Categorie: "Detailhandel"

Lentemarkt in Kosteverlorenhof

Ruim veertig kramen telt de overdekte lentemarkt, die zaterdag 21 maart van 10 tot 16 uur wordt gehouden in Winkelcentrum Kostverlorenhof.  Ook komen die dag

Notalgische albums op lentemarkt

 diverse winkels met aantrekkelijke Lente aanbiedingen. In een van de stands zijn oude Plaatjesalbums, waaronder de bekende nostalgische Verkadealbums van Jac. P. Thijsse, te bekijken. Daar wordt ook geruild, gekocht, verkocht en getaxeerd. Verzamelaars van oude albums al die van Verkade en andere Bloemen- en Planten inplakalbums kunnen er terecht, ook met losse plaatjes.  www.naturalsolutions.nu

Eindelijk eerste stap erontwikkeling winkels Van der Hooplaan

Met een C 1000 supermarkt in de voormalige Volvogarage, waarvoor grootgrutter Schuitema plannen heeft, zien B&W goede mogelijkheden voor herontwikkeling van de winjelstrip Van der Hooplaan. Daarover wordt al jaren gepraat, tot groot ongenoegen van de georganiseerde lokale detailhandel. Een grotere supermarkt was al lang de wens van gemeente, winkeliersvereniging en wijkplatform Keizer Karelpark. De nu op tafel liggende plannen passen in het gemeentelijke detailhandelsbeleid voor de buurt. Ze zijn ook besproken met eigenaar Netjes Beheer van de winlkels naar de oude garage en de woningen daarboven. Wel moet het bestemmingsplan nog worden aangepast.

 

Schouw voor keurmerk in Stadshart

In de aanloop naar de verlenging van het keurmerk Veilig Ondernemen voor het winkelcentrum Amstelveen vond vorige week in het Stadshart een zogenaamde schouw plaats. Het hield in dat vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging, politie, gemeente, eigenaar van het o0nroerend goed en het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel een rondgang door het winkelgebied maakten. Het keurmerk moet garant staan voor een schoon en veilig winkelgebied. Om een oordeel over de verlenging van het keurmerk te kunnen krijgen worden ook nog enquêtes onder winkeliers en publiek gehouden. De bedoeling is dat er nog stringentere maatregelen komen om de veiligheid en uitstraling van het centrum te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Op 20 april is er een audit door certificeringinstituut  Kiwa. Komt het centrum daar zonder kleerscheuren doorheen dan krijgt het de derde ster.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Groenhof

Winkelcentrum Groenhof ontvangt vrijdag de eerste ster, verbonden aan het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden. De daarbij betrokken partijen ondertekenen dan een convenant. Eerder al gebeurde dat bij bedrijventerrein Legmeer. De ster wordt uitgereikt aan de winkeliersvereniging Groenhof, eigenaar Corio Nederland, Politie Amsterdam Amstelland, gemeente en brandweer.

Jubileumfeest in Groenhof

Vandaag (donderdag 11), vrijdag en zaterdag (12 en 13 september) viert winkelcentrum Groenhof zijn 35-jarige jubileum. Er is een braderie van 10-17 uur. Vrijdagochtend trakteert het centrum de bezoekers tussen 10 en 12 uur op koffie of thee. Zaterdag worden er oude ambachten gedemonstreerd. Voor kinderen zijn er een draaimolen en een kinderboerderij. Verder is en muziek.

Ook Bankrashof naar keurmerk Veilig Ondernemen

Na de winkelcentra Stadshart, Middenhoven en Westwijk wil ook Bankrashof op weg naar het keurmerk veilig ondernemen. Er is inmiddels een inventarisatie van de knelpunten gemaakt door vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging, politie, gemeente, eigenaar en beheer van het winkelcentrum en het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD). Het voldoen aan de eisen voor het keurmerk moet zorgen voor een schoon, heel en veilig winkelgebied. Tijdens een rondgang stond het gezelschap onder meer stil bij uitstraling en veiligheid, staat van de gebouwen, straatmeubilair en bestrating en de aanwezigheid op zwerfvuil. Eerder hield het HBD enquêtes onder winkelend publiek en ondernemers. In september vindt een inventarisatie in de avonduren plaats.

Gelderlandplein wordt stevig opgeknapt

In winkelcentrum Gelderlandplein, door veel Amstelveners bezocht om de hoge parkeerkosten in het Stadshart te ontlopen, komen nieuwe zitbanken van Italiaans design. De oude zijn dezer dagen verwijderd. Eerder al werd de kleurstelling veranderd (van licht naar antraciet), waardoor volgens nieuwe eigenaar Kroonenberg Groep de uitstraling eigentijdser en chiquer werd. Het pas allemaal in een forse opknapbeurt van het centrum. Bezoekers van het Buitenveldertse winkelcentrum hebben volgens Kroonenberg enthousiast gereageerd op de aanpassing van de kleurstelling.

Keurmerk Veilig Ondernemer voor winkelcentrum Middenhoven

Aan winkelgebied Middenhoven is dinsdagavond door Jan de Jong van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel de eerste Veilig Ondernemen ster uitgereikt. Vertegenwoordigers van het winkelgebied ondertekenden samen met andere betrokkenen het bij dat keurmerk horende convenant. Dat gebeurde in lunchroom ‘Zullen We' aan de Brink. Winkelcentrum Middenhoven is als schoon en veilig beoordeeld. Eigenaar Delta Lloyd heeft het ook stevig opgeknapt. De betrokken partijen willen het kwaliteitsniveau graag behouden en verder optimaliseren.

College houdt vast aan niet uitbreiden Groenhof

B&W blijven erbij dat winkelcentrum Groenhof voorlopig niet moet worden uitgebreid, om te grote concurrentie met andere centra te voorkomen. Het college gaat daarmee in tegen de opvatting van diverse fracties in de gemeenteraad. Het woensdag (19 maart) aan het begin van de raadsvergadering beëdigde raadslid John Levie (Burgerbelangen) constateerde op basis van gedaan onderzoek dat Groenhof consumentenbinding van alle winkelcentra geeft. En D66-fractievoorzitter De Leur zei het vreemd te vinden dat een centrum dat zo goed zijn best doet daarvoor wordt gestraft. De raad behandelde een nieuwe detailhandelsnota.

Co van der Horst beste woonwinkel van Nederland

Hofleverancier Co van der Horst is opnieuw in de prijzen gevallen. Het Magazine voor design, interieur, kunst en architectuur Gouden Woonboek '08 riep de onderneming in Bovenkerk uit tot beste woonwinkel van Nederland. Al eerder verwierf Van der Horst zich nationale en Europese onderscheidingen. Donderdag (27 december) kwamen burgemeester Van Zanen en wethouder Groot de directie feliciteren. Het wooncentrum kreeg de jongste onderscheiding wegens vakmanschap, service, assortiment en zijn kwaliteitsreputatie tot ver buiten de regio.