Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen

Herbert Raat

Voor een extra overkapping van de verbrede A9 bij het oude KPMG gebouw en die bij het Oude Dorp lager te maken dan eerst was gepland (zodat die beter bij de omgeving) vragen B&W van de gemeenteraad € 9 miljoen. Dat bedrag wordt opgenomen in de Kadernota 2018 (de concept begroting).

Het komt bovenop de € 40 miljoen die de gemeente al investeert in voorzieningen rond de verbreding van de rijksweg. Zij heeft over de twee wensen met Rijkswaterstaat gesproken, maar die betaalt kennelijk niet de negen miljoen. Volgens wethouder Herbert Raat betekenen nieuwe maatregelen een verbreding voor de inwoners. “De derde overkapping, bij het Bovenlandpad, kan bijvoorbeeld een groene aansluiting zijn op het bestaande Meanderpark. Deze aanpassing is mede in gang gezet door de inzet van Roy van Buren van Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB). Die heeft ons geïnspireerd.”

Over de derde overkapping gaat hij overigens nog wel praten met de eigenaar van het voormalige KPMG-gebouw, waarin nu flats komen. Raat wil, omdat er volgens hem sprake is van kwaliteitsverbetering voor hun deur, dat die eigenaar substantieel bijdraagt aan de dekking van de kosten.

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De A9 door Amstelveen gaat van tweemaal drie naar tweemaal vier rijstroken. Op aandringen van Amstelveen wordt de A9 verdiept aangelegd over een lengte van 1,3 kilometer en komen er twee overkappingen en een viaduct. Die aanpassingen van de snelweg (afwijkend van de Amstelveen € 100 miljoen kostende tunnel voor de weg) zijn vastgelegd in het Tracébesluit dat op 7 maart is ondertekend door de minister. Het is nu in procedure bij de Raad van State.

Boven maaiveld

In de plannen komt nu de overkapping bij het Oude Dorp boven het maaiveld uit. De gemeente heeft recent aan Rijkswaterstaat gevraagd de verdiepte ligging van de A9 bij het Oude Dorp nog 2 meter extra omlaag te brengen. Daardoor kan ook de overkapping omlaag. Die verbeteringen zijn niet eerder in het Tracébesluit opgenomen, omdat de gemeente daar de financiële dekking nog niet bij had gevonden. Gemeente en Rijkswaterstaat onderzoeken samen wat de te volgen procedure is om deze optimalisaties mee te nemen.

Verbreding van het Bovenlandpad zou betekenen dat er een derde overkapping in Amstelveen komt. De totale verbreding gaat van 17 meter naar 80 meter breedte. Deze overkapping ligt aan de ene kant aan Meandertoren III en IV en aan de andere kant aan het nieuwe woningbouwproject Residence Amstelveen (nu nog het leegstaande voormalig KPMG gebouw).

De bekrachtiging van de afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gemeente zal uiterlijk 1 januari 2018 plaatsvinden.

Als Residence Amstelveen meebetaalt, komt voor de gemeente het bedrag mogelijk lager uit dan € 9 miljoen. Eind 2017 wordt aan de raad voorgelegd hoeveel er van het nu gereserveerde bedrag echt nodig is.

 

Lees ook:Tweede overkapping A9 (bij Stadshart)
Lees ook:GroenLinks wil onderzoek ándere A9
Lees ook:Maandag info A9 in Oude Dorp
Lees ook:Gemeente bespaart miljoen rente op A9
Lees ook:College stemt in met nieuw ontwerpplan A9

Eén reactie op “Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen

  1. Frank

    Ik gun het ze van harte hoor, maar wanneer komen er wat miljoenen bij voor de ouuderzorg in onze gemeente?

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.