Categorie: "A9"

VVD: geen terugkeer naar A9-tunnel

Walter Vervenne

Wat de VVD – maar vermoedelijk de complete coalitie – betreft, zit een terugkeer naar de tunnelplannen voor de verbrede A9 er niet in. Raadslid Walter Vervenne, die overigens een informatiemeeting van vóór een tunnel pleitende Meanderbewoners bijwoonde, zegt namens de VVD-fractie trots te zijn op de bespaarde € 60 miljoen door afblazen van het project.

Hij zegt dat zijn partij zich bewust is van de ‘moeilijke weg die onze stad is gegaan om van het tunnelproject af te komen’, maar dat de gemeenteraad – in zijn ogen gelukkig – daarmee akkoord ging. De tunnel zou, zoals bekend, Amstelveen € 100 miljoen hebben gekost. NU er op twee plaatsen een (volgens gemeente en Rijkswaterstaat groene) ‘overkapping’ en geluidschermen komen, resteert een bijdrage van € 40. Bij de € 100 miljoen zouden volgens Vervenne nog vele tientallen miljoenen komen voor de verbindingsinfrastructuur. “Amstelveen geeft die 60 miljoen euro liever uit aan heel belangrijke andere zaken zoals nieuwbouw voor basisscholen, een nieuw Amstelveen College en in de bespreking zijnde nieuwbouw voor het HWC-college”, zegt hij. Hij voegt er aan toe te hopen op een forse opkomst tijdens de vier geplande informatiebijeenkomsten, waar overigens van enige participatie door burgers geen sprake is: Zij krijgen alleen voorgeschoteld wat de overheid gaat doen.

‘Minder geluidshinder en uitstoot op bredere A9′

Minder geluidshinder en uitstoot van fijnstof en CO2 dan de A9 nu veroorzaakt, komt er als de nu klaar liggende plannen zijn uitgevoerd. Er komt weliswaar geen tunnel, maar (groene) schermen in de middenberm en aan de zijkanten, alsmede het gebruikte materiaal voor de weg zorgen voor geluidreductie. Dat zegt omgevingsmanager Kees Abrahamse van Rijkswaterstaat.

Wie wil, kan de in een lange rij ordners vervatte gewijzigde plannen voor de A9 – die nu geen tunnel meer, maar twee overkappingen van elk 249 meter (bij het Oude Dorp en het Stadshart) omvatten – tussen 18 maart en 28 april komen bekijken en er bezwaar tegen maken, wat in ambtelijk jargon ‘zienswijze’ heet. Bezwaarden kunnen tot en met de Raad van State dwars liggen, maar eind 2019 denkt RWS toch met de uitvoering te kunnen beginnen.

Meanderbewoners: juridische strijd tegen A9

De bewoners van de Meander zien niets in nu bestaande plannen voor de Rijksweg A9 op Amstelveens grondgebied en gaan die desnoods via juridische procedures aanvechten. De tunnel, waaraan de gemeente een  € 100 miljoen moest bijdragen, is van de baan, maar voor de € 40 miljoen die zij nu moet betalen voor een paar overkappingen krijgt met weinig terug. Kortom: de gemeente heeft zich door het Rijk laten afzetten. “Een gemiste kans”, zei woordvoerder Roy Burgers van de Belangenvereniging Meander Bewoners (BVMB) dinsdagavond tegen raadsleden.

Meanderbewoners naar Raad van State om A9

Foto: Rijkswaterstaat

De bewoners van de Meander gaan tot aan de Raad van State door met hun verzet tegen het nu bedachte plan voor de A9. Zij willen een tunnel, zoals eerder de bedoeling was, maar die op initiatief van het nu zittende gemeentebestuur is afgeblazen. In een brief aan minister Schulz heeft de woordvoerder A9 van de belangenvereniging van de bewoners gezegd dat het nu ter inzage liggende tracé besluit voor het door Amstelveen lopende deel van de Rijksweg onder meer tot ongezonde, onwettige en niet aan de Europese criteria voldoende uitstoot van CO2 en fijnstof zal leiden.

Volgens B&W en meerderheid van de gemeenteraad kon Amstelveen de bijdrage van 100 miljoen euro voor de door een vorig college bedachte tunnel niet ophoesten. Er komt nu wel een overkapping, maar daarmee blijft volgens de Meanderbewoners de uitstoot bestaan en wordt afgezien van het één geheel maken van Amstelveen door een tunnel en daarop bebouwing.

‘A9-overkapping: nieuwe kansen voor Oude Dorp’

Herbert Raat

Een park, een ontmoetingsplek, een duidelijke verbinding tussen wijken ten noorden en zuiden van de A9. Allemaal ideetjes van inwoners die boven tafel kwamen tijdens door Rijkswaterstaat georganiseerde zogenoemde meedenksessies. De gemeente gaat met die voorstellen nu aan de slag. Het oude pand van de Rabobank en daarnaast gelegen bebouwing aan de Dorpsstraat (tot aan de weg) wordt aan de verbrede A9 opgeofferd. De Annakerk, ook al eigendom van Rijkswaterstaat, blijft bestaan.

Op de overkapping ter hoogte van het oude dorp kan de gemeente een gebied van ongeveer 200 bij 100 meter inrichten. Er kunnen bomen en zelfs bebouwing op het drie meter dikke dak komen.

Later wordt de inrichting van de overkappingen bij het Stadshart bekeken. Op die in het Oude Dorp komen in elk geval verbindingen voor langzaam verkeer, zoals een fietspad tussen Amsterdamseweg en Kazernepad en een verbinding voor voetgangers tussen Smedemanplein en Dr. Schaepmanlaan (waardoor de daar gelegen Piet Heinschool beter bereikbaar wordt).

De woningen ten noorden van de Middeldorpsstraat worden gesloopt en er kan dat een parkachtige zone met bomen en water worden aangelegd. Heel het gebeid krijgt een groene invulling vertelt Jelle Westra, leider van het team dat bij de gemeente aan het project werkt. Het doet dat in samenwerking met architect Ernst van Rijn, van bureau Wulf. Want de weg mag dan een zaak van Rijkswaterstaat zijn, voor het esthetische programma van eisen blijft Amstelveen zelf verantwoordelijk. “Het gaat niet alleen om beton, maar we maken ook een nieuw deel van de stad”, zegt Westra. “Wij willen van de twee kanten van de stad in het Oude Dorp weer één geheel maken.”

Raat: ‘Bedrijven betalen niet voor A9-tunnel’

 

Herbert Raat

In tegenstelling tot wat de bewoners A. Taal en W. Modderman van het Stadshart in de lokale krant Dichtbij beweren, heeft het bedrijfsleven totaal geen interesse in investeren in een A9-tunnel. Dat zegt A9-wethouder Herbert Raat (VVD) in een reactie. De suggestie van beide heren klinkt symathiek, zegt de A9-wethouder, maar is volgfens hem totaal onhaalbaar.

“Het bedrijfsleven heeft namelijk helemaal geen belang bij een tunnel. Sterker, door het opheffen van de op- en afrit bij de Keizer Karelweg zouden bedrijven als KLM en Canon juist slechter bereikbaar worden en dat geldt ook voor ons Stadshart”, zegt Raat. Het is voor hem wel duidelijk dat voorstanders van de tunnel, waaraan Amstelveen € 100 miljoen zou moeten bijdragen, en de gemeente het niet eens worden, constateert de wethouder. 

Toen PvdA nog tunnelpartij was…

Remco Pols (l) geeft plan voor tunnelprijsvraag aan Robert van Waning. Foto: amstelveenweb.com

Weinig zo veranderlijk als de politiek. De aanleg van een tunnel, waarvoor een gemeentelijke bijdrage van € 100 miljoen op tafel moest komen en die daarom door de gemeenteraad weer is getorpedeerd, was ooit hét PvdA-plannetje. Toenmalig vice voorzitter van de PvdA-fractie in de raad Remco Pols zag er alleen maar voordelen en geen nadelen in. Toen hij na de verkiezingen van 2006 een wethouderszetel kreeg, kwam hij dan ook prompt met de plannen daarvoor. Er werd een complete projectorganisatie – kosten negen miljoen - voor opgetuigd.

Pols wilde al in de verkiezingstijd een prijsvraag over wat er allemaal op het dak van die tunnel moest komen. Burgerbelangen (BBA) kwam met uitgebreide ontwerpen voor op dat dak. Net als de PvdA maakt die club nu deel uit van de overwegend liberale coalitie, die helemáál niets meer ziet in een tunnel. Maar dat is pas sinds – op aandrang van de VVD – het door Pols gesloten contract was open gebroken, waardoor de investering van € 100 miljoen verviel. Die breuk kwam onder het vorige college, waarvan de PvdA, geen deel meer uitmaakte. Nu weer wel en zij kijkt kennelijk niet meer achterom.

‘Tunnelplan A9 altijd een luchtkasteel’

 

Herbert Raat

Ook zonder de crisis, waardoor de vraag naar kantoorruimte compleet instortte, was het plan voor terugverdienen van de financiële bijdrage aan een A9-tunnel een luchtkasteel. Dat zegt wethouder Herbert Raat in reactie op een brief van Stadshartbewoners A. Taal en W. Modderman in de lokale krant Dichtbij. De twee pleitten opnieuw voor een complete tunnel voor de A9, in plaats de nu gekozen overkapping.

De tunnel zou Amstelveen € 100 miljoen kosten en dat geld zou worden terug verdiend door grondexploitatie. Er zouden 3000 woningen bijkomen (67 Meandertorens) en 200.000 vierkante meter aan kantoren (volgens Raat 5 KPMG-gebouwen). “En dat terwijl er nu al 160.000 verkante meter aan kantoren leeg staat”, zegt de wethouder.

Les A9: mijd externe bureaus

Walter Vervenne

De Rekenkamercommissie van de gemeenteraad heeft onderzocht wat er allemaal mis ging met de besluitvorming rond die A9. Dat was nogal wat, maar eigenlijk verdient dat onderzoek  ook geen schoonheidsprijs.  Maar ja, dat is een orgaan van de raad zelf en dus hoorde je daar nauwelijks raadsleden over. Bijvoorbeeld over het feit dat niet, zoals bij een parlementaire enquête, mensen persoonlijk zijn gehoord. De voorzitter van dat orgaan van de vroedschap liet weten dat het zich uitsluitend op schriftelijke informatie had gebaseerd. Zoals de NS bij de aankoop van de Fyra dus.

Dáár legde wethouder Herbert Raat tegenover de gemeenteraad maar even pijnlijk de vinger op. B&W wilden best de aanbevelingen van dat onderzoek door de Rekenkamer overnemen  – om bij grote projecten in het vervolg de blunders te voorkomen waar de lokale politiek nu is ingetuind – maar eigenlijk waren die in het gemiddelde lokale café allang over de tap gegaan.

Een probleem van die Rekenkamer was dat het eerst met een bureau in zee ging, waarmee het later ruzie kreeg. Toen was wel het daarin geïnvesteerde geld op, zodat er om budgettaire redenen voor die kamer weinig anders over bleef dan roeien met de voorhanden zijnde riemen. Geen betrokkenen horen, maar zich louter baseren op documenten. Dus noch Raat noch de voormalige wethouder Remco Pols (PvdA), die grif tekende voor de aanleg van een Amstelveen honderd miljoen euro kostende  tunnel, kwam aan het woord. 

SP: ‘Inwoners geen A9-worst voorhouden’

Patrick Adriaans

De fractie van de SP in de gemeenteraad zegt in een rapport van de Rekenkamercommissie over de besluitvorming  rond de A9 aandacht voor de betrokkenheid van de inwoners te missen. De fractie komt woensdag met een amendement om B&W op te roepen bewoners beter te informeren en hen het complete verhaal, inclusief de minpunten.

Op basis van een onderzoek kwam de Rekenkamercommissie met aanbevelingen om in de toekomst (ook bij andere grote projecten) rekening mee te houden. De besluitvorming rond de A9 was blijkbaar nogal ondoorzichtig. Eerst moest er een tunnel komen, waarvoor de 100 miljoen uit herontwikkeling van gebieden langs de weg zou komen, later zag de politiek daarvan weer af en moest met grote moeite het contract met andere partijen worden open gebroken.