Categorie: "1"

PvdA wil uitleg over subsidie topvolleybal

Esther Veenboer

De PvdA in de gemeenteraad zegt zich te verbazen over de éénmalige subsidie die B&W schenken aan de Top Volleybal Combinatie Amstelveen (TVCA). Uit een vergadering van het college blijkt dat sportwethouder John Levie 25 duizend euro aan de organisatie geeft met onder meer clinics als tegenprestatie. De PvdA-fractie gaat daarover woensdag (2 juni) vragen stellen. Zij wil weten waarom de subsidie nodig is, nu de kredietcrisis ook aan Amstelveen niet voorbij gaat.  “Op elke uitgave zal moeten worden gelet,” zegt raadslid Esther Veenboer.

Meepraten burgers over visie op A9-gebied uitgesteld

Het gaat langer duren dan eerder aangekondigd voordat de bevolking zich kan uitspreken over de plannen voor het A9-gebied (langs en bovenop de tunnel). De zogenaamde concept gebiedsvisie wordt pas in oktober vrijgegeven voor participatie. Dat is ongeveer drie maanden later dan gepland. Dat heeft het nieuwe college van B&W besloten. Het vindt dat de extra tijd nodig is om zich goed in het dossier te verdiepen. Dat geldt ook voor de nieuwe gemeenteraad, meent het college. Er is vorige maand veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen, schrijft het aan de raad. ‘Die willen wij op waarde schatten en kan aanleiding vormen voor nader overleg met de partners in de overeenkomst.’

Dr. D. de Jong officier Orde Oranje Nassau

In het VU Medisch Centrum reikte burgemeester Van Zanen vrijdag (23 april) een Koninklijke onderscheiding uit aan de chirurg dr. D. de Jong. Hij is benoemd tot officier in  de Orde van Oranje-Nassau. De aan het VU Medisch Centrum verbonden medicus is sinds 1986 medisch hoofd van de dor hem opgezette afdeling ‘Dagbehandeling en kort verblijf.’ Ook geeft hij leiding aan de nieuwe opleiding Physician Assistants, waar verpleegkundigen allerlei medische handelingen leren uit te voeren. Verder is hij organisator en inleider van de nascholingscursus Traumatologie en Rampengeneeskunde. Daarnaast is De Jong lid van de Medisch Ethische Toetsingscommissie  en zeer actief betrokken geweest bij het tot stand komen van de internetsite www.heelkunde.nl.

Catharina de Leur (D66) wint debat over jongeren

Catharina de Leur

D66-lijsttrekker Catharina de Leur  won vorige week het eerste debat over jongeren in Downtown. Zij debatteerde met vertegenwoordigers van Burgerbelangen (BBA), Ouderencombinatie  (OCA), CDA en SP. Het ging onder meer over voorzieningen voor de jongeren, de openingstijden van de jongerencentra en een coffeeshop. Aan het einde van de avond werd zij via een applausmeter tot winnares uitgeroepen. D66 zegt jongeren veel meer te willen betrekken bij op hen gericht lokaal beleid. Zo wil zij een jongerenpanel instellen om te horen wat jongeren belangrijk vinden. Ook wil D66 met hen communiceren zoals ze dat ook met hun vrienden doen: via hyves en twitter. Op het gebied van jongerenvoorzieningen pleitte D66 onder meer voor een jongerencentrum in Amstelveen-Noord en het mogelijk maken van een discotheek, naast het openstellen van de jongerencentra op de tijden die de bezoekers zelf wensen.

De strijd tegen vervuiling van viaducten

De viaducten onder de A9 worden grondig schoongemaakt. Daar is de gemeente druk mee bezig. Het om de viaducten in het Stadshart en op Burgemeester Boersweg,  Amsteldijk Zuid en Beneluxbaan. Het heeft te maken met het reclamebeleid, waarin opwaardering van de kwaliteit van de openbare buitenruimte was voorzien. Een gevolg daarvan was ook dat het viaduct op de Keizer Karelweg als een soort kunst galarie is ingericht. Graffiti spuiters trekken zich blijkbaar van alle lijvige nota’s en rapporten weinig aan.

Festival met poppen, film en toneel in Poppentheater

In het Amstelveens Poppentheater wordt van 22 tot en met 31 januari de eerste ‘Poppentheaterfilmmix’ gehouden, een festival met een breed scala voorstellingen en activiteiten. Poppen, toneel en op het scherm.  Er zijn zowel oude rotten in het vak als jonge makers uitgevoerd te zien. Het festival start vrijdagavond 22 januari (20:30 uur)  met de jeugdvoorstelling ‘LAMPJE LAMPJE’,  eenmalig met uitleg aan volwassenen getoond. Wiersma & Smeets maken met behulp van simpele middelen in combinatie met licht bewegende schilderijen. Gedurende de rest van het festival zijn er veel activiteiten voor de jeugd, zoals: film, workshops, voorstellingen en een interactieve tentoonstelling.

Dieven trekken spoor van inbraken door de stad

In tal van straten, blijkt vorige week te zijn ingebroken of is dat geprobeerd. De bewoners van een woning aan Chirurgijn kwamen woensdag (16 december) net op tijd thuis om de daders te storen voordat zij naar binnen zouden gaan. De politie is op zoek naar dieven die zijn weggehold. Ook bij aan de Olmenlaan bleef het dezelfde bij een poging, die dankzij goede beviliging niet slaagde. Wel was er veel schade aan de deur.  Anders liep het de volgende dat af met een woning aan Watercirkel, waar inbrekers veel overhoop haalden en uiteindelijk voor zover nu bekend alleen een laptop stalen. Verder waren er inbraken aan de Lien Gisolflaan, Amstelveenseweg, Paul Scholtenlaan, Camera Obscuralaan, Van der Hooplaan en Meerlandenweg.

Topsporthal in ijskast tot na de verkiezingen

Joss Tabak

De plannen voor een topsport kenniscentrum moeten de ijskast in tot na de verkiezingen een nieuw college is aangetreden. Sportwethouder Joss Tabak mag zich er niet meer mee bemoeien. Dat is het standpunt van alle politieke partijen in de gemeenteraad, bleek woensdagavond (2 december) in de vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving. De fracties vinden dat B&W met hun voorstel voor de bouw van een topsportcentrum niet hebben voldaan aan de een jaar geleden door de raad, via een amendement, gestelde voorwaarden. Onduidelijk is wat het bedrijfsleven exact investeert, wie de investeerders zijn. En ligt geen prognose voor een duurzame exploitatie op tafel en bovendien zou de gemeente miljoenen aan grond kosteloos moeten weggeven. Per saldo zou het daarmee gemoeide bedrag waarschijnlijk de eerder voor een topsporthal gereserveerde 5,7 miljoen euro overstijgen, die nu overigens onder druk van de raad voor andere doeleinden wordt gebruikt.

CDA wil Noord/Zuid-lijn op palen in Amstelveen

Ben Jonker

Het openbaar vervoer langs de Beneluxbaan dreigt minder fijnmazig te worden door het doortrekken van de Noord-Zuid (metro) lijn naar Amstelveen. Daar is althans de CDA-fractie in de gemeenteraad bang voor. Zij wil dat tramlijn 5 behouden blijft. Desnoods moet de NZ-lijn dan maar op palen komen te liggen, vindt het CDA. “Lijn 5 moet desnoods parallel, onder of boven de NZ-lijn komen.” De fractie mist in de intentieovereenkomst die verkeerswethouder Tabak met de Stadsregio sloot het begrip fijnmazigheid. “Daarmee bedoelen we niet dat er een bus over de Beneluxlaan rijdt, want dat is nu ook al het geval. Het betekent dat er een lijn ligt die vergelijkbaar is met de huidige lijn 5,” zegt fractievoorzitter Ben Jonker.  “Veel mensen in Amstelveen-Oost zijn afhankelijk van de lijn en de haltes.”

Voorrang fietsers wegens onveiligheid opgeheven

De voorrang die fietsers op auto’s kregen bij een aantal kruispunten is al weer voorbij. Er ontstaan in de praktijk teveel onveilige situaties en ongelukken door. Verkeerswethouder Tabak heeft dat woensdag gezegd in reactie op een interpellatie door VVD-raadslid Van Bergen namens alle fracties. De regeling, onder meer van kracht op fietspaden langs de spoorlijn, wordt opgeheven. Zij was bedoeld op verbetering van de infrastructuur voor fietsers en vloeide voort uit de beleidsnota ‘Fiets.’ Maar onmiddellijk na de invoering ervan bleek zij in de praktijk desastreus. Diverse politieke hebben de laatste weken hun grote zorgen daarover geuit. Er werden op hun aandringen wel maatregelen genomen, maar dat bleken allemaal lapmiddelen, constateerde Van Bergen.