Openbaar?

Digitaal werken in de gemeentelijke organisatie is volgens het bestuur van die toko efficiënter, maar schaadt intussen wezenlijk de openbaarheid. De kreet ‘openbaar’ boven een agendapunt op de besluitenlijst van B&W betekent geenszins dat het ook transparant tot de bevolking zal of mag doordringen.

Openbaarheid is, in tegenstelling tot het verleden, een fenomeen dat hooguit geldt voor de gemeenteraad. Die krijgt via de digitale achterkamer raadsweb nog wel wat doorgespeeld. In openbare vergaderingen en dito stukken schromen B&W niet aan raadsleden te melden dat stukken hen wel via die elektronische beslotenheid zullen bereiken. Het gaat dan om documenten die voorheen gewoon openbaar waren. En geen raadslid protesteert, want hij of zij voelt zich kennelijk toch ver verheven boven de kiezers die zo iemand zegt te vertegenwoordigen en geniet dienovereenkomstig van het geboden privilege.

Op het gevaar af bij de oude garde te worden gerekend die vindt dat vroeger alles beter was, houdt ik vol dat het wat transparantie via de media betreft inderdaad zo is. Ik kan mij nog de tijd herinneren dat wekelijks de lijst besluiten van B&W naar de kranten en andere media kwam, waarop kon worden aangekruist over welk agendapunt men de bijbehorende stukken wel wilde hebben. Die waren er een dag later, in elk geval nog dezelfde week. Dat gebruik ligt ver achter ons, dankzij de digitale vooruitgang, die blijkbaar toename van geheimzinnigheid inhoudt.  Men kan wel de besluitenlijsten zien, maar vragen naar de daarbij behorende documenten is hetzelfde als praten tegen een muur. Ik ben er persoonlijk mee opgehouden, omdat ik nooit antwoord kreeg.

Reclame

Sommige agendapunten van zo’n wekelijkse vergadering van B&W hebben een hoog reclamegehalte en daarover ontvangen de media dan prompt een persbericht, waarin het beleid van het college wordt bejubeld en een wethouder wordt geciteerd die doorgaans hetzelfde zegt als in het persbericht – gewoon een, zij het slechte, advertentie – al staat. Ik heb wel eens gevraagd om de brief aan de raad of het stuk waarop zo’n bericht was gebaseerd, maar kreeg doorgaans te horen dat die nog niet door alle ambtelijke en bestuurlijke sluizen was. Ofwel: Of de media het voorshands maar wilden doen met het kennelijk wel adequate persbericht, gebaseerd op een nog niet aan de openbaarheid prijs gegeven document. Wie dat niet begrijpt, is geen ambtenaar.

Actielijsten

Tijdens de B&W-vergadering van 2 januari stonden bijvoorbeeld talloze ‘openbare’ hamerstukken en bespreekstukken op de agenda. Over sommige ervan volgde een reclame-persbericht – zoals over de nieuwe bebouwing aan Landtong en de geweldige inspraak van bewoners over die aan Zonnestein – maar een brief van 14 december aan de gemeenteraad over wijkgericht werken, qua beleid een onderdeel van het collegeprogramma, heeft geen medium bereikt. Misschien ook de raad nog niet.

Er zijn ook actielijsten over het wijkprofiel van Patrimonium en Waardhuizen-Middenhoven aan de raad gestuurd, uiteraard via de digitale achterkamer raadsweb, dus onbereikbaar voor media en bevolking. Dat het lawaai rond de geplande woontoren aan Bankrashof de wettelijke grenswaarde zal overstijgen wist ik uit berichtgeving door de landelijke overheid, maar geenszins door die van de plaatselijke. Enzovoort, enzovoort. Sinds het woord transparantie herhaaldelijk in de gemeenteraad valt, wordt het tegendeel daarvan bedreven. Zo wordt de moderne techniek een middel voor meer geheimzinnigheid. Kennelijk zijn alle partijen het daarmee eens. Misschien aardig om rekening mee te houden als kiezers weer worden opgeroepen die voor de komende vier jaar in het zadel te helpen.

 

Lees ook:D66: ‘investeren in vertrouwen van burgers’
Lees ook:Ambtelijke dictatuur
Lees ook:Sexy transparantie
Lees ook:Energie
Lees ook:Geheimtaal

3 reacties op “Openbaar?

 1. 😡

  Het grootste gedeelte van de kiezers zal het worst wezen zo lang het niet hunzelf betreft.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Dolle

  Als een wethouder, of raadslid niet in de buurt woont of ze worden niet persoonlijk betrokken met de gebeurtenissen daar, wordt er geen actie ondernomen uit het paleis aan de Poel. Bovendien van de 1100 honderd ambtenaren die daar werken niet iedereen woont in Amstelveen, dus de betrokkenheid is zoek

    /   Beantwoorden  / 
 3. F. Wijlens

  @Johan Bos,

  Een tip voor jou; kort geleden was er een dergelijke reclame van de gemeente omtrent gerealiseerde nieuwbouwlocaties. Ook in Uilenstede waren er woningen bijgekomen. Nu is het zo dat er geen enkele woning bijgekomen is. Immers; wetgeving omtrent woningbouw naast luchthavens schrijft het een en ander voor. Voor elke gerealiseerde woning is er een andere verdwenen. Al met al heeft de gemeente Nul extra woningen gerealiseerd in Uilenstede en dat betekende dat ik de reclame van de gemeente toch met een wel heel dikke korrel zout begon te nemen.

  Trouwens, je zou verwachten dat bv de SP of Groenlinks dat met die openbaarheid zou aankaarten. Oh ja, zelf houden ze ook alleen besloten vergaderingen.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.