Woordenstrijd over welzijn

 

Marina Casadei_

Marina Casadei_

Volgens de gemeenteraad gaat het goed met het nieuwe welzijn in de wijken, waarbij inwoners vooral zelf aan de slag moeten. B&W delen die mening, zodat de op een onder het vorige college ingezette beleid wordt voortgezet. De raad aanvaardde de beleidsnota ‘Bewoners aan Zet 2016 en verder’ over de lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Naast allerlei andere wijkorganen en functionarissen, is in dat stuk de gemeentelijke ‘initiatieven makelaar’ geïntroduceerd. Geef die dan de opdracht mee ook de daarin niet genoemde jongeren, tieners en anderstaligen te benaderen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van initiatieven, zei de SP.

Die fractie kwam daarvoor met een motie, maar ving uiteraard bot, want de partij wordt door andere politieke stromingen in de gemeenteraad het liefst dood gezwegen. En VVD-er Victorl Frequin maakte er in feite een semantische discussie van door SP-raadslid Marina Casadei te verwijten dat die in haar betoog de doelgroepen ‘vergeten groepen’ had genoemd. Zij  probeerde nog te zeggen in haar aantekeningen het woord ‘vergeten’ tussen aanhalingstekens te hebben gezet, maar ja dat hoor je niet. ‘Minder goed bereikte’ groeperingen, verbeterde zij haar opmerkingen, maar de rest van de raad had ook daar uiteraard geen behoefte aan en was toch al van plan tegen de motie te stemmen.

Weerstand

De opmerking dat in de bewoners initiatiefgroepen (BIG) in de wijken jongeren en anderstaligen slecht zijn vertegenwoordigd, terwijl die laatsten bijvoorbeeld in Keizer Karelpark massaal aanwezig zijn, stuitte op weerstand bij de rest van de raad, al had GroenLinks wel de indruk dat het jongerenwerk (tegenwoordig beheerd door de gemeente zelf) wat onzichtbaar is geworden.

De motie van de SP werd verworpen, waarna die fractie wel instemde met de beleidsnota, met de opmerking niet achter de daarin aangegeven taak van de initiatievenmakelaar de staan. Welzijnsinstelling AanZ, waarmee de gemeente na het aflopen van het contract nog minstens twee jaar wil doorgaan, doet het prima, betoogde wethouder Jeroen Brandes. In de wijken hoort men volgens hem zeggen elkaar weer te leren kennen, wat de opzet van het nieuwe – vooral dor bewoners gedreven – welzijn is. Volgens hem is een speciale opdracht ten aanzien van jeugd en anderstaligen aan de initiatievenmakelaar niet nodig, omdat die allemaal terecht kunnen bij de sportverenigingen en P60, om maar wat te noemen.

Oude stijl

Victor Frequin

Victor Frequin

“Als wij het opleggen is het oude stijl welzijnswerk”, zei hij. “Er zijn geen vergeten groepen, wel specifieke groepen.” Wat natuurlijk ook Casadei bedoelde, maar haar verhaal werd semantisch om zeep geholpen. En raadslid  Vet van D66 vroeg zich af of de SP mogelijk op de talloze expats in de stad doelde met anderstaligen. Nou nee, dat was niet het geval. Die worden prima verzorgd door bedrijven en de gemeente, reageerde Casadei. Zij doelde meer op asielzoekers en zo. Maar voor het weer in de oppositie gedreven CDA (de partij die natuurlijk bij een volgende coalitie weer aan de regeerbak wil) was het allemaal wel duidelijk.

“De SP lijkt contra het ingezette beleid”, zei CDA-raadslid Van Engelen. Dat door het Rijk gedreven beleid komt er in grote lijnen op neer dat er meer moet gebeuren voor minder geld, vatte  Stieneke Kruijer van de GroenLinks het nog maar even samen. Dat laatste, minder geld, is wel juist, voegde zij er aan toe. “Over het eerste kunnen wij nog niets zeggen.” Zij  constateerde met B&W wel dat in diverse wijken mensen enthousiast aan de slag zijn gegaan. “Maar we zijn de probeerfase nog niet voorbij.”

 

Lees ook:Veeningen: Cultuur in wijken hoort bij welzijn
Lees ook:Casadei (SP): “Praten met burgers top van raadswerk”
Lees ook:B&W: ‘Motie Jan Lievensweg correct uitgevoerd’
Lees ook:SP wil aandacht voor tieners in de wijken
Lees ook:CDA stelt vragen over behandeling bewoners Jan Lievensweg

52 reacties op “Woordenstrijd over welzijn

 1. Karel de Kale

  OK, met die probeerfase is men nu mee bezig, maar gaat men zich ook bezinnen op een alternatief, zoals bij die Zorg NV, vermits het toch allemaal niet zo goed gaat lopen. ( In het verleden heeft de hr. Jan Demming namelijk veel kritiek geuit over het door elkaar en naast elkaar heen lopen van activiteiten voor zowel jongeren als ouderen in buurtcentra, terwijl hij toch een ervaring heeft van tientallen jaren)

  Waarom niet voor mensen die de taal matig/slecht beheersen van zowel binnen/ buiten de EU?

  Men hoeft ze heus niet te pamperen, maar men kan ze wel op weg helpen.

  Het valt juist op dat die partijen nu het grootste lawaai maken hierover, terwijl ze aan de andere kant brullen dat “die buitenlanders”wel mee moeten doen in de Nederlandse maatschappij, uitgezonderd natuurlijk expats!

  Men zou kunnen stellen dat de raad weer echt zijn typische Amstelveense afkomst niet verloochent, ook zijn houding tov de SP.

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  Negeren, doodzwijgen en monddood maken van de oppositie, dat is democratie op z’n Amstelveens.

  In dictaturen en totalitaire staten wordt de oppositie gewoon in haar geheel uit de weg geruimd. Helaas voor de VVD en haar meelopers behoort dat nog niet tot de mogelijkheden. Maar daar wordt aan gewerkt. Verbanningen van critici, opposanten en dissidenten is het begin.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Voor welke verbanning is bestuur of de politiek dan verantwoordelijk? Niet weer aankomen – voor de zoveelste keer – met de aanpak door een particulier medium, op het redactiebeleid waarvan de lokale overheid volgens mij geen enkele invloed heeft. Volgens u misschien wel, maar u mist daarvoor zelfs het begin van een bewijs….

     /   Beantwoorden  / 
 3. gerben

  Niet van de ketting schieten, beste Robert.
  Jammergenoeg is er in de Raad momenteel geen sterke leider van de oppositie.

    /   Beantwoorden  / 
  1. frank

   Nee, de PvdA heeft namelijk zijn oppositiestandpunten ingeruild voor het pluche.

     /   Beantwoorden  / 
   1. gerben

    Gut, Frank, dat er geen sterke leider van de oppositie is in de Raad van Amstelveen lijkt me een constatering an sich.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Gerben, ik reageerde op wat Johan schreef over de manier waarop de VVD en haar klonen omgaan met de oppositie: “[De SP] wordt door andere politieke stromingen in de gemeenteraad het liefst dood gezwegen.”

   Doodzwijgen, monddood maken, verbannen, het zijn allemaal manieren om de democratie buiten werking te stellen.

     /   Beantwoorden  / 
 4. gerben

  Robert, de tweede alinea in je reactie deed me reageren.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Doodzwijgen, monddood maken, verbannen, kortom al die manieren om oppositie uit te schakelen, zijn in een democratie veel kwalijker dan in een dictatuur of communistische eenheidsstaat. Daar zijn ze immers ‘normaal’.

  @Gerben, reageer hier eens op.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PG van Faassen

   En ja hoor daar is het zelfde riedeltje weer.

   “Insanity : doing the same thing over and over again and expecting different results.”
   (Albert Einstein)

     /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  De mond snoeren, het zwijgen opleggen, uitschelden, belachelijk maken, belasteren.. Het zijn allemaal trucs om opponenten te verhinderen om deel te nemen aan het openbare politieke debat dat wordt beheerst door de machthebbers en hun meelopers.

  Johan Bos schreef in zijn artikel over het doodzwijgen van de SP door de coalitiepartners. Zijn borrelmaat Van Faassen laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

  ‘Riedeltje’ is precies de smalende term die Johan ook altijd gebruikt voor de combinatie van democratie, rechtsstaat en mensen- en burgerrechten.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PG van Faassen

   Het grote gelijk van Einstein is hiermee aangetoond.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Frank Bikker

   Geeuw,gaap

     /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  Einstein maakte juist een domme opmerking omdat hij daarin niet de voorwaarde van ‘ceteris paribus’ stelde: Als de omstandigheden wijzigen, kan dezelfde handeling tot een ander resultaat leiden.

  Als de lokale democratie gezonder, tranaparanter en eerlijker wordt, krijgen weerwerk, tegenspraak, kritiek en oppositie ook meer vrijheid, ruimte en kansen.

    /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  @JB, B&W weten dat ik verbannen ben door het orgaan waarin zij hun officiele mededelingen doen en dat mij zodoende het zwijgen is opgelegd in het openbare lokale politieke debat op het dominante forum daartoe.

  De burgemeester pleitte voor vrijheid van meningsuiting. Dat was hypocriet, want zij laat toe dat kritische burgers monddood worden gemaakt.

  Dit past in het door mij genoemde rijtje van trucs om oppositie uit te schakelen. U begon hierover. On-topic, dus.

  U reageert weer alleen op mij en niet op de gebruikelijke persoonsgerichte off-topic narigheid van Van Faassen/Peterpc.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Dus elke adverteerder – en zeker de overheid – moet zich bemoeien met het redactiebeleid van particuliere media. Persoonlijk zou ik zoiets niet prettig vinden, hoewel ik weet dat het zeker in totalitaire staten voorkomt. Daar is de persbreidel nog ernstiger dan in Amstelveen, zal ik maar zeggen. Ik zou het zeker niet plezierig vinden als de burgemeester hoogst persoonlijk de redactie van een particulier medium naar haar pijpen kan laten dansen.

     /   Beantwoorden  / 
 9. Robert van Waning

  Als een medium fundamentele rechten (i.c. de vrijheid van meningsuiting) van een burger schendt, mag de daarin adverterende overheid op zijn minst daarvan iets zeggen, temeer daar het wangedrag indruist tegen de openlijke stellingname van de burgemeester dat ‘het licht in Amstelveen niet zal doven’.

  Die overheid kan ook besluiten om niet meer gebruik te maken van de diensten van dat medium.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   En welke andere krant is er dan voor de verplichte publicaties? Overigens gaat het bij mijn weten om maar één klagende burger. Natuurlijk zit het niet in het aantal. Ik weet ook niet of B&W er nooit iets over hebben gezegd Maar begrijp anderzijds wel de schroom van het college zich met de media te bemoeien, hoewel RTVA privileges lijkt te genieten. Logisch, want een beetje politicus is natuurlijk camerageil.

     /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  Dichtbij is inderdaad monopolist. Dat is precies het probleem. Het mag niet betekenen dat de redactie van Dichtbij haar gang kan gaan, burgerrechten mag schenden, lastige burgers mag verbannen en zodoende kritiek op VVD en B&W (praktisch hetzelfde) mag smoren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Dichtbij mag als particulier bedrijf gewoon alles, ook bijdragen weren. En wie het medium wil gebruiken voor advertenties mag dat ook. Ik zie in die krant trouwens best kritiek op VVD en B&W, maar dat terzijde.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Marianne

    Nou wordt ‘ie’leuk, waar ziet u die kritiek? Is dat soms bij tijd en wijle een kritische opmerking, die vervolgens wordt verwijderd? Of is het, dat mensen misschien geen zin meer hebben in een non-discussie, die constant door ‘journalisten’ als ergernis worden gezien en bestempeld. Alle kritische inwoners worden continu afgedaan met lastig en vervolgens afgezeikt met “die zullen wel problemen hebben”..Kunt u Johan Bos eens aangeven, wat U nu wel een zinnige discussie vindt?

      /   Beantwoorden  / 
 11. Robert van Waning

  OK, maar wat blijft er over van het zogenaamde publieke debat als het officiele gemeenteblad dit willekeurig mag manipuleren door onwelgevallige meningen te weren? Op die manier wordt de lokale democratie door de commercie gestuurd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   U blijft geloven in ‘officieel’ gemeenteblad. Daar scheiden onze wegen. U dicht het blad de status doe die men in een dictatoriale staat vindt (waar de regimes trouwens vaak volledig de uitgaven betalen). Ik begrijp dat u voorstander van niet door commercie, maar dan helaas door overheden gestuurde en gefinancierde media bent. Ter wille van de democratie, zal ik maar zeggen…

     /   Beantwoorden  / 
   1. Marianne

    Een onafhankelijk medium, is dat in deze gemeente met bijna 100.000 inwoners zoveel gevraagd? 100.000 inwoners, die nergens met kritiek terecht kunnen. 100.000 inwoners, die van alles krijgen voorgeschoteld en die nagenoeg monddood zijn gemaakt? Als een kritische partij hier een bijdrage levert, wordt zij afgemaakt. Hoezo nog democratie?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     De vraag is aan wie dat dan moet worden gevraagd? En wie voor dat medium wil betalen? Alle mediabedrijven hebben zich terug getrokken, op één na, omdat het allemaal meer kostte dan opleverde. Of vindt u dat de overheid een medium moet financieren, zoals in dictatoriale landen? Vertelt eens hoe het naar uw inzichten moet. Hoe het volgens u niet moet weten we.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Frank Bikker

     Ho,ho Marianne, als het overgrote deel van de bevolking het geen bal interesseert en liever naar the Voice, of enkel voetbal kijkt, dan krijg je dit soort toestanden en men het bijvoorbeeld leuker vindt om politici te zien die elkaar in debatten voor paal zetten ipv schaakmat op de inhoud.
     Zie de cijfers bij de steeds lagere opkomst bij verkiezingen en het aantal mensen die hier reageren. Het is altijd hetzelfde kleine groepje en het ontaardt vaak in slap geleuter of zoals PC het noemt een herhaling van zetten.
     Nee, we moeten wel zo eerlijk zijn om zelf ook eens in de spiegel te kijken.

       /   Beantwoorden  / 
     1. PG van Faassen

      Doe dat nu niet bikker, die blinde sidekick van je beledigen. Anders gaat ze weer iets roepen van billenmaatjes.

        /  
 12. Robert van Waning

  Waarom heeft u toch zo’n moeite met de term ‘gemeenteblad’. Dat is gewoon het orgaan waarin de officiële bekendmakingen en andere informatie van de gemeente in staan.

  Die status zou bepaalde democratische verplichtingen met zich mee moeten nemen, maar daar heeft de redactie van Dichtbij lak aan. Als spreekbuis van wethouder Raat weet Dichtbij zich verzekerd van zijn steun. En omgekeerd.

  Van ‘checks and balances’ komt zodoende in de Amstelveense democratie niets terecht.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Dus de krant verplicht reacties op te nemen voor of tegen elke adverteerder? U gaat voorbij aan mijn opmerkingen over kritische meeschrijvers in krant en op de site. Die u uiteraard niet ziet, want u leest nu eenmaal uiterst selectief.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    De ‘verplichting’ om reacties op te nemen (en dus niet op basis van welgevalligheid te selecteren) komt niet van het gemeentebestuur maar is gebaseerd op onze Grondwet en Universele Verklaringen waaraan IEDEREEN gehouden is.

    Het fundamentele en onvervreemdbare recht van iedere burger om – behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de wet- in vrijheid zijn meningen te mogen uiten, mag in de praktijk geen holle letter zijn die willekeurig mag worden genegeerd.

    Als alleen bestuurders, politici, journalisten en onkritische burgers onbeperkt hun meningen mogen (laten) publiceren, ontstaat er een scheefgroei in de democratische verhoudingen en geeft het publieke debat een misleidend (want gemanipuleerd) beeld van wat er onder de burgers aan opvattingen en meningen leeft.

    Uw laatste persoonsgerichte opmerking slaat weer eens nergens op. U weet niet wat ik allemaal lees, laat staan hoe.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Johan Bos

     Nergens verplichten grondwetten of andere regels een particulier mediabedrijf alles op te nemen wat wordt toegezonden. Dat zou inhouden dat er geen einde komt aan de bijdragen, die vervolgens – zeker op papier – door het bedrijf in kwestie financieel mogelijk moeten worden gemaakt. Trouwens: elk medium heeft recht op een eigen mediabeleid. Door een particulier medium tot overheidsmedium te verheffen, wat u doet, meent u dat de door u genoemde wetgeving dat wel in de tang moet houden. Volstrekte onzin. Wat u lezen betreft: U blijft mij in een hoek duwen die u voor mij uitkoos. Mag van mij, maar bij de gemeente is men niet overtuigd van uw gelijk, in tegendeel. Daarop doelde ik toen ik zei dat u, in elk geval mij, nogal selectief leest.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Marianne

      @Johan Bos, wat verstaat U onder onafhankelijke pers en waarom blijft u onder invloed staan van de publieke opinie, die vaak niet strookt met wat inwoners vinden? Doet u wel eens aan onafhankelijk onderzoek?

        /  
    2. Robert van Waning

     Het gemeentebestuur heeft Dichtbij tot overheidsmedium verheven, zonder na te denken over de democratische implicaties en consequenties daarvan.

     De redactie van Dichtbij maakt dankbaar misbruik van de haar verleende status, macht, invloed en migelijkheden. Herbert Raat doet zijn voordeel mee.

     De lokale democratie is verkwanseld aan de markt.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Johan Bos

      Ik geef het op. U gaat trouwens nergens in op mijn aantijging dat u, in elk geval wat mij betreft, nogal selectief leest.

        /  
     2. frank bikker

      Johan, troost je, Dat nergens op in gaan als het hem niet bevalt, is vaste prik bij hem hoor.

        /  
 13. Robert van Waning

  Een krant die dienst doet als officieel overheidsorgaan waarin ook politieke onderwerpen aan de orde worden gesteld en die tevens dienst doet als openbaar discussie platform voor openbaar politiek debat door burgers uit te nodigen om te reageren en met elkaar en met bestuurders en volksvertegenwoordigers te discussiëren, moet hun vrijheid van meningsuiting respecteren.

  Een reclameblad mag doen wat wil om het de adverteerders naar de zin te maken, zolang het de wet niet overtreedt en mensen geen schade doet.

  De eigenaren en redactieleden van Dichtbij en de daarin adverterende gemeente moeten een heldere keuze maken mbt de door hen gewenste functie, status en plichten van het blad.

  Ik ben benieuwd wie het hiermee (niet) eens is. En waarom.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   De hr. RvW heeft zeker nog nooit mijn kleine amateur-bijdrages gelezen, waarin nooit een puntje van kritiek op de gemeente of diverse bestuurders stond, maar toen hield je je altijd angstwekkend stil, ook toen je nog niet een ban aan je broek had gekregen. Een beetje inconsequent, he?

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Waarschijnlijk had ik niet genoeg verstand van het onderwerp om er een mening over te hebben, laat staan te uiten. Reageren is geen plicht. Bovendien reageer ik bij voorkeur on-topic.

   Weet jij waarom ik die ban ‘aan mijn broek kreeg’?

   Je trapt toch niet na?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Marianne

    @RvW, ik moet wel erkennen, dat Frank Bikker zeker wel eea aan de orde stelt. Hij mag overigens wat mij betreft wel wat hardere woorden gebruiken op Dichtbij, maar neemt niet weg, dat hij zeker probeert een ingang te vinden in een volledig dichtgehamerd gemeentebeleid.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Marianne, dat is zeker waar. Ik heb dan ook veel waardering voor Franks kennis en inzet op het gebied van zorg etc.

    Zijn persoonlijke aanvallen stel ik minder op prijs omdat zij geen enkel doel dienen, behalve zijn eigen onbegrijpelijke rancunes.

      /   Beantwoorden  / 
    1. Marianne

     Dat hoef je mij @RvW niet te vertellen. En daar omtrent ben ik het ook volledig met je eens. Hij weet heel veel over de zorg. Ik kan hem dat niet nageven. Kan daar ook weinig tegen inbrengen. Behalve, dat hij misschien iets meer naar de gemeentepolitiek zou moeten doen (wbt de zorg). . Iets meer harde woorden, iets meer etc…ik weet niet. Wat ik wel weet is dat ik kritisch blijf. En buitengewoon anarchistisch.

       /   Beantwoorden  / 
     1. frank

      Valt het je op dat hij (RvW) met een slappe opmerking zich er vanaf maakt.

        /  
     2. Robert van Waning

      Frank, enerzijds steun je mijn verbanning door Dichtbij (zonder de reden te kennen), maar anderzijds neem je mij kwalijk dat ik daar niet altijd op al jouw artikelen had gereageerd. Ik geef graag mijn mening, maar die moet ik dan wel hebben. Voorzover ik mij kan herinneren was ik het destijds meestal met jou eens. Had ik dat steeds moeten schrijven? Of speelt hier gewoon weer jouw onbegrijpelijke rancune een rol?

        /  
     3. Frank Bikker

      Achteraf, wat een slap geklets zeg. Zeg dan. Ik ben D66 en ik was het niet met je eens, dus ik heb het genegeerd of was er tegen in gegaan.

        /  
     4. Robert van Waning

      Ga je nu mijn meningen dicteren, Frank? Ik was het vaak met jou eens en had er verder niets aan toe te voegen.

      Jij maakt ook deze discussie weer persoonlijk. Niet doen. Off-topic. Niet interessant.

        /  
     5. PG van Faassen

      Tja, een pathologische leugenaar zal altijd zijn gelijk willen krijgen.

        /  
     6. Robert van Waning

      PGvF/Peterpc, je noemt iemand (wie eigenlijk?) een ‘pathologische leugenaar’. Je onderbouwt nooit jouw talrijke persoonlijke beschuldigingen. Probeer het dit keer eens.

      “Er moet altijd een belangenafweging zijn tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting en het belang gevrijwaard te blijven van valse aantijgingen of smaad.”
      (Hoge Raad in een arrest over internetpesten. Bron: NRC van vandaag.)

        /  
  3. Johan Bos

   Eigenaren en redactie moeten helemaal niks. Zelfs niet als u het vindt. Tenzij u natuurlijk de financiering van hun medium overneemt en eigenhandig het redactiestatuut bepaalt. Ik kan het niet helpen, maar zo ligt het in een democratie nu eenmaal met particuliere media.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Robert van Waning

    Iedereen moet de fundamentele mensen- en burgerrechten respecteren. Dat geldt a fortiori voor journalisten die als waakhonden de democratie moeten bewaken en de machten in de maatschappij kritisch moeten volgen.

    Anders zijn zij geen journalisten maar gewone advertentieverkopers.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Marianne

    U bedoelt GELD, en laat dat nou net het ultieme beleid zijn. Alle ‘journalisten’ hebben het slechts over geld en winsten. Cijfers en statistieken. Er komt geen mens meer aan te pas.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.