Rekenkamer onderzoekt A9-nachtmerrie

Er zijn blijkbaar toch fouten gemaakt, toen de gemeenteraad in 2007 besloot wel € 100 miljoen te kunnen ophoesten voor de A9-tunnel. Hoe die later in een nachtmerrie veranderde droom destijds tot stand kwam, is gegaan, laat de rekenkamercommissie van de raad nu uitzoeken door bureau Pantein in Zoetermeer. Begin volgend jaar wordt een rapport verwacht.

Van het besluit over die honderd miljoen, kreeg de lokale politiek destijds al gauw spijt, al werd dat niet meteen in alle toopbnaarden geventileerd. Eigenlijjk was de VVD, die de wethouder Financiën had geleverd, ongeveer de eerste partij die openlijk uitsprak te betwijfelen of Amstelveen dat bedrag ooit zou kunnen bijdragen. Een winst 100 miljoen zou een omzet van minstens een miljard vergen.

Toenmalig PvdA-wethouder Remco Pols had enthousiast een contract met Rijk, provincie en andere gemeenten getekend voor uitbreiding van de verbinding tussen Schiphol en Almere. Die zou gaan lopen via A6, A1, A10-Oost en A9 (het zogenaamde stroomlijnalternatief). Het betekende wel een verbreding van de A9 op Amstelveens grondgebied, maar om de schade voor volksgezondheid en milieu te beperken, zou de weg er door een tunnel gaan lopen. Daarvoor zou Amstelveen een bijdrage van 100 miljoen leveren. Dat geldt zou, hield Pols vol, uit herontwikkeling van het gebied langs de weg komen. Hóé, werd eigenlijk niet duidelijk. Nou ja, schooltuinen, de Annakerk, een deel van het Oude Dorp en veel meer zou moeten verdwijnen voor de bouw van nieuwe kantoren etc. Al gauw bleek dat allemaal luchtfietserijen de leegstand van kantoren maakte het niet bepaald noodzakelijk er nog meer te bouwen. De politiek gaf na 2008 vooral de crisis de schuld van het in rook opgaan van de plannen.

40 miljoen

De nieuwe wethouder Financiën, Herbert Raat, in een volgend college begon van meet af aan te roepen dat de gemeente die honderd miljoen onmogelijk zou kunnen betalen. Hij vond dat het contract moest worden opengebroken om aan de vastgelegde bijdrage, die als het zwaard van Damocles boven de gemeente hing, te ontkomen. Tot ergernis van bijvoorbeeld Almere en de provincie. Maar die 100 miljoen zou in de eeuwigheid nooit terug kunnen worden verdiend door de gemeente, besefte Raat. Uiteindelijk kreeg hij min of meer zijn zin. Er moet nu 40 miljoen worden betaald, maar er komt geen tunnel, wel een gedeeltelijke overkapping en een geluidsscherm. Ook hoe de instemming met die veertig miljoen door de meerderheid van de is gegaan, wil de rekenkamercommissie nu laten onderzoeken. Het gaat, laat de commissie weten, om het gele proces van besluitvorming rond het A9-project en de rol die betrokken partijen daarbij hebben gespeeld.

Daarbij komt ook aan de orde op basis van welke informatie de gemeenteraad eigebnlijk gftoen licht gaf voor die honderd miljoen en later dat mindere bedrag. En de vraag of er eigenlijk van meet af aan een keuze uit alternatieven is geweest. Was de informatie eigenlijk wel compleet en duidelijk? Het onderzoek moet ook leerzaam worden voor toekomstige gemeenteraden, zodat die zich niet opnieuw aan dezelfde steen stoten. Hoewel de realiteit leert dat steeds dezelfde blunders nu eenmaal bij de politiek horen. Mede doordat steeds weer nieuwe politici de besluiten nemen.

                                           

.

 

Lees ook:Bouw A9-tunnel op losse schroeven
Lees ook:Remco Pols (PvdA) verlaat de gemeenteraad
Lees ook:Toen PvdA nog tunnelpartij was…
Lees ook:Bij bouw op tunneldak meer dan 100 miljoen nodig
Lees ook:Raad kiest voor later besluiten over locaties A0-gebied

Eén reactie op “Rekenkamer onderzoekt A9-nachtmerrie

  1. Robert van Waning

    Verbetering van het leef- en woonklimaat en uitbreiding van benutbaar grondgebied in het centrum van de stad mag best (veel) geld kosten. Zo’n tunnel gaat minstens 50 jaar mee. De investering kan dus over die lange termijn worden uitgesmeerd. Ondertussen neemt de behoefte aan het gebruik van die grond – en dus de waarde ervan – alleen maar toe.

    Overigens blijf ik van mening dat er een spoorverbinding tussen Almere – Amsterdam ZO – Amstelveen – Schiphol had moeten worden aangelegd ipv verbreding van zo’n ouderwetse autosnelweg.

      /   Beantwoorden  / 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.