september geplande koopzondag in het Stadshart gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt een themazondag op 25 september. Er is dan een nostalgische kermis in het centrum. Die zou eerst op 7 augustus worden gehouden. Door de verandering is hetr parkeren in het Stadshart op 11 september vrij. Dat is niet zo op koopzondagen.