Categorie: "Column"

Hand

Catharine de Leur

Landelijk lijkt het moeilijker de hand te overspelen dan lokaal. Daar moest ik aan denken toen D66-leider Alexander Pechtold van die kennelijke omissie in het Haagse beleid gebruik maakte door, al vóórdat de ChristenUnie met het totale ‘motorblok’ kon onderhandelen, die partij de laan uit te sturen. Het is blijkbaar een in het karakter van de Democraten ingebakken eigenschap, maar met die diametraal tegenover het christelijke gedachtegoed staande opvattingen kwamen zij in Amstelveen bij de vorige verkiezingen niet zover als zij hadden voorzien.

Ook plaatselijk overspeelde destijds politiek leidster Catharine de Leur van D66 haar hand toen zij de VVD, helaas volgens sommigen toch de grootste partij in deze gemeente, liet weten dat die onder haar voorwaarden kon aanschuiven en anders buiten de coalitie kwam te staan. Maar haar misrekening was het CDA. Zij dacht dat die zich wel bij een verder linkse coalitie met D66 als grootste partij zou aansluiten, maar dat feest ging niet door. Herbert Raat liet zich namelijk niet door tegenspeelster De Leur de kaas van het brood eten en begon (als grootste fractie) een coalitie met de door haar partij nogal verafschuwde ChristenUnie en de Ouderencombinatie (OCA). Die coalitie had een krappe meerderheid, dat is waar. Zoiets als het in de Tweede Kamer zou worden als de CU er bij kwam. Maar als het daar aan D66 ligt, gebeurt dat dus niet.

Nooit weer?

‘Nooit weer’, zei men. Het bleek illusie

Dat weet vandaag toch iedereen

Gepraat over elkaar verbinden

En mensen maken Amstelveen

Blijft pijnlijk toch in woorden steken

Al krijgt een lintje wie méér doet

Vrijwilligers zijn in hun daden

Misschien meer dan van harte goed

 

‘Nooit weer’, klinkt na nog in bezinning

Elk jaar op d’ Amsterdamseweg

Nu samen doen is wat ik daar hoor

Net zoals op naar Nes de weg

Geloof in wereld beter maken

Gun ‘k tegen beter weten in

Maar oorlog valt niet uit te bannen

Op schoolspeelplaats zie ‘k soms ’t begin

 

Terwijl de wereld in de brand staat

Klinkt vrederoepen om ons heen

Nou ja, ’t is slechts verbale oorlog

Die men uitvecht in Amstelveen

Maar alom wordt het branden erger

Dat zal zo blijven, naar ik vrees

Het ligt aan mensen op de aarde

Hun slechtheid kent geen afvalrace

 

Johan Th. Bos

 

Mantelzorg

Nog net kon ik voor hem verbergen hoe zeer ik van hem schrok. Mijn alleen wonende vriend in Amstelveen was zes kilo afgevallen, liep uiterst langzaam met een rollator door zijn woning naar de deur en was met slangen verbonden aan een om zijn hals hangend antibiotica reservoir, zodat dag en nacht toevoer is gegarandeerd. Op een tafeltje stond nog een serie medicijnen evenals in een net door een familielid gebracht plastic zak. Nee, hij kan niet slapen, blijft ’s nachts in een stoel zitten, omdat de vele metalen constructies in zijn lijf, door zijn toegetreden magerte, te pijnlijk op bed voor hem werden.

Cursus

Niet dat er in de praktijk iets van is te merken, maar leden van de gemeenteraad krijgen een cursus om hen te leren hoe zij in dat gremium als lokale politici moeten functioneren. Als bij die leergang behoort dat zij niet eindeloos moeten herhalen wat anderen al hebben gezegd, lijkt hij tot niets te hebben geleid. Maar ja, wat wil je. Veel raadsleden hebben nu eenmaal op een briefje, of tegenwoordig op een tablet, staan wat zij voorbereidden. Daarin schrappen wat ook anderen al dachten en lieten horen, is voor het gemiddelde raadslid lastig. Bovendien beheersen weinigen de kunst van het debatteren. Een van de besten in het debat die ik de laatste jaren in de plaatselijke politieke arena tegenkwam, was Axel Boomsma van GroenLinks, maar die is dan ook verdwenen.

Lokale politici zijn meestal als badmeesters die niet kunnen zwemmen. Besluiten nemen zij in feite niet in het openbaar en zij krijgen in geheime sessies informatie die voor de burger kennelijk verborgen moet blijven. Blijkbaar louter om te laten zien hoe druk zijn het hebben, staan die geheime sessies wel in een rijtje dat de griffie geregeld publiceert. Een andere manier om te zeggen: Kijk eens wat uw vertegenwoordigers allemaal in achterkamers voor u doen, maar waarmee u uiteraard zelf niets heeft te maken.

Poelbad

Poelsup met helemaal links het badje.

“Het is nog kleiner dan ik dacht”, zei de man. We waren op weg naar het Kersenbloesem Festival en passeerden de eindelijk in de Poel drijvende pontons met zwembad. “Ik zie helemaal geen zwembad”, zei zijn vrouw. En na enige uitleg: “O, bedoel je dat streepje aan het einde?”

Ja, dat bedoelden we. Er kunnen maximaal 25 mensen in, maar die moeten dan wel blijven staan. Als ze gaan zwemmen, loopt het fout. Dan kunnen er hooguit zeven in, om enige ruimte voor die watersport te houden.

De gemeente lijkt enthousiast. Logisch. Die gaat niet verkondigen zich voor € 830.000 een oor te hebben laten aannaaien. Onder het gewone volk, zeg maar de mensen die volgens de burgemeester Amstelveen maken, kwam ik nog niemand tegen die de aanschaf van de nu als enorme recreatievoorziening door onze lokale overheid gepresenteerde tweedehands pontons een buitenkansje vindt. De meesten beginnen, als het badje ter sprake komt, te lachen.

Raadsleden trekken aan dode paarden

Gemiddeld is een lid van de gemeenteraad zestien uur per week kwijt aan die lokale politiek, meldt Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Ik denk dat het méér zou moeten zijn in een gemeente als Amstelveen, zeker voor leden van een kleine fractie. Daarom zijn er voor de plaatselijke politiek in Nederland ook geen mensen meer te krijgen.

Ook al omdat de raad weliswaar een controlerende rol heeft (‘controleren hoort bij volksvertegenwoordigen’, roept een gemeentelijke uitgave nieuwe leden van de vroedschap toe), maar die in de praktijk louter in de theorie blijft steken. De taak van het raadslid wordt steeds ingewikkelder en de ambtenarij zorgt wel dat die ontwikkeling voortduurt. In feite sturen ambtenaren de gemeente, maar op een manier dat raad denkt het zelf te doen.

Lokale politiek is simpel

Terwijl met moeite wordt getracht een nieuw kabinet in elkaar te timmeren, gebaseerd op compromissen van compromissen – zodat er niets overblijft van wat de kiezer naar de stembus lokte (die toch pas bij volgende verkiezingen weer wat mag zeggen via een rood potlood) – is eigenlijk de lokale politiek simpel. Amstelveen blijft gewoon een liberale gemeente en men kan zich afvragen wat in hemelsnaam het verschil is tussen de regerende partijen. Van landelijke verschillen binnen hier de coalitie vormende partijen VVD, D66 en het lokale Burgerbelangen (BBA) is totaal niets te merken. Lijsttrekker Peter Bot (nu wethouder) van BBA liet al tijdens de plaatselijke verkiezingen weten zich eigenlijk uitstekend te kunnen vinden in de programma’s van VVD en D66. Ofwel: Een openlijke sollicitatie naar de functie van voorganger BBA-wethouder John Levie. Dat lukte probleemloos.

De pijnlijke afgang van Nieuw Vredeveld

Nieuw Vredeveld. Foto: Amstelveenweb.com

Helaas had ik gelijk. Voor de bewoners van Nieuw Vredeveld, ooit eigendom van de Hervormde Diaconie, had ik beter ongelijk kunnen hebben. Ik herinner mij nog hoe een vorige directeur zich intensief met de bewoners bemoeide en trots was op zijn huis en vooral de keuken daarin. Karel nodigde mij uit er te komen eten. De soep was er voortreffelijk, zei hij.

De man had gelijk. Het was niet gemakkelijk er een kamer te bemachtigen, want Nieuw Vredeveld stond bekend als het allerbeste zorgcentrum van Amstelveen. Toen het onderdeel van Brentano werd, zag ik de bui al hangen, publiceerde dat, terwijl bijna iedereen de schouders over mijn twijfel ophaalde. Maar het kon volgens mij alleen maar slechter gaan door die schaalvergroting. Dat gebeurde zoals ik verwachtte en nu is het diepe dal bereikt waar wethouder Herbert Raat van Zorg (VVD) in moest springen, omdat het klachten bij hem regende van familieleden die hun geliefden in tragische troep aantroffen. Formeel is de gemeente niet verantwoordelijk voor het tehuis, maar kwetsbare burgers vormen natuurlijk een ander verhaal. Dat Nieuw Vredeveld naar Brentano ging, was het begin van de ramp.

Politici weten niet beter…

Jesse Klaver (l) en Joost Taverne. Foto: GroenLinks.

Hoewel er talrijke landelijke partijen in de gemeenteraad zitten, merk je daar eigenlijk niks van de verkiezingsstrijdstrijd voor de Tweede Kamer. Nou ja, over twee jaar zijn er weer raadsverkiezingen, maar daar stel ik me ook weinig van voor. Alle fracties komen weer met ongeveer dezelfde kreten, al zijn er een paar uitschieters, zoals de SP, die dwars ligt ten aanzien van het door de VVD gedomineerde beleid in Amstelveen.

Een probleem voor die landelijke partijen in de gemeenteraad is natuurlijk dat Den Haag in feite Amstelveen dirigeert. Als Pechtold het daarginds goed blijft doen, scoort ook D66 aan de Poel wel. Dat heeft totaal niets met lokale prestaties te maken, maar met slaafs volgen door kiezers van de nationale trends. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat alleen de lokale partij Burgerbelangen (BBA) het van kiezers moet hebben die zich enigszins door de plaatselijke politiek laten leiden. Wat in feite ook weer onzin is, want al tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad liet BBA-lijsttrekker Peter Bot zich ontvallen dat het programma van zijn club eigenlijk uitstekend paste bij dat van de VVD en D66. Waarmee in feite de coalitie al was beklonken, hoewel men zich kan afvragen waarom die lokale partij dan nog nodig is.

Wegwezen

Johan Th. Bos

Nee ik heb niet geschreven over zeg maar het Amsterdamse deel van het ziekenhuis in Amstelveen. Stom misschien, want het was natuurlijk wel in de meeste media gepresenteerd nieuws. In de hoofdstad is te weinig ziekenhuisruimte om te bevallen en daarom komt men hier naar de Laan van de Helende Meesters om dat te doen.

Maar ja, daarmee blijkt onverdraaglijk leed samen te hangen. Het nieuwe leven komt dan op aarde in Amstelveen in plaats van in Amsterdam. Dat staat op het geboortebewijs en in het paspoort. Tragisch natuurlijk. Ik heb zelf twee kinderen van wie er één in Amsterdam en één in Amstelveen werd geboren. Zelf heb ik het niet gemerkt, maar nu ik het laatste nieuws heb gelezen, denk ik inderdaad dat die laatste een enorm leed met zich mee draagt. Ze sprak er nooit over, maar ik denk dat er inderdaad sprake is van verdringing. In Amstelveen worden geboren, lijkt mij zo ongeveer het ergste wat een mens kan overkomen. Kan tot de gruwelijkste psychische klachten leiden.

Vandaar dat men een hoekje Amstelveen als Amsterdam bestempelt. Een soort Amsterdamse ambassade in wat zich nog steeds ‘stad in het groen’ blijft noemen.