Categorie: "Column"

Lasten

Johan Th. Bos

O ja? Wil de overheid de administratieve lastendruk voor bedrijven en burgers verlagen? Vergeet het. Zij voert al jaren, zo niet decennialang, de druk op. Goed, misschien zijn het niet allemaal administratieve lasten, maar in elk geval lasten. En die worden steeds zwaarder. Terwijl het aantal ambtenaren geenszins slinkt, moet ik als burger óók nog eens steeds meer aan de slag. De overheid vraagt niet alleen dat ik die salarissen van die bureaucratische vrijgestelden betaal, maar ook nog eens dat ik steeds meer tijd investeer in haar grillen.

Kerk instabiel?

Johan Th. Bos

Onzin, noemde een in de bouw bijna versleten expert het. Dat bericht in het Amstelveens Nieuwsblad dat sloop van de Annakerk onvermijdelijk is, omdat die met de pastorie op één en dezelfde fundering staat. En die pastorie moet nu eenmaal wijken voor de A9. Dus in dit geval de kerk ook, wegens dat gemeenschappelijke fundament. Op welke bronnen die constatering was gebaseerd, stond er niet bij. Waarschijnlijk louter een staaltje van journalistieke logica. In eerste instantie leek de splitsing van die bouwkundige Siamese tweeling mij ook niet goed mogelijk.

Helden

Wat een helden zeg, die lui van Burgerbelangen en CDA. Een jaar lang houden ze op bevel van B&W keurig hun kop over voor de zoveelste keer bij de publieke omroep uitgebroken chaos en nu Paul Regouin van GroenLinks het gekonkel in achterkamers terecht niet langer kon verantwoorden tegenover het publiek, in het bijzonder zijn kiezers, doen prompt ook die twee  andere fracties in het openbaar een duit in het zakje. Zij vinden het nu ook erg dat zwaar met gemeenschapsgeld gefinancierd RTV Amstelveen een zooitje werd. Tjonge wat een moed, nadat de geheimzinnigheid nu eenmaal door de klokkenluider was doorbroken.

Sorry

Goed, in het bedrijfsleven was hij natuurlijk de laan uit gestuurd. Tenzij de onderneming graag failliet wilde. Maar de politiek houdt nu eenmaal deuren open die voor anderen allang gesloten zouden zijn. Ik heb het even over wethouder Hellendall. Okay, hij heeft die vijftien miljoen niet zelf naar een IJslandse bank overgemaakt op een moment dat die al op springen stond. Sterker nog: toen die al was omgevallen kende hij nog niet eens de naam ervan. Maar het gebeurde allemaal wel onder zijn verantwoordelijkheid. Eerder al was er vier miljoen aan schadevergoeding naar Casema verdwenen. En nu blijkt ook de zozeer financieel door hem bevoordeelde lokale omroep een beerput, waarin kapitalen zijn gestort en mogelijk frauduleus verdwenen.

Heldhaftig college

Laat ik het nou helemaal verkeerd hebben begrepen. U ook waarschijnlijk. Dat de bodem van de gemeentelijke spaarpot vrijwel is bereikt, blijkt helemáál geen gevolg van spilzucht, maar van kloek bestuur. Van de negentig miljoen algemene reserve is binnenkort nog maar zo ongeveer tien procent over. Die snelle verdamping onder het huidige college van B&W moeten we beschouwen als een teken van visie en durf.

Ik had het zelf nog niet van die kant bekeken, maar burgemeester Jan van Zanen hielp mij uit de droom via het Amstelveens Nieuwsblad. Ik ben hem daar dankbaar voor, want eerlijk gezegd was ik er nooit opgekomen. U waarschijnlijk ook niet, want wij zijn nu eenmaal – geef het toe – niet meer dan onnozele burgers. Geneigd te menen dat in de gemeentelijke huishouding net zo met geld zou moeten worden omgesprongen als in de onze. Dom, dom, dom. Zo zit dat niet, besef ik nu.

Vernieuwing als rode lap

Het zal de gemiddelde Amstelvener natuurlijk worst zijn, hij heeft er ook geen fluit van gemerkt, maar in het gemeentelijke praathuis aan de Poel is men al jaren bezig met wat men ‘bestuurlijke vernieuwing’ noemt. Een aantal jaren geleden werd voor gemeenten het zogenaamde dualisme ingevoerd. Belangrijkste veranderingen: wethouders horen niet meer bij de gemeenteraad – zij stemmen ook niet meer – en er kwam een aparte raadsgriffier (iemand anders dan de gemeentesecretaris). Zoiets als in Den Haag, was de bedoeling: een kabinet dat niet bij de Tweede Kamer behoort.

Lokaal?

Kan iemand uitleggen wat er lokaal is aan de Amstelveense lokale radio? Het speeltje van wethouder Hellendall, waaraan tonnen gemeenschapsgeld werden uitgegeven, is in de praktijk gewoon de zoveelste imitatie van de landelijke muziekzenders is. Uit het uitzendschema blijkt dat hooguit een paar promille van de beschikbare tijd aan iets anders wordt besteed. Bij raadsvergaderingen of persgesprekken met onze plaatselijke bestuurders kwam ik nog nooit een verslaggever van RTV Amstelveen tegen. Terwijl volgens B&W zonodig geld naar dat station moest om de broodnodige communicatie tussen bestuur en bestuurden te dienen. Maar de programmamakers hebben kennelijk een unieke opvatting over die taak. Zij draaien gewoon dezelfde plaatjes die u op 101 andere zenders ook kunt horen.

Bevroren

Nogal gek, eigenlijk. Voor elke door de lokale bureaucratie als wapenfeit beschouwde scheet, roept de tegenwoordig zwaar bemenste gemeentelijke afdeling communicatie de media op voor een zogenaamd persgesprek met de voor de te etaleren vooruitgang verantwoordelijke wethouder. Het zijn vooral propagandasessies, waarin wordt onderstreept hoe goed deze stad wordt bestuurd. Het journaille ontvangt vervolgens ook nog een ronkend persbericht met hoog reclamegehalte. 

Gehandicapten blijven slachtoffers ambtenarij

Door bureaucratie op het gemeentehuis pijnigt gehandicapten. Daarover klaagt VVD-raadslid Herbert Raat maar weer eens. Hij deed het al eerder, evenals bijvoorbeeld D66, maar het heeft tot nu toe blijkbaar niet echt geholpen. Op stroperige ambtenarij heeft de politiek blijkbaar geen invloed. Die blijft autonoom op de rem trappen als het om broodnodige voorzieningen voor invaliden gaat. “Een martelgang”,  noemt Raat het als een Amstelvener bijvoorbeeld een invalidenparkeerkaart wil bemachtigen. Ho, ho, dat gaan zo maar niet, lijkt men dan bij voorbaat op het raadhuis te roepen.