Politiek netwerk

Dat lokale en landelijke politici tussen de mensen staan, geloven eigenlijk alleen zijzelf. Dat geldt althans voor de meesten onder hen. Wie het beseft, zich ongelukkig daardoor voelt en probeert er iets aan te doen, wordt naar de marge van de politieke arena gemanoeuvreerd. Hij of zij kan al gauw niet zo goed meekomen in het old boys network, het circuit waarbinnen men altijd dezelfde koppen op recepties ziet.

Politici reageren doorgaans – als het niet anders kan – uitsluitend op wat iedereen via de media verneemt en dus geenszins op iets dat zij zelf hebben ontdekt, ondanks alle zogenoemde controle op regering en gemeentebestuur, waarvoor zij zijn gekozen. Dat is een theorie die vrijwel geen raakvlakken met de praktijk heeft.

Om in Amstelveen te blijven. Vrijwel nergens treft men burgers die bijvoorbeeld iets begrijpen van de krankzinnige aankoop van de tweedehands zwembak in De Poel á € 825.000 (voor 25 mensen) of het beeld Der Bogen voor € 325.000 op het Stadsplein, om maar wat te noemen. Maar de passie voor die transacties kwam niet verder dan de beslotenheid van raadhuis en wat één coalitiepartij daar om onduidelijke redenen zegt goed te vinden, krijgt automatisch bijval van de andere in die bestuurlijke cocon verkerende drie. En daarmee van de meerderheid. Doet een enkele oppositiepartij mee dan is dat meegenomen, maar voor het besluit niet noodzakelijk.

Als zij eerlijk tegenover de restanten van hun ethisch of esthetisch vermogen in het geweten zouden zijn, waren zwembad en beeld er natuurlijk niet gekomen, maar die eigenschap wordt snel weggeslepen van de politieke ziel. En dat niemand tegen stribbelde (nou ja, een enkel – binnenskamers al gauw als idioot versleten – individu in de oppositie), heeft gewoon er mee te maken dat iemand binnen die club die cadeautjes allang op zijn verlanglijst had staan. Want politiek is ook een kwestie van elkaar wat gunnen op kosten van de burger. Die karaktertrek kan wel eens de gedaante aannemen die men ook ziet bij het beoordelen van moderne kunst. Zeggen dat je er niets van begrijpt, die niet mooi vindt of veel te duur, staat nu eenmaal niet cultureel, lijkt stom en dus zegt de meerderheid de Nieuwe Kleren van de Keizer prachtig te vinden. Alleen de gemiddelde bezoeker van de bruine kroeg ziet kennelijk dat de keizer in zijn blote kont loopt. Zover wil men ten raadhuize niet komen. Daar schaamt men zich voor de waarheid.

Kern

De kern van de ellende ligt nog veel dieper. Stad en land worden namelijk genadeloos bestuurd door ambtenaren, die in feite maar twee zorgen hebben: 1. Hoe kom ik tijdig na vijf uur thuis en 2. Hoe drop ik problemen zo snel mogelijk op een ander bureau, zodat ik zelf zo weinig mogelijk gezeur aan mijn hoofd heb.

Ambtelijke communicatie met burgers is daarom goeddeels – vooral voor ouderen – onleesbaar, maar wel gebaseerd op regeltjes ter bescherming van de bureaucratie. Kerken, Humanistisch Verbond, Leger des Heils en weet ik veel welke andere voornamelijk op vrijwilligers drijvende instellingen doen zuchtend hun best om de overheid tot meer menselijkheid te bewegen dan het nieuwe toverwoord ‘zelfredzaamheid’ inhoudt. Daar willen bestuurders eigenlijk bij hun aantreden niet in meegaan, maar zij stappen in een al jarenlang bestaande ambtelijke cultuur. Tegen de tijd dat zij daar de neuzen enigszins in de door hen gewenste richting hebben gekregen, zijn zij doorgaans al weer verdwenen. De cultuur blijft. Volgende coalitie, die tegen dezelfde ambtelijke muur aan loopt. Want er vindt nu eenmaal geen ingrijpende personele reorganisatie plaats. Wat dat betreft is van het nu zittende college misschien de jarenlang door de ambtelijke wol geverfde wethouder Herbert Raat zo ongeveer de enige die beseft hoe in zo’n constellatie de hazen gewend zijn te lopen. Politiek oogstte hij mogelijk veel weerzin, maar hij zag kans goeddeels de ideologie van zijn VVD door te voeren. Waar dat nog nodig was althans….

 

Lees ook:Raat: ‘Je moet functioneel ruzie durven maken’
Lees ook:Inspreken is onzin
Lees ook:Zes jaar strijd tegen bureaucratie voor rolstoel
Lees ook:Politiek negeert verzet standplaatshouders
Lees ook:Rot

35 reacties op “Politiek netwerk

 1. Frank Bikker

  Al ziet Raat kans om de ideologie van de vvd door te voeren, dan zou het toch in belang van zijn partij zijn om toch met andersdenkenden rekening te houden . Anders gaat het vroeg of laat toch tegen zijn club werken. Nederland en ook Amstelveen is tenslotte geen 1 partijstaat.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   Heel toevallig allerlei statuten van ouder verdwenen politieke partijen doorgenomen. (Je moet wat op kerstavond) Zo ook het beginselprogramma van de Liberale Staatspartij uit 1937. Maar het doet er niet toe welke ‘liberale’ partij je pakt, het komt allemaal op hetzelfde neer. Namelijk: de volledige vrijheid van de mens om zich te ontwikkelen zonder daarbij de vrijheid van anderen te schaden. Of woorden van die strekking. Ideeën waar niemand het mee oneens kan zijn, lijkt mij, ware het niet dat je er alle kanten mee op kunt, en het feitelijk voor elke partij geldt.

   Of de universele flauwekul uit het beginselprogramma van de VVD uit 2008: “De VVD strijdt voor verheffing van de onderklasse: door goed onderwijs en door mensen niet afhankelijk te maken van de overheid maar hen te helpen op eigen benen te staan.”

   Maar de meevaller van 1,2 mld (600mlj elke partij) werd door de VVD besteed aan politie, justitie en defensie. M.a.w. je kunt in verkiezingsprogramma’s schrijven wat je wilt, als je het niet doet is het van geen waarde. Dit geldt voor iedere partij.
   Bij de VVD krijgt iedereen gelijke kansen, alleen de omstandigheden waarin men zijn ‘gelijke’ kansen dient te pakken worden niet ‘gelijk’ getrokken. De mens is immers wel gelijkwaardig aan elkaar maar niet gelijk. Je had dus als spermacel je kansen moeten pakken. Dus terug naar het begin en pak wat je pakken kunt. Zonder de ander daarbij te benadelen. Veel succes met deze onmogelijke opgave. Een voorspoedig 2017 toegewenst.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank

    Voor 90% gelijk. Maar er zijn ook mensen die door de verzorgingsstaat tot nitwits zijn verworden. Zo is mij een mens bekend, die in de 60 jaar dat ze hier rondloopt op deze aardkloot 1 jaar gewerkt heeft. Nou mankeert dit type wel wat, maar wie niet. Dergelijk soort figuren mogen best op hun verantwoording gewezen worden. Maar niet altijd , want bij de vvd wordt in principe iedereen die een uitkering heeft tot parasiet bestempeld. Zoals bij Raat die een keer meegaat met een controleur van sociale woningbouw. Laten ze net nou “toevalligerwijs” onregelmatigheden ontdekken en misschien een geval van mensenhandel. Die Sherlock Raat Holmes toch! Weer een parasiet ontdekt! Schandelijk! Maar wel de verpleegster, onderwijzer, politieagent , werkster hier wegpesten en via de achterdeur de werkster liefst voor 10 euro weer zwart aannemen en dan weer laten optiefen naar haar “aso” buurtje.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rotary-vriendje

     Maar dan moeten die gezonde nitwits aangepakt worden en niet een heel systeem opzetten dat mensen systematisch de armoede induwt. Met een kanon op een mug schieten.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank

      Dat is een punt voor jou, maar je moet ook niet blind zijn voor de andere kant, want die bestaat wel degelijk. Ik denk ook wel dat tegenwoordig de controle op misbruik meer kost dan dat het oplevert.

        /  
 2. Robert van Waning

  Zoveel mogelijk invloed op het het beleid ten koste van zo min mogelijk verantwoordelijkheid. Dat is het oogmerk van de ambtenaren.

  De bestuurder die ‘zijn’ ambtenaren daartoe de ruimte geeft, straalt daadkracht uit ten koste van zo min mogelijk energie.

  Bunker, Poelbad en Drol zijn de speeltjes die de bestuurders hebben verdiend door het hun ambtenaren niet al te moeilijk te maken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Pardon, die onzindingen zijn toch neergezet onder de huidige coalitie en dat die nu poep willens en wetens af en toe in hun ogen hebben, daarvan kun je ambtenaren ook weer niet de schuld geven.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    Nou Frank, ik heb in een participatieraadje gezeten en daarmee een piepklein inkijkje in het gemeentehuis gekregen, maar het is naar mijn oordeel een verstikkend huis van hielenlikkers en Oost-Indisch dove ambtenaren die dossiers die hen niet bevallen onderin de la laten verdwijnen. Je doet alleen dingen die gedaan moeten worden……..

      /   Beantwoorden  / 
    1. Frank

     Participatie is het meest misbruikte woord van de afgelopen paar Jaar. Dat bestond niet, bestaat niet en zal ook nooit bestaan, ondanks de fraaie woorden die dikke Willie er allemaal aan besteed heeft. De term is echter uitgevonden door politici die vervolgens vaak bewust alles op dit vlak negeerden. Een politicus moet zijn ambtenaren niet de schuld geven maar in de spiegel kijken en de conclusie trekken dat ie meestal zelf een arrogante, narcistische, imcompetente CVoptuiger is, uitzonderingen en echte idealisten daargelaten .

       /   Beantwoorden  / 
    2. Frank

     Rv Bestaan hielenlikkers, mierenneukers, en weglopers voor verantwoordelijkheid niet overal?

       /   Beantwoorden  / 
     1. Rotary-vriendje

      Zeker, daarom lopen ze óók op het gemeentehuis.

        /  
     2. Frank

      Juist ja , maar ik maakte deze opmerking slechts omdat ambtenaren de naam hebben en ik wees je er op dat dit gedrag overal voorkomt.

        /  
 3. Robert van Waning

  Frank, dat jij ambtenaren niet de schuld geeft van de stront die de coalutie in haar ogen heeft, bewijst wat ik schreef: Ambtenaren hebben veel invloed op het beleid zonder dat zij daarvoor verantwoording hoeven afleggen.

  Participatiemisbruik, A9-debacle, zorg-ellende, Stadshart-impasse, sneltramfouten, MacDonald-blamage, Poelbad-horreur, parkeerwillekeur, gebrekkige handhaving, geluidsoverlast door evenementen, etc. etc. waren allemaal niet nodig geweest als kritiek en tegenspraak goed zouden doorklinken tot de Amstelveense ambtenaren en als zij minstens intern ter verantwoording werden geroepen voor hun falen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Hallo zeg, wie moet die ambtenaren controleren , coördineren en op zijn plaats zetten?

     /   Beantwoorden  / 
 4. PeterPC

  Goed artikel JB. De linkse jankende zichzelf zo zielig vindende meute (2 man?) kwam direct onder hun steen vandaan.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank

   Je begint af te takelen,zeg! Ik zeg toch ook dat Raat zo ongeveer de enige is die weet waar het over gaat en dat de rest van die wethouders dat nauwelijks weten. Kruip nu maar weer in je ” rechtse”afvoerputje . Ik ben enkel faliekant tegen zijn beleid, zeker nu een politieke wind die ergens in een gemeente waait steeds meer het bestuur mag bepalen. Zie bijstand , ouderenbeleid , huishoudelijke hulp, WMO, enz.

     /   Beantwoorden  / 
  2. De Harde Keutel

   Jan Roos en consorten willen ook hier een afdeling voor de domme meute oprichten. Dat matrozenpetje zou je niet misstaan Peter.

     /   Beantwoorden  / 
 5. Tomaat

  ” Politici reageren bijna uitsluitend op wat in de media verschijnt”
  Als we dit eens op Amstelveen toepassen dan is het uitermate treurig gesteld met die media. We hebben hier het Amstelveens Nieuwsblad , waar nog nooit een kritisch geluid is vernomen. Vroeger bij dichtbij.nl nog wel, waar sommige meeschrijvers wel iets van zich lieten horen en ook van verschillende politieke standpunten, maar dat is om zeep geholpen. Dan hebben we Amstelveen Blog dat soms een eigen mening heeft in berichtgeving en columns en zich enigszins onafhankelijk opstelt. Vervolgens RTVA dat gerund wordt door goedwillende stagiairs van 18 of 19 jaar oud, die van toeten noch blazen weten en financieel totaal aan de gemeente verbonden zijn. Daar kun je dus ook geen kritisch geluid van verwachten. En dan hebben we nog Amstelveenz die kantoor houdt in een
  pand van de voormalig fractievoorzitter van de plaatselijke VVD.

  Maw met de onafhankelijke pers in onze “stad” is het op zijn zachtst gezegd wat magertjes gesteld. De lokale politiek wordt dus niet erg geprikkeld en is qua democratisch niveau in een soort coma weggezakt , waarbij het woord openheid naar de burgerij niet meer voorkomt, of je moet op RTVA alle raadsvergaderingen volgen, wat niemand natuurlijk doet.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Correctie: eigenaar van voormalige Bajes heeft nooit in de raad (dus fractie) gezeten (kon ook niet want was lange tijd Italiaan). Is wel – en nog altijd- voorzitter van lokale VVD.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tomaat

    JB , je hebt gelijk, mijn fout! Maar dit doet niets af aan het feit dat Amstelveenz en de hier overheersende partij VVD wel erg tegen elkaar aan schurken, niet alleen politiek maar ook zakelijk. Er verschijnen namelijk wel erg veel artikeltjes (advertisements) van de plaatselijke horeca m.n. In het Oude Dorp in dat krantje.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Tomaat

     Dag van de blunders voor mij, maar Canadees heeft gelijk,en superblunder van JB!

       /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Waarom zou die man lid van de gemeenteraad willen worden? Als eigenaar van een lokaal medium heeft hij al voldoende invloed op de politieke menings- en besluitvorming.

    “Politici reageren doorgaans – als het niet anders kan – uitsluitend op wat iedereen via de media verneemt,” schrijft JB. En hij kan het weten.

    Raat (VVD) mag in iedere editie van AmstelveenZ, het blad van die lokale VVD-voorzitter, zijn zegje doen, zonder dat iemand hem kan tegenspreken.

    Kijk, dat is nu typisch democratie op z’n Amstelveens.

      /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  PC, je hebt het stuk en de reacties niet gelezen of niet begrepen. Jij reageert op personen, niet op wat zij schrijven.

  JB’s aanklacht tegen de autocratische Amstelveense ambtenaren is in ieder geval niet bepaald rechts. Hij twijfelt immers openlijk aan het ethische en esthetische gehalte van de regerende rechtse coalitie. Als die in orde waren geweest, waren zwembad en beeld er natuurlijk niet gekomen, schrijft JB. Dat geldt ook voor tal van andere zaken die fout gaan of die beter kunnen.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Tomaat

   Ik leg het artikel als volgt uit. Raat weet als enige in de coalitie zijn agenda uit te voeren, omdat hij als enige zijn ambtenaren kan managen. Voor de rest heeft dit hele artikeltje niets met links of rechts te maken.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Goed management betekent nog geen goed beleid, Tomaat.

   De ontwikkeling van het Stadshart (Raat) bevindt zich in een impasse van besluiteloosheid. Handhaving (Raat) is een zwak punt in het Amstelveense bestuur. En qua Financiën (Raat): Het Poelbad is een onverantwoordelijke uitgave van publiek geld en de bunker dreigt dat te worden. Op het terrein van Zorg (Raat) horen wij ook veel kritiek.

   Hoe goed is dat management van Raat dus eigenlijk?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tomaat

    Omdat Raat de doelstellingen van de lokale VVD met gemak haalt, namelijk overal bezuinigingen en het doordrukken van hun woonvisie. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Ik dus niet.

      /   Beantwoorden  / 
  3. PeterPC

   “PC, je hebt het stuk en de reacties niet gelezen of niet begrepen. Jij reageert op personen, niet op wat zij schrijven.”

   Even een jij-bak van mijzelf. Ik haat jij-bakkers. Dus mijzelf nu ook een beetje.
   Maar vooruit, ik kan dat managen.

   Nooit tegen anderen zeggen dat ze iets niet begrepen hebben, dat heet gaslighting.
   En dat is wat je hier altijd probeert, niet alleen bij mij hoor, maar bij iedereen die het niet met je eens is.
   Je zou een SP’er kunnen zijn.

   Ik reageer op jou omdat jij altijd persoonlijk wordt naar Raat. Het blijft maar doorzeuren in dat hoofd van jou, dat Raat je terechtwees, en jij eigenlijk geen enkele genoegdoening daarover hebt gehad.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    PC, ik had Raat in een ingezonden brief in het AN beleefd verzocht om betere handhaving van door hemzelf ingestelde regels.

    Daarop volgde een publieke afstraffing vol leugens door het duo Raat-Godthelp. Dat was geen ‘terechtwijzing’ maar een bestuurlijke misstap waarvoor Raat terecht door de Nationale Ombudsman werd berispt.

    Dank voor deze gelegenheid om dit weer eens in herinnering te brengen.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Zullen we nu stoppen over ontzettend oude koeien en het besmeuren van een overleden collega, die zich niet keer kan verdedigen?

       /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  Raat (VVD) heeft als voorlichter geleerd hoe je journalistiek en media kunt manipuleren. Dit deed hij enige jaren tot tevredenheid van zijn politieke en bestuurlijke opdrachtgevers.

  Daarna heeft Raat de opgedane kennis, ervaring en journalistieke contacten ten volle in Amstelveen kunnen benutten, eerst als raadslid en vervolgens als bestuurder. Hij speelt veel via de media, want – zoals Johan Bos terecht in zijn artikel opmerkt – daar reageren politici voornamelijk op.

  Zelfs in deze kritische column van JB komt Herbert Raat er weer goed van af. Zo werkt dat.

  Het zou allemaal niet zo erg zijn als Raat de juiste beslissingen nam en als zijn beleid maar deugde. Daartoe ontbreekt Raat helaas de kennis, het inzicht en – vooral – de wijsheid. Zodoende regeert in Amstelveen het inhoudsloze bestuurlijke opportunisme.

  Herbert Raat heeft als onze lokale Ceaucescu al een onverwoestbaar monument voor zichzelf gecreëerd in de vorm van de brede open betonnen verkeersgoot voor de A9, dwars door onze ‘groene’ woonplaats. De Amstelveners zullen hem nooit kunnen vergeten..

    /   Beantwoorden  / 
  1. Rotary-vriendje

   Laten we de kwaliteiten van Herbert Raat niet overschatten. Het is een gewone intelligente man met een vriendelijke uitstraling. Maar verder speelt hij geen rol van betekenis.

   Hij is net als Rutte goed in het herkauwen van gevoelens die er in de samenleving spelen. Enige visie of anticiperen op die tendensen is Raat totaal vreemd. Net als minister Blok, maakt hij soms een iets autistische indruk, wat hij natuurlijk niet is. Dat terzijde.

   Raat, leuk vriendelijk middelmatig wethouder. Meer niet. Punt.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    “Net als minister Blok, maakt hij soms een iets autistische indruk, wat hij natuurlijk niet is. Dat terzijde.”

    Waarom zeg je het dan?

    Verder nog iets nuttigs te melden? Over je eigen beperkingen misschien?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Rotary-vriendje

     Nee, jij?

       /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Een middelmatige bestuurder kan – bij gebrek aan tegenwicht en tegenspraak – desastreuze gevolgen hebben die nog vele jaren zullen doorwerken. Dit geldt in iedere geval voor die afschuwelijke verkeersgoot A9, maar het blijft daar helaas niet toe beperkt.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.