Categorie: "Detailhandel"

Koopzondag op dag voor kerst niet te voorkomen

Het college van B en W wil in het vervolg wel voorkomen dat er op bijzondere dagen als 24 december koopzondagen zijn. Wethouder Groot heeft dat geantwoord aan het CDA. De fractie had gevraagd de dit jaar op 24 december, de dag voor kerst, geplande koopzondag niet te laten doorgaan. Zij steunde daarmee een verzoek van het CNV.

Professionele handel verboden op vrijmarkt Koninginnedag

Aan de vrijmarkten tijdens de viering van Koninginnedag (zaterdag 29 april) mogen geen professionele handelaren mee doen, met uitzondering van verkopers van etenswaren met een zogenaamde CRK-kaart (die zij bij controle moeten kunnen tonen). Dat is een van de vele spelregels die de gemeente voor (de vervroegde) Koninginnedag heeft opgesteld.

Politiek negeert verzet standplaatshouders

Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad, ondanks fel verzet van de Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), zal instemmen met het gewraakte – enigszins aangepaste – standplaatsenbeleid. Dat bleek woensdagavond tijdens de gezamenlijke vergadering van de drie raadscommissies.

Gemeente trekt 167 duizend euro uit voor standplaatshouders

De gemeente trekt 167 duizend euro uit om straathandelaren die hun ooitr door hen gekochte vaste standplaats verlaten en die niet kunnen verkopen te compenseren. B en W hebben daartoe een compensatieregeling vastgesteld, die nog aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Zij is een reactie op de felle protesten tegen nieuw standplaatsenbeleid van het college, waarvan veel ondernemers de dupe dreigden te worden, doordat daarin doorverkoop van de standplaats is verboden.

Dreigend ledenverlies bij detaillistenclub

De Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD) moet bezuinigen als gevolg van een dalend ledental. Dat bevestigt bestuurslid Nico van Boxtel. Zowel een aantal individueel aangesloten detaillisten als winkeliersverenigingen haakte af of dreigt dat te doen. Zij vinden dat de VAD te weinig heeft bereikt.

Gemeente komt straathandel tegemoet met standplaatsenbeleid

Eigenaren van bloemenstallen hoeven die nu toch niet elke avond te verwijderen, zoals eerder door de gemeente was aangekondigd. Ook kunnen de standplaatsen ervan nu toch op beperkte schaal worden doorverkocht als een ondernemer met zijn nering wil stoppen. Dat zijn enkele van de belangrijkste pijnpunten die B en W uit hun voorgenomen nieuwe beleid hebben gehaald, nadat tegen de oorspronkelijke nota een lawine van protesten van de kant van de detailhandel was gekomen.

Betwiste hoge huur standplaatsen nu iets lager

De gemeente stelt de huren van standplaatsen voor bloemenstalletjes, kiosken en andere objecten voor straatverkoop iets naar beneden bij. Twee jaar geleden werden die fors verhoogd van 75 naar 140 euro per vierkante meter. Daartegen kwam een golf van protest van de standplaatshouders en de detailhandelsorganisatie VAD.

Supermarkt mag in garage

De bezwaren van Dirk van de Broek tegen vestiging van een supermarkt in het pand van Schoutens Automobielbedrijf aan het Westelijk Halfrond zijn door B en W op advies van de commissie voor bezwaarschriften ongegrond verklaard. Het college gaf vorig jaar vergunning voor verbouwing van de garage tot winkel en nu voor een tweede fase van die bouw. Beide keren maakte Van de Broek (die een vestiging heeft in Kostverlorenhof) bezwaar, omdat volgens het bedrijf te weinig parkeerruimte beschikbaar is voor uitbreiding van het aantal winkels. Het college deelt die mening niet. Een bezwaar van groothandel Schuitema (onder meer C1000) werd niet ontvankelijk verklaard, omdat die volgens B en W geen belangen heeft op de locatie. Schuitema had aangevoerd dat extra winkeloppervlakte de detailhandelsstructuur in Amstelveen beschadigd.

Biologische markt nu definitief

De biologische markt in het Stadshart krijgt een definitieve vergunning. Daartoe wordt de marktverordening aangepast, heeft wethouder Theo Tiemessen dinsdagavond tegen de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur gezegd. Eerder had hij nogal sceptisch over de markt uitgelaten, die tot nu toe een experiment was. In juli diende de PvdA met steun van VVD, D66 en GroenLinks een motie in, die door de raad werd aanvaard. Daarin werd aangedrongen op óf omzetting van het tijdelijke karakter in een definitief óf aantonen dat er gegronde argumenten bestaan om het experiment nog een jaar voort te zetten.