Gemeente wil verhalen WO2 opdiepen

De gemeente gaat een project van de lokale Oranjevereniging – Amstelveen Oranje – over de tweede wereldoorlog steunen. B&W besloten twintig mille beschikbaar te stellen voor het boven water krijgen en publiceren van verhalen over vervolging, discriminatie en deportatie van (vooral Joodse) Amstelveners.

Het is de bedoeling die informatie vooral voor het onderwijs – en daarmee aan volgende generaties – beschikbaar te stellen. Het project ‘‘Nooit meer terug gekomen’ komt voort uit gesprekken van burgemeester Mirjam van ’t Veld met Amstelveen Oranje. Zij vinden dat zichtbaar moet worden gemaakt wat er met afgevoerde inwoners is gebeurd, ook voor volgende generaties.

Bronnenonderzoek moet dat gaan uitwijzen. In diverse vormen worden de verhalen daarna gepubliceerd, waarbij de initiatiefnemers denken aan foldermateriaal, digitale uitingen en het plaatsen borden en / of struikelstenen op locaties waar de feiten plaats vonden.

De burgemeester zegt het belangrijk te vinden te blijven herdenken. “Als mensen weten wat oorlog en onderdrukking heeft aangericht, als mensen de geschiedenis kennen, is de kans kleiner dat die zich herhaalt”, meent ze. “Door deze verhalen boven water te halen, blijven ze ook voor de toekomst bewaard. Daarnaast vind ik het belangrijk de verhalen een gezicht te geven. Door ze te vertellen aan schoolkinderen en Amstelveners gaan ze veel meer leven. Dat verdienen de stadgenoten die hun leven verloren tijdens de bezetting.”

Verduistering

Over de bezettingstijd in Amstelveen verscheen overigens in 1989 het lijvige boekwerk ‘Jaren van Verduistering’, geschreven door gemeentelijk voorlichtster Tini Visser en uitgegeven door de Walburg Pers in Zutphen. Visser werd begeleid door een commissie waarin onder anderen burgemeester Quarles van Ufford en later diens opvolger Van Diepen, historicus en geruime tijd raadslid prof. Jan Bank, hoofd voorlichting André Maassen en de elkaar opvolgende gemeentesecretarissen Koorevaar en Bos zaten. De auteur werkte tien jaar aan het boek waarin onder meer het verhaal over wijlen wethouder Ben Goudsmit, grootvader van de tegenwoordige wethouder Jeroen Brandes, is beschreven.

Goudsmit ontsnapte op het nippertje aan de door toen op zijn onderduik adres aan de Van IJsselsteinlaan 10 een handgranaat door de SD naar binnen werd gegooid. Bij het doorzoeken van het huis, waaruit hoofdbewoner Coen van der Lende (algemeen secretaris van het NVV) was meegenomen, stuitten de Duitsers op de stil in bed liggende 21-jarige Goudsmit. “Wie alt”, werd hem gevraagd. ‘Siebzehn’, loog de er nog jong uitziende Goudsmit. Te jong om mee te nemen, oordeelden zijn belagers. Hij mocht blijven. De drie nog levende ouders van hem en zijn vrouw Esther hebben zij na een razzia in 1942 zonder in een haastige  afscheid te nemen nooit meer terug gezien. Zij waren op transport gesteld.

 

Lees ook:Onderzoek ‘wegvoer-historie’ Bovenkerk in WO2
Lees ook:Naam Ben Goudsmithal onthuld
Lees ook:Betty Goudsmit (92) over verzet bij Blankevoort
Lees ook:Bieb vraag aandacht voor schoonheid ‘t alledaagse
Lees ook:Nazaten

22 reacties op “Gemeente wil verhalen WO2 opdiepen

 1. Tomaat

  Kunnen we gelijk de Amstelveners die fout waren een gezicht geven!

    /   Beantwoorden  / 
 2. Robert van Waning

  “Als mensen de geschiedenis kennen, is de kans kleiner dat die zich herhaalt”, meent burgemeester Mirjam van ‘t Veld. Dat is een onbewezen stelling die dan ook vaak werd (en nog steeds wordt) geloochenstraft.

  De Duitse aanstichters van WO2 kenden de geschiedenis van WO1. De Nederlandse soldaten die zich in Indonesië beestachtig gedroegen tegen de inheemse bevolking, kenden de geschiedenis van de Duitse bezetting. De joodse Zionisten die Palestina etnisch zuiverden en de Arabische inwoners beroofden van hun land, huizen en bezittingen en hen na ruim 70 jaar nog steeds discrimineren en onderdrukken, kenden (en kennen) de geschiedenis van de Jodenvervolging ook maar al te goed.

  Ik ben er geen voorstander van om de geschiedenis eindeloos te blijven oprakelen en daarbij één bevolkingsgroep te verbijzonderen. Na WO2 kwamen ook veel berooide ontheemden uit het voormalige Ned. Indië. En na de Hongaarse opstand.. etc.

  Laat de geschiedenis rusten. Dit is trouwens geen taak voor de overheid.

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   En ja hoor, daar kwam rvw de geschiedvervalser pur sang weer aan met zijn Israël geleuter.

   En dan dit zeggen : “Ik ben er geen voorstander van om de geschiedenis eindeloos te blijven oprakelen en daarbij één bevolkingsgroep te verbijzonderen.”

   Zum Kotzen.

   Hoe gaat het trouwens met Dries en Gretta, doen jullie nog wel eens een dansje?

     /   Beantwoorden  / 
   1. Frank Bikker

    De geschiedenis herhaalt zich nooit hetzelfde, hoogstens kun je zeggen dat bepaalde mechanismen zich herhalen.

    Dit hoort wel niet thuis op een lokaal blogje, maar ik wil toch eens een uitzondering maken door in te gaan op het complete geraaskal en verdraaiingen van de geschiedenis van RvW.

    Na het stichten van de staat Israël ( beloofd dmv de beroemde Balfourverklaring) ging nagenoeg de gehele Arabisch wereld er toe over om de Joodse minderheid te verbannen. Zo was in 1952 56% van de Joodse bevolking in Israël afkomstig uit de Arabische landen. Deze landen hebben eigenlijk dus meegeholpen aan het bevolken van de staat Israël (bron Wikipedia)en een groot deel van de rest bestond uit overlevenden van de Sjoah, die ook niet direct van harte welkom waren in hun vroegere vaderland. ( Daar zijn zelfs na 45 nog progroms geweest)
    Daarnaast hadden we nog een innige kennis van Adolf Hitler: de groot moefti van Jeruzalem, die dezelfde mening was toegedaan omtrent de Joden als zijn vriend Adolf.
    En natuurlijk RvW hebben zich excessen voor gedaan, maar wel over en weer. Een oorlog is altijd smerig, van alle partijen. A clean war doesn’t excist!

    Om nu even terug te komen op Amstelveen. Ik vind het prijzenswaardig, dat de gemeente wat geld uit geeft voor een nieuwe studie en publicatie met in hun achterhoofd een pedagogisch element, over de zaken die hier zijn gebeurd, vooral omdat die generatie die het nog heeft meegemaakt nagenoeg is uitgestorven en de kennis bij de jeugd over wat er kan gebeuren met bepaalde bevolkingsgroepen in extreme tijden zienderogen afneemt.

    Elke nieuwe generatie heeft zijn eigen kijk op de geschiedenis met zijn eigen vragen. Nu kunnen er bijvoorbeeld vragen worden gesteld over het functioneren van het Nederlandse/ Amstelveense politie/ambtenaren apparaat gedurende WO2. Dat ging 30 a 40 jaar geleden niet zo gemakkelijk.

    Dus RvW de onzin die u uitkraamt om de geschiedenis te laten rusten lijkt me wel duidelijk.
    En dat de overheid geen opdracht mag geven om bepaalde geschiedenisonderwerpen te onderzoeken? Wie dan wel? Het bedrijfsleven soms o.l.v. IG Farben?
    Trouwens wie waren/zijn Pley, van Rossum, Lenderink, Geyl, de Jong, Romein, Huizinga enz. Ik denk dat deze hooglijk gewaardeerde wetenschappers allemaal direct/indirect door overheidsinstellingen betaald werden/worden.

    Maar de grote Van Waning beweert dat wij de geschiedenis moeten laten rusten, ook de deelstudies.

      /   Beantwoorden  / 
   2. Robert van Waning

    Frank, ik heb niets tegen wetenschappelijke studies. Op dit moment lees ik bij voorbeeld ‘Israël verdeeld’ van Jona Lendering. Heel verhelderend, want over de (voor)geschiedenis van Israël wordt veel onzin verkocht. Ik heb wel mijn twijfels over publieke projecten omdat die vaak eenzijdig zijn en de geschiedenis simplificeren.

    Je bent het niet met mij eens. Prima, maar kan dat alsjeblieft ook zonder schelden?

      /   Beantwoorden  / 
    1. PeterPC

     “Heel verhelderend, want over de (voor)geschiedenis van Israël wordt veel onzin verkocht.”

     Maar je blijft het wel doen.

       /   Beantwoorden  / 
    2. PeterPC

     Genoeg gegeven. Zoek ze maar lekker zelf op. Hier of op die gekke sites van je.

       /   Beantwoorden  / 
     1. Frank Bikker

      “Je hebt geen bezwaar tegen wetenschappelijke studies door de overheid betaald.”
      Wat zei je dan in de reactie daarvoor?
      - conclusie verdraaiing.
      Wat heeft een al gerespecteerde specialist van de oudheid (Lenderink) te maken met het de huidige handel en wandel van de staat Israël?
      - conclusie. Je geeft antwoord op een vraag die ik niet heb gesteld.
      Wederom; verdraaiing.

      Daarnaast in de onafhankelijksoorlog zijn de burgerPalestijnen op de vlucht geslagen voor de oorlog en ook aangemoedigd door de Arabische propaganda. Iets wat alle burgers doen. Op dat moment stonden de Zionisten ook met de rug tegen de muur, want de Arabische landen zouden ze wel in de zee drijven.

      Kortom alle burgers zowel Zionisten als Palestijnen zochten veiligheid, zoals gewoonlijk. En ja toen hebben de Israëli gewonnen en toen waren de Palestijnen de sjaak en de werkelijke schuldigen de UK en de Frankrijk waren vertrokken.

      Conclusie; niet zo zielig doen over de Palestijnen. Juist door dat te blijven doen blijf je de terechte onrust bij deze mensen voeden en moedig je de haviken bij beide kanten alleen maar aan.
      Dit is mijn laatste reactie, omdat dit hier niet thuishoort.

      Ik ga wel verder bij de Volkskrant. Misschien ook iets voor jou?????????

        /  
     2. Ad van beek

      Typische reactie van iemand die geen inhoudelijke argumenten heeft om zijn zaak te onderbouwen. Slap onverantwoordelijk en desastreus voor mensen die moeten lijden onder de gevolgen.

        /  
    3. Robert van Waning

     Frank, ik bekijk die geschiedenis van de kant van de slachtoffers. Dat zijn namelijk ook mensen, die in dit geval al vele generaties in Palestina woonden.

     Dat is een verhaal van beroving, vervolging, discriminatie, deportatie, bezetting en onderdrukking van Arabische bewoners door daders die zelf ooit slachtoffers waren.

     En wat Jona LenderinG betreft: De voorgeschiedenis van Israël is interessant voor wie de historische claims op dat land zelf wil kunnen beoordelen.

       /   Beantwoorden  / 
   3. Ad van Beek

    Ontkennen van de door R.v.W. verwoordde realiteit maakt de realiteit niet onwaar. Het is voor velen zoals hier blijkbaar een brug te ver om dat te kunnen vatten.

      /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Ik gaf voorbeelden van mensen die de geschiedenis kennen, maar die toch verantwoordelijk waren voor een herhaling daarvan. Jij blijkt de geschiedenis helemaal niet te kennen. Of je ontkent die bewust. Dat is helemaal link.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Frank Bikker

   Dan nog even iets, RvW. Veertig jaar geleden was ik een gesjeesde geschiedenisstudent. Hetgeen ik tot de dag van vandaag betreur, maar mijn interesse heb ik altijd behouden en dientengevolge lees ik wel eens een boekje!

   Als wij jouw redeneringen namelijk volgen herhaalt zich namelijk echt de geschiedenis.

     /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  @FaassenPC, je hebt nooit één beschuldiging waar kunnen maken. Toch ga je ermee door. Heel vervelend.

  Wat Israël betreft: Waar is Palestina gebleven? Precies: Van de kaart geveegd. En de miljoenen nakomelingen van de 900.000 door de joodse Zionisten beroofde en verdreven Arabische bewoners van het voormalige Palestina? Je weet het antwoord: In vluchtelingenkampen in de omringende landen.

  Vandaar mijn vraag: Gaat de Oranjevevereniging aandacht besteden aan de slachtoffers die later zelf daders werden?

    /   Beantwoorden  / 
  1. PeterPC

   Je geeft zelf al het voorbeeld waarvan ik ettelijke malen gezegd heb dat het onzin is :

   Wat Israël betreft: Waar is Palestina gebleven? Precies: Van de kaart geveegd. En de miljoenen nakomelingen van de 900.000 door de joodse Zionisten beroofde en verdreven Arabische bewoners van het voormalige Palestina? Je weet het antwoord: In vluchtelingenkampen in de omringende landen.”

   En nu maar weer terug uithuilen bij Gretta en Dries.

     /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Hoezo onzin? Is het niet waar? Waar is Palestina dan gebleven? En wie verblijven er al tientallen jaren in vluchtelingenkampen, vaak nog met de sleutels van de huizen waarvan zij beroofd zijn, maar zonder het recht van terugkeer dat alle Joden in de wereld wél hebben, ook al hebben zij of hun (over)(groot)ouders nooit in Palestina gewoond?

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Het gaat om de vraag of het waar is dat als mensen weten wat oorlog en onderdrukking heeft aangericht, de kans kleiner dat die zich herhaalt. B&W denken van wel en geven daarom 20.000 euro aan de Oranjevereniging voor het opdiepen van foto’s en verhalen van Amstelveense slachtoffers van vervolging, discriminatie, vervolging en deportatie.

  Ik noemde drie voorbeelden die lieten zien dat kennis van het verleden niet verhindert dat die zich herhaalt. Van Faassen en Bikker gebruikten één van die voorbeelden om ook deze discussie te laten ontsporen. Tomaat maakte duidelijk dat het selectief oprakelen van oorlogsherinneringen kan leiden tot een heksenjacht op (nakomelingen van) foute Amstelveners.

  Bij gebrek aan zinnige tegenspraak blijf ik van mening dat het zinvoller en nuttiger is om hedendaagse vormen en uitingen van racisme te ontmoedigen door goed voorbeeld, dialoog en scholing aan de hand van hedendaagse voorbeelden. Die zijn er helaas genoeg. Wat dit betreft zijn B&W bij de opvang en integratie van asielzoekers op de goede weg.

  Racisme e

    /   Beantwoorden  / 
 7. Tomaat

  Wetenschappelijk geschiedenis bedrijven betekent voor mij het hele verhaal vertellen, dus ook de niet-welgevallige feiten en de uitleg daarvan, dus niet wat RvW weer verdraait naar het selectief oprakelen van oorlogsherinneringen van foute Amstelveners.
  Deze herinneringen maken gewoon deel uit van het gehele plaatje.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Je verwart een paar dingen, Tomaat.

   Ik pleit juist voor het complete, evenwichtige, onpartijdige en dus zo betrouwbaar mogelijke verhaal en juist tegen simplificaties in de vorm van folders die door niemand worden gelezen.

   Ik pleit ook voor meer aandacht voor discriminatie, vervolging en verdrijving. Ik ben het dus eens met de aanpak van B&W van de opvang, scholing en integratie van asielzoekers.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Tomaat

    Verwar ik enkele dingen? Je volgt weer de gebruikelijke strategie van geen antwoord geven op de door mij geponeerde stelling door er weer allerlei andere zaken bij te halen, die niets met WO2 te maken hebben.

    Je probeert zelfs bij mij in het gevlei te komen te komen door over asielzoekers te beginnen. Dat is een hele goedkope afleidingstruc over het hier bovenstaande onderwerp. Nogmaals het onderwerp is: de geschiedenis van Amstelveen gedurende WO2 en daar hoort van alles bij zoals deportatie bepaalde bevolkingsgroepen, Arbeitseinsatz, verzet, hongerwinter, enz.enz. met gebruikmaking van alle bestaande bronnen m.n. orale, omdat ie minder bekend zijn.

      /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Tomaat, ik ken jouw standpunt mbt opvang van asielzoekers niet. Ik maak geen gewoonte van gevlei, zoals je weet.

  Mijns inziens verdienen huidige vormen van racisme – en de gevolgen daarvan – de volle aandacht, itt die van 75 jaar geleden. Iedereen kan en mag daaraan aandacht schenken. M.i. is dat ook in ruime mate gebeurd.

  Ik bestrijd met name de onbewezen stelling van de burgemeester dat kennis van het verleden voorkomt dat die zich herhaalt. Dat blijkt nergens uit.

  Respect voor slachtoffers van diacriminatie, vervolging en verdrijving is altijd goed, maar liever niet zo selectief.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.