Ambtelijke dictatuur

Stompzinnig lachen is nog zo ongeveer het enige commentaar van bestuurders en gemeenteraadsleden op klachten over de inferieure communicatie tussen de plaatselijke overheid en haar burgers. Maar na een reeks van woede wekkende blunders kwam er dinsdagavond van wethouder Levie dan toch een spijtbetuiging voor het in de ogen van bijvoorbeeld Stadshartbewoners gebrek aan overleg over het nieuwe parkeerbeheer. “Jammer dat het is gelopen, zoals het is gelopen.” Zei Levie. Jammerlijk, bedoelde hij waarschijnlijk. Maar ja, het is nu eenmaal niet anders. De – soms luidruchtig door een bomvolle raadzaal nog maar eens geponeerde – bezwaren worden waarschijnlijk toch terzijde geschoven.

Parkeren is geen uitzondering, als het om de groeiende verwijdering tussen bestuur en bestuurden gaat. Terwijl het gebruik van de sociale media hinderlijk – en tot verslaving leidend – toeneemt, vermindert het contact tussen die twee zienderogen. De gemeente koos bewust voor digitalisering en daarmee voor manipulatie. Het bleek een fluitje van een cent die twee handig te combineren.B&W hebben de laatste tijd voor een lange lijst van communicatieve dieptepunten gezorgd, waardoor keer op keer burgers te hoop liepen. Misschien denken de bestuurders wel: nog even door de zure appel heen bijten, dan zijn de burgers murw genoeg om niet meer in actie te komen. Helaas voor hen is het zover nog niet. Zodat bijvoorbeeld de bewoners van de Amsterdamseweg, die plotseling – zonder daarvan ordentelijk op de hoogte te zijn gesteld – een zendmast in hun achtertuin kregen moord en brand schreeuwen. Misrekeningetje in de ivoren toren aan de Poel. En nu dus de parkeerellende.

Zelf signaleer ik al jaren de schandalige verschraling van informatie aan de media, eveneens gemeentelijk verdedigd met de kreet ‘digitalisering.’ Die houdt in dat voorheen volstrekt openbare stukken dat nu niet meer zijn, omdat daarvoor – in strijd met de Wet openbaarheid van bestuur – een geheimzinnige digitale achterkamer is geschapen. Die heet raadsweb. Volgens raadsleden en wethouders zou 95 procent van wat daar valt te lezen allerminst geheim moeten zijn.  Wethouders begaan zelfs herhaaldelijk de brutaliteit in openbare vergaderingen, zoals die tumultueuze van dinsdagavond, aan te kondigen aanvullingen op openbare nota’s te zullen verzenden via dat raadsweb. Daarmee zeggen zij in feite tegen de media: we doen het dus lekker  in het geniep, hebben we geen gezeik door jullie en als er verkeerde berichtgeving komt is het jullie schuld.

Voorheen kregen diezelfde media gewoon alles in een enveloppe of via hun postbakje bij de receptie van het raadhuis. De digitale achterkamer maakte daaraan goeddeels een einde. Zodat waarschijnlijk veel wat openbaar zou moeten zijn, nooit in de openbaarheid komt.  

“Je hebt echt een punt,” zeiden inmiddels vrijwel alle fracties en wethouders tegen mij. En zij geven toe dat het raadsweb haaks staat op het principe dat alle overheidsinfo openbaar behoort te zijn. Waarom is dat dan in Amstelveen niet zo?  Op die vraag dus alleen dat stompzinnige gelach. En een verwijzing naar de raadsgriffie, die kennelijk de baas is en nu eenmaal gehecht lijkt aan dat onwettige digitale verstoppertje spelen. Die griffie is een ambtelijk orgaan. En de meseste ambtenaren hebben de pest openheid. Ook van fracties die mij heldhaftig beloofden een einde aan het spook te zullen maken, zoals de VVD, hoorde ik later niets meer. Navraag  mijnerzijds leverde hooguit schouderschokken op. En wéér fluisterende verwijzingen naar die ambtenarij.

Geen wethouder of politieke partij blijkt in staat een einde te maken aan wat eigenlijk niet mag. Met andere woorden: niet Burgemeester en Wethouders, niet raadsleden, maar ambtenaren besturen als het er op aan komt deze stad. Daarom heeft het ook absoluut geen zin te gaan stemmen voor die kleuterklas onder ambtelijke dictatuur.

 

Lees ook:D66: ‘investeren in vertrouwen van burgers’
Lees ook:Openbaar?
Lees ook:De digitale openheid van D66
Lees ook:Geheimtaal
Lees ook:Schermen in Stadshart naar ander bedrijf

23 reacties op “Ambtelijke dictatuur

 1. peter

  Goed stuk Johan, lekker kort en to the point. Maar had je niet een andere foto kunnen bedenken?

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Wees blij, dat hij nog zo’n hoofd heeft en niet het jouwe.

     /   Beantwoorden  / 
   1. peter

    bikker, met die karpatenkop van jou trek je ook geen volle zalen.
    En ga nu maar weer spammen met stukjes over vrijwilligers en card
    anus, en zielige meesters.

      /   Beantwoorden  / 
    1. peter

     En het ging helemaal niet om het hoofd van Johan, maar ik had toch minstens een foto verwacht van B&W hoofden met zwarte balkjes.
     Maar jij als azijnpisser kan niet goed doordenken, toch?

       /   Beantwoorden  / 
 2. David de Jong

  Mede nav het niet openbaar zijn van raadsweb, heb ik (als voorzitter) gister de wethouder expliciet gevraagd om de stukken ook actief te openbaren tbv de bevolking/betrokkenen/pers. Zulks is toegezegd. B&W heeft trouwens de openbare pers-site http://www.amstelveen.nl/pers

    /   Beantwoorden  / 
  1. peter

   Leuke link, daar is helemaal niets te vinden behalve een pdf’je van 2 pagina’s. Afgezien daarvan een google op “David de Jong Amstelveen” levert beangstigende informatie op rondom uw persoon.
   Zoals dit : “Zelfstandig, onafhankelijk mediajournalist en mediaspecialist”, en dit : “Burgers beter te willen vertegenwoordigen in zaken die hen aangaan. De traditionele landelijke partijenpolitiek trachten te doorbreken. Maar bovenals iets willen betekenen voor Amstelveners: arm, rijk, jong, oud, Nederlanders en niet-Nederlanders. En dat probeer ik op een directe wijze, tegen de bureaucratische molens in”.
   Brrrrrrrr.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Johan Bos

   Ja, bedankt. Maar het betekent dat er speciaal om moet worden gevraagd. Gebruikelijk is dus – in pijnlijk verschil met het postale verleden – dat zulke dingen onder de pet blijven. De structuur is gewijzigd van in principe alles openbaar naar in principe zoveel mogelijk geheim. Het hangt af van ingrijpen van een commissievoorzitter (of lekkende raadsleden) of iets ook buiten de digitale achterkamer komt, die in het verleden niet bestond en dat ook nu niet zou mogen doen.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Feniks

  @ David de Jong; en wat denkt u van de WOB….zou de gemeente dit niet voor moeten zijn…..?

    /   Beantwoorden  / 
 4. Udo van Huis

  Johan,

  Amstelveen is een stad om trots op te zijn. Dat zijn we hopelijk met elkaar eens. Ik ga elke dag naar mijn werk met het doel iets goeds voor “het mooiste stukje Amsterdam” te doen. Jij als journalist levert al jaren een bijdrage aan de lokale journalistiek. Dat waardeer ik zeer omdat het mensen scherp houdt en er voor zorgt dat onderwerpen die op het raadhuis op de agenda staan bij een breder publiek landen. Net als anderen ben jij 1 van de peilers van het lokale journaille. Dat hoort, dat moet. Hou wel in gedachten dat op het Raadhuis mensen werken die dagelijks met de straten, stoeptegels, sociale zaken, kunst, sport, veiligheid, verstrekken van paspoorten, schuldhulpverlening of met het reinigen van afvalcontainers bezig zijn. Mensen die binnen en buiten veel over hebben voor Amstelveen. Veel wonen er ook in Amstelveen. Met hart en ziel gaan ze er voor. En daar gaan ook dingen mis. Jammer, maar ondanks dat we Amstelveen zijn gebeurt dat ook hier. Blijf daar vooral over schrijven, wees kritisch, wees nukkig tijdens commissies en raadsvergaderingen. Vergeet niet dat op Laan Nieuwer Amstel 1 mensen werken met hart voor Amstelveen, misschien wel meer dan jij denkt!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   @ Udo. Bedankt voor wat ik dan maar als complimenten opvat, maar je gaat op de kern van mijn bezwaren niet in.
   1. Natuurlijk maken mensen nu eenmaal fouten. Maar deze duurt al jaren voort en lijkt men willens en wetens niet te willen uitbannen, zodat ik alleen kwade opzet kan vermoeden.
   2. Ik wil best geloven dat mensen op het raadhuis zich bezighouden met stoeptegels en paspoorten (waar zij overigens door ons voor worden betaald, dus het zou er nog bij moeten komen dat zij ook dat vertikten), maar het gaat mij om de verslechtering van de communicatie. Op mijn vragen over dat in mijn ogen volstrekt onwettige raadsweb krijg ik gewoon nooit antwoord. Over al die andere gemeentelijke taken had ik het niet. Hoe goed die ook mogelijk worden uitgevoerd. En ook jij geeft – na al die jaren – opnieuw geen antwoord op mijn vragen over de verdonkeremaande openbaarheid.
   3. Ik constateer dat politici noch bestuurders in staat blijken ambtenaren die de digitale achterkamer in stand houden tot de orde te roepen. Van die kant verwacht ik dan ook geen reactie meer. Ik ken van hen niemand die mij ongelijk geeft, maar er verandert niets.

     /   Beantwoorden  / 
 5. Pascale Georgopoulou

  Geachte heer Bos,

  De ‘geheimzinnige digitale achterkamer’, zoals u het Raadsweb noemt, is het intranet voor raadsleden. Het is twee jaar geleden in het leven geroepen omdat de informatie vanuit de samenleving (brieven van burgers, bedrijven en organisaties) en vanuit het college van B&W en de ambtelijke organisatie (nota’s, beantwoording van vragen) de laatste tien jaar enorm is gegroeid. Maar vooral ook omdat van raadsleden wordt verwacht dat ze op elk moment van de dag beschikken over actuele informatie om erop te kunnen reageren.
  Vroeger ging een dikke stapel papier in de zogenaamde ‘vrijdag-enveloppe’ naar de raadsleden, tegenwoordig kan niet worden gewacht op informatie van een week geleden. Toen begon de mail aan zijn opmars en liepen de mailboxen over. Het was voor raadsleden niet te doen. Daarom is gezocht naar andere middelen. Het is het Raadsweb geworden.

  U veronderstelt dat op dat Raadsweb geheime informatie staat. In een persborrel alweer een tijd geleden, heb ik het Raadsweb, ook aan u, gepresenteerd in de hoop het wantrouwen weg te nemen. Ik heb laten zien dat op het Raadsweb de brieven van burgers aan de raad staan. Deze staan ook op de agenda van de raad. Omdat de raad een keer in de zes weken vergadert is het raadsweb voor raadsleden een oplossing. Zij kunnen per omgaande kennis nemen van de opvatting van burgers en daar, indien gewenst, op reageren. Op het Raadsweb staat ook de kalender van de raad. Diverse uitnodigingen van organisaties, bedrijven of verenigingen voor werkbezoeken, bijeenkomsten of trainingen. En ook diverse interne afspraken, vergaderingen van werkgroepen, het voorzittersoverleg en het presidium en de verjaardagen van raadsleden.
  Het Raadsweb heeft ook plek voor de reglementen van orde, formats voor moties en logo’s van de politieke partijen. Er staan handleidingen op, nieuwsbrieven, adressenlijsten en achtergrondinformatie. Toen een raadswerkgroep vorig jaar een vooronderzoek deed naar Cardanus is alle informatie (in papier zou dat vijf orders dik zijn) op Raadsweb gezet als naslagwerk. Ik heb u de inhoudsopgave toegestuurd, dus u zult het beamen.

  Ik vermoed dat u met uw commentaar vooral doelt op de informatie die ‘tussendoor’ van het college naar de raad toe gaat. Dat is informatie die het college toezegt naar aanleiding van vragen in de commissie en de raad. Het gaat om toelichtingen of nadere onderbouwing. Deze informatie staat inderdaad op Raadsweb. Maar ook op http://www.amstelveen.nl/pers Dit is een service voor de lokale pers, met een verzameling van informatie die vaak ook elders op de site staat, maar nu voor uw gemak bij elkaar is gezet door het team communicatie.

  Op de site van de gemeente staat de link naar het Raadsweb open en bloot in het zicht en er wordt veelvuldig naar gerefereerd. Het lijkt mij dat niet zo openlijk zou worden gesproken over iets zo geheims. Er wordt gezegd: ‘Wij zetten het op Raadsweb”, er had ook kunnen worden gezegd “U krijgt deze informatie”.

  U krijgt geen toegang tot het Raadsweb. Dat geldt voor ambtenaren overigens ook. Het Raadsweb is van de raad. U vindt het toch ook niet vreemd dat u geen toegang krijgt tot het intranet van de KPMG of van een school of van de provincie? Dat wil niet zeggen dat de informatie geheim is. U hebt toegang tot dezelfde informatie via een andere weg: via de site en in het bijzonder via persportal. En als u informatie opvraagt krijgt u deze per omgaande.

  U stelt terecht in mijn ogen kritische vragen bij de trend tot digitalisering. Voor belastingen, boodschappen, school of studie, bankzaken, pensioen, reizen, overal moet je tegenwoordig digitaal je mannetje staan. Aan de andere kant is het een trend die niet terug te draaien is. Ook de raad gaat mee in die trend. Wij zullen allemaal veel handiger moeten worden in het omgaan met digitale technieken, het slimmer zoeken naar informatie en het selecteren daarvan. Ik realiseer mij dat dat niet eenvoudig is, maar ik zie het papier niet massaal terugkeren in ons leven.

  Met vriendelijke groet,

  Pascale Georgopoulou
  raadsgriffier

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   @Pascale Georgopoulou.
   1. Volgens mij waren de meeste door u genoemde stukken, die op het raadsweb verschijnen, altijd openbaar. Zij zijn dat niet meer. De persportal kent u blijkbaar niet, want het meest actuele dat daarop verschijnt zjn oude persberichten. De door wethouders aan de raad toegezegde informatie in openbare bijeenkomsten zie ik er nooit op. Als ik verkeerd kijk, moet u maar eens zeggen waar ik die vind. De brief van wethouder Koops aan de raad over Cardanus is er misschien opgekomen, maar wel op mijn aandringen. Zij had die in het openbaar toegezegd.
   2. Volgens alle raadsleden die ik sprak is 95 procent van alles wat op raadsweb verschijnt openbaar. Daartoe behoren inderdaad ook brieven van burgers, die wij doorgaans in het verleden ook gewoon kregen. Als u de raadsleden nu tegenspreekt, liegen die dus volgens u wat het openbaarheidsgehalte betreft.
   3. U zegt dat we allemaal handiger moeten worden in het omgaan met digitale technieken. Die handigheid mist de gemeente dan kennelijk of zij zoekt die in het verminderen van de openbaarheid. Dat ging namelijk gepaard met de overgang naar die technieken.
   4. U zegt: dat ik opgevraagde informatie direct krijg. Maar ik kan alleen info opvragen waarvan ik weet dat die bestaat.
   5. De vrijdag-enveloope is onzin. De lokale kranten en andere media kregen bijna dagelijks post in hun bakje. Soms klaagden raadsleden inderdaad dat wij iets eerders wisten dan zij, omdat wij eerder ons bakje hadden geleegd.
   6. De gemeente informeert ten dele niet meer actief, maar zegt tegen de media: zoek het lekker zelf uit en als je iets op het spoor komt, geven wij die (vroeger openbare) informatie alsnog. Dat is een verslechtering.
   7. Het is natuurlijk onzin te beweren dat de aanwezigheid van het raadsweb op de gemeentelijke site een bewijs van openheid is. Een (voor de hele bevolking) dichte deur kun je daar toch moeilijk open noemen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Pascale Georgopoulou

    Geachte heer Bos,

    De stukken die nu op Raadsweb staan waren vroeger altijd openbaar, zegt u. Dat is zo en dat blijft zo. Ze staan op verschillende plekken op de site van de gemeente. Dat ze ook nog een keer op een digitale verzamelplek zijn gezet voor de raad wil nog niet zeggen dat ze daarmee niet meer openbaar zijn.

    Op de persportal staat veel meer informatie dan u in uw reactie aangeeft. Ik zie onder de rubriek ‘brieven’ diverse documenten van de burgemeester en de wethouders Raat, Koops en Groot staan. Onder de rubriek persberichten alle persberichten vanaf 2006. Links naar de besluitenlijsten van het college, de commissies en de raad, de agenda’s van de portefeuillehouders, de schriftelijke vragen van de raad en de antwoorden van het college.

    U hebt gelijk. Vroeger kreeg u heel veel op papier. Besluitenlijsten, bijlagen, rapporten, bestemmingsplannen, brieven van burgers werden op papier verstrekt. Aan de raad en aan de pers. Vanwege de kosten en de inzet van ambtelijke capaciteit is digitaal geleidelijk in plaats gekomen van papier. Een mailalert, alle bijlagen digitaal beschikbaar en veel sneller online dan vroeger en een app voor de iPad is de compensatie voor het verminderen van papier.

    U hebt zelf aangegeven de vergaderstukken op papier te willen ontvangen en dat gebeurt ook. Voor de overige informatie is http://www.amstelveen.nl/pers de plek. Via een RSS-functie, google-alert of een andere alarmering kunt u zorgen dat u de gewenste informatie dagelijks ontvangt.

    Ik zou u graag willen overtuigen van het feit dat minder papier niet betekent minder informatie, maar ik denk niet dat het mij gaat lukken. U veronderstelt dat er geheime informatie bestaat en deze op het Raadsweb staat. Er is maar een manier om dat te ontkrachten. Ik nodig u uit om maandag aanstaande (4 juni) tussen 11.00-12.00 uur naar het Raadhuis te komen. U mag onder mijn naam op mijn werkplek eenmalig het Raadsweb doornemen. Dan krijgt u misschien een completer beeld. Ik hoor graag of u gebruik gaat maken van dit aanbod.

    Met vriendelijke groet,
    Pascale Georgopoulou
    raadsgriffier

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     @Pascale Georgopoulou.
     1. Dat sommige stukken eindelijk op de persportal verschijnen, gebeurde veelal op mijn aandringen, zoals het geval was met de antwoorden van B&W op vragen van raadsleden. Voorheen waren wij afhankelijk van toezending (van de antwoorden) door de fracties, die het soms vergaten in de terechte veronderstelling dat de gemeente dat zou doen. Overigens blijft de persportal uiterst bescheiden van inhoud. Inderdaad oude persberichten en tegenwoordig de besluitenlijsten van B&W, maar opgevraagde stukken naar aanleiding daarvan bereiken mij vrijwel nooit. Wel sterk promotioneel getinte persberichten daarover. Toezending van die stukken duurde voorheen een paar dagen (we konden er altijd in de volgende krant over berichten), nu maanden,als ze al komen, wat meestal niet het geval is. Ik heb opvragen ervan opgegeven. Maar dat is – wegens het duale stelsel – niet uw zaak.
     2. Inderdaad: voor zover informatie wel aanwezig is, moeten we die op allerlei verschillende plaatsen zoeken, terwijl die voorheen in één enveloope zat. Waarom nu niet één digitale enveloppe? Voor de raad wordt die informatie, naar uw zeggen, kennelijk nog wel gebundeld. Ik mag zoeken in de digitale jungle. Het is een trend: de overheid wil efficienter werken, waarmee de inefficiency naar de burger wordt geschoven. Ik denk dat een deel van de protesten tegen het nieuwe parkeerbeheer daarmee ook heeft te maken.
     3. Het lijkt mij zinloos de correspondentie op deze site voort te zetten. Volgens u is de informatievoorziening verbeterd, volgens mij sterk verslechterd.
     4. Ik probeer er maandag te zijn. Moet wat andere afspraken er voor omzetten.

       /   Beantwoorden  / 
 6. Marjo Fambach

  Wat jammer dat nou weer in een negatief onderwerp Cardanus als voorbeeld genoemd moet worden. En dat terwijl Cardanus nu het onderwerp niet is. Dat er ongetwijfeld een heel dik dossier over Cardanus bestaat verbaasd mij niet. Wat mij wel verbaasd is dat wij vorig jaar als ondernemingsraad nog stukken ter informatie naar raadsleden hebben moeten sturen omdat zij daar niet over beschikten maar Cardanus wel onderwerp op de agenda was. Staat dus wel alle info op Raadweb? Want is het ook niet zo dat in het verleden al informatie en verslagen achter werden gehouden door de wethouder? Zodra het positief was over Cardanus, mocht het niet in beeld komen. Zelfs in de krant is jarenlang de naam Cardanus uit de positieve berichten geknipt. En, hoe weten de raadsleden sowieso dat echt alle info op Raadsweb staat? Want hoe kan het anders dat er nu nog steeds raadsleden zijn die niet doorhebben dat het hele managementteam nieuw was bij Cardanus en dat zij dus eigenlijk met met de oude situatie nu als vooroordeel doorgaan?

    /   Beantwoorden  / 
 7. Pascale Georgopoulou

  Geachte mevrouw Fambach,

  Cardanus is niet het onderwerp van deze discussie. Maar ik reageer toch op uw inbreng over de beschikbare informatie over Cardanus en uw vraag of de raad alle relevante informatie heeft in de hoop de juiste context te kunnen schetsen.

  Op 27 april 2011 vroeg de raad (meerderheid) om de procedure te starten voor een raadsenquête naar het beleid dat achtereenvolgende colleges tot nu toe hebben gevoerd ten opzichte van de Stichting Cardanus, mede in relatie tot het functioneren van de organisatie zelf.
  Omdat de raadsenquête het zwaarste instrument is dat de raad kan inzetten, als het gaat om onderzoek en controle, heeft een raadswerkgroep eerst een feitenonderzoek gedaan in de periode mei-september 2011. De werkgroep heeft alle relevante informatie van 2001 tot heden proberen te verzamelen. Het ging echter niet zozeer om de volledigheid van de informatie, maar om te beoordelen of een raadsenquête of een andere vorm van onderzoek geschikt is om de gestelde vragen te beantwoorden.
  Die informatie is niet op papier, maar digitaal opgeslagen.

  Overigens is, zoals u waarschijnlijk weet, uiteindelijk besloten om een raadsonderzoek te starten. De uitkomsten daarvan zullen, volgens planning, eind juni worden gepresenteerd.

  Met vriendelijke groet,

  Pascale Georgopoulou
  raadsgriffier

    /   Beantwoorden  / 
 8. Kees

  Johan, goed verwoord stuk!!! Ga alsjeblieft zo door! Door optreden van de diverse wijkplatforms is het ongewenste parkeerbeleid al inmiddels flink aangepast dus dit soort acties als met zijn allen naar het raadhuis gaan en dit soort goedgeschreven stukken van jou werkt!!!!

    /   Beantwoorden  / 
 9. Kees

  De manier van reageren van de raad (het stomme gelach en het weinig serieus nemen) vond ik persoonlijk aanstootgevend voor alle mensen die kwamen. Echt heeeel fout. En dan willen ze zelf serieus behandeld blijven worden en met RESPECT?? Behandel burgers zoals u zelf behandeld wilt worden….

    /   Beantwoorden  / 
 10. Wilma

  Ook tijdens deze commissievergadering was er fout op fout:
  - Er werd door de wethouder totaal geen aandacht geschonken aan de 500 protestmails die hij had ontvangen (zal hij de fracties hiervan wel op de hoogte gesteld hebben?)
  - Vanuit de wethouder was er geen aandacht aan de grote opkomst van bewoners uit vergunninggebieden
  - Vragen werden tegenstrijdig beantwoord
  - Veel aspecten die de insprekers onder de aandacht brachten werden totaal genegeerd of weggewinpeld
  - Het was heel duidelijk dat niet alle commissieleden de stukken hadden gelezen
  - Commissieleden steunden ‘ín een zin’ mede-commissieleden die totaal verschillende meningen hadden
  - Er is beloofd dat de financiële ramingen op Amstelveen.web gepubliceerd worden, zodat de burgers deze ook in kunnen zien, waar staan deze? Ik kan ze nergens vinden

  Het vertrouwen van de burgers in hun raad daalt op deze wijze tot onder nul.

  Deze raad wil hun plannen ten koste van alles bereiken.

  Het vervolg van raadsvergadering over de modernisering en digitalisering van de parkeerregulering vindt plaats op 13 juni om 17:00 uur(voorafgaande aan de EK-wedstrijd Nederland-Duitsland). Wellicht hoopt de raad op deze wijze minder aandachtige toehoorders in hun nabijheid te hebben.

    /   Beantwoorden  / 
 11. Christina

  Geachte heer Bos, heel interessante discussie tussen u en mw. Pascale over de ambtelijke versluiering van gegevens. Overigens was ik ook heel blij met uw artikel over ambtelijke terreur. Ik heb er hier nog een, die door een alert iemand van de werkgroep parkeren is opgevist, maar voor zover ik weet nog nergens anders aangekondigd: De Raadsvergadering van 13 JUNI is wegens voetbal die avond verschoven van 20.00 naar 17.00 uur.
  Het grootste onderwerp is de Parkeernotitie 2012. U voelt hem al: alle werkenden kunnen daar dus niet naar toe.Voetbal gaat voor politiek dus dat komt de gemeente goed uit in dit geval, en de protestanten tegen het parkeerbeleid is weer de kans ontnomen massaal naar het raadhuis te gaan en de vergadering te volgen. Het zal er nu wel snel doorheen gejast worden, want dat was van meet af aan de bedoeling. Ergens een citaat gelezen: “een gemeentelijke bestuurder die 500 protesterende burgers gewoon negeert is geen knip voor zijn neus waard”. (intussen zijn er 500 reakties per mail aan de wethouder gestuurd.)Helaas is de politiek ook niet verder erg geinteresseerd: de materie is te ingewikkeld, (77 pagina’s excl. bijlagen!), het is bijna vakantie en ja, straks begint de voetbalgekte. Even niet zeuren al die mensen….. De arrogantie waarmee de wethouder jl. dinsdag de honderden mensen uit het Stadshart, die opkomen voor hun wijk en hun rechten, en massaal op de tribune zaten, gewoon negeerde, alsof ze lucht waren, is ongelooflijk en heeft velen geergerd. Gewoon doordrammen tot ze murw zijn, dan houden ze vanzelf wel op is kennelijk de gedachte.No way dus, deze muis heeft nog vele staarten.

    /   Beantwoorden  / 
 12. harry holtor

  Waarom moet er plotseling klimaatneutraal gebouwd worden aan de Lindenlaan zodat we oa. een x aantal woningen en een buurthuis wat al tig jaar op de nominatie staat nog langer moeten missen?

    /   Beantwoorden  / 
 13. gerben

  Hans van der Liet: Amstelveen wacht op je verlossende woor(-den).

    /   Beantwoorden  / 
 14. Pascale Georgopoulou

  Deze reactie heb ik al op 2 juni 2012 om 15:30 gepost. Mijn reactie wacht op goedkeuring. Ik probeer het opnieuw!

  Reactie op mevrouw Christina.

  Geachte mevrouw Christina,

  Dank voor uw reactie die mij in de gelegenheid stelt om het een en ander te verduidelijken met betrekking tot de raadsvergadering op 13 juni en de start daarvan om 17.00 uur.

  Om te beginnen wil ik benadrukken dat de gemeenteraad het erg belangrijk vindt dat de vergaderingen door zoveel mogelijk burgers kunnen worden gevolgd. Dat wil zeggen dat de data, de agenda en de vergaderstukken zo vroeg als mogelijk bekend worden. Om dat te realiseren wordt het vergaderschema een jaar eerder al gemaakt. Het vergaderschema 2012 vindt u hier http://www.amstelveen.nl/web/show?id=350635&langid=43
  En het vergaderschema 2013 ook, zie http://www.amstelveen.nl/web/show?id=381025&langid=43
  De agenda wordt niet alleen op internet gepubliceerd, maar ook in het Amstelveens Weekblad in de week vóór de vergaderingen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van social media, zoals twitter en facebook en is er een app voor de iPad.

  De vergaderingen zijn openbaar en u kunt deze bijwonen. Omdat niet iedereen in de gelegenheid is om naar het Raadhuis te komen wordt de raadsvergadering via RTV-Amstelveen live uitgezonden en is ook te volgen via internet, zie link http://amstelveen.raadsinformatie.nl/
  Via internet kunt u trouwens de vergadering vanaf de volgende dag ook weer terugzien, de gewenste fragmenten gebruiken en/of verspreiden.

  De vergaderingen van de commissies en de gemeenteraad vinden meestal plaats vanaf 20.00 uur. Een uitzondering is de raadsvergadering waarin de kadernota wordt behandeld. Dat is de laatste vergadering voor de zomervakantie en die begint om 14.00 uur.

  Het vergaderschema 2012 is vorig jaar al gemaakt. Maar bij de loting voor het EK eerder dit jaar bleek dat er een raadsvergadering was gepland op 13 juni. Op dezelfde avond dat er niet zomaar een wedstrijd zou zijn, maar die van Nederland tegen Duitsland. Het dilemma was dus wat te doen. De vergadering door laten gaan en het risico lopen dat veel burgers liever naar het voetbal kijken dan naar de raadsvergadering. Of de vergadering vervroegen. De raad koos voor het laatste.

  Overigens was het van tevoren niet bekend dat het parkeerbeleid op 13 juni zou worden behandeld. Zoals u waarschijnlijk weet was het de bedoeling dat dit punt vorige maand zou worden behandeld. Op verzoek van burgers en raadsleden is besloten de besluitvorming uit te stellen.

  Mocht ik u verder van dienst kunnen zijn met meer informatie/toelichting, dan hoor ik dat graag. U kunt bellen of mailen. Mijn gegevens staan op de site van de gemeente.

  Met vriendelijke groet,

  Pascale Georgopoulou
  raadsgriffier

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.