Nieuw onderzoek: 100 miljoen A9-tunnel niet realistisch

Herbert Raat

Het standpunt van B&W dat de gemeente onmogelijk 100 miljoen euro kan bijdragen aan de bouw van een A9-tunnel is juist. Dat blijkt uit door Grontmij verricht onderzoek, waaraan het college een second opinion had gevraagd. Het heeft minister van Infrastructuur en Milieu meegedeeld dat van Amstelveen onmogelijk het volledig nakomen van contractuele financiële verplichtingen kan worden gevraagd. Het geld zou, zo was eerder de bedoeling, uit de herontwikkeling van het gebied langs de A9 moeten komen. Het nu zittende college sprak onmiddellijk na zijn aantreden twijfels uit over het realiteitsgehalte van het door het vorige getekende contract. Door de ook nog eens sterk veranderde economische omstandigheden, is de bijdrage onhaalbaar en onverantwoord, schrijven B&W nu, op basis van het Grontmij-onderzoek.

Er is met de minister al eerder gepraat over de overeenkomst. Die wilde er ook andere bestuurders, zoals de provinciale, bij betrekken.  Ook vroeg de minister om meer feitelijke informatie en resultaten van onafhankelijk onderzoek. Die liggen dus nu op tafel. Uit een geactualiseerde business case blijkt dat er geen ruimte is voor een financiële bijdrage uit de gebiedsontwikkeling. Gebleken is, volgens de onderzoekers, dat wet- en regelgeving (zoals het tracébesluit voor de A9) en andere belemmeringen, evenals de  marktontwikkelingen, de herontwikkeling nog minder zal opleveren dan de gemeente vermoedde. ‘Gezien de algemene economische tpestand, de rijksbezuinigingen op gemeenten en onze actuele financiële situatie en risicoprofiel os het ondenkbaar om deze bijdrage uit de algemene middelen te compenseren, zonder dat onze gemeente daardoor in ernstige financiële problemen geraakt’, schrijft het college aam de minister.

Het college beseft dat ook de andere contractpartners bij het overleg om onder de bijdrage uit te komen moeten worden betrokken.”We willen graag erover in gesprek met de minister en andere contractpartners,” zegt wethouder Herbert Raat (VVD) van Financiën, die samen met burgemeester Jan van Zanen de gesprekken voert.  Zij partijgenote gedeputeerde Elisabeth Post van Noord-Holland verkondigde eerder dat Amstelveen wel kan maar niet wil bijdragen.  Raat: “Een bijdrage uit gebiedsontwikkeling, wat destijds het uitgangspunt was, is niet realistisch”.

Volgens Grontmij is het voor de gemeente nauwelijks mogelijk bindende afspraken te maken.’De ontwikkeling van de plannen zullen voortdurend getoetst moeten worden aan de markt. Uit het onderzoek blijkt ook dat het gebied eigenlijk te beperkt is om de ooit verwachte miljoenen door herontwikkeling ervan te kunnen verdienen. Bovendien is het behalen van maatschappelijk draagvlak voor de plannen belangrijk en kennelijk ziet Grontmij ook daar nogal wat problemen. De verminderde opbrengsten ten opzichte van eerdere prognoses worden volgens het bureau vooral veroorzaakt door het vrijwel volledig wegvallen van de kantoorontwikkelingen en van 67 procent van de gedachte woningaantallen. Daardoor nemen weliswaar ook de kosten van bouw- en woonrijp maken af, maar dat is niet in verhouding tot de afname van het programma. Er zijn gewoon minder locaties beschikbaar dan eerst werd gedacht. ‘Overigens,” zegt Grontmij, ‘wordt de afname van de kolsten in het geheel teniet gedaan door de bovenplanse en extra kosten van infrastructuur. Die blijken voor de ontwikkeling noodzakelijk en kunnen niet aan andere nieuwe locaties buiten het plangebied van de zone A9 toegerekend worden.’ B&W zeggen wel mee te willen werken aan een oplossing die zowel de mobiliteit als de leefbaarheid ten goede komt. “Maar niet tot elke prijs,” heeft Raat al dikwijls daaraan toegevoegd.

Lees ook:D66: geen substantiële bijdrage A9-tunnel
Lees ook:Meanderbewoners willen informatie over A9
Lees ook:B en W: rijksonderzoek A9 ondermaats
Lees ook:Bijdrage A9-tunnel desastreus voor gemeente
Lees ook:Minister: ‘zonder bijdrage gemeente geen A9-tunnel’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.