‘Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’

De overkapping in het Oude Dorp van de verbrede A9 brengt Amstelveners bij elkaar. Dat melden B&W in een voorstel aan de gemeenteraad akkoord te gaan met de betreffende gebiedsvisie. Hoewel Rijkswaterstaat wel gaat betalen voor herplanting van bomen en ander groen, moet er wel extra krediet op tafel komen voor de uitvoering van de gemeentelijke plannen. Die kan overigens pas na het gereed komen van de verbreding in 2024 plaats vinden. Bij de kadernota 2018 (waarin de contouren voor de volgende begroting duidelijk worden) laat het college weten hoeveel krediet er nodig is.

De plannen omvatten, zoals eerder gemeld, een parkachtig openbaar karakter van het gebied, met een glooiend groentapijt, bomen, sport en spel, zitelementen, terrassen en ruimte voor kleinschalige evenementen. De horeca neemt er toe als het aan B&W ligt.

Er komt een route voor fietsers en wandelaars, onder meer aansluitend op de Savornin Lohmanlaan, een centrale voetgangersroute tussen Schaepmanlaan en Smedemanplein en een voetgangersroute noordelijk van de overkapping. Gebouwen langs de overkapping, zoals Annakerk en Piet Heinschool, kunnen buitenruimte op de overkapping krijgen. Die panden krijgen volgens B&W ook meer betekenis voor versterking van de ‘functionele en ruimtelijke samenhang in het Oude Dorp’. Op de overkapping komt ook groen.

Verbinden

“We willen de twee helften van het Oude Dorp ter weerszijden van de snelweg beter met elkaar verbinden”, zegt het college. “Waar de A9 nu nog het stedelijk weefsel van het Oude Dorp doorklieft, ontstaat tussen de Amsterdamseweg en het Kazernepad een nieuwe stedelijke ruimte die de mogelijkheid biedt beide stadsdelen op een nieuwe manier aan elkaar te koppelen. Het stedelijk weefsel kan zo worden verstevigd. De overkapping kan Amstelveners bij elkaar brengen.”

Overigens is verbouwing bovenop de overkapping uitgesloten. Maar in de groene bestemming, in combinatie met sport, spel en ontmoeting, ligt volgens B&W voor de hand. Het wordt als het aan B&W ligt, ‘een groen koppelstuk tussen noord en zuid met een herkenbaar eigen en tegelijk Amstelveens karakter’.

Behalve vermindering van wat B&W de ‘barrièrewerking’ tussen inwoners noemen, wordt door de overkapping ook het plaatsen van hoge geluidsschermen voorkomen, geluidshinder verminderd en de verbinding voor langzaam verkeer verbeterd. Verder hamert het college er op dat de ‘functionele samenhang en verblijfskwaliteit’ beter worden.

 

Lees ook:Park en horeca rond overkapping Oude Dorp A9
Lees ook:Maandag info A9 in Oude Dorp
Lees ook:Tweede overkapping A9 (bij Stadshart)
Lees ook:‘A9-overkapping: nieuwe kansen voor Oude Dorp’
Lees ook:Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen

16 reacties op “‘Overkapping A9 Oude Dorp brengt AV-ers bij elkaar’

 1. Robert van Waning

  Amstelveen, 9 september 1998
  Betreft: Overkapping A9 en Beneluxbaan

  Geacht College,
  Gaarne zou ik hierbij willen pleiten voor een studie naar de mogelijkheden van het overkappen van gedeelten van de Burgemeester Van Sonweg (de A9) en de Beneluxbaan.
  Tegenover de ongetwijfeld hoge kosten zouden overkappingen een aantal aanmerkelijke voordelen kunnen bieden:

  Verbinden in plaats van scheiden
  De rijksweg A9 en de Beneluxbaan delen onze woonplaats in stukken, terwijl het doel van een woonplaats juist binding van de gemeenschap is. De overkapte gedeelten kunnen worden aangewend ten behoeve van wonen, werken en recreëren. In plaats van hun verdelende werking zouden deze wegen een bindende functie krijgen.

  Geluidswering
  Geluidshinder is een onderschatte factor in het geheel van schadelijke neven­effecten van de economische groei. Groei die niet leidt tot een evenredige toename in geluksbeleving is vrij zinloos.
  Uit de onlangs gepresenteerde Milieubalans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) kwam naar voren dat geluidswerende maatregelen in de Randstad vaak teleurstellende resultaten opleveren. Dit geldt naar mijn ervaring ook voor de geluidswal langs de A9. Die harde en rechte wanden voldoen zo slecht aan hun doel dat de verkeersherrie in onze overigens prettige wijk soms hoogst storend is. Overkapping van het stuk A9 dat langs het Oude Dorp voert, zou een enorme verbetering kunnen betekenen. Ook in het Amsterdamse Bos zou het een stuk stiller worden…

  Ruimtewinst
  Dit argument is zo voor de hand liggend dat het geen toelichting behoeft. Het is zonde om zoveel van zulke kostbare ruimte alleen voor autoverkeer te benutten.

  Minder fijn stof in de Amstelveense lucht
  Uit de Milieubalans van het RIVM kwam tevens naar voren dat circa 80% van de bewoners van grote steden wordt blootgesteld aan een te grote hoeveelheid fijn stof uit industrie en verkeer. Dit kan de luchtwegen aantasten en andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
  Amstelveen is weliswaar geen grote stad, maar de nabijheid van Schiphol en wegen als de A9 zorgen voor een vergelijkbare mate van luchtvervuiling. Ook de Beneluxbaan en de Keizer Karelweg zorgen met hun talrijke stoplichten en het dus telkens weer optrekkende auto­verkeer (er is nauwelijks een ‘groene golf’) voor veel fijn stof en uitlaatgassen. Het verdiepen en overkappen van autowegen is een manier om met name verspreiding van fijn stof te verminderen. Zuivering van uitlaatgassen is helaas alleen in tunnels mogelijk.

  A-as: concurrentie met Zuidas
  Het economische succes van de Amsterdamse Zuidas (A10) heeft u ongetwijfeld op de gedachte gebracht om iets dergelijks ook in Amstelveen te realiseren. Schiphol en aanverwante zaken zijn nóg dichterbij en ook het nieuwe Stadshart van Amstelveen maakt het vestigen van een bedrijf aan of boven de A9 aantrekkelijker dan aan de Zuidas. Aorta zou een geschikte naam voor de overkapte A9 zijn, ware het niet dat een met files dichtgeslibde A9 aanleiding kan geven tot cynische grappen.
  A‑as, A-sprong, A-locatie zijn ook mogelijke namen.
  Vestiging van bedrijven aan/op de A9 en de Beneluxbaan kan verhinderen dat Amstelveen zich voornamelijk ontwikkelt tot slaapstad, doorgeefluik en sluiproute voor bedrijvigheid elders. Amstelveen heeft de unieke kans om midden in haar goed bereikbare centrum ruimte te bieden aan hoogwaardige economische activiteiten.

  Natuurbehoud
  Overkapping van A9 en Beneluxbaan zou de druk om polders en natuurgebieden buiten Amstelveen te bebouwen, kunnen verminderen.

  Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie.

  Hoogachtend,
  R.Ch. van Waning

  [Op deze brief van 9 september 1998 heb ik nooit antwoord gekregen van het gemeentebestuur.]

    /   Beantwoorden  / 
  1. Matthijs

   ‘[Op deze brief van 9 september 1998 heb ik nooit antwoord gekregen van het gemeentebestuur.]‘
   Zal Raat wel de schuld van zijn. Ook al was hij er toen nog niet, vergeet niet zijn in uw ogen leugenachtige geest.

     /   Beantwoorden  / 
 2. Tomaat

  18 1/2 jaar geleden was die brief en nog zeurt rvw erover! Om te gillen!

    /   Beantwoorden  / 
  1. Robert van Waning

   Om te janken, zal je bedoelen. Amstelveen heeft een unieke kans op een tunnel gemist. Die A9-verkeersgoot zal nu onze woonplaats voor altijd blijven verdelen.

     /   Beantwoorden  / 
 3. Olaf Oomes

  Analoog aan de kop van dit artikel moet je dus concluderen dat de verbreding ter hoogte van het Stadshart de Amstelveners verder van elkaar brengt.
  Die fout van een open snelweg dwars door een woongemeenschap werd in het verleden ook bij van Badhoevedorp gemaakt. Op dit moment is men druk doende die te herstellen. Prachtige snelweg om het dorp heen.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Gerben

  Inderdaad, die tunnel was een must. Verhuizen naar Badhoevedorp mogelijk een optie.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Tomaat

   Badhoevedorp is ondertussen een dorp geworden gelegen op een verkeersrotonde.

     /   Beantwoorden  / 
   1. Gerben Drost

    Nog even en wonen is mogelijk op het voormalige A9 gebied.
    En, Badhoevedorp en Amstelveen midden in de luchtvervuiling.
    Hoogste tijd voor de Gemeente Amstel & Meer.

      /   Beantwoorden  / 
 5. Gerben

  Olaf, mag hopen dat jij hier onder eigen naam acteert.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Olaf Oomes

   Ik wel. Met voor- en achternaam. Nu jij nog.

     /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  “De A9 Gaasperdammerweg is het derde van de vijf projecten van de weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) dat van start gaat. De vijf projecten zijn allemaal belangrijk om de door het Rijk zo gewenste bereikbare, sterke noordelijke randstad te maken. Volgens Schultz van Haegen is dit derde project bijzonder. “Het legt het meeste de verbinding tussen het verbeteren van de bereikbaarheid én het verbeteren van de leefomgeving van de omwonenden: een groot deel van de nieuwe snelweg komt in een landtunnel.” Omdat de A9 Gaasperdammerweg in dichtbebouwd gebied ligt, is het ondertunnelen van de snelweg een grote winst voor de omgeving.”
  (Bron:https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/aftrap-weguitbreiding-a9-gaasperdammerweg/)

  In Amsterdam ZO wordt verbinding en verbetering vd leefomgeving wél belangrijk gevonden..

    /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  De A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen (Gaasperdammerweg) wordt verbreed naar 5 rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). De weg komt over een lengte van drie kilometer in een tunnelbak te leggen. Het fiets- en voetgangersverkeer wordt over de tunnel heen geleid. De weg komt verdiept in een lage heuvel te liggen.
  De verbreding is nodig om het toenemende verkeer over de weg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere genoeg ruimte te geven. In 2020 is de lucht in de woonwijken langs de tunnel in Amsterdam Zuidoost schoner en het verkeerslawaai minder. Op het nieuwe tunneldak wordt in 2021 een stadspark aangelegd en een groot aantal bomen geplant. Zo wordt de huidige asfaltbarrière tussen de Bijlmermeer en Gaasperdam een groene heuvel. Duurzame verbeteringen dus.
  (Bron: https://www.amsterdam.nl/projecten/gaasperdammerweg-a9/ )

  “Zo wordt de huidige asfaltbarrière tussen de Bijlmermeer en Gaasperdam een groene heuvel.”"

  Over ‘verbinden’ gesproken: Zo had het dus ook in Amstelveen gekund..

    /   Beantwoorden  / 
 8. Robert van Waning

  Dat verbinden geldt alleen voor het Oude Dorp waar aan weerszijden van de A9 relatief weinig woonhuizen staan.

  Aan de Noordzijde zijn dat bovendien huizen die zelf al grote tuinen hebben en aan de voorkant het fraaie Broersepark. Die bewoners worden overbedeeld met extra groen, ruimte en rust.

  Dat geldt niet voor de bewoners van de vele woningen in het dichtbebouwde Stadshart. Die krijgen vier drukke kruispunten met het lawaai en de luchtvervuiling van optrekkende (vracht) auto’s.

  Het ‘Plantsoen van 40 Miljoen’ krijgt vermoedelijk voornamelijk al snel de functie van parkeerterrein voor bezoekers van de vele horecagelegenheden in het centrum van het Oude Dorp.

  Wie de foto’s bekijkt, weet wat Amstelveen te wachten staat en ook hoe het had kunnen worden:
  https://myalbum.com/album/P0efLbeFPC86

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.