OA: ‘Citymarketing richten op ondernemerswereld’

Alphons Boggemann

Citymarketing van de gemeente, waarvoor overigens wel een ruimer budget nodig is, moet vooral gericht zijn op verbetering van de plaatselijke ondernemerswereld. Want economie is de katalysator van de welvaartstoename, zowel voor de bedrijven als voor de burgers en de gemeente zelf. Dat zei voorzitter Alphons Böggemann van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) donderdag tijdens de nieuwjaarsceceptie in de voormalige Annakerk.

Er is wel politieke moet nodig voor die citymarketing, die overeenkomstig de in 2018 geldende eisen moet zijn, zei Böggemann. En dat geldt volgens hem ook voor de facelift van het Stadshart, die nu naar zijn mening dichterbij lijkt te komen. “Hopelijk zijn dit eerste stappen in een verbeteringsproces van ons winkelcentrum, dat er voor moet zorgen dat de concurrentiepositie ten opzichte van andere succesvolle winkelcentra wordt verbeterd”, zei hij.

Volgens Böggemann is het Amstelveense ondernemersmilieu gediend met een continue inspanning van de overheid

Alphons Boggemann

internationaal en vooral ook nationaal bedrijfsleven aan te trekken. “Amstelveen is en blijft een super-aantrekkelijke vestigingsplaats, een échte Kansenstad. Daarbij horen dan ook maximale inspanningen op het gebied van internationaal onderwijs en van huisvesting. Niet mag worden veronachtzaamd dat de woningbehoefte door de Amsterdamse uitwaaieringseffecten en de alsmaar toenemende stroom expats, steeds groter wordt en dus méér dan gemiddelde aandacht van onze lokale overheid verdient. Zo dienen er dus ook snel verantwoorde formats gevonden te worden voor buitenlandse werknemers die samen een woning willen delen.”

 Arbeidsmarkt

Hij sprak ook over de gespannen arbeidsmarkt, die voor bedrijven tot zorgen kan leiden, onder meer doordat flexibilisering op dat gebied en aanpassing van het ontslagrecht niet makkelijker wordt. “Het overleg tussen de werkgevers en vakbonden zal evenmin eenvoudig worden. Onze ZZP’ers zullen nog op zijn vroegst tot 2019 moeten wachten op verduidelijking van de wettelijke kaders. De herziening van ons belastingstelsel zou ook wel eens pas in de twintiger-jaren zijn beslag kunnen krijgen, zodat wij nog jaren opgescheept blijven zitten met die volstrekt onredelijke en nu zelfs verhóógde Vermogensrendementsheffing, terwijl Den Haag er wél in recordtijd in slaagde om de Wet Hillen om zeep te helpen en aldus dikke vraagtekens te zetten bij de betrouwbaarheid van onze centrale overheid.”

 Circulair

Böggemann prees het bestuur en de ambtenaren van de gemeente. “Er gaat héél veel goed in Amstelveen. Eberhard van der Laan zei ooit : In Amstelveen ligt nog geen grassprietje scheef. En zo is het ook en dus kan het geen kwaad wanneer wij ons eens bevoorrecht voelen met een zo goed functionerend gemeentelijk bestuur. We liggen natuurlijk ook wel heel lekker hier, zo ingeklemd tussen Amsterdam en Schiphol, maar alleen maar lekker liggen en niets doen, is meteen de weg naar de afgrond en dus moet de dynamiek, de energie en de visie op niveau gehouden worden.”

De goede economische vooruitzichten brengen ook verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld en duurzaamheid met zich mee, bond hij de verzamelde ondernemers op het hart (er waren meer dan tweehonderd bezoekers op de receptie). Meer dan ooit moeten bedrijven zich naar zijn mening inspannen voor onder meer intensivering van de circulaire economie en verantwoorde stappen op het gebied van klimaatbeheersing. In dat verband juichte hij ook het gemeentelijke initiatief ‘Amstelveen Circulair Circle City Scan’ toe, gericht op versnellen van circulariteitsprocessen.

Legmeer

Van de gemeente verwacht hij blijvende aandacht voor de lokale bedrijventerreinen, vooral de Legmeer. “Op initiatief van de OA zijn aanzetten gegeven om te komen tot een betere verbinding tussen daar gevestigde bedrijven en de gemeente en tot een herbezinning op de inrichting van de Legmeer. Mede met het oog op de door de gemeente voorgestane functiemenging van wonen en werken. Dat initiatief moet nu door de gemeente zélf krachtig worden doorontwikkeld, waarbij vertrekkende bedrijven waar mogelijk maximaal moeten worden gefaciliteerd of gecompenseerd.”

 Verkiezingen

De OA heeft wel waardering voor de gemeente, maar vraagt zich af wat de komende vier jaren, na de verkiezingen, gaan brengen voor ondernemers. “Wij zijn zeer benieuwd welke partijen blijkens hun programma’s en daden tonen te hebben begrepen dat het bedrijfsleven de motor van onze samenleving is. Die opstelling, die de komende tien weken ongetwijfeld nog zichtbaarder gaat worden, wordt voor ons medebepalend voor het aantal rode vakjes bij de verkiezingen van 21 maart aanstaande.”

Het thema van de OA blijft ook in 2018, net als vorig jaar, ‘Meer voor elkaar’. En de voorzitter pleitte voor wat hij noemde de terugkeer van oude waarden. “Zoals aandacht voor de mens achter de klant en op actualisering en maximalisering van wat wij vroeger échte Service plachten te noemen. Probeer dus persoonlijke warmte toe te voegen aan de relatie met uw klanten, want échte warmte komt maar zelden uit het toetsenbord van uw computer.”

 

 

 

Lees ook:OA: gemeente, leg rekening niet bij bedrijfsleven
Lees ook:Samenwerking thema ondernemersvereniging
Lees ook:OA: ‘gemeente communiceert slecht met bedrijfsleven’
Lees ook:Voorzitter OA: ‘Stadshart moet beter worden’
Lees ook:Nieuwe voorzitter Ondernemersvereniging Amstelveen

Eén reactie op “OA: ‘Citymarketing richten op ondernemerswereld’

  1. Frank Bikker

    Prachtig deze toespraak, waarin deze heer het oa heeft over de huisvesting van expats, maar ik hoor hem nergens over de huisvesting van het personeel wat bijvoorbeeld werkt in ons hoogwaardig Stadshart. Of behoren deze tot de groep die huizen kunnen kopen in onze gemeente? Of de verpleegster, de onderwijzer en de politieagent? Ik dacht van niet. Het is misschien ook eens handig van deze ondernemer om daar zijn gedachten over te laten gaan, want ik vrees dat de maatschappij ook niet kan functioneren zonder de groep die wat lager op de loonladder staan of enkel op bejaarden , een groep in onze plaats die behoorlijk toeneemt, aangezien de meeste starters wegtrekken.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.