Burgemeester tot nieuwe raad: ‘Wees transparant’

“Radicaal transparant zijn”, adviseerde burgemeester Bas Eenhoorn donderdagavond de leden van de nieuwe gemeenteraad. Naar de burgers toe duidelijk maken hoe besluiten tot stand komen, de rollen in het bestuur van de stad daarbij zijn verdeeld. Volgen Eenhoorn moeten de mensen de raadsleden en hun werk herkennen.

Onderlinge samenwerking in de lokale politiek heeft de neiging tot gebrek aan transparantie, omdat zij zich ‘in een donkere hoek’ afspeelt, zei hij. “Het is aan u heel transparant in uw werk te zijn”, bond hij de nieuwe raadsleden op het hart. Zij legden allen de eed of de belofte af.

Eenhoorn pleitte voor een integer openbaar bestuur. Hij constateerde dat men nu leeft in een maatschappij met totaal nieuwe vormen van communicatie. Daarbij gaan het niet alleen om informatie die van het raadhuis naar de burgers gaat, maar vooral ook om het omgekeerde, waarin de gemeenteraad een grote rol speelt. Cliëntalisme en machtsuitoefening mogen van de raad en het raadslid nooit de basis vormen, zei hij. Overigens vindt hij dat de stad plezierig en op een open manier wordt bestuurd, zoals hij in een dezer dagen in de openbaarheid gebracht ambtsbericht aan de commissaris van de Koning in Noord-Holland heeft geschreven.

 ’Grootste op Uilenstede’

“Het gaat om de stad”, zei fractievoorzitter Herbert Raat van de VVD, die met D66 het voortouw neemt bij de nieuwe coalitievorming. “Wij zijn er trots op nog steeds de grootste partij op Uilenstede te zijn”, zei fractievoorzitter Floor Gordon van de democraten. Zij voegde er aan toe een progressieve koers te willen inslaan. Overigens noemde zij de vorige coalitie betrouwbaar en met de VVD een liberale achtergrond te delen.

Volgens Martin Kortekaas van GroenLinks is bij de vorming daarvan wel een fout gemaakt, door zijn partij niet in het college van

Ruud Kootker

B&W toe te laten. Hij pleitte voor een raadsakkoord, in plaats van alleen een college-akkoord. De lokale partij Burgerbelangen Amstelveen heeft, zei fractievoorzitter Ruud Kootker, bijna duizend stemmen meer gekregen dan in 2014. Dat is 27%, hoewel het zetelaantal gelijk bleef, mede door een grotere opkomst. BBA volgde kennelijk de landelijke trend: Meer lokale partijen bij gemeentelijke verkiezingen en heeft, zei Kootker. een stabiele plaats in het bestuur ingenomen. Eind mei bestaat de partij 25 jaar.

Felicitaties

Er waren felicitaties van links en rechts voor de nieuwe lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA), die met twee zetels uit het niets in de raad kwam, de winst met een zetel van GroenLinks (nu 5) en de VVD, die ook een zetel won (nu 10). Het percentage stemmers mag dan naar 58,1 zijn gestegen (boven het landelijke gemiddelde), maar nog altijd hebben teveel mensen niet gestemd. Volgens Kootker een signaal dat er nog een vertrouwensbreuk gaapt tussen burger en politiek. “Burgers boelen zich niet gehoord en gezien”, zei hij. Overigens kreeg de totale coalitie wel 700 stemmen meer, wat volgens hem op vertrouwen daarin wijst. Esther Veenboer van de PvdA zei zich sterk te maken voor bestuurlijke vernieuwing en de namens de SP betoogde Patrick Adriaans dat er meer smaken zijn dan een coalitie met VVD en D66. Volgens Adriaans ligt een sleutelrol bij D66, die zowel naar rechts als naar links kan uitwijken bij de collegevorming.

 Gelijk verdeeld

Pier Rienks van het naar twee zetels geslonken CDA constateerde dat in die fractie in elk geval een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen tot stand kwam. Hij vormt de fractie samen met Sandra van Engelen. Overigens herinnerde hij er aan dat in 1982, toen het CDA nog een kwart van de stemmen kreeg, de opkomst 75% was. Ook herinnerde hij aan een politieke bokswedstrijd in Uilenstede, waar het CDA geen slecht figuur sloeg. “Dat is logisch want het CDA kan heel goed zowel op links en op rechts aanvallen en verdedigen”, grapte hij.

‘Stevig’

AVA zei bij monde van fractievoorzitter Tim Lechner dat die nieuwe partij heeft ingezet op mensen die anders niet zouden gaan stemmen. “Zonder de hogere opkomst daaraan te willen toeschrijven, is het in de raad komen van een nieuwe partij best stevig”, zei hij. Ook die fractie is gelijkelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen. Naast hem zit Jacqueline Höcker er in. Volgens Lechner is een aantal dingen in Amstelveen in de laatste vier jaar niet goed gegaan en heeft zijn partij zorg over democratische ontwikkelingen, Kennelijk doelt hij daarmee op de democratische legitimiteit in de regio, waarvan Amstelveen deel uitmaakt en waarover eerder Harry van den Bergh zich zorgen maakte. Namens de Ouderencombinatie (OCA), die veel interne strubbelingen achter de rug heeft, zei raadslid De Robles blij te zijn toch met één (in plaats van twee) zetel in de raad te zijn gekomen en daar het beste voor ouderen te kunnen bepleiten. Ook Bert Pijper zit opnieuw voor de ChristenUnie met één zetel in de raad. Hij zei daarvoor dankbaar te zijn.

 

Lees ook:Burgemeester tot nieuwe raad: ‘Wees transparant’
Lees ook:Ruud Kootker fractievoorzitter Burgerbelangen
Lees ook:Floor Gordon nieuwe fractievoorzitter D66
Lees ook:D66 en PVV in Amstelveen grote winnaars
Lees ook:VVD in bolwerk Amstelveen nog nipt grootste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.