Categorie: "Column"

Golftunnel

De coalitie in de gemeenteraad prefereert oogkleppen. Tunnelvisie. De politieke golffreaks zijn een tunnel ingereden – per trein, meldde de VVD – die als het goed is bij de golfbaan in de Bovenkerkerpolder uitkomt.

Gezellig

Dat Amstelveen nogal royaal – zeg maar: te ruim – in haar wethouders zit, bewijst het college voortdurend. Bij alle min of meer officiële happenings verschijnen zij als duo, trio of kwartet. Voor wat vroeger gemakkelijk één bestuurder afkon, draaft nu een compleet peloton op.

Gejuich in de wijk…

Drie maanden nadat zij zijn aangetreden, gaan drie van de vijf wethouders (Pols, Tabak en Groot) maar eens de wijken in. Zij willen graag in contact komen met de mensen voor wie zij werken, meldt de gemeente. Blijkbaar hadden zij die contacten in de samenleving dus niet toen zij hun politieke standpunten verkondigden in de verkiezingstijd, op basis waarvan zij hun baan kregen.

Geheim

Nou, de VVD is terug in het college van B en W. Pas kort, maar al weer goed te merken. Aan de geheimzinnigheid, die de regenten van de zich om onverklaarbare redenen liberaal noemende club kenmerkt. Er zijn dus – zoals gebruikelijk onder het regime van die kakploeg – alweer de nodige vergaderingen achter gesloten deuren geweest. Zoals dinsdag (16 mei) van de raadscommissie voor Ruimte Wonen en Natuur. N atuurlijk was er ook een openbaar gedeelte, want je moet je enigszins dan de wet houden, maar vervolgens ging men verder in de afzondering. Het gelazer is weer begonnen.

Overbodig

(Door Johan Th. Bos)

Het kan dus altijd nog erger. Na vier decennia de lokale politiek te hebben gevolgd, denk je alles wat die aan ontluistering kan bieden wel te hebben meegemaakt. Nee dus. De nieuwe collegecoalitie zorgde voor een historisch dieptepunt. Een aanfluiting voor alles wat ook in de verte nog maar iets met democratie heeft te maken. De als coalitieleider fungerende fractievoorzitter van de VVD, Hans Bulsing, maakt er geen geheim van de voorkeur aan geheimzinnigheid te geven. Zijn schaamteloze pleidooien voor gekonkel in achterkamertjes blijkt een virus dat ook PvdA en iets minder het CDA heeft aangetast.

Capaciteiten

(Johan Th. Bos)

Dat het nieuwe college vijf in plaats van vier wethouders telt, zoals het vorige, is volgens VVD-fractieleider en smid van de nieuwe coalitie (met CDA en PvdA) Hans Bulsing noodzakelijk in verband met de toenemende werkdruk. Er moet zo vreselijk veel gebeuren, betoogde hij bij de presentatie van het collegeprogramma en de wethouders kandidaten, dat zo’n uitbreiding van de ploeg (en de bijbehorende financiële lasten) absoluut verantwoord is.

Nieuwe coalitie, oude leugen

(Johan Th. Bos)

Van een overmaat aan creativiteit kan de nieuwe coalitie die Amstelveen moet gaan besturen niet worden beschuldigd. VVD, PvdA en CDA gebruikten de smoes die ik had voorspeld om uitbreiding van het college met een extra wethouder te verdedigen. Mijn voorzegging berustte niet op profetische gaven of helderziendheid, maar gewoon op historisch inzicht. Op decennia ervaring met de onwaarachtigheid van politiek.

Liberale soap

De VVD is dus helemaal terug in het lokale bestuur.De schijnvertoning, een soap die weer vier jaar gaat duren, is begonnen. Zoals viel te verwachten, was ook de tweede openbare ronde van de politieke beraadslagingen in no time afgelopen. Drie kwartier. Logisch. Publiek debat, hoewel eerder aangekondigd, was niet aan de orde.

Gekonkel

“Wij willen van onze kant de normale openheid betrachten,” zei lijsttrekker Hans Bulsing van de VVD in de eerste ronde van de openbare collegeonderhandelingen. In liberale kring hebben de begrippen ‘normaal’ en ‘openbaar’ blijkbaar een merkwaardige inhoud. De burgers die naar het raadhuis waren gekomen, kwamen voor een theaterstukje. Het nieuwe college van VVD, PvdA en CDA was tijdens het weekend al in het geheim in elkaar getimmerd.

Fietsbeleid

Nou, nou. Wat is de gemeente begaan met onze gezondheid. In een lijvige nota leggen legt zij nog eens uit hoed goed het wel voor ons allemaal is te fietsen, in plaats van eeuwig en altijd de auto te gebruiken. Méér op de pedalen moeten we de komende jaren. Want dat is goed voor de kwaliteit van de leefomgeving. Minder uitlaatgassen, meer lichaamsbeweging. De groene bovenmeesters hebben het allemaal mooi voor de kindertjes bedacht.