Categorie: "Cultuur"

Poppodium wordt verbouwd voor 1,6 miljoen

Popodium P60 wordt ingrijpend verbouwd. Een motie van de PvdA – gesteund D66, GroenLinks, CDA en Burgerbelangen – is daartoe aangenomen. De raad vroeg B en W uierlijk in februarui met een voorstel te komen. Er is een investering van 1,6 miljoen euro voor nodig. Dat moet volgens PvdA-fractievoorzitter Yeter Tan uit de grondexploitatie van de plannen voor het gebied Lnngerhuize (rond het Ziekenhuis) en het nieuwe bedrijventerrein bij Westwijk komen. In P60 komt een oefenruimte, een overdekte laad- en losruimte en meer garderobe-, opslag- en kantoorruimte. De laadruimte was onder meer nodig omdat het laden en lossen (‘s nachts) nu veel hinder voor de omgeving meebrengt Ook is de lift te licht en te klein, waardoor te zwaar moet worden getild door medewerkers, in strijd met de arbowetgeving.

Gemeente grijpt mogelijk in bij STRAAL

Het lijkt er op dat de gemeente gaat ingrijpen bij de lokale radio- en tv-zender STRAAL. Nog voor de behandeling van de gemeentebegroting door de raad (10 november) komen B en W met een notitie waarin hun bevindingen over die publieke omroep zijn te lezen. Door een fout van haar voorgangster, Amstelveen Lokaal, die verzuimde tijdig de zendmachtiging te laten verlengen,. kreeg STRAAL de kans zich met succes als tegenkandidaat daarvoor in de strijd te werpen. Sinds de start van de programma’s regent het overigens klachten over de kwaliteit van wat in de ether wordt gebracht. “Ook de gemeente ziet de ontwikkeling bij STRAAL,” zei wethouder Rien Alink woensdagavond tegen de raadscommissie Burgers en Samenleving. “Uit onze verantwoordelijkheid voelen wij het ook zo dat wij moeten aangeven hoe de zaken ervoor staan.”

Bibliotheken gaan samenwerken

De openbare bibliotheken van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn gaan intensiever samenwerken. Zij hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Aalsmeer en Uithoorn werken sinds 2001 al onder één organisatiestructuur. Door ook met Amstelveen een vorm van samenwerking te bewerken, kan de efficiency verder worden verhoogd, denken de partijen. De bedoeling is van 2006 tot 2008 tot een breder samenwerkingsverband in de drie gemeenten te komen. Voor specifieke producten worden alvast deelovereenkomsten gesloten.

Burgerbelangen stelt ‘publieke cultuur’ ter discussie

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) vindt dat cultuurbeleid geen monopolie mag zijn van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. De fractie wil een discussie over wat zij ‘publieke cultuur’ noemt naar aanleiding van de cultuurvisie van B & W. Een oorzaak voor financiering door de overheid kan volgens zijn dat particuliere aanbieders te weinig brood zien in het bedienen van een bepaalde doelgroep. Maar de gemeente zou geen geld moeten uitgeven in rechtstreekse concurrentie met commerciële aanbieders. Zij heeft weliswaar een voorwaardenscheppende rol, maar moet niet voortdurend op de regisseursstoel gaan zitten, vindt BBA.

‘Cultuur moet bijdragen aan economie’

Hoewel de gemeente zich wil gaan terugtrekken als uitvoerder van allerlei culturele evenementen, zoals het Stadspleinfestival, moet de cultuur hier volgens haar dynamischer worden. Dat blijkt ui een cultuurplan. Volgens wethouder Rien Alink moet cultuur sociaal, ruimtelijk en economisch meer gaan bijdragen aan versterking van Amstelveen. Daartoe moet de jeugd er al vroeg mee in aanraking komen en moeten culturele instellingen meer inspelen op de markt.

Bezuiniging filmzaal van de baan

Oppositiepartij Burgerbelangen (BBA) lijkt na oeverloos gepraat in de gemeenteraad alsnog gelijk te krijgen: bezuiniging van 100.000 euro op de filmzaal van de Schouwburg blijkt niet mogelijk. Eerder hadden B en W bij hoog en laag beweerd dat die wél haalbaar was. Dat strond ook in een amendement van de coalitie (GroenLinks, PvdA, CDA en D66). De filmzaal zou geëxploiteerd gaan worden door een ‘unie’ van de andere culturele instellingen in het Stadshart. Dat gaat niet door. Er komt wel samenwerking met het poppodium en de Volksuniversiteit, maar de Schouwburg blijft de exploitant. Die heeft nu zelf voorgesteld de bezuiniging maar over het complete theaterbedrijf te verdelen en niet eenzijdig af te wentelen op de filmzaal. Volgens B en W moet het nu maar zo en is de eerder verdedigde optie van de college en coalitie toch niet realistisch. "Wij krijgen gelijk," juicht BBA.

Nieruw talent voor Pietje Bell gezocht

Voor de musical Pietje Bell worden twee kinderen en twee volwassen figuranten gezocht. Zondag 11 september vindt daarvoor een casting plaats in de Schouwburg (14 tot 16 uur), tijdens de start van de losse kaartverkoop voor het nieuwe seizoen (vanaf 11 uur). Pietje Bell is in de herfstvakantie in de Schouwbirg te zien. Aanmelden voor de casting kan via [email protected] Tijdens de open (zon)dag zijn ook theater- en filmaffiches van het vorige seizoen te koop. De opbrengst gaat naar de Clinicclowns.

Kindervoorstellingen in het Broersepark

In het Broersepark worden op de zondagmiddagen 21 en 28 augustus en 4 september weer gratis voorstellingen gegeven voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar (en hun ouders). Ze beginnen om 15.00 uur. Theatergroep URF start 21 augustus met de opvoering van Rosalinda (een prinses die verliefd is op de lakei Lodewijk, maar moet trouwen met graaf Retteketet Op 28 augustus geven verteltheater Peter van Pagée en het Chantykoor de voorstelling ‘Ay nee kapitein’ (over Sammy die net als zijn vader zeerover wil worden). De ‘Draaitafeltovenaar’ doet 4 september de voorstelling Scratch, pfieuw kriebel kriebel.

De Draaitafeltovenaar praat met zijn handen, of eigenlijk met zijn platen. Fragmenten uit sprookjes, kinderplaatjes, bekende tv tunes en eigen nummers. Meer informatie: culturele evenementen op de website van de gemeente Amstelveen (www.amstelveen.nl).

Duitse cultuurzender in basispakket radio

Radiozender WDR 3 komt in het wettelijke basispakket op de kabel. De programmaraad wil dat adviseren aan Casema. Er kwam een frequentie vrij door de samenvoeging van de zenders YAM FM en Juize FM. Bij een vorige afweging koos de raad voor WDR 4 en viel WDR 3 uit het pakket. Daar kwam veel verzet tegen van vooral oudere Amstelveners. WDR 3 is een publieke cultuurzender, met klassieke muziek, theaterregistraties, hoorspelen, nieuws en discussies over cultuur. Overigens kunnen inwoners tot uiterlijk 7 september nog reageren op het voorlopige advies van de raad (postbus 4, 1180 BA Amstelveen of [email protected]).

Tekenlessen kinderen op Wester-Amstel

Van 17 augustus tot en met 7 september worden elke woensdagmiddag op Wester-Amstel schilder- en tekenlessen aan kinderen (7 tot 12 jaar) gegeven door kunstenares Marianne Wagemaker. Tussen 20 augustus en 10 september gebeurt dat ook op zaterdag. Telkens van 12.00 tot 16.00 uur. Vorig jaar trok het schilderfestijn op de buitenplaats aan de Amsteldijk-Noord veel deelnemertjes. Per sessie kunnen maximaal 12 kinderen meedoen. Kosten (voor materiaal etc): 7,50 euro per kind. Aanmelden: 4040021 of 06 41109454 (tussen 18.00 en 20.00 uur).