Eén partij

“Als een fascist ademt, liegt hij’, las ik ooit. Hoewel ik fascistoïde gedachtengoed verafschuw, lijkt de uitspraak mij zowel begrijpelijk als overdreven. Soms kom ik, vooral in uiteinden van de verschillende politieke achterbannen een dergelijke redeneertrant tegen.

Misschien is het voorbeeld van de fascist, die – hoe men zich ook tegen hem keert – natuurlijk niet bij elke ademtocht een leugen de wereld in kan slingeren, zelfs al zou hij dat willen, niet helemaal gelukkig. Hoewel ik soms trouwens de indruk heb dat sommigen in het electoraat ongeveer elke tegenstander, zonder verdere uitleg, een fascist noemen. Maar etiketteren is nu eenmaal gemakkelijker dan uitleggen.

Een dergelijk star de hakken in het zand zetten, zie ik – vooral buiten het raadhuis overigens – op de achterste rijen der lokale kiezers. Terwijl de gemeenteraad op sommige punten unaniem met het college meestemt, zouden andere politiek geëngageerden in ver van de arena verwijderde contreien dan nooit doen. Die stemmen bijvoorbeeld nu eenmaal SP en zijn daarom blindelings tegen alles wat het – nu eenmaal een rechtse signatuur dragende – college van B&W voorstelt. Het is uitgesloten dat de VVD, om maar een partij te noemen, ook maar iets goed doet. Laat staan de wethouder van die partij.

Gelukkig worden raadsleden vaker met de realiteit geconfronteerd dan hun achterbannen. Vandaar dat álle fracties soms vóór iets stemmen. Maar er blijven natuurlijk verschillen van inzicht bestaan. Omdat de SP tegen de A9 en de Amstelveenlijn is, bijvoorbeeld, zal zij consistent niet akkoord gaan met daarop betrekking hebbende voorstellen. Met een duidelijke uitleg over het waarom.

Dat is anders dan achter élke maatregel een complot zien. Ooit hoorde ik een collega in de sierteeltmedia over een overigens door hem zeer gewaardeerde andere vakbroeder zeggen: ‘Hij is eigenlijk een uitstekende journalist, maar zo links dat hij zelfs bij de aanleg van een nieuw kassencomplex zou beweren dat op het beton daar ook Amerikaanse tanks kunnen rijden….”

Voor sommigen zal een bestuurder van de VVD, D66 of het CDA (ik noem maar wat) gewoon nooit iets goeds kunnen doen, omdat hij of zij nu eenmaal lid is van de verkeerde fractie in de gemeenteraad. Daar zijn er negen van en in hun ogen is er maar één goed. Alles wat de anderen zeggen, heeft een dubbele bodem en deugt niet. Met een dergelijk plaatjes plakken hoeft men daarvoor nooit een reden op te geven. ‘Wie niet denkt zoals ik heeft per definitie in alles ongelijk’, lijkt de slogan.’ Er zijn landen waar de macht er dat standpunt op nahoudt. Daar regeert maar één partij. Ik zou er niet willen wonen…

 

Lees ook:Raat
Lees ook:Kort
Lees ook:Speelterrein
Lees ook:Diensten helpen met winters boodschappen doen
Lees ook:Sprookjes

34 reacties op “Eén partij

 1. Rotary-vriendje

  Leuke column, maar niet erg van belang. Wat wil de columnist eigenlijk duiden ? Dat partijen op de flanken per definitie tegen de mening van de andere flank zijn ?

  Wat is daar bijzonder aan ? Partijen dienen belangen van participanten in de samenleving. Die groepen hebben vaak uiteenlopende belangen en competenties.

  Gelukkig worden de besluiten in de raadszaal genomen en daar gelden duidelijke democratische regels. Buiten de raadszaal mag opportuun gesproken worden, binnen vindt de weging plaats. En dat is een normale vorm van dualisme dat zich weer prima herstelt en ontdoet van emoties in de politieke arena.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Het ging mij er om dat als iemand van de ‘verkeerde’ partij een kind redt van de verdrinkingsdood, om maar wat te noemen, hij daarbij volgens sommigen geenszins het belang van het kind op het oog heeft – dat had hij beter kunnen laten verdrinken – maar alleen de eigen politieke idealen, wat die ook mogen zijn. Iemand van een verkeerde partij doet alles verkeerd en men moet dus onberedeneerd tegen hem en ál zijn beslissingen zijn. Dat gaat mij soms iets te ver. Maar ik ben dan ook lid van moet één politieke partij en stem niet, hoewel ik door de goegemeente in de loop der jaren voor alles tussen ultra links en ultra rechts ben gehouden. Voel ik mij wel bij…

     /   Beantwoorden  / 
   1. Rotary-vriendje

    Eens. Daarom vind ik het ook wel prettig om iemands politieke voorkeur niet te kennen.

    Laat ik eens open zijn; ik zie een politieke tegenhanger wel eens als mijn ‘vijand’. Dat is niet goed en probeer ik zoveel mogelijk moreel te corrigeren. Dus besef ik altijd maar dat de echte democratische soep nooit zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend.

      /   Beantwoorden  / 
 2. frank bikker

  Leuke colomn, maar toch een tikkeltje éénzijdig. Wel een paar SP believers vermeld, maar nergens de mensen benoemd die het hebben over maoïsten, linkschmenschen, linksdragers enz. Maar ja, het is je vergeven!!!

  Fijn he!? Kun jij ook weer goed slapen. (grinnik, grinnik)

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  ‘Wie niet voor Raat is, is mijn vijand.’ Dat is niet alleen het motto van dit forum maar van de drie lokale media van Amstelveen. Zodoende worden de burgers getrakteerd op louter positieve berichtgeving over alles wat deze bestuurder in zijn persberichten, interviews en weblogs uitdraagt.

  Johan Bos schrijft dat hij niet in een land zou willen wonen waar maar één partij regeert. Ik woon in een gemeente waar – afgaande op de lokale pers – maar één bestuurder lijkt te regeren. Dit betekent niet dat ik hier weg wil of zelfs moet, ook al dringt Johan Bos daar regelmatig op aan.

  Amstelveen ligt in een democratisch land waarin oppositie en kritiek op politiek, bestuur en bureacratie een wezenlijk onderdeel van het maatschappelijke stelsel vormen.

  Het is zaak dat burgers (en het liefst ook raadsleden en journalisten) ook deze autocraat kritisch blijven volgen, omdat hij ook maar een mens is die soms ernstige fouten kan maken, zoals bij voorbeeld is gebleken bij de A9, Stadshart, handhaving en de zorgverlening.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Correctie: Zodoende worden de burgers niet alleen voortdurend getrakteerd op louter positieve berichtgeving over alles wat deze bestuurder in zijn persberichten, interviews en weblogs uitdraagt, maar worden critici van Raats foute beslissingen hard aangepakt door zijn aanhangers.

     /   Beantwoorden  / 
   1. frank

    Pardon, heb je ook wel eens aan het ondermaatse niveau van zijn collega’s gedacht? En wat dit blog betreft valt het hagiografische deel nog wel mee. Het is geen RTVA, waar stagairs vragen bij straatinterviews over een referendum van een papiertje moeten voorlezen, de chef een uitgerangeerd raadslid van de VVD was ( hr. Lechner)en een prop. forum onder het motto “voorlichting” vormde van onze politieke bobo’s. Dichtbij.nl is op een haar na ter ziele en dan blijft enkel AmstelveenZ over, die de schone taak van gemeente/middenstandspleaser hebben overgenomen ivm. de advertenties.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   Dat u mij in het wilde weg van alles en nog wat ten onrechte beschuldigt, ben ik wel gewend. Maar ik wijs er even op dat in de gemeenteraad negen partijen zitten die, als Raat als alleenheerser tewerk kan gaan, toch hun werk niet goed doen. Maar ook dat zal wel de schuld van de media zijn…

     /   Beantwoorden  / 
 4. PeterPC

  Ik mis eigenlijk een foto van Raat. Een beetje jammer Johan.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  In AmstelveenZ mag Raat in een vaste aan hem gewijde rubriek zíjn visie geven op de schandelijke beslissing om géén tunnel te bouwen teneinde de verbrede A9 voortaan ondergronds door Amstelveen te voeren (zónder geluidshinder en luchtvervuiling en mét enorme terreinwinst).

  Ook in dat medium domineert dus de visie van Raat en zijn kritiekloze aanhangers, waaronder de lokale journalisten.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Wil u stoppen met opnieuw leuteren over andere media?

     /   Beantwoorden  / 
  2. frank

   Mag je best vinden, maar waarom deponeer je je mening over Raat dan niet daar.
   Je kan natuurlijk ook nog een Facebookgroep beginnen. Ik wil wel lid worden. Goed?

     /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Waarom mag niet over andere lokale media worden geschreven als dat on-topic is? Journalistiek en media zijn niet boven kritiek verheven, zeker niet als zij kritiekloos het beleid van bestuurders uitdragen.

  Ik maakte één opmerking over AmstelveenZ en ik moet van u al meteen stoppen. U gaat mij toch niet voorschrijven wat ik mag schrijven zolang ik geen regel van wet, fatsoen of gebruiksvoorwaarden schend? Dat lijkt wel erg op de situatie in een éénpartijstaat.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ik schrijf u niks voor, maar heb toevallig wel de eindredactie van deze site. En ik wil gewoon niet dat u oorlog met andere media hier wordt uitgevochten. Welke wet, regels, voorschriften etc. u er ook bij sleept.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Journalistiek en media maken deel uit van onze maatschappij en democratie en moeten zich dus ook aan de regels houden. Zij zijn niet vrijgesteld van kritiek en tegenspraak.

   U heeft de eindredactie over de redactionele bijdragen aan uw forum. Mbt de reacties dient u – net als wij – de gebruiksvoorwaarden te respecteren. Als u dat niet wenst dan moet u die zodanig (laten) wijzigen dat iedereen weet aan welke regels men zich hier te houden heeft. Geen willekeur, dus.

   Frank begon over Dichtbij en AmstelveenZ en daar maakte u geen bezwaar tegen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    “Frank begon over Dichtbij en AmstelveenZ en daar maakte u geen bezwaar tegen.”

    Hoe pathetisch kun je zijn.

    Maar hullie zijn begonnen.

    Frank gaf alleen een voorbeeld over welke media er in Amstelveen zo’n beetje aanwezig zijn.

    Dankbare aanleiding voor jou om Raat in Amstelveenz er bij te betrekken.

    En JB heeft groot gelijk dat hij kotsmisselijk wordt van jouw gezeik.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Johan Bos

    Ik stop er mee u nog uit te leggen dat mijn en uw interpretatie van gebruiksvoorwaarden verschillen.
    Niet elk medium hoeft elke reactie al dan niet gewijzigd te plaatsen. Als u lessen journalistiek wil geven, solliciteer dan bij een van de daartoe aangewezen opleidingen.

      /   Beantwoorden  / 
   3. Robert van Waning

    Frank schreef dat AmstelveenZ de schone taak van gemeente- en middenstandspleaser van Dichtbij had overgenomen. Dat is nogal een kritisch oordeel. Ik reageerde daarop met een voorbeeld van wat Frank had geschreven, maar toen mocht het opeens niet meer.

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     Zucht.

       /   Beantwoorden  / 
     1. frank

      PC, niet gaan hyperventileren, hoor.

        /  
 7. Robert van Waning

  JB, in uw gebruiksvoorwaarden staat:

  “Aan
 het
 gebruik
 van 
deze 
blog
 zijn
 de
 onderstaande
 voorwaarden 
en 
beperkingen 
van
 toepassing.

  Door
 deze
 blog
 te 
bekijken
 dan
wel 
te
 gebruiken, 
stemt
 u
 in
 met 
deze 
voorwaarden.

  [..]
  De
 reacties 
op
 deze 
blog
 zijn
 gebaseerd
 op
 persoonlijke
 meningen 
en
 reacties 
van

  gebruikers/bezoekers
 van 
deze
 blog. 

Blogger
 is
 niet 
verantwoordelijk 
voor
 de
 inhoud
 of
 eventuele
 gevolgen
 ervan.

  De
 reacties
 op 
deze
 blog 
worden 
door
 Blogger,
voordat
 ze
 worden
 geplaatst,
 niet 
gecontroleerd
 op 
feitelijke
 onjuistheden 
dan
wel
 onrechtmatigheden. 
Blogger 
is
 gerechtigd
 reacties
 te 
verwijderen,
 die
 smadelijk,
 bedreigend,
 beledigend,
 racistisch, 
haatzaaiend,
 discriminerend
 of
 anderszins
 in
 strijd 
met
 het
 Nederlands 
recht
 zijn.”

  Er staat niets in over eindredactie en ook niet over een recht om reacties willekeurig te verwijderen zonder dat zij in strijd zijn met uw gebruiksvoorwaarden.

  Door gebruik te maken van de door u geboden mogelijkheid tot reageren, stem ik als reageerder in met uw gebruiksvoorwaarden en is er in feite een overeenkomst tussen ons tot stand gekomen waaraan BEIDE partijen zich dienen te houden.

  Het is overigens niet juist dat u niet verantwoordelijk kunt worden gesteld voor wat op uw weblog en (met uw kennelijke toestemming) op uw forum staat.

  Correct me if I’m wrong.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank

   Met dien verstande dat de beheerder de eindverantwoordelijkheid heeft en niet RvW.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Ik ben verantwoordelijk voor wat ik schrijf. JB mag alleen reacties verwijderen die in strijd zijn met het Nederlandse recht. Dat staat er, niets meer en niets minder.

     /   Beantwoorden  / 
   1. PeterPC

    Zucht.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Gerrit

    “JB mag alleen reacties verwijderen die in strijd zijn met het Nederlandse recht.”

    En welke reacties zouden dat dan mogen zijn?

    Graag wel op je eigen fake blog zetten graag daar is zat ruimte voor onzin.

      /   Beantwoorden  / 
   3. Robert van Waning

    Gerrit, vrijwel iedereen herkent meteen een reactie die in strijd is met het Nederlandse recht.

    Mijn ‘fake blog’ dient als een – voor iedereen toegankelijk – archief voor mijn bijdragen aan het lokale publieke debat op dit forum. Zo kan iedereen controleren of die in strijd waren met JB’s gebruiksvoorwaarden en dus verwijderd hadden mogen worden.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Gerrit

     “Gerrit, vrijwel iedereen herkent meteen een reactie die in strijd is met het Nederlandse recht.”

     Nee hoor, dat is gezwets. En toont weer eens aan dat het ontwijken van vragen waarop je geen antwoord hebt je grootste kracht is.

     En die cursus vrijblijvend recht die je ooit volgde betekent in het geheel niet dat jij die wijsheid wel hebt.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     GerritPC, een andere schuilnaam helpt niet als stijl en redenering jouw identiteit verraden.

     Was dit een ‘gefundeerde response van een kritische burger’, zoals je hieronder onder een andere naam schreef?

       /   Beantwoorden  / 
     1. PeterPC

      Zeker.

      En gezien ik een trendsetter ben, zijn er personen die mijn stijl imiteren. Zeker Gerrit die ik al jaren ken.

        /  
    3. Robert van Waning

     Mijn hemel, als jij hier trendsetter bent, dan wordt het qua niveau en inhoudelijkheid nooit wat met dit forum en blijft het een schimp- en scheldrubriek waarin mensen voortdurend persoonlijk worden afgebrand.

       /   Beantwoorden  / 
     1. PeterPC

      Geef maar gewoon antwoord.

        /  
 8. Ceaucescue

  En de uitleg en enige waarheid hierover ligt natuurlijk bij de RvW. Ik heb er eens gekeken. Je blijft lachen. Hoeveel reageerders heb je eigenlijk?

    /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Hoezo ‘enige waarheid’? Iedereen die het beter weet, kan mij toch tegenspreken? Helaas houden de meeste reageerders meer van schimpen en schelden dan van discussiëren en argumenteren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   ” Helaas houden de meeste reageerders meer van schimpen en schelden dan van discussiëren en argumenteren.”

   Dus tegenspraak is schimpen en schelden?
   Of stalken in het ergste geval.

   Wees blij dat je altijd gefundeerde response van kritische burgers krijgt, hoef je niet steeds op jezelf te reageren.

     /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.