Politieke accenten: welzijn of economie?

Bert de Pijper

Bert de Pijper

Terwijl volgens bijvoorbeeld de ChristenUnie het financiële van de gemeente teveel op economie en te weinig op het sociale domein is gericht, denkt de VVD daar heel anders over. Dat bleek tijdens de behandeling van de kadernota 2016, waarin het begrotingsbeleid voor volgend jaar is aangegeven.

Dat sociale domein moet worden gefinancierd binnen het voor welzijn vastgestelde budget en daarvoor van het Rijk binnen komende middelen,  meent het college. De oppositie is geneigd die opvatting niet te delen. Raadslid Bert de Pijper van de ChristenUnie kon in de kadernota niet een duidelijke visie van het college op het sociale domein ontdekken. Wel op communicatie, citymarketing en participatie van de burgers.

De zogenoemde meicirculaire van de regering, waaruit blijkt wat gemeenten uit Den Haag aan geld krijgen, is nog niet goed in de nota verwerkt, constateerden De Pijper en andere partijen. Maar volgens B&W moet, als er minder geld welzijn van het Rijk komt dan nu is berekend, dat gat worden opgevangen binnen de budgettaire ruimte voor het sociale domein.

Kees Noomen

Kees Noomen

Dat er een 70 duizend euro éénmalig en vervolgens jaarlijks een ton extra naar communicatie gaat, vindt geen steun van de ChristenUnie. Ook andere oppositiepartijen zijn daar tegen. Volgens burgemeester Mirjam van ’t Veld is het geld nodig voor het bijvoorbeeld aanstellen van iemand die dag en nacht de sociale media bijhoudt om te weten wat burgers zoal menen. De digitale communicatie rukt op en daarvoor is naar de mening van B&W extra menskracht nodig in het raadhuis.

Duurzaam

Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD vindt niet dat duurzaamheid tot elke prijs moet worden nagestreefd bij de bouw van bijvoorbeeld scholen. Er zijn, constateerde hij nogal wat variaties op dat terrein mogelijk. Men kan heel duurzaam, iets minder duurzaam en helemaal niet duurzaam bouwen. Hij ziet nu er voor diverse scholen nieuwbouw, uitbreiding of renovatie nodig is – zoals voor het HWC – wel graag duidelijk aangegeven welke kosten duurzaam met zich mee brengt.

Twijfels heeft hij ook over de gemeentelijke  ‘kantorenloods’, die leegstaande kantoren aan nieuwe huurders of bestemmingen moet helpen.  Volgens hem een soort makelaar dus, maar de vraag is of het bedrijfsleven de kosten daarvoor niet moet ophoesten, vindt hij.

Lees ook:ChristenUnie: ‘Niet bezuinigen op regelingen minima’
Lees ook:ChristenUnie wil geld in wijken pompen
Lees ook:ChristenUnie wil geld sparen voor wijken
Lees ook:ChristenUnie komt op voor chronisch zieken
Lees ook:ChristenUnie: Voorrang aanbesteding lokaal bedrijf

28 reacties op “Politieke accenten: welzijn of economie?

 1. Frank Bikker

  Volgens de burgemeester moet er iemand zijn die dag en nacht de sociale media bij houdt om te weten wat de burgers zoal menen.

  Behoort dat niet tot de taak van de raadsleden, B&W en hogere ambtenaren. En het gebeurt ook al. Zij lezen dit blog volgens mij uitermate goed en ook andere lokale media. Dus waarom weer een ton erbij voor iemand voor werk wat toch al gebeurt?

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  Goed idee: ‘Iemand die de sociale media bijhoudt om te weten wat burgers zoal menen’. Die kan de media dan tegelijk controleren op naleving van de Grondwet mbt het burgerrecht van vrije meningsuiting.

  Daaraan ontbreekt het nogal, zolang Dichtbij (het officiële publicatiemedium van de gemeente) burgers willekeurig uitsluit van deelname aan de openbare discussies over politieke en maatschappelijke onderwerpen. Zolang dat gebeurt, is er geen sprake van een open en eerlijk democratisch debat.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Wilt u nu eens ophouden bij elke gelegenheid weer een ander medium op deze site te noemen, dat volgens u het officiele medium van de gemeente is. Ik begin uw gezeur zo langzamerhand zat te worden. Misschien was men dat ook wel bij het medium waardoor u zich verbannen acht. Ik denk niet dat de man of vrouw in kwestie een jurist wordt, die voortdurend de jurisprudentie over sociale media bijhoudt. Ik ben uw eindeloze herhalingen zo langzamerhand zat. En niet de enige in dat opzicht. En als ik om die reden u tracht te verbannen, zult u ongetwijfeld weer rond bazuinen dat uw grondwettelijke rechten zijn geschonden, de democratie niets voorstelt, de journalistiek aan de hand van de overheid loopt c.q. de VVD (dan wel de heer Raat) enzovoort. Het zij zo.

     /   Beantwoorden  / 
 3. frank bikker

  Mag ik een teiltje! RvW stop dat getrol!!!!!!

    /   Beantwoorden  / 
 4. gerben

  Oef, Johan. Toch geen ban op RvW alhier. Juist meer leven in de brouwerij alhier.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nee, maar steeds hetzelfde zeggen, is niet bevorderlijk voor een nieuwssite.

     /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  ‘Iemand die de sociale media bijhoudt om te weten wat burgers zoal menen’. Dat is een goed idee. Aan de reacties te zien kunnen wij dat in Amstelveen goed gebruiken, mits het op een open en eerlijke manier gebeurt en de rechten van burgers worden gerespecteerd. Belangrijk is ook dat daarover verantwoording wordt afgelegd. Het gevaar van belangenverstrengeling en manipulatie ligt immers altijd op de loer.

  Horen de reactie- en discussieruimten op de websites van Amstelveen.blog en Dichtbij/Amstelland ook tot de sociale media die de burgemeester willen laten volgen? Nogmaals: goed idee!

  @JB, voordat u weer met allerlei suggesties mbt mijn verbanning door Dichtbij komt: Op http://www.amstelveenkanbeter.nl is te lezen waarom en hoe die tot stand kwam.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Dan hoeft het hier dus niet meer. Ik zal ook van anderen die over uw verbanning beginnen dat niet meer pikken, maar wat dit item betreft spant u wel de kroon qua herhalingen. Wij weten nu wel dat u bij een niets met dit medium te maken hebbend ander medium bent verbannen. Klaag er over de bestemder plaatse, maar niet langer hier.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Vindt u het ook zo’n goed idee dat iemand van of namens de gemeente de sociale media gaat bijhouden wat burgers zoal menen?

   Reageer aub eens inhoudelijk ipv maar te blijven proberen om deze discussie te ontwijken.

   Als oud-journalist moeten het optimaal functioneren van de lokale democratie, het publieke debat en ieders vrijheid van meningsuiting u na aan het hart liggen.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    Daar had ik het niet over. Mijn bijdrage was mijn artikel.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marianne

     Laten wij in deze Gemeente niet de Twittergevallen boven democratie stellen. Ik doe daar niet aan mee en weet, dat de Gemeente er al een reeks van omhooggevallen communicatie’deskundigen’ heeft uitgeknikkerd en terecht.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Hoeveel? Mij nooit iets gebleken van vermindering aan fte’s…

        /  
    2. Marianne

     Omhooggevallen communicatiegevallen…zo iets als mensen die denken, dat ze boven de maatschappij staan. Beetje aanklungelen met een leuk salaris. En zelf als invalkrachten ook nog eens via uitzendbureaus vrindjes kunnen aanstellen. Dat soort lui. Wilt u namen? Die zet ik hier niet online.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Dan blijft het dus bij anonieme beschuldigingen.

        /  
   2. Robert van Waning

    Precies, en ik heb voorlopig als enige inhoudelijk op uw artikel gereageerd. U moedigde dat niet bepaald aan.

    Wat vindt u van het voorstel van burgemeester Mirjam van ’t Veld om welzijnsgeld te bestemmen voor het 24/7 volgen van de sociale media ‘om te weten wat burgers zoal menen’?

    Ik vroeg u of Amstelveen.blog en Dichtbij/Amstelland ook tot die sociale media worden gerekend?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Weet ik niet. Ik reageer trouwens al veel teveel op reacties van lezers.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Marianne

      Klopt, beetje te veel en te selectief. Maar uw goed recht, tenslotte is het uw blog.

        /  
     2. Johan Bos

      Niet van mij trouwens. Van Blog Online (Amstelveense firma van Ben Blog), die ongeveer 80 blogs heeft.

        /  
   3. Marianne

    RvW, er zijn hier ter plaatse ook nog mensen die niet aan Twitter doen, zoals ik. En ik ga mij daar ook niet mee bezighouden en dat zou de gemeente ook niet moeten doen. Democratie houdt in, dat een ieder gehoord wordt, onafhankelijk van Twitteraccounts.

      /   Beantwoorden  / 
 6. Henk

  Volgens burgemeester Mirjam van ’t Veld is het geld nodig voor het bijvoorbeeld aanstellen van iemand die dag en nacht de sociale media bijhoudt om te weten wat burgers zoal menen.

  Aha. De burgemeester begint haar eigen inlichtingendienst. Een soort Amstelveense AIVD. Eng idee eigenlijk.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Marianne

   Heel eng@ Henk….maar ja CDA he, die nam het niet zo nauw met hun vorige gedoogpartner. Waar gaat het belastinggeld heen? En waar gaat de Gemeente in de toekomt belastinggeld voor innen?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Een wat overdreven conclusie, maar men kan zich wel afvragen of dit goed besteed belastinggeld is.
    Voor hetzelfde bedrag kan men hier 1 1/2 wijkverpleegkundige aan de gang houden, waaraan men in de toekomst (zo niet nu al) een schreeuwende behoefte heeft.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marianne

     Laten we met smart wachten op de Parlementaire Enquetecommissie Zorg, die er ongetwijfeld over tig jaren aankomt.

       /   Beantwoorden  / 
  2. Marianne

   Dag en nacht nog wel, nou diegene zal binnen no-time een burn-out hebben. Wat ik mij afvraag is in hoeverre deze burgemeester ‘onafhankelijk’ is en boven de partijen staat. Die vraag komt steeds weer boven, als ik in deze gemeente de ‘subjectieve’ verslaggeving lees. Maar voor mij is CDA sowieso afgeschreven sinds Rutte I….beetje gedogen met PVV. En er nooit afstand van hebben genomen.

     /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  Niets geheimzinnigs aan. Social media zijn voor iedereen toegankelijk. Het is goed dat de gemeente eindelijk structureel gaat luisteren naar de meningen die burgers in vrijheid op openbare platforms uiten.

  B&W kunnen dat zelf niet voortdurend doen. Iemand moet het voor hen volgen, de grote lijnen samenvatten, suggesties en wensen oppikken, klachten noteren en knelpunten signaleren.

  Als dit echter niet op een transparante manier gebeurt, ligt het gevaar van manipulatie op de loer. Vandaar ook de noodzaak van publieke verantwoording. Het politieke klimaat van onderonserigheid in Amstelveen kennende, heb ik daar een hard hoofd in.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nou het schelden lijkt mij op sociale media ook de spuigaten uitlopen. En zoveel burgers zoveel meningen, dus als bestuurder doe je het nooit tot ieders tevredenheid. De ontevredenen zien uiteraard complotten, manipulatie, onderonsjes (vooral bam bestuur en journalistiek) enzovoort. Zal wel zo blijven. Anders viel er ook niets te klagen en dat kan natuurlijk niet..

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Over zichzelf herhalen gesproken.. En over ‘ontevredenen’.

    Er is geen complot tussen bestuurders en journalisten, maar vaak wel een te innige samenwerking zodat de democratische ‘checks and balances’ niet meer functioneren.

      /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  De inhoudelijke kwaliteit van de reacties en discussies op de Amstelveensefora zou een stuk beter kunnen worden als men wist dat ze door de gemeente werden gevolgd. Wie dan nog alleen maar blijft schimpen en schelden, wordt niet meer serieus genomen. Tenslotte is dat wat veel reageerders en discussieerders graag willen: verbetering van de lokale democratie met een verbetering van het woon- en leefklimaat als gewenst gevolg.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.