Democratisch ongeluk?

Foto: amstelveenweb.com

Je kunt het er niet mee eens zijn, maar in een democratie beslist nu eenmaal de kiezer hoe een gemeenschap wordt bestuurd. Amstelveen is een liberale gemeente, met een voorkeur voor hoge en middeninkomens, alsmede bedrijven, hoewel B&W geneigd zijn dat tegen te spreken.

De grootste fractie in de gemeenteraad wordt gevormd door de VVD, gevolgd door de daarvan qua principes niet te onderscheiden fractie van D66. Samen hebben zij 17 van de 37 zetels. De coalitie die de stad regeert, bestaat verder uit Burgerbelangen (BBA) en PvdA. Wat die laatste er in doet, was qua traditionele opvattingen niet duidelijk, maar ook landelijk hield die ooit uit arbeiders bestaande partij – tot veler verbijstering- een kabinet op de rails, dat voor het eerst sinds jaren de rit uitzat. Bij de lokale partij Burgerbelangen zijn wat veranderingen op til, wordt door insiders  gefluisterd, maar daarvan is nog heel weinig te zien. Tot nu toe heeft zij geen enkele moeite met VVD-standpunten.  Ik heb haar vaak een lokale bijwagen van die landelijke club genoemd. Linda Roos, de belangrijkste oprichtster van de uit actiegroepen voortgekomen partij, maakte er nooit een geheim van landelijk te sympathiseren met ‘rechtse’ groeperingen als Leefbaar Nederland. BBA-wethouder Peter Bot zei trouwens al in verkiezingstijd dat het programma van zijn electorale organisatie vrijwel naadloos aansloot dat bij dat de twee liberale gezelschappen.

De partijen in de coalitie zijn het doorgaans roerend met elkaar eens, hoewel bij monde van Harry van den Bergh de PvdA bijvoorbeeld twijfelt over het huisvestingsbeleid dat nog altijd is gebaseerd op het principe van doorstroming, wat volgens Van den Bergh nooit gaan lukken. Maar ach, het is de kleinste coalitiepartij, met drie zetels in de raad.

Ereplaats

In totaal tellen de partijen die de coalitie vormen  24 zetels (van de 37), dus een comfortabele meerderheid van de gemeenteraad. Geen vuiltje aan de lucht dus voor het liberale karakter van het bestuur van de stad. VVD en D66 geven een ereplaats aan het bedrijfsleven. De 24 uurseconomie is het gezamenlijke streven van die partijen. Zij trokken bijvoorbeeld gezamenlijk op om de winkelsluiting op zondag tot 12.00 uur om zeep te helpen. Wat hen betreft zijn winkels alle dagen van 06.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds open. Liever nog dag en nacht. En als het aan de coalitie ligt, komen er ook veel zogenoemde Bedrijven Investering Zones (BIZ) in Amstelveen. Een BIZ is een publiekrechtelijke organisatie, waarvoor – of men wil of niet – iedereen moet meebetalen als een meerderheid van een referendum (dat geldig is bij 51%) dat wil. De contributie wordt in de vorm van een heffing door de gemeente geïncasseerd. Landelijk streed de VVD decennia lang tegen publiekrechtelijke organen, waardoor de product- en bedrijfschappen verdwenen, maar lokaal prijst zij de BIZ de hemel in. In de oppositie vond men dat kleine ondernemers van zowel koopzondag als BIZ de dupe konden worden, maar de PvdA plakte er het etiket ‘solidair’ op. Dat is een oud socialistisch adagium, dus daarmee dacht men de kou uit de klucht te nemen. Wie eenmaal in een coalitie zit hoeft alleen nog na te denken over het verkopen van aan de partij wezensvreemde denkbeelden.

Verderfelijk

Sommige tot andere partijen behorende burgers (of niet-stemmers) klagen steen en been over de in hun ogen rechtse overheersing in Amstelveen. Principes tegenover principes. De één vindt dat de overheid groter, met vooral veel regels en verordeningen, de ander dat die kleiner, met zo weinig mogelijk regeltjes, moet worden. Ervan afgezien dat het laatste, die deregulering, nooit is gelukt (omdat er voor verdwijnende regels een lawine aan nieuwe komt), is het een kwestie van ideologie tegenover ideologie. Waarbij de een meent dat de ander er een verderfelijk standpunt op nahoudt.

Wie het politiek voor het zeggen heeft, is geneigd vrienden die er net zo over denken als hij of zij te bevoordelen. Ons kent ons, tenslotte. Een zwakte die tot ethische aanklachten door tegenstanders kan leiden. Een verleiding overigens die zich over het gehele spectrum van de politiek, van links tot rechts, voordoet. Zowel de VVD als de PvdA – om nu maar twee voorbeelden te noemen – kregen in de loop der jaren met integriteitsproblemen te maken. Welke partij niet eigenlijk?

Sommigen vinden dat in Amstelveen een totaal foute politieke wind waait, anderen bewieroken de aantrekkelijkheid van de gemeente. Argwaan en veroordeling tegenover de opvatting dat het eigenlijk wel goed gaat. Het blijft politieke touwtrekkerij. Democratie heeft er mee te maken wie aan het langste eind trekt. Medestanders van de verliezer menen doorgaans dat de winnaar er een janboel van maakt. Voor Amstelveen duurt het nog tot 2018 voordat er opnieuw getrokken kan worden. Als degenen die de nu de dienst uitmakende coalitie verketteren dan de massa op de been krijgen, verandert alles. Dat valt althans uit hun voorspellingen op te maken. Als de burger dus totaal genoeg heeft van de stadsregering op dit moment stuurt zij die bij de volgende verkiezingen naar huis. Dan wacht Amstelveen een ware revolutie. Die zou mij eerlijk gezegd verrassen…

 

Lees ook:VVD gegroeid, coalitie behield huidige sterkte
Lees ook:D66 grote winnaar, VVD blijft grootste
Lees ook:PvdA wil bredere coalitie, maar zegt niet welke
Lees ook:Landelijk en lokaal
Lees ook:VVD vormt coalitie met BBA, CDA, ChristenUnie en OCA

6 reacties op “Democratisch ongeluk?

 1. Tomaat

  Een te lang zittende partij wordt lui en vatbaar voor vriendjespolitiek , een toevluchtsoord voor opportunisten, en soms zelfs corruptie. Daarom is het ook goed dat er een sterke oppositie is. Die moet ook aan het woord komen en dat gebeurt in de media van Amstelveen veel te weinig.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Gerben

  Terug naar het ziekenfondsbrilletje is geen optie, van de bakfiets komt net ook niet.
  En met rare verbodsbepalingen idem. Jammer dat het CDA nog steeds geen kleur op de wangen heeft. Uit het ongereimde helpt het mogelijk om de PvdA groter te maken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Gerben

   Zo bijzonder dat ik de ei ipv de ij tikte, op zoek naar het ei van Columbus.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  VVDveen is een democratisch ongeluk. De aantrekkelijkheid van onze gemeente als woonplaats is geen verdienste van de neoliberalen.

  Hun zichzelf verheerlijkende leider-zonder-tegenspraak zadelt Amstelveen op met problemen die de bewoners nog lang zullen heugen. Zij zullen zich afvragen hoe zo’n bestuurlijke miskleun langs democratische weg aan de macht heeft kunnen komen.

  Democratie is alleen het beste systeem omdat er geen betere is. Emoties spelen bij verkiezingen echter een grotere rol dan gezond verstand.

  “Wie het politiek voor het zeggen heeft, is geneigd vrienden die er net zo over denken als hij of zij te bevoordelen,” schrijft Johan Bos. Het bewijs hiervan wordt in VVDveen op allerlei manieren geleverd: Bunker, zwembad, Stadshart, scooters, Amstelveens Nieuwsblad, AmstelveenZ, horeca in het Oude Dorp, evenementen, ..

  Wethouder Raat (VVD) heeft zijn VVD-minister zelfs honderden miljoenen euro’s bespaard door de hoogstnoodzakelijke A9-tunnel op te blazen. VVD bedankt!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Matthijs

   De VVD regeert al een halve eeuw mee en was vaak overheersend. Dateert de aantrekkelijkheid van deze gemeente van voor die tijd?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Kennelijk wel, anders hadden die VVD-ers zich destijds niet aangetrokken gevoeld.

   Aan ieder regime komt een eind als het zijn tijd heeft gehad. De nadelen en schaduwzijden – zoals machtsmisbruik, vriendjespolitiek en corruptie – komen dan steeds nadrukkelijker in beeld.

   Op een bepaald moment heeft men het wel gehad met zo’n kliek die dacht eeuwig aan de macht te kunnen blijven.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.