Categorie: "Column"

Senioren

De volstrekt overbodige splinter in de lokale politiek Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) streeft nu naam een stevige achterban. Dat zeiden twee bestuursleden in het Amstelveens Nieuwsblad. Die heeft de partij dus niet. Zij heeft welgeteld twintig leden. Meer kiezers natuurlijk, anders had zij die ene zetel niet in de gemeenteraad gekregen. Die wordt bezet door Nora Tang. Aardige grijze dame, maar haar bijdrage aan het politieke debat is minimaal en wat zij nou voor ouderen heeft bereikt is mij geheel onduidelijk.

Het fatsoen van de SP

De niet in de gemeenteraad vertegenwoordigde SP vindt dat alle fatsoensnormen zijn overschreden door de scheidende voorzitter van het CDA, Hans van der Liet. Die maakte een cynische en evident gekscherend bedoelde opmerking op deze weblog over de besluitvorming rond de plannen voor een golfcentrum in de Bovenkerkerpolder. In de trant van: daar mogen de burgers, omdat het helaas nu eenmaal wettelijk moet,  nog even over mee mekkeren, maar wat er gaat gebeuren staat al vast. De heersende politiek heeft al in achterkamertjes besloten dat het golfcentrum er komt en tegenstanders moeten wel van heel goeden huize komen om daar iets aan te veranderen.

Aan de paal

Op het gevaar af als ouwe hypocriete viezerik te worden afgeschilderd, toch even iets over dat paaldansen. Dat welzijnsinstelling Cardanus het onderricht daarin als belangwekkende bijdrage aan het welzijn van meisjes ziet, heeft voor nogal wat beroering gezorgd. Raadslid Jacqueline Koops van de ChristenUnie protesteerde, omdat zij noch het sportieve noch het educatieve gehalte van het aanlokkelijk bungelen van vrouwen aan een verticale paal kon ontdekken.

 

Imago

Zeven miljoen voor topsport? Geen probleem. Een ton voor een feestje ter gelegenheid van de jubilerende Japans-Nederlandse handelsbetrekkingen? Geen probleem. Miljoenen investeren in het Cobra Museum. Túúrlijk. En kapitalen in andere culturele instellingen en projecten? Prima! 1600 euro per jaar voor de zeven scoutinggroepen in deze gemeente? Ja, kijk, dat een is een héél ander verhaal.

 

Regio agenda

Ik had het al weggegooid, maar geef het met verbazing toch maar aan de openbaarheid prijs. Een persbericht van het Amstelland-Meerlanden overleg, waarin het belangrijkste nieuws is dat de dames en heren hebben gepraat. Alsof ze ooit iets anders doen. In het Congrescentrum Amstelveen deze keer. En het ging weer eens over duurzaamheid. Ik was niet uitgenodigd, dus ik neem aan dat ook andere media dat niet waren. Men wist blijkbaar al van tevoren dat er geen nieuws uit zo komen, wegens het torenhoge abstractiegehalte van het geleuter.

 

Kwetsbaar

Communiceren met de gemeente blijft een probleem. In elk geval als het via het legertje daarvoor ingehuurde specialisten moet, de zogenoemde communicatie adviseurs of consultants. Dezer dagen bleek uit een stuk van het door die zwaar bemande afdeling ondersteunde college van B en W dat een kunstwerk op het Westwijkplein, bestaande uit vier bankjes, waarschijnlijk naar een andere plek in de stad moet.

Golftunnel

De coalitie in de gemeenteraad prefereert oogkleppen. Tunnelvisie. De politieke golffreaks zijn een tunnel ingereden – per trein, meldde de VVD – die als het goed is bij de golfbaan in de Bovenkerkerpolder uitkomt.

Gezellig

Dat Amstelveen nogal royaal – zeg maar: te ruim – in haar wethouders zit, bewijst het college voortdurend. Bij alle min of meer officiële happenings verschijnen zij als duo, trio of kwartet. Voor wat vroeger gemakkelijk één bestuurder afkon, draaft nu een compleet peloton op.

Gejuich in de wijk…

Drie maanden nadat zij zijn aangetreden, gaan drie van de vijf wethouders (Pols, Tabak en Groot) maar eens de wijken in. Zij willen graag in contact komen met de mensen voor wie zij werken, meldt de gemeente. Blijkbaar hadden zij die contacten in de samenleving dus niet toen zij hun politieke standpunten verkondigden in de verkiezingstijd, op basis waarvan zij hun baan kregen.

Geheim

Nou, de VVD is terug in het college van B en W. Pas kort, maar al weer goed te merken. Aan de geheimzinnigheid, die de regenten van de zich om onverklaarbare redenen liberaal noemende club kenmerkt. Er zijn dus – zoals gebruikelijk onder het regime van die kakploeg – alweer de nodige vergaderingen achter gesloten deuren geweest. Zoals dinsdag (16 mei) van de raadscommissie voor Ruimte Wonen en Natuur. N atuurlijk was er ook een openbaar gedeelte, want je moet je enigszins dan de wet houden, maar vervolgens ging men verder in de afzondering. Het gelazer is weer begonnen.