Geen extra overkappingen A9

Overkapping Oude Dorp

De extra overkappingen over de verbrede A9, die de Meanderbewoners voorstellen, komen er wat wethouder Herbert Raat en Rijkswaterstaat betreft niet. Maar er zijn nog wel allerlei aanpassingen aan de in het – gewijzigde – ontwerp tracébesluit (OTB) vastgelegde plannen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst met fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Tegen de plannen zijn al eerder bezwaren van organisaties en inwoners gerezen, die Rijkswaterstaat zegt mee te hebben genomen bij het opstellen van een binnenkort te presenteren definitief tracébesluit, dat naar verwachting in maart door de minister van infrastructuur en milieu wordt getekend. Maar daarna kunnen bezwaarmakers nog naar de Raad van State stappen, die zich naar schatting een jaar later uitspreekt. Volgend jaar start overigens de aanbestedingsfase, waarin nog wel aanpassingen mogelijk zijn. In 2019 wordt de zaak aan een aannemer gegund.

Geluidsschermen

Bureau Wurck legt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat de laatste hand aan het Esthetisch programma van eisen (EPvE), laat Raat weten. Het is een boekwerk waarin tot in detail de beoogde beeldkwaliteit en materialisering van het project wordt beschreven. De aannemer die het project gaat uitvoeren is daaraan gehouden. Het EPvE wordt opgesteld in overleg met de gemeente. Het gaat daarin bijvoorbeeld over de vormgeving van de geluidschermen, de fietsbrug, en de overkappingen. Essentie voor de vormgeving van de wanden van de verdiepte ligging en de geluidschermen is het toepassen van groenblijvende beplanting.

Tweemaal Stadsplein

Overkappingen

Begin volgend jaar wordt een inrichtinsgplan aan de gemeenteraad voorgelegd, waarvan bijvoorbeeld de wensen van bewoners van het Oude Dorp omtrent de daar geplande meer parkachtige overkapping zijn meegenomen. Het nieuw in te richten gebied in het Oude Dorp is tweemaal zo groot als het Stadsplein. De Annakerk en de naastgelegen vrijkomende gebouwen kunnen een nieuwe functie krijgen, zegt Wurck. Op de overkapping is geen bebouwing mogelijk, maar op de hoek van de Dorpsstraat en de Middeldorpstraat kan wel een gebouw komen. De overkapping kan ten dele als speelterrein voor de Piet Heinschool worden ingericht.

Dialoog

Hoewel – zowel volgens Raat als Rijkswaterstaat – extra overkappingen van de A9 niet mogelijk zijn, kan in de dialoogfase nog wel met de aannemer worden gepraat over optimalisatie van het ontwerp.

In de aanbestedingsfase kunnen nog aanvullende wensen van de gemeente worden ingebracht, maar die moeten dan planologisch via een gemeentelijk bestemmingsplan worden geregeld. Dit bestemmingsplan moet toch al worden opgesteld omdat de gemeente volgens de Tracéwet de verplichting heeft het Tracébesluit binnen een jaar te vertalen in een gemeentelijk bestemmingsplan. De uitvoering van het project ligt in de periode 2019 tot en met 2024. Daarna kan de gemeente de opgeleverde overkappingen inrichten met onder meer voet- en fietspaden en beplantingen.

Bovenland

Voor de eventuele verbreding van het Bovenlandpad over de weg (bij het voormalige KPMG-gebouw) zoekt de gemeente samenwerking met de toekomstige eigenaar van dat pand. Het betekent dat die eigenaar zou moeten meebetalen. “De optimalisatie richt zich enerzijds op de dimensionering van de overkappingen zelf, anderzijds op de inrichting van de overkappingen of de gebieden naast de overkappingen, waar de gemeente het voor het zeggen heeft”, schrijft Raat aan de gemeenteraad.

Het bebouwen van het schoolsportveld van het Keizer Karel college, zoals de Meanderbewoners voorstelden, ligt volgens Raat niet voor de hand omdat het verplaatsen van het schoolsportveld naar de overkapping in het Oude Dorp ten koste zou gaan van de door de bewoners gewenste parkachtige inrichting en nieuwe verbindingen voor het langzaam verkeer.

 

 

Lees ook:Extra en lagere overkapping A9 kost € 9 miljoen
Lees ook:Minder geluid A9 thuis te bekijken
Lees ook:Tweede overkapping A9 (bij Stadshart)
Lees ook:Maandag info A9 in Oude Dorp
Lees ook:‘A9-overkapping: nieuwe kansen voor Oude Dorp’

Eén reactie op “Geen extra overkappingen A9

 1. Robert van Waning

  Het is een misleidende voorlichterstruc om alle aandacht te vestigen op de ‘parkachtige overkapping’ bij het dunbevolkte Oude Dorp (waar het gemeentehuis staat) en naar die leuke fiets- en loopbrug bij Bovenlanden.

  Zodoende wordt de aandacht afgeleid van de grotendeels met asfalt bedekte overkapping met vierdubbele kruispunt bovenop de A9 bij het Stadshart.

  Zoveel niet-overdekt autoverkeer middenin het centrum van een dichtbevolkte woonplaats, dat is echt niet meer van deze tijd.

  Amstelveners, kom in verzet!

    /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.