Senioren

De volstrekt overbodige splinter in de lokale politiek Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) streeft nu naam een stevige achterban. Dat zeiden twee bestuursleden in het Amstelveens Nieuwsblad. Die heeft de partij dus niet. Zij heeft welgeteld twintig leden. Meer kiezers natuurlijk, anders had zij die ene zetel niet in de gemeenteraad gekregen. Die wordt bezet door Nora Tang. Aardige grijze dame, maar haar bijdrage aan het politieke debat is minimaal en wat zij nou voor ouderen heeft bereikt is mij geheel onduidelijk.

Mijn oud-college Henk Fokkink laat in de raadscommissie vaker en doorgaans ook zinnig van zich horen, maar helaas zijn er weinig onderwerpen die een typische senioreninvalshoek rechtvaardigen. Natuurlijk vormt een uit één vrouw bestaande fractie een absolute minderheid in de raad, maar op dezelfde sterkte weet de even charmante als gelovige en slimme Jacqueline Koops van de ChristenUnie aanzienlijk meer te bereiken. Zij wordt volgens mij alom gerespecteerd om haar zinvolle betogen en kreeg al menige motie aanvaard.
Twee bestuursleden rekenden in het AN uit dat, nu ongeveer een kwart van de bevolking ouder dan 65 is en een op de drie ouder dan 50, er toch een fors electoraat voor de OCA in zou moeten zitten. Een ernstige rekenfout. Mensen hebben namelijk niet alleen een leeftijd, maar dikwijls ook een geloof, politieke opvatting of ideologie. Volgens de bejaardenpartij mag dat blijkbaar niet meer en moet elke persoonlijke levensovertuiging ondergeschikt worden gemaakt aan het feit dat men een leeftijdsgrens is overschreden. Maar als leeftijd de maatstaf werd voor politieke keuzes, kregen wij een puberpartij, een jongerenpartij, een midlife crisispartij enzovoort. En waarom geen afzonderlijke vrouwen- en mannenpartij? Van alles wat in de gemeenteraad op tafel komt, heeft 99 procent niet of nauwelijks een aan leeftijd gerelateerd aspect. Bovendien hebben nagenoeg alle partijen in hun verkiezingsprogramma's aandacht voor de senioren. Er komt na de verkiezingen weinig van terecht, maar dat geldt voor elk programma van elk smaldeel in de raad. En dus inclusief de OCA.
De bestuursleden van de OCA willen aandacht voor seniorenwoningen. Maar die is ook onderdeel van het huidige collegeprogramma. En de oudere baasjes wensen ook uitbreiding van de zorgverlening. Helaas is de zorg primair een nationale aangelegenheid en heeft de gemeente op de door de OCA gewenste uitbreiding van de concentratiekampen die ten onrechte verzorgings- en verpleeghuizen heten, weinig te zeggen. O ja, de partij wenst ook meer veiligheid op straat. Wie niet dan?

De enige schriftelijke vragen die de OCA tot nu toe stelde, gingen volgens mij over openbare toiletten. Die moeten er komen, omdat ouderen vaker dan jongeren nodig moeten plassen, vindt de partij. De sanitaire politieke actie leverde niets op. B en W vonden het een interessant onderwerp, maar zijn niet van plan ook maar één extra WC te installeren. De bejaarden moeten maar bij de Hema en V&D piesen, luidde zo helaas ongeveer de bestuurlijke reactie.
Met andere woorden: de OCA slaat tot nu toe een pleefiguur. Zij wil dat senioren serieus worden genomen. Maar de senior die zichzelf serieus neemt, volgt zijn werkelijke politieke voorkeur en niet een aan leeftijd gebonden quasi belangenorganisatie, die haar bestaansrecht nog nooit geeft bewezen en lokaal geen deuk in een pak boter kan slaan.

Lees ook:Senioren Rockschool in P60
Lees ook:Veiligheidscampagne voor senioren
Lees ook:Senioren Rockschool komt naar P60
Lees ook:Weer veel computercursussen senioren
Lees ook:Bezwaren senioren (supermarkt) van tafel geveegd

3 reacties op “Senioren

 1. Mamamiddenhoven

  “Concentratiekampen”? Smaakvolle vergelijking.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Johan Th. Bos

  Nou, misschien even smaakvol als de toestand in die centra. Ik vind ze vreselijk en ga er altijd diep verdrietig vandaag. De enige zorg van het personeel is altijd die om (meer) geld, wat steevast – bij demonstraties – neerkomt op hoger salaris, de huisvesting is mensonterend en de directies verdienen zich een slag in het rond, terwijl zorgzame handen aan bedden ontbreken. De zorgcentra stimuleren euthanasie. Misschien is dat wel stiekem de bedoeling.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Hans van der Liet

  Op zich een goed punt. Zo bevreemdt het mij ook altijd enigszins dat er aan het CDA (nog steeds) aparte jongeren- en vrouwenorganisaties zijn gelieerd. Op zeker moment ging zich zelfs een groepje formeren dat zich De Dertigers noemde. Absurd.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.