Hindoeïstiche kerstboom?

Nee, hoor. Dat lichtjesfeest op het Stadsplein, ter ere van de hindoeïstische godin Lakshmi was helemaal geen religieuze, maar een culturele happening. En dus kon de gemeente, altijd in voor enorme investeringen in alles wat op cultuur lijkt of zich zo noemt, er rustig 13 mille in pompen. Daarmee werd echt de scheiding tussen kerk en staat niet geschaad, zoals de ChristenUnie – blijkens schriftelijke vragen aan B&W – vermoedde. Trouwens, reageerde het college, de gemeente draagt ook altijd bij aan de kosten van de jaarlijkse kerstboom op het Stadsplein. En dat wordt ook niet gezien als steun aan een religieuze uiting.Afgezien van het feit dat je van dertien mille zo ongeveer een compleet dennenbos kunt kopen, gaat het aanbidden van een godin – waarmee het aan haar gewijde Diwali-festival begon – iets anders is dan een plein versieren. Om de grens tussen religie en cultuur verder te vervagen, hanteerden B&W in hun antwoorden nogal wat onzin.

Zoals dat het Kerstfeest van oorsprong een christelijk feest is, maar ook ingebed in de Nederlandse cultuur. Foutje. Het feest aan het einde van december was oorspronkelijk een heidens evenement (viering van het feit dat de kortste winterdag alweer was geweest en het licht van de lente alweer in aantocht), waar het christendom de geboorte van Jezus, waarvan niemand de exacte datum weet, aan heeft vastgeknoopt.  Ander argument van het college: heel India viert het Diwalifeest, ongeacht levensbeschouwing. O ja? Moet het college toch eens gaan praten met de verdrukte christenen, die – principieel – helemaal niet meedoen. Omdat zij weigeren andere goden te eren. Dat van een overwegend het Hindoeïsme aanhangende bevolking verder bijna iedereen meedoet aan het aanbidden van godin Lakshmi, ligt nogal voor de hand. Als het daarmee cultuur werd, is dat in elk geval een religieuze cultuur.

Toch zien B&W geen enkele reden om aan te nemen dat de steun aan het evenement op gespannen voet staat met de scheiding tussen kerk en staat. Logisch, het past niet in hun op citymarketing gerichte beleid. Wie op het grote geld van buitenlande bedrijven uit is, moet niet te principieel doen. Maar daar die kerstboom bij te slepen gaat een beetje ver. Al zijn er natuurlijk ook die bomen aanbidden. Zoals prinses Irene.

Lees ook:ChristenUnie ontstemd over gemeentelijke steun hindoefeest op Stadsplein
Lees ook:Gemeente: Diwali is soort kerstfeest
Lees ook:Burgerbelangen: ‘CU negeert scheiding kerk en staat’
Lees ook:Weer Diwalifeest op Stadsplein
Lees ook:Indiase muziek en cultuur in P60

23 reacties op “Hindoeïstiche kerstboom?

 1. Hans van der Liet

  Het is meer zo, dat de vragen van de CU blijk gaven van een enigszins irritante scoringsdrift (kijk ons eens pal staan voor de scheiding van kerk en staat!) in het licht van de aanstormende verkiezingen, alsmede een uiting is van een zekere onverdraagzaamheid richting andere godsdiensten en culturen. Het kerstboom-argument van de gemeente is zeer valide, zulks itt de verwijzing naar India. We moeten als gemeente van eigen kracht uitgaan en geen verwijzingen doen naar landen waar inderdaad de vrijheid van religie matig te noemen is.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Axel Boomgaars

  Ik vond zowel de vragen van de CU, als deze ‘ietwat’ gekleurde weergave van de antwoorden van het college van B&W een beetje gedoe om niks.
  Het is inderdaad gewoon een culturele uiting, en daar is de kous mee af. Verder is het volgens mij ook zo dat in sommige gemeenten de kerk ook wat subsidie krijgt (weet niet of dat in A’veen ook zo is). Dat hoeft wat mij betreft de scheiding tussen kerk en staat niet aan te tasten. Je laat als samenleving zien dat je culturele en religieuze uitingen belangrijk vindt (wat ze volgens mij ook zijn). Het wordt volgens mij problematisch zodra er onevenredig gesubsidieerd wordt of een bepaalde instantie te veel macht krijgt vanwege zijn religieuze denkbeelden. Zoals de CU het voorstelde kwam het op mij een beetje raar en geforceerd over over. Een volledige scheiding tussen kerk (wat voor een dan ook) en staat is sowieso onmogelijk en daar moeten we niet zo rigide mee omgaan, zeker een partij als de ChristenUnie (een christelijke partij die deel uitmaaktvan het dagelijks bestuur van onze staat. Hoezo scheiding?) niet.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Helemaal mee eens. Dit was een typisch geval van spijkers op laag water zoeken. Maar Johan Bos zou Johan Bos niet meer zijn als hij daarbij niet luid zou applaudisseren, want zijn sympathie voor de CU in het algemeen en diens vertegenwoordigster in de A’veense raad stak hij nooit onder stoelen of banken.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Met je eerste zin volledig eens, maar het valt me altijd op hoe jij weet waar een ander zijn sympathie heeft liggen.

     /   Beantwoorden  / 
 4. Ernst

  Ongeveer 13% van de Indiase bevolking is islamitisch (let wel: dit is de bevolking van Duitsland en Frankrijk samen)en daarmee de grootste monotheïstische religie in dit land. Zij zullen net als de 24 miljoen christenen het Diwalifeest feest niet vieren. Kertmis is door Constantijn de Grote op 25 december gezet om allerlei feestjes die voor een toemalige zonnegod in het mediterane gebied gevierd werden een stapje voor te zijn. Overigens mag de godin Lakshmi van mij best een leuk feestje hebben, gebeurt er nog eens wat Amstelveen…. Groeten uit Amsterdam en een fijne december maand gewenst!

    /   Beantwoorden  / 
 5. Hans van der Liet

  Dat komt Frank, doordat ik mij verdiep in de psyche van de andere scribenten en hun bijdragen meestal weet te duiden met een finesse die Sigmund Freud jaloers zou hebben gemaakt.

  Ik vind dat er ook een feestje moet komen dat de Noorse god Loki tot onderwerp heeft. En ja, Frank, om je voor te zijn: dat zegt een oud-voorzitter van het CDA. Zoals je er waarschijnlijk ook niet raar van opkeek toen de katholiek Willy Vandersteen een Suske en Wiske tekende met allerlei Noorse godheden erin.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Het CDA heeft met het christelijke geloof – in elk geval met de persoon van Christus – ook niets uitstaande. Het is mogelijk een religieuze partij (RDA, zogezegd, want ook op basis van de Koran politiek bedrijvende moslims kunnen Kamerlid worden), maar de C slaat echt helemaal nergens op.

     /   Beantwoorden  / 
 6. Hans van der Liet

  Het CDA heeft de bijbel als richtsnoer van het politiek handelen. Dat is de connectie met het christendom. Dat ook vele moslims en sommige Kamerleden van islamitische signatuur daar mee kunnen leven en handelen, is alleen maar verheugend.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Het bewijst alleen maar dat mensen om een politieke carriere te maken bereid zijn om elke kleur aan te nemen. Jammergenoeg hebben tegenwoordig vele partijen last van dit fenoneem(PvdA), maar het CDA spant de kroon.

     /   Beantwoorden  / 
 7. Johan Bos

  Christus, de Zoon van God, staat centraal in de Bijbel als de Zoon van God en de enige weg tot behoud (‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’). Islamitische Kamerleden kunnen zich daar niket mee verenigen. Die geloven niet eens dat Allah een Zoon heeft, kennen niet het Evangelie van genade etc. Als het CDA wil volhouden een christelijke partij te zijn, is zij in elk geval een ontzettend verwaterde christelijke partij. De C is behoorlijk verbleekt, zogezegd.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Hans van der Liet

  Het CDA beweert dan ook helemaal niet een christelijke partij te zijn, doch een partij op christelijke grondslag. Met beginselen als gerechtigheid, rentmeesterschap, solidariteit en gespreidelijke verantwoordelijkheid die zelfs athe-isten kunnen onderschrijven!

    /   Beantwoorden  / 
 9. Johan Bos

  Dus Christen Democratisch Appel is een partij die niet christelijk is, maar wel een christelijke grondslag heeft. Wie het nog snapt, mag het zeggen. Daar noet je politicus voor zijn. Het is de politieke wartaal die de afstand tussen burgers en politici zo vergroot. Een grondslag is een uitgangspunt, een beginsel. Eerder zij u dat het richtsnoer voor het CDA de Bijbel is. Maar daarin staat Christus centraal. Nu komt u met het verhaal dat eigenlijk de grondslag een verzameling deuren is, waarmee zelfs atheisten zich kunnen verenigen. Wordt het – om verwarring te voorkomen – niet eens tijd de C maar te laten vallen. Die slaat in deze wijze van belijden echt nergens op.

    /   Beantwoorden  / 
 10. Hans van der Liet

  Tsja, en dan de VVD ook tot een naamswijziging dwingen omdat die tegen fout parkeren is en derhalve tegen de vrijheid om je auto overal neer te zetten waar het je belieft? Interessant hoe u het CDA ertoe wilt bewegen de wortels van KVP, CHU en ARP te verloochenen. Nee hoor, we blijven ons lekker christen-democraten noemen. Zoals sommige PvdA-leden ongetwijfeld al gepensioneerd zijn en niet meer arbeiden.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Zeg Hans , als je niets terug kan zeggen dan onzin, zeg dan niets. Deze laatste vergelijking slaat totaal nergens op.

     /   Beantwoorden  / 
 11. Hans van der Liet

  De wens van de heer Bos om de C te schrappen slaat ook nergens op. Deze onzinnige vergelijking maakt dat mooi duidelijk. Ik heb eerder een heel eloquent, helder en onderbouwd betoog afgestoken, maar dat lustte dhr Bos niet. Dus dan maar zo!

    /   Beantwoorden  / 
 12. Johan Bos

  De wortels van CHU, KVP en AR worden in het CDA verloochend. Ik denk niet dat een niet in de Bijbel en Christus – zogenaamd nog steeds de grondslag van de partij – gelovende islamiet Kamerlid voor de AR had kunnen worden. Ik vind het vreemd dat een partij niet christelijk wil heten, maar wel een christelijke grondslag zegt te hebben. Sterker nog: het begrip christelijk zelfs in haar naam heeft staan. Zij wil dus niet zijn wat haar naam aangeeft dat zij is. Wie het begrijpt mag het zeggen. In dit geval valt de appel in elk geval blijkbaar nogal ver van de boom.

    /   Beantwoorden  / 
 13. Hans van der Liet

  De naam is Christen Democratisch Appèl, dus u zit er naast. Een beetje slordige omgang met de feiten voor een journalist.
  Bovendien is het CDA moderner dan de ARP en houdt er dus rekening mee dat er, anders dan in de hoogtijdagen van de ARP, nu ook een stuk meer moslims in Nederland wonen dan toen. Die wij niet willen uitsluiten van deelname aan de politiek. Interessant dat u daar anders over denkt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank bikker

   Heeft een moslim dan een christelijk appel nodig, met nadruk op appel om zich politiek te kunnen manifesteren? Als dat zo is moet die moslim of die christelijke partij toch wel vreselijk opportunistisch zijn.

     /   Beantwoorden  / 
 14. Hans van der Liet

  Kennelijk wel. Alleen snap ik niet wat er ooportunistisch aan is om je aan te sluiten bij een partij waar je de uitgangspunten (de bekende vier) van onderschrijft. Dat kunnen zelfs atheïsten zijn.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Ik ken eerlijk gezegd geen partij die de bekende vier uitgangsopunten niet zegt te onderschrijven. Daarmee wordt die C dus inderdaad een vlag op een modderschuit en kunt u zich met gemak aansluiten bij de SP of GroenLinks.

     /   Beantwoorden  / 
 15. Hans van der Liet

  Dat is wat kort door de bocht, want SP en Groen Links komen – mogelijk op basis van dezelfde uitgangspunten – tot heel andere oplossingen voor maatschappelijk problemen en de inrichting van de samenleving dan het CDA. Dus de discussie over de vraag of een bepaalde partij een bepaalde naam met recht en reden draagt, is een beetje zinledig. Is D66 democratischer dan bijvoorbeeld Groen Links? En is Groen Links vanuit het perspectief van de SP bezien niet eerder Groen Rechts? Mag de Christenunie de naam van Christus in de partijnaam verbasteren, hoewel Onze Lieve Here Jezus waarschijnlijk zo zijn bedenkingen zou hebben gehad over de wijze waarop de Christenunie mensen met een homoseksuele geaardheid tegemoet treedt? Vragen, vragen….het antwoord interesseert geen mens. Terecht ook.

    /   Beantwoorden  / 
  1. John

   Nou, in Oude Testament (onder de wet) moesten homoseksuelen worden gedood. Onder het Nieuwe verbond (genade) ligt dat anders, maar blijft overeind, zie de brief aan de Romeinen, dat seks met iemand van hetzelfde geslacht ´een gruwel´ in Gods ogen is. De moeite die de CU ermee heeft is dus niet zo volledig uit de lucht gegrepen, als u het doet voorkomen. In het geval blijft u erbij dat de naam van Christus gewoon als versiersel op een verder niet christelijke partij kan worden geplakt en is discussie daarover zinledig. Inderdaad hoeft er niet meer over te worden gediscussieerd, het blijft in mijn ogen misleidend.

     /   Beantwoorden  / 
 16. frank bikker

  Hans, waarom zeg je nou. Dat interesseert geen mens. Nou, ik denk dat er vele christenen van allerlei soort zijn, die de praktische uitwerking van hun idealen politiek en sociaal uitgewerkt willen zien. Neem een Kuyper en ds.Talma die zeer veel betekent hebben voor een groot deel van onze bevolking en niet alleen het protestantse deel. Johan vraagt geloof ik enkel, noem een praktisch christelijk beginsel uitgewerkt in het programma van het CDA. ( Om een idee te geven: Wat wil het CDA met drankzuchtige zo niet alcoholische jongeren die anderen in de weg lopen en ook zichzelf) Ben benieuwd of je daar een antwoord op hebt en geen one liner of dooddoener.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.