Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’

Dries_van_Agt,_September_2010,_AmsterdamAmstelvener Remi de Lieme lijkt er nu van overtuigd dat Dries van Agt, die de laatste jaren bekend werd door uitdragen van zijn pro-Palestestijns en anti-Israël standpunt, een antisemiet is. Overigens spreekt de voormalige premier datzelfde tegen.

Maar De Lieme schrijft in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) schrijft dat hij een bijeenkomst van de Jonge Democraten (de jongerenorganisatie van D66) bezocht, nadat iemand in hetzelfde blad het antisemitisme van Dries van Agt in twijfel had getrokken en vond dat hem daarvan niet zonder meer kan beschuldigen. Maar de Amstelvener lijkt na zijn tocht naar Rotterdam overtuigt van het tegendeel. “Het bewijs kreeg ik persoonlijk van dolle Dries tijdens deze lezing over zijn Rights Forum bij de Jonge Democraten in Rotterdam”, schrijft hij. De lezing begon met Van Agts bewering dat hij absoluut geen antisemiet is, want “hij heeft ook Joodse vrienden.”

In de voordracht over zijn eenzijdig anti-Israëlisch standpunt vergaloppeerde van Agt zich volgens De Lieme “in zijn ijver om te bewijzen dat Joden niet zijn te vertrouwen.” Van Agt zei volgens de schrijver: “Want wij kennen Joden toch.” Er volgde gelach in de zaal.

De Lieme: “ Toen ik hem zei dat dit voor mij toch echt het bewijs was van zijn antisemitisme stond hij met zijn mond vol tanden en verliet ik de

 

Lees ook:Els van Diggele bij Blankevoort
Lees ook:Synagoge in Amstelveense partnerstad Obuda heropend
Lees ook:Ronny Naftaniël weg bij CIDI
Lees ook:Bundel van Ronit Palache over Joden gepresenteerd
Lees ook:Eerste exemplaar ‘Meedogenloos’ voor John van den Heuvel

48 reacties op “Amstelvener in NIW: ‘Van Agt is antisemiet’

 1. Gerben

  Lees het NIW al bijna 40 jaar. Evenwichtig weekblad. Ben geen lid van het CDA, de inbreng van Van Agt kan ik de laatste jaren wel waarderen, maar dit ter zijde.

    /   Beantwoorden  / 
 2. P.G. van Faassen

  Ja Remi, klopt helemaal.

  ook in Amstelveen hebben we dit soort types.

  Het is heel eng.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Pieter

   Wat een relaas. U voelt zich kennelijk aangesproken….

     /   Beantwoorden  / 
   1. P.G. van Faassen

    @Pieter, het lijkt mij dat dit verkeerd geplaatst is.

      /   Beantwoorden  / 
  2. Frank Bikker

   De hr. Van Faassen heeft i.d. volkomen gelijk. Er zijn zelfs mensen die hier voor de vrijheid van religie en het eigendomsrecht willen schenden in ons land door een “zogenaamd verwaarloosd” kerkhof te willen ruimen op grond van “exclusiviteit” van deze minderheid. Maw deze mensen vinden dat je daarom rustig de rechten van een minderheid mag schenden in ons democratisch landje. Gewoon assimileren en geen grote bek hebben dus.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Definities van Antisemitisme.
  (bron: http://www.encyclo.nl/begrip/antisemitisme )

  Haat tegen Joden in het algemeen © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ‘antisemitisme’ komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenT…
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/antisemitisme

  Stroming die zich keert tegen het jodendom; discriminatie van Joden; vijandig opstellen tegen Joden…
  Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekamb.html#11623

  Jodenhaat, tot uiting komend in een vijandige houding ten aanzien van joden op basis van vooroordelen en stereotypen. De term antisemitisme is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen de rassenleer opkwam en joden als ras beschouwd gingen worden. Deze rassenleer speelde een grote rol in de nazi-ideologie. Zie ook Neurenberger rassenwetten en http://www...
  Gevonden op http://www.joodsmonument.nl/search/273990

  Antisemitisme is een benaming voor een vijandige houding ten opzichte van joden op grond van bepaalde vooroordelen. Er kan sprake zijn van religieus, racistisch en politiek anti-semitisme waarbij de tweede variant toepasbaar is op het antisemitisme binnen het Derde Rijk.
  Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

  Economische, religieuze of raciale discriminatie tegen joden.
  Categorie: Abstracte Begrippen > discriminatie.
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

  Antisemitisme is de verzamelnaam voor de vijandschap tegenover joden; ze had meestal een religieuze, racistische of nationale grond en had als doel de joden uit het openbaarleven, uit bepaalde beroepstakken of uit het land te verdrijven. De vervolging van goed en bloed kende haar hoogtepun…
  Gevonden op http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/a/antisemitisme.shtml

  Afkeer en vervolging van joden. De term stamt uit de 19e eeuw, maar het verschijnsel is veel ouder. In de middeleeuwen droeg de christelijke kerk een sterk antisemitisch denken uit, gebaseerd op het idee dat joden schuldig waren aan de moord op Jezus. Op grond van soms fantastische aantijgingen, zoals het verhaal dat joden een pact hadden met de du…
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

  Begrippenlijst: Europese geschiedenis – Jodenhaat. Tot 19e eeuw gebaseerd op godsdienstige motieven, later op een rassenleer.
  Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/beurop.htm

  Begrippenlijst: Tweede Wereldoorlog – Jodenhaat. Reeds in de Middeleeuwen en zelfs in de Oudheid hadden er jodenvervolgingen plaats. Het antisemitisme heeft zijn gruwelijk hoogtepunt bereikt tijdens het bewind van de nationaal-socialisten in Duitsland tussen de jaren 1934-1945. Naar schatting zijn 6 miljoen joden uit Duitsland en de door de Duitser…
  Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bwo2.htm

  anti-Joodse gezindheid, jodenhaat. (+audio)
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/antisemitisme
  1) Jodenhaat 2) Racisme gericht tegen joden 3) Racisme tegen de joden
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANTISEMITISME/1

  [Geschiedenis] De discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie
  Gevonden op https://quizlet.com/44888830/geschiedenis-flash-cards/

  Vijandige houding ten opzicht van joden.
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

  Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden. == Inleiding en definitie == Joden en het Jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met weerstand (of verzet of haat) van tegenstanders. Vele vormen van die we…
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme

  Antisemitisme is een ander woord voor Jodenhaat. Deze vorm van discriminatie is met name gericht tegen het Jodendom en tegen mensen van Joodse afkomst. Het woord antisemitisme is ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw toen de Joden als ras erkend werden. Jodenhaat bestaat echter al veel langer, vroeger waren het voornamelijk de Christenen di…
  Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Antisemitisme/

  Een paar vragen:

  Aan welke definitie(s) voldoen Van Agt en die (niet nader genoemde) ‘enge types’ in Amstelveen?

  Hoe noemt men mensen die haat jegens Palestijnen koesteren en die hen vanwege hun afkomst niet als volwaardige mensen beschouwen zodat zij straffeloos mogen worden beroofd van hun land, dorpen, woningen, boomgaarden, waterbronnen, landbouwgronden, begraafplaatsen en van een menswaardig toekomstperspectief en zodat zij levenslang mogen worden onderdrukt, gediscrimineerd en gebombardeerd?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Pieter

   Nogmaals: U maakte er de meeste woorden aan vuil. Aangesproken? Iemand die telkens opnieuw bij hoog en laag beweert iets niet te zijn, terwijl hij in de ogen van sommigen er op lijkt, roept een beetje twijfels op.

     /   Beantwoorden  / 
 4. P.G. van Faassen

  @Remi, zoals je ziet voldoen sommige Amstelveners aan onderstaande :

  Lord Jonathan Sacks voor het Europees Parlement “Antisemitism means denying the right of Jews to exist collectively as Jews with the same rights as everyone else. It takes different forms in different ages. In the Middle Ages, Jews were hated because of their religion. In the nineteenth and early twentieth century they were hated because of their race. Today they are hated because of their nation state, the state of Israel. It takes different forms but it remains the same thing: the view that Jews have no right to exist as free and equal human beings.”

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   “Racism means denying the right of the Palestinian people to exist collectively as Arabs with the same rights as the Jews in Palestina (now: Israël). Today the Palestinians are hated because they lived in the land that Jews claim as exclusively theirs. Racism takes many different forms but it remains the same thing: the view that some people have no right to exist as free and equal human beings.”

     /   Beantwoorden  / 
 5. P.G. van Faassen

  “Hoe noemt men mensen die haat jegens Palestijnen koesteren en die hen vanwege hun afkomst niet als volwaardige mensen beschouwen zodat zij straffeloos mogen worden beroofd van hun land, dorpen, woningen, boomgaarden, waterbronnen, landbouwgronden, begraafplaatsen en van een menswaardig toekomstperspectief en zodat zij levenslang mogen worden onderdrukt, gediscrimineerd en gebombardeerd?”

  Types die dat zeggen heten geschiedvervalsers.
  Dat zou jij Van Waning als Van Agt en Gretta adept toch moeten weten?

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Hr. Van Faassen, helaas is er aan beide kanten een groep die de andere groep als ongedierte beschouwt met alle gevolgen van dien . Wat u schetst is inderdaad gebeurd, maar die bussen opblazen met onschuldige burgers en het ophitsen van 14jarige jochies en labiele types, zodat ze “martelaren” worden ook.
   Men moet wel het hele verhaal vertellen.

   Maar ja voor mij is dat natuurlijk gemakkelijk.

   Ik vind wel dat voor elke minderheid in ons land plaats dient te zijn, vermits zij zich houden aan de Grondwet.

     /   Beantwoorden  / 
   1. P.G. van Faassen

    Heer Bikker, ik praat niets goed. En over dat ‘hele verhaal’, dat is nu precies waar Van Waning verstek laat gaan.

    Ik hoor trouwens Van Waning nooit over de moslims in Myanmar. Zal wel te ver weg zijn.

    “helaas is er aan beide kanten een groep die de andere groep als ongedierte beschouwt”

    Er is maar een groep en dat zijn de Hamas vrienden van Van Waning.

      /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Ook daar is niet één antisemitische uitlating van mij te vinden. Wél ongefundeerde beschuldigingen vanwege mij kritiek op de Israëlische beroving, bezetting, discriminatie en onderdrukking van de voormalige Arabische bewoners van (het door Israël van de kaart geveegde) Palestina.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    Afgezien van het feit dat u in de link van de hr. Van Faassen totaal ontmaskerd wordt, wil ik u er even op wijzen, dat voor Israël daar een staat stichtte het een Engelse kolonie was en daarvoor behoorde tot het ottomaanse rijk. Wanneer bestond Palestina als staat dan?

      /   Beantwoorden  / 
    1. Robert van Waning

     Frank, ondertussen heb je nog nooit één antisemitische uitlating van mij kunnen noemen. Die ‘ontmaskering’ is dan ook niet gebaseerd op dingen die ik zelf heb gedaan, gezegd en geschreven, maar op wat anderen óver mij hebben geschreven.

       /   Beantwoorden  / 
   2. P.G. van Faassen

    “Ook daar is niet één antisemitische uitlating van mij te vinden.”

    Natuurlijk niet, dank zij jouw interpretatie kun je alle kanten op.

    “kritiek op de Israëlische beroving, bezetting, discriminatie en onderdrukking van de voormalige Arabische bewoners van (het door Israël van de kaart geveegde) Palestina.

    Tja, het blijft moeilijk te begrijpen dat het niet zo eenvoudig is, dus dan blijft alleen geschiedvervalsing over.

    “Valse beschuldigingen en verdachtmakingen, daarop is antisemitisme gebaseerd. Daaruit zijn ook de Jodenvervolgingen en uiteindelijk de Holocaust voortgekomen.”

    En dat is nu precies wat Van Waning doet. Keer op keer.

    Het aparte is dat als daar iets over gezegd wordt, Van Waning zich bijna Joods (een soort Spinoza) gaat voelen, want achtervolgd etc.

    Wat een gotspe.

      /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Valse beschuldigingen en verdachtmakingen, daarop is antisemitisme gebaseerd. Daaruit zijn ook de Jodenvervolgingen en uiteindelijk de Holocaust voortgekomen.

  Wie zich schuldig gemaakt aan zulke ongefundeerde aantijgingen is geen haar beter dan een antisemiet.

  Dit is een tendentieus en lasterlijk verhaal, een journalistiek medium onwaardig, omdat Van Agt geen wederhoor en mogelijkheid tot verweer wordt gegund.

  Amstelvener De Lieme was duidelijk al vóór zijn tocht naar Rotterdam overtuigd van het (vermeende) antisemitisme van oud-premier Van Agt. Hij ging alleen even naar die D66-bijeenkomst om een quootje ter bevestiging van zijn vooroordeel te halen.

  De Lieme schrijft: “In zijn ijver om te bewijzen dat Joden niet zijn te vertrouwen zei Van Agt: “Want wij kennen Joden toch.”

  Van Agt had tijdens die bijeenkomst niet gezegd dat Joden niet te vertrouwen zijn. Hij heeft dat ook nooit eerder beweerd, want hij is geen antisemiet.

  Volgens De Lieme had Van Agt na diens beschuldiging van antisemitisme ‘met de mond vol tanden gestaan’. In werkelijkheid was Van Agt zo verstandig en fatsoenlijk om een passend weerwoord achterwege te laten.

    /   Beantwoorden  / 
 7. Pieter

  Ik constateer dat u geregeld uitsluitend kritiek op de Joodse staat hebt, op geen enkele andere (ook niet op Arabische), waar niet bepaald alle burgers gelijk zijn.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   U bedoelt dat ik meestal on-topic reageer? Het gaat hier nu over antisemitisme, joden, Israël en de Palestijnen en dus niet over andere landen waarin niet alle burgers gelijk zijn.

   Als u mij ergens van wilt beschuldigen, wees dan zo eerlijk en fatsoenlijk om dat met open vizier te down, dus onder uw eigen naam.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Pieter

    Ik kan niet helpen dat ik Pieter heet. Volgens u is die naam dus niet van mijzelf?

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     @Pieter, dat “on-topic” zou ik maar met een korreltje zout nemen.

     Bij dit artikel ‘Rode plein nu wit’ vroeg Van Waning mij of ik uitverkoren ben. Als Van Waning het woord ‘uitverkoren’ gaat gebruiken, kun je er gif op innemen dat het op Joden gaat uitdraaien.

     En dat klopte helemaal. Bij een beetje doorvragen wat hij daarmee bedoelde kwam de Jodenhatende aap uit de mouw.

     Gelukkig zag JB de bui al hangen en heeft al zijn onfrisse commentaren verwijderd.

     Het is verschrikkelijk oppassen met dit soort types.

       /   Beantwoorden  / 
    2. Robert van Waning

     Inmiddels ben ik weer de topic en niet Van Agt en zijn publieke aanklager, Remi de Lieme. Wie is hier de querulant, Ellejellens?

     “Bij een beetje doorvragen wat hij daarmee bedoelde kwam de Jodenhatende aap uit de mouw.”

     Wil je deze lasterlijke aantijging alsjeblieft toelichten, PC? JB laat inderdaad vaak wel beledigingen en beschuldigingen staan maar niet mijn verweer daartegen. Veel is terug te vinden op mijn weblog donqui.nl.

       /   Beantwoorden  / 
 8. Gerben

  De Lieme meldt zich tot nu toe niet hier.
  Dat ik Van Agt steun is op zich een wonder.
  Ben overtuigd dat hij het goed ziet aangaande Israel en
  Palestina.
  En met Van Waning is niks mis.
  Hij slaat aldoor op items hier ter stede de spijker op de
  kop. En immer perfect gedocumenteerd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   @gerben. Dus u bent voor het ruimen van Beth Haïm ? Want daar begon het gedoe met rvw juist mee.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Gerben Drost

    Frank, hoe kom je erbij? Ik ben voor eeuwigdurend behoud van Beth Haïm en
    tegen een forse gemeentelijke investering in die onzalige Bunker in Elsrijk.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Lees de betreffende discussie op: http://amstelveen.blog.nl/cultuur/2017/03/03/lezing-op-wester-amstel-over-beth-haim#comment-234481

    Daar staan mijn argumenten die – zoals gebruikelijk – door Frank worden verdraaid.

    Volgens de Nederlandse wet en gewoonte worden onherkenbare en verwaarloosde graven herplaatst, verzameld of geruimd. Dit geldt in beginsel voor alle inwoners van Nederland, zonder onderscheid des persoons, dus ongeacht afkomst, herkomst, religie, geaardheid, etc.

    “Op één terrein zal Nederland in alle gestrengheid en eenkennigheid moeten optreden: daar waar het de handhaving van de Nederlandse wetten en de morele achtergrond van die wetten betreft. Daar kan een gedoogbeleid alleen maar verwarring scheppen. Daar mag men niet terugdeinzen voor conflicten. Deze hoeven niet altijd een negatieve uitwerking te hebben. Wij moeten onze wetten ook zelf serieus nemen en als de cultuur niet helpt de wet te respecteren, dan moet de uitvoering van de wet de cultuur in banen dwingen. Als er over iets een diepgaande discussie moet worden gevoerd, dan is het over de middelen die daartoe kunnen worden aangewend.”

    (Bron: ‘Overpeinzingen van een allochtoon’, door Milo Anstadt, De Groene Amsterdammer, 16 maart 2002. https://www.groene.nl/artikel/overpeinzingen-van-een-allochtoon )

      /   Beantwoorden  / 
 9. Pieter

  @Frank Bikker: Palestijnen zijn pas uitgevonden toen Israel bestond, overigens als een staat waarin iedereen mocht wonen. Maar Hamas wil nog altijd alle Joden de zee in drijven, heeft iets tegen een Joodse staat en Arabische staten steken naar hun broeders ‘in verdrukking’ geen poot uit. Overigens voltrekt zich het drama zoals in de Bijbel aangegeven, maar dat is een andere zaak.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   @gerben. Dus u bent voor het ruimen van Beth Haïm ? Want daar begon het gedoe met rvw juist mee.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Robert van Waning

   Pieter “Maar Hamas wil nog altijd alle Joden de zee in drijven.”

   Israël heeft ongeveer 800.000 Arabische Palestijnen hun land uitgedreven en het land Palestina (waarin in meerderheid Arabieren woonden) van de kaart geveegd.

     /   Beantwoorden  / 
  3. P.G. van Faassen

   @Pieter, de ‘staat’ Palestina, vroeger de Palestijnse gebieden genoemd, bestaat uit 2 gedeelten t.w. de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.
   Tijdens de Zesdaagse oorlog werden stukken bezet en onder militaire controle gehouden. Dat is iets anders dan van huis en haard verdreven zoals geschiedvervalser Van Waning altijd roept.

   Dus op je tellen letten bij Van Waning.

     /   Beantwoorden  / 
 10. Robert van Waning

  Pieter, “The Balfour Declaration [1917] specified that “nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine’.”
  (Bron: ‘Israel Alone’ door de Israëlische oud-ambassadeur Moshe Leshem, p 123.)

  Nou, daar is niet veel van terecht gekomen.. De Palestijnen zijn door Israël letterlijk en figuurlijk tot een volk gebombardeerd en getreiterd.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   U zich ook niet aangesproken kunnen voelen toen iemand dat ook in Amstelveen mensen (hij sprak in meervoud) met de opvattingen van Dries van Agt rond lopen. Uw standpunt over mij is, hoewel volstrekte onwaarheid, bekend. Maar goed, ook dat herhaalt u graag.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Frank

   Van Waning wilt u niet voor mij antwoord geven.

     /   Beantwoorden  / 
 11. Robert van Waning

  JB, ik reageerde inhoudelijk op uw tendentieuze artikel over een – nergens op gebaseerde – beschuldiging van oud-premier Van Agt door Amstelvener Remi de Lieme.

  Omdat er veel misverstanden bestaan mbt de betekenis van ‘antisemitisme’ citeerde ik een aantal definities, met de vraag aan welke daarvan Van Agt voldeed volgens zijn Amstelveense aanklager. Daarop gaf niemand antwoord.

  U weet: In een democratische rechtsstaat moeten beschuldigingen altijd deugdelijk worden gemotiveerd en de beschuldigde heeft altijd recht op verweer. Dit laatste is ook een regel van journalistiek fatsoen.

  Ik schreef: “Aan welke definitie(s) voldoen Van Agt en die (niet nader genoemde) ‘enge types’ in Amstelveen?”

  Vanwege uw vooroordeel leidt u hieruit af dat ik mij aangesproken voelde toen Van Faassen schreef dat ‘we’ ook in Amstelveen dit soort types hebben en dat dit ‘heel eng’ is.

  Hetzers, dát zijn enge types met hun persoonlijke verdachtmakingen en valse beschuldigingen. Er was een tijd dat zulke mensen bruine hemden droegen. U koestert ze en geeft hun hier de ruimte zonder één woord van kritiek, terwijl u mij altijd wel aanvalt.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Nee hoor, niet wegens vooroordeel, maar wegens kunnen uitrekenen wat er zou gaan gebeuren, wist ik dat een ellenlange discussie door u zou worden begonnen. Zodra Israel ter sprake komt, weet u nu eenmaal van geen ophouden. Zullen we nu weer naar Amstelveen terug keren? Dat ik bruinhemden van weleer koester, laat ik graag voor u rekening. Sommigen zeggen het over u, maar ik ga me er niet tegen verdedigen. Onzinnige beweringen raken mij nu eenmaal niet.

     /   Beantwoorden  / 
  2. P.G. van Faassen

   “Hetzers, dát zijn enge types met hun persoonlijke verdachtmakingen en valse beschuldigingen. Er was een tijd dat zulke mensen bruine hemden droegen.”

   Goh Van Waning, dat is voor het eerst dat je iets over jezelf zegt. Dat heeft wel lang moeten duren.

     /   Beantwoorden  / 
  3. Robert van Waning

   JB, u begon over Israël en (vermeend) antisemitisme met een tendentieus verhaal over een Amstelvener die oud-premier Dries van Agt louter op grond van zijn vooringenomenheid vals beschuldigt van een misdadige instelling.

   Omdat u Van Agt geen wederhoor gunde, nam ik het voor hem op.

   U leest vaak even onzorgvuldig als u vaak schrijft. Ik schreef dat u huidige bruinhemden koestert, niet die van weleer.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Johan Bos

    En wat zijn huidige bruinhemden (die trouwens aan de voormalige doen denken) dan wel?

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Racisten en hetzers, net als toen de grootste misdaad in de menselijke geschiedenis begon met rassen- en superioriteitswaan, valse beschuldigingen, verdachtmakingen en hetze tegen personen.

      /   Beantwoorden  / 
   3. P.G. van Faassen

    “JB, u begon over Israël”

    En wederom liegen het was Van Waning zelf op 16 april 2017 at 19:44.

    “met een tendentieus verhaal”?
    Dat is jouw opvatting als vriend van Van Agt zijnde.

    “U leest vaak even onzorgvuldig als u vaak schrijft. Ik schreef dat u huidige bruinhemden koestert, niet die van weleer.”

    Hetzelfde als de antisemieten van toen die nu nog steeds hun onfrisse ideeën spuien. Daar weet Van Waning alles van.

      /   Beantwoorden  / 
  4. Robert van Waning

   JB, als u weer een keer iemand ten onrechte beschuldigt van antisemitisme zonder dat die persoon zich daartegen kan verweren, dan kunt u weer rekenen op een reactie van mij.

   Van Faassen, Bikker en ‘Pieter’ reageerden als eersten op uw tendentieuze verhaal over Van Agts vermeende antisemitisme. Waren hun reacties ook volgens uw verwachting?

   Volgens u weet ik van geen ophouden. Waarom zegt u dat niet over degenen die onophoudelijk naar mij blijven (na)trappen? Moet ik dat maar gewoon accepteren? Ik gaf één inhoudelijke reactie. Daarna volgde – met uw goedvinden – weer de gebruikelijke hetze tegen mijn persoon.

     /   Beantwoorden  / 
 12. Robert van Waning

  Van Agt is dus een antisemiet. Voor deze beschuldiging hoeft geen bewijs te worden geleverd, want de wetten van onze democratische rechtsstaat gelden niet voor critici van de Israëlische beroving, bezetting, discriminatie en onderdrukking van de Palestijnen.

  Wie bezwaar maakt tegen dit onrecht is een antisemiet én een querulant.

  Ondertussen weet iedereen dat Van Agt niet voldoet aan definities van antisemitisme, zoals:

  ‘Antisemitisme is de discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie. Het antisemitisme kenmerkt zich door een vijandige houding en vooroordelen jegens Joden.’

  ‘Antisemitisme is een ander woord voor Jodenhaat. Deze vorm van discriminatie is met name gericht tegen het Jodendom en tegen mensen van Joodse afkomst.’

  Een kritische en onafhankelijke journalist had hierover wel een paar vragen kunnen stellen ipv zo’n beschadigende aantijging klakkeloos te publiceren.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Johan Bos

   Kunnen we nu stoppen over Israel? Van de zeven nieuwe reacties zijn er vijf van u. Bovendien deugt dit medium journalistiek niet, dus wat doet u er nog als topgeleerde op dat gebied? Discussie wat mij betreft gesloten.

     /   Beantwoorden  / 
  2. Rotary-vriendje

   Wat wordt hier op een uiterst onvolwassen manier gediscussieerd over een onderwerp dat de gemoederen kennelijk altijd maar bezighoudt. En waarom? Als ik Van Waning was zou ik, zoals JB terecht opmerkt, niet in de verdediging gaan. In mijn ogen is van Faassen, zoals altijd, puur provocatief bezig. En de obsessie die hij RvW verwijt……. De kleuterschool nooit helemaal vaarwel kunnen zeggen. Het zij zo.

     /   Beantwoorden  / 
  3. Frank Bikker

   Maw ik mag mensen wel in alles afwijzen of kritiek op leveren In alles waar zij voor staan, maar dan discrimineer ik ze niet. Dus alle religie is shit, cultuur is shit, het recht hebben op eigen staat, taal, kleding enz., als het niet tot het mijne behoort. In ieder geval in de geest van Robert, maar dan discrimineer ik niet .
   Wat mogen joden of Israëli’s in jouw geest eigenlijk wel?

     /   Beantwoorden  / 
   1. jvanderkraats

    Niets!!!!!

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.