Meander desnoods naar Raad van State over A9

De tegen (gevolgen van) de verbreding van de A9 agerende bewoners van Meander en Elsrijk zijn blij dat GroenLinks de kwestie opnieuw heeft geagendeerd en aan B&W onderzoek over meer overkapping gevraagd. Voorzitter Roy van Buren van de bewonersvereniging Meander zei dat dinsdag tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. Als aan de bezwaren van de actievoerende omwonenden, die strijden voor een ‘maximale overkapping’ van de weg (en het liefst de ooit geplande tunnel hadden gewild), niet tegemoet wordt gekomen, stappen die naar de Raad van State.

Zij doen dat pas nadat in maart de minister over het nieuwe tracé heeft beslist. De actievoerders vragen onderzoek naar een maximale overkapping om geluid en fijnstof tegen te gaan. Verder vinden zij de nu geplande extra afslag van de snelweg in het woongebied van de Meander, langs het nu bestaande busstation, volstrekt onnodig. “Een extra afslag voorkomt juist dat het stadshart een aantrekkelijk winkelgebied wordt”, zei Van Buren. “Juist méér voetgangersgebied, winkels en horeca trekken meer winkelend publiek. Alleen zonder extra autoverkeer gaat dat lukken. Het Stadshart is al prima ontsloten.

Door het vervallen van de afslag realiseert men op die plek een gewone voetgangersoversteek van noord naar zuid op maaiveld. Het fraaie Meander-Heempark wordt zo minder aangetast en de gemeenteraad bespaart enerzijds op een dure onhandige loopbrug én anderzijds door het niet aanleggen van die snelwegafslag.”

Volgens Van Buren moeten B&W een onafhankelijk bureau de opdracht geven dat snel te onderzoeken. De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad ligt bij burgers in Amstelveen en niet bij asfalt en rijkswegen. “Kies voor de dynamische stad met stedelijke kwaliteit naast een overkapping die tegelijkertijd geluid en fijnstof weert”, hield hij de raadsleden voor. “Hoe kunt u nu aan uw kinderen verkopen dat u ervoor kiest Amstelveen aan een open riool te leggen. Misschien bent u als raadslid ook overvallen door dit aangepaste tracé-besluit.’ Volgens hem is de gemeenteraad zelf bij het besluitvormingsproces daarover onvoldoende inzichtelijk geïnformeerd. Hij baseerde zich daarbij op het oordeel van de Rekenkamercommissie van de raad in 2015 al. “In feite was de hele gemeenteraad ooit voor de A9 in een tunnel en dat gevoel willen we graag weer bij u terug zien.”

 Leefomgeving

De omwonenden vinden dat het aangepaste besluit, nadat de tunnel was afgeblazen, in strijd is met het Besluit kwaliteit leefomgeving uit de Omgevingswet. Ook ontbreekt naar hun mening een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. En allemaal zonder enige bewonersparticipatie en een zeer magere betrokkenheid van raadsleden bij de besluitvorming, zei Van Buren, die allerlei andere projecten in binnen- en buitenland presenteerde met betere oplossingen dan met in Amstelveen naar zijn mening heeft gevonden.

“Hier om de hoek maakt Gaasperdam een drie kilometer lange landtunnel waarin om de 80 meter een plofdeksel is gemaakt, zodat het wettelijk ook niet echt een tunnel is. Het college zou dezelfde oplossing moeten voorleggen aan Rijkswaterstaat. Met enige procedurele en financiële creativiteit kan dit worden opgelost.”

Als de raad het college niet aanspoort tot actie gebeurt dat niet, vreest hij. Van Buren adviseerde de raad het college opnieuw met Rijkswaterstaat te laten onderhandelen. “Een snelweg door de stad is geen sinecure en verdraagt geen halfbakken oplossing of ‘een beetje’ overkappen. De enige manier om de sluipmoordenaar fijnstof en zijn handlanger geluid aan te pakken is middels volledige overkapping. Als u niet kiest voor maximaal overkappen is €40 miljoen weggegooid gemeenschapsgeld. Met uw ‘verdiepte-compromis-oplossing’ bespaart u weliswaar fors maar koopt u de slechte helft van het plan. U sluit een compromis op onze gezondheid, op die van onze kinderen en op de toekomst van Amstelveen. Overal in het land wordt de loftrompet afgestoken over duurzame ondertunneling alleen het Groene Amstelveen krijgt het niet voor elkaar.”

Citymarketing

“Wat moet er in uw ogen gebeuren om het wél voor elkaar te krijgen?” vroeg hij de commissie. “Amstelveen staat er financieel weer heel goed voor. Een sluitende business case is mogelijk. Ons voorstel is niet slechts een park op de A9. Met de juiste uitstraling en citymarketing kan deze unieke plek een enorme trekker worden, een businesscase met exploitatiemogelijkheden voor kunst en cultuur, museum en evenementen als kermis, Japanfestival, Diwali, Het GlazenHuis en Koningsdag, die voor financiële dekking zorgen. Toeristen komen met de Green Line naar de ‘Green Mile’ en besteden hun geld in het Stadshart. Het werkt als een magneet en Amstelveen krijgt een echt Groen en Duurzaam imago. In de flanken van de overkapte A9 zijn mogelijkheden voor woningbouw en voorzieningen met een iconisch gebouw ergens bovenop die A9.”

De groene overkapping wordt volgens hem dé economische motor en zorgt voor een sluitende begroting. Bij een procedure voor aanpassing van de plannen moet niet alleen de gemeenteraad zijn betrokken maar juist ook de bewoners. Hij drong bij de politiek aan op een motie waarin om onderzoek wordt gevraagd. Daarbij zou dan ook financiering uit zowel publieke als particuliere bronnen (een zogenoemde PPS constructie).

 

 

Lees ook:Bewoners Meander / Elsrijk willen park op A9
Lees ook:Meanderbewoners naar Raad van State om A9
Lees ook:PvdA: ‘Zonodig A9 verder overkappen’
Lees ook:Meanderbewoners willen informatie over A9
Lees ook:Druk bezochte info-avonden A9

8 reacties op “Meander desnoods naar Raad van State over A9

 1. Robert van Waning

  Stop met die lapmiddelen en halfbakken ‘oplossingen’ zoals een groene overkapping. Een echte tunnel is de enige gezonde, duurzame en economisch verantwoorde oplossing. Kijk naar Gaasperdam. Daar kan het wel.

  Wat krijgt Amstelveen terug voor de 40 miljoen die die Raats heilloze plannen gaan kosten? Vijf jaar bouwput, verkeerschaos, overlast voor de bewoners en enorme economische schade voor het stadscentrum. En als het allemaal klaar is, zal er niets verbeterd zijn tov de huidige (slechte) situatie.

  Die verbrede A9 in een open verkeersgoot dwars door Amstelveen levert op korte en lange termijn een onafzienbaar verlies op.

    /   Beantwoorden  / 
  1. Piet

   Kijk die Meander groep doet tenminste nog iets, jij roept alleen maar van de zijkant jouw bekende verhaal.

   Wat eigenlijk als inhoud heeft : ‘mijn woning gaat minder waard worden’

     /   Beantwoorden  / 
 2. Frank

  Tja, Robert soms kan het er wel eens te dik op liggen.

    /   Beantwoorden  / 
 3. Robert van Waning

  Het kost 40 miljoen euro en daar staan voor Amstelveen geen wezenlijke verbeteringen tegenover. Het vitale Noord-Zuid verkeer rijdt dan óver de A9 heen ipv er onderdoor. Verder profiteren inwoners van het Oude Dorp van een extra plantsoen. That’s it. Voor de rest blijft alles in wezen hetzelfde, alleen nog erger.

    /   Beantwoorden  / 
 4. Robert van Waning

  40 Miljoen voor een plantsoen bij het Oude Dorp. Voor de rest alleen maar nadelen tot in lengte van jaren. Een kat in de zak kopen heet zoiets.

  Amstelveen heeft zich laten oplichten door een één-tweetje tussen een VVD-wethouder en een VVD-minister.

  @Piet en Frank, wij willen onze woning in het Stadshart helemaal niet verkopen. Waardestijging of -daling daarvan is volkomen irrelevant.

    /   Beantwoorden  / 
 5. Robert van Waning

  Een plantsoen van 40 miljoen. Vinden jullie dat normaal?

  Word wakker, Amstelveen, want er gaat iets onherstelbaars gebeuren.

    /   Beantwoorden  / 
 6. Robert van Waning

  Open verkeersgoot Leidschendam, zie: https://myalbum.com/album/Xf6McA7jzqCm

  Door toedoen van wethouder Raat (VVD) telt de A9 – inclusief de op- en afritten – ter hoogte van het Stadshart straks 16 rijbanen! De overkapping zal daar geheel in beslag worden genomen door een vierdubbel kruispunt met stoplichten en dus met voortdurend optrekkend (vracht)autoverkeer. De luchtvervuiling en het lawaai kunnen daar dus alleen maar erger worden.

  Amstelveen, word toch eindelijk wakker!

    /   Beantwoorden  / 
 7. Robert van Waning

  Film ‘Gaasperdammertunnel in vogelvlucht’.
  Zie: https://youtu.be/_FVdduHm4CU

  Zo’n tunnel met daarbovenop een groot park of sportvelden had ook in Amstelveen kunnen komen. In plaats daarvan komt er ter hoogte van het Oude Dorp (dus vlak naast het Amsterdamse Bos en vlakbij De Poel) een overbodig plantsoen dat Amstelveen 40 miljoen zal gaan kosten.

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.