Gemeente praat met grondeigenaren over extreem gestegen exploitatielasten

De gemeente praat met alle grondeigenaren in het plangebied van de bedrijventerreinen De Loeten en Amstelveen-Zuid persoonlijk over hun exploitatiebijdrage aan de ontwikkeling ervan. B&W hebben dat aan de gemeenteraad gemeld, naar aanleiding van door bureau Buis-Pomona namens een aantal ondernemers ingebrachte bezwaren tegen de hoogte van de gevraagde bijdragen. Die waren in sommige gevallen in korte tijd vervijfvoudigd, klaagde een medewerkster van het bureau bij de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur. Diverse fracties vroegen opheldering. B&W zeggen nu dat de exploitatiebijdragen stoelen op de wettelijke verplichting voor gemeenten de kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen te verhalen op de particulieren en bedrijven die er direct voordeel bij hebben. Dat had overigens het bureau ook al verteld. Volgens de gemeente worden de kosten over de ondernemingen verdeeld via een wettelijk vastgestelde berekeningsmethode. Nieuw is dat niet, maar volgens het college is het nu duidelijker verankerd in de Wet ruimtelijke ordening, zoals die van 2008 van kracht is.Naast die voor ontwikkeling van een plangebied, kunnen ook kosten van bovenwijkse voorzieningen aan het plangebied worden toegerekend, schrijven B&W. Zoals in Amstekveen de nieuwe N201. De gemeente heeft daaraan fors bijgedragen en de ondernemers moeten een deel van die kosten maar ophoesten, is ongeveer de redenering. Zij betalen volgens het college voor de aanleg van wegen, water en groen die de gemeente op het terrein aanlegt. Ook kunnen kosten voor het goed ontsluiten van het terrein bij de bedrijven in rekening worden gebracht, vinden B&W.  ‘Bij De Loeten gaat het om een goede ontsluiting van het bedrijventerrein via de N201. Die verbetert de bereikbaarheid van een bedrijf en levert dus een economische meerwaarde,’ is de gemeentelijke redenering. Zonder zich overigens af te vragen of in het gebied al gevestigde bedrijven, die veelal ook eigenaar van de grond zijn, daarom hebben gevraagd. Maar volgens B&W zouden  de twee zuidelijke bedrijventerreinen er niet zijn gekomen als de N201 op die plek niet was omgelegd. Wat volgens Buis weer geen hout snijdt voor bedrijven die er al lang waren gevestigd en eigenaar zijn van hun grond.

Volgens het college is de exploitatiebijdrage voor iedere eigenaar anders. ‘Afhankelijk van de ligging en kenmerken van een perceel in de huidige en toekomstige situatie wordt de berekening gemaakt.’ Daarbij gaat het erom wat de waarde in de huidige situatie is, wat de sloopkosten zijn, wat het uitgeefbaar terrein in de nieuwe situatie betekent en welk deel van de openbare ruimte over het bedrijf van een ondernemer heen ligt.

Lees ook:V&D Stadshart blijft voorlopig open
Lees ook:Wachthuisje kost twee ton
Lees ook:Bedrijventerrein Wagenweg was bijlegger
Lees ook:Gemeente eist woekerbijdragen van bedrijven voor N201
Lees ook:BBA verwijt B&W verzwijgen problemen bij Jeugdzorg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.